КМ Партнери: Досі неясно, якими будуть ставки основних податків у 2014, але вже ясно, що законними вони навряд чи будуть

Пунктом 193.1 статті 193 Податкового кодексу України (надалі – “ПК України”) встановлено основну ставку ПДВ у розмірі 17 відсотків. При цьому в пункті 10 підрозділу 2 Розділу ХХ “Перехідні положення” ПК України вказано, що “… за податковими зобов’язаннями з податку на додану вартість, що виникли: з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2013 року включно ставка податку становить 20 відсотків; з 1 січня 2014 року – 17 відсотків”.

Відповідно до п. 151.1 ПК України, основна ставка податку на прибуток становить 16 %. Положення цього пункту застосовуються з урахуванням пункту 10 підрозділу 4 розділу XX “Перехідні положення” ПК України, яким передбачено поступове зменшення ставки податку на прибуток з 23% до 16% впродовж 2011-2013 рр. та початок застосування основної ставки 16% з 1 січня 2014 року.

Втім, проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, що наявний у вільному доступі в Інтернеті, передбачає відстрочення застосування 17% ставки ПДВ та 16% ставки податку на прибуток до 1 січня 2015 року.

Так, п/п. 6 п. 8 Прикінцевих положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” пропонується:
у пункті 10 підрозділу 2 Розділу ХХ “Перехідні положення” ПК України “слова та цифри “31 грудня 2013 року” замінити словами та цифрами “31 грудня 2014 року” та слова та цифри “1 січня 2014 року” замінити словами та цифрами “1 січня 2015 року”;
у пункті 10 підрозділу 4 Розділу ХХ “Перехідні положення” ПК України “у абзаці четвертому слова та цифри “31 грудня 2013 року” замінити словами та цифрами “31 грудня 2014 року”; у абзаці п’ятому слова та цифри “1 січня 2014 року” замінити словами та цифрами “1 січня 2015 року”.

Звертаємо увагу, що й досі цей законопроект не був офіційно поданий та зареєстрований у Верховній Раді України (надалі – “ВРУ”), але згідно з його прикінцевими положеннями він набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 94 Конституції України, закон набирає чинності не раніше дня його опублікування. Зважаючи на те, що згідно з графіком пленарних засідань Третьої сесії Верховної Ради України VII скликання останнє пленарне засідання має відбутися 20 грудня 2013 року, то законопроект про Державний бюджет на 2014 рік має бути прийнятий в цілому до кінця цього тижня та опублікований до 01.01.2014 р.

На пленарному засідання ВРУ, що відбулося 17.12.2013 року, Голова ВРУ Володимир Рибак повідомив про те, що законопроект про Державний бюджет України на 2014 рік буде розглядатися в сесійній залі в четвер, 19 грудня. За його словами, перед цим буде прийнято постанову про розгляд законопроекту за скороченою процедурою.

Зазначимо, що згідно з ч.1 ст. 155 та ч.4 ст. 157 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” розгляд законопроекту про Державний бюджет України на наступний рік розглядається за процедурою трьох читань, при цьому у першому читанні – за процедурою повного обговорення. Можливість розгляду такого законопроекту за скороченою процедурою Регламентом ВРУ не передбачено.

Тому питання щодо того, чи буде законопроект про Державний бюджет на 2014 рік прийнятий та опублікований до 01.01.2014 року, та, відповідно, чи наберуть чинності його положення з 01.01.2014 року залишається відкритим.

Проте у разі, якщо цей законопроект буде офіційно опубліковано вже після 01.01.2014 року у запропонованій редакції, то у період з 01.01.2014 року до дати його опублікування фактично будуть діяти положення ПК України в редакції, чинній на сьогодні. Відповідно, у цей період мають застосовуватись нові ставки ПДВ та податку на прибуток – 17% та 16% відповідно. Такий підхід відповідає принципу верховенства права, зокрема, елементу правової визначеності: адже підприємство не може керуватися тим, що не стало ще законом і приписам ст. 19 Конституції України, згідно з якою ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

І найголовніше це те, що внесення змін до ПК України законом про Державний бюджет України суперечить положенням:
Бюджетного кодексу України (ст.40 згідно з якою до предмету регулювання закону про Державний бюджет України податки не входять),
Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” (ч. 4 ст. 153, згідно з якою законопроект про Державний бюджет України не може містити положень про зупинення дії чи внесення змін до законів),
ПК України (п/п. 4.1.9, згідно з яким принцип стабільності податкового законодавства передбачає, щозміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки).

Крім того, внесення змін до податкового законодавства законом про Державний бюджет України вже було визнано Конституційним Судом України неправомірним. Зокрема, в рішенні Конституційного Суду України у справі № 1-29/2007 від 9 липня 2007 року, зазначено, що:
“4.
<…>
Зі змісту наведених положень Конституції України та Кодексу вбачається, що закон про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України – він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України. Таке положення закріплено і в частині третій статті 27 Кодексу.
<…>
5. Проаналізувавши зазначені положення Конституції України, Кодексу, практику зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України, Конституційний Суд України дійшов висновку, що зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, не відповідає статтям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині другій статті 19, статтям 21, 22, пункту 1 частини другої статті 92, частинам першій, другій, третій статті 95 Конституції України”.

Наприкінці зазначимо, що це не всі зміни, які планується внести до ПК України законом про Державний бюджет на 2014 рік. Детальний огляд таких змін та їх наслідків буде викладено у наступній статті, присвяченій цій темі.

Джерело: http://www.km-partners.com/en/important/920-zhyzheni-stavky-pdv

Контроль якості інформації на сайті Майдан

Всі новини, статті та записки мають відповідати Інформаційній Політиці Майдану. Якщо ви бачите невідповідність - будь ласка повідомте нам на news@maidan.org.ua і вкажіть гіперлінк (URL) матеріалу. Приклад спростування інформації тут