МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Місцеве самоврядування (а.к.а. мені прийшов лист)

01/15/2006 | DevRand
я звичайно розумію, що зараз це небагатьом буде цікаво :), але хотілося б почути що ви думаєте з приводу цих пропозицій

---------------------

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
---------------------
Прагнучи реалізувати на рівні місцевої політики справедливість і свободу для кожної людини,

Зважаючи на те, що саме у формі місцевого самоврядування по-справжньому і найповніше виявляються і задовольняються приватні та суспільні інтереси кожного громадянина,

Визнаючи, що виключно органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління на найближчому рівні до громадян, є повноважними носіями місцевої влади, що несуть відповідальність за добробут місцевої громади,

Підкреслюючи необхідність всебічно гарантувати депутатам місцевих рад незалежність від незаконного впливу та політичного шантажу депутатів Верховної Ради України, представників виконавчої та судової гілок влади, працівників прокуратури і правоохоронних органів,

Приймаючи до уваги, що інтереси місцевої політики є орієнтиром для визначення напрямів суспільного розвитку і пріоритетів загальнодержавної політики,

Виражаючи волю своїх виборців,

Виходячи з принципів рівності всіх людей перед законом і судом, демократії та децентралізації влади,

Усвідомлюючи, що в межах місцевої громади реалізується найбільше прав і свобод людини і громадянина, формується людська солідарність,

Ґрунтуючись на основоположних засадах, закріплених у Всесвітній декларації про місцеве самоврядування, проголошеній у 1985 році в Ріо-де-Жанейро на 27-му Міжнародному конгресі Інтернаціональної Спілки місцевих влад, та у Європейській Хартії місцевого самоврядування, підписаній Україною 6 листопада 1996 року та ратифікованій Україною 15 липня 1997 року,

На підставі статті 7 Конституції України, згідно з якою в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування,

З метою подолання відчуженості та утриманства громадян України від участі у місцевій політиці, а також запобігання політичним спекуляціям над Українським Народом,

Я, Дімлєвич Галина Романівна, проголошую наведену нижче декларацію в якості майбутнього стандарту духовного, культурного, суспільно-політичного і соціально-економічного життя місцевих громад України.

Стаття 1

Конституційна основа для місцевого самоврядування

1. Основні принципи, компетенція та структура місцевого самоврядування визначаються в Конституції України.

Стаття 2

Поняття місцевого самоврядування

1. Місцеве самоврядування – це право і реальна здатність місцевих рад автономно здійснювати місцеве державне управління та самоврядницьку діяльність в інтересах місцевої громади та під її відповідальність.

Стаття 3

Поняття місцевої громади

1. Місцева громада – це сукупність всіх мешканців, чиї інтереси представляє місцева рада.

2. Місцева громада має у своїй комунальній власності кошти, майно і землю.

Стаття 4

Поняття та система органів місцевого самоврядування

1. Органами місцевого самоврядування є місцеві ради, а саме: сільські ради, селищні ради, міські ради (у містах без районного поділу), районні у містах ради (у містах з районним поділом), районні у місті Києві ради.

2. Місцева рада є основним і єдиним суб’єктом місцевого самоврядування в Україні.

3. Заміна органів місцевого самоврядування територіальними колективами чи іншими формами територіальної самоорганізації населення категорично не допускається.

4. Утворення та діяльність будь-яких дублюючих або керуючих органів місцевого самоврядування, в тому числі: обласних рад, районних рад, міських рад (у містах з районним поділом), Київської міської ради у місті Києві, категорично не допускається.

5. Утворення та діяльність будь-яких дублюючих або керуючих місцевих органів виконавчої влади, в тому числі: обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій, районних у містах державних адміністрацій, міських державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації та районних у місті Києві державних адміністрацій, категорично не допускається.

Стаття 5

Формування та компетенція органів місцевого самоврядування

1. До складу сільської ради входять депутати, які висуваються та обираються мешканцями села строком на два роки.

2. До складу селищної ради входять депутати, які висуваються та обираються мешканцями селища строком на два роки.

3. До складу міської ради (у містах без районного поділу) входять депутати, які висуваються та обираються мешканцями міста строком на два роки.

4. До складу районної у місті ради (у містах з районним поділом) входять депутати, які висуваються та обираються мешканцями району міста строком на два роки.

5. До складу районної у місті Києві ради входять депутати, які висуваються та обираються мешканцями району міста Києва строком на два роки.

6. Вибори депутатів до місцевих рад проводяться на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія відповідно села, селища, міста, району в місті, району в місті Києві.

7. До повноважень місцевих рад входить забезпечення додержання прав і свобод громадян, виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, що входять до складу Кабінету Міністрів України, шляхом здійснення місцевого державного управління та самоврядницької діяльності в інтересах місцевої громади під її відповідальність.

8. Місцеві ради здійснюють свої повноваження з метою підвищення добробуту місцевої громади загалом і місцевих мешканців зокрема.

9. Повноваження місцевих рад є повними і виключними.

Стаття 6

Виконавчі комітети місцевих рад

1. Місцеві ради формують підпорядковані, підконтрольні та підзвітні собі, а також підзвітні місцевій громаді виконавчі комітети, щоб ефективно здійснювати свої повноваження з врахуванням місцевих потреб.

Стаття 7

Матеріальна і фінансова основа органів місцевого самоврядування

1. Місцеві ради здійснюють свої повноваження за рахунок коштів, що надходять в рамках національної економічної політики, за рахунок місцевих податків, зборів, внесків і платежів, а також за рахунок комунальної власності місцевої громади.

