Справа про совецьке законодавство в Україні дійшла до Європейського суду

Ухвалою від 07.02.07 Вищий адміністративний суд України залишив без розгляду позовну заяву про визнання Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 №1545-XII “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” незаконною і нечинною в частині застосування в Україні актів законодавства Союзу РСР, які визначають права і обов’язки громадян (впливають на зміст та обсяг цих прав).

Приклад такого законодавства – відомий та одіозний указ “Президії Верховної Ради СРСР” від 28.07.88 №9306-XI “Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР” (саме посилаючись на нього, влада часто-густо вимагає подання повідомлення про намір провести мирне зібрання не менше як за 10 днів до дати зібрання).

Залишаючи позовну заяву без розгляду ВАСУ вигадав “пропуск строку звернення до суду”: мовляв, подавати до суду треба було подавати протягом 6 місяців після опублікування Постанови (тобто аж 91-го року), рахуючи той строк саме з дати опублікування, а не (як це прямо записано в КАС України), коли позивач дізнався про порушення Постановою свого права (тобто – про застосування на її підставі совкового указу про мирні зібрання, а сталося це влітку 2011 року, коли позивач почав досліджувати тему права на мирні зібрання).

За Кодексом адміністративного судочинства України рішення ВАСУ є остаточним – оскаржити його в Україні неможливо, тому не забарилася скарга до Європейського суду з прав людини  – про порушення Україною ч.1 ст.6 Конвенції з захисту прав людини і основоположних свобод, яка передбачає право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом. Не забарилася і реакція Суду:

Тож далі буде, теперішня Україна-УРСР має всі шанси знову програти і буде у тому винною лише сама.

More in Моніторинг, Новини, Події, Право, Cуди, Свобода мирних зібрань, Смерть совку!
пєлотка
“Солнце всходіт прі поддєржкє народноґо дєпутата Іріни Ґоріной. Адміністрація района”. (оновлено)

Звичайно, назва цього матеріалу,-- то гіпербола. Однак, вона має реальний прототип:

Close