2. Місцевою радою запроваджується незалежний аудиторський контроль за витрачанням коштів, перевірка законності та економічної доцільності надання в оренду або продажу комунального майна і земельних ділянок місцевої громади, завчасне оприлюднення цієї інформації при дотриманні повної гласності з наданням можливості депутатам та місцевим мешканцям здійснити попереднє обговорення та внесення зауважень і пропозицій.

Стаття 8

Статус депутата місцевої ради

1. Депутат місцевої ради є місцевою виборною особою.

2. Статус депутата місцевої ради повинен забезпечувати вільне та незалежне здійснення його повноважень, включаючи першочергове право безкоштовно, безперешкодно і систематично висловлювати свої погляди у засобах масової інформації.

3. Депутатам Верховної Ради України, представникам виконавчої та судової гілок влади, працівникам прокуратури та правоохоронних органів суворо забороняється незаконно втручатися у діяльність депутатів місцевої ради, здійснювати у будь-який спосіб політичний вплив на депутатів місцевої ради, перешкоджати депутатам місцевої ради здійснювати свої повноваження.

4. Депутати місцевої ради на рівноправній основі входять до складу місцевої ради.

5. Кожний депутат місцевої ради має власну квоту при формуванні виконавчого комітету місцевої ради.

6. Депутати місцевої ради забезпечуються підвищеним рівнем соціального страхування і достатньою грошовою винагородою за здійснення депутатських повноважень.

7. Депутат місцевої ради при здійсненні своїх повноважень керується інтересами місцевих мешканців.

8. Депутат місцевої ради не має права займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, а також очолювати виконавчий комітет місцевої ради або займати будь-які посади у виконавчому комітеті місцевої ради.

Стаття 9

Право органів місцевого самоврядування на об’єднання

1. Органам місцевого самоврядування гарантується право входити до об’єднань органів місцевого самоврядування, в тому числі до міжнародних об’єднань органів місцевого самоврядування, та право виходити з таких об’єднань для захисту своїх спільних інтересів.

Стаття 10

Гарантування місцевої демократії та територіальної цілісності

1. Президентом України за погодженням з Верховною Радою України призначається Державний Намісник для кожної області і для міста Києва з метою забезпечення територіальної цілісності України, дотримання органами місцевого самоврядування Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

2. Державний Намісник є гарантом місцевої демократії.

3. Державний Намісник є державним службовцем і підзвітний Верховній Раді України, підпорядкований Кабінету Міністрів України та підконтрольний Президенту України.

4. Державний Намісник виконує свої повноваження виключно в межах, визначених Конституцією України та основним законом про урядові структури України.

5. Державний Намісник призначається на два роки без права бути перепризначеним на повторний строк.

6. Якщо Державному Наміснику висловили недовіру не менш як одна третина депутатів місцевих рад відповідної області чи міста Києва Президент України приймає рішення про відставку Державного Намісника.

7. Фінансування Державного Намісника здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

Стаття 11

Місцеве самоврядування в Автономній Республіці Крим

1. Місцеве самоврядування в Автономній Республіці Крим здійснюється відповідно до Конституції України, чинного в Україні законодавства та Конституції Автономної Республіки Крим.

Стаття 12

Прикінцеві положення

1. З метою реалізації положень цієї декларації в порядку та на умовах, визначених Конституцією України та чинним в Україні законодавством, до Конституції України та чинного в Україні законодавства можуть бути внесені зміни.

Відповіді

 • 2006.01.15 | Остап!

  Відразу: Мажоритарні вибори -неприйнятно. Мажоритарник- ніхто(-)

 • 2006.01.15 | Пані

  Чесно? Бред!

  Бо це звужує участь громадян в прийнятті рішень про розвиток та розподілення ресурсів та майна громад навіть у порівнянні з нинішнім фіговим станом. А треба його розширювати.

  Не знаю, що ще до цього додати.
 • 2006.01.15 | Горицвіт

  Re: Місцеве самоврядування (а.к.а. мені прийшов лист)

  Головне в цьому проекті, здається, ліквідація районних і обласних рад. З одного боку, це добре, бо матрьошкові органи часто зайві. З другого боку, проблеми все рівно залишаються (управління районними поліклініками, наприклад), а як їх розв'язувати в новій системі, - проект не каже.

  Ніяк не відображені функції Державного Намісника, він тільки декларується. Тобто проблемність, порівняно з теперішнім становищем, поглиблюється.

  Ніяк не відображена участь громадян (крім виборів депутатів). Навпаки, там є пряма заборона створювати "інші органи" (скажімо, квартальне самоуправління і т.п.).
 • 2006.01.15 | So_matika

  Ця тітка - давній спамер і самопіарщиця

  DevRand пише:
  > Я, Дімлєвич Галина Романівна, проголошую
  Оцей текст, і ще декілька, густо здобрених власними фотографіями, вона розсилає вже кілька місяців по всім можливим адресам. Декільком з активістів вже приходило, і неодноразово. Причому, скоріше за все, навіть не читає пропозицій, які їй шлють до власне текстів.
  У сміттярку, імхо, і адресу в блек-ліст.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.01.15 | Остап!

   Щодо самопіарщиці, то я Вам довіряю (-)

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.01.15 | So_matika

    Дякую за довіру

    А натяків прозорих не треба. Покажіть, можна пальцем, де саме ви бачите саме МІЙ самопіар. Ви ж навіть не знаєте, як мене звати, і хто входить в авторську групу "відкритого листа". Під матеріалами по референдуму немає жодного прізвища, тільки назва "Майдан".


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua