МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Декларація про доходи: ТВК відмовила. Суд примусив!

03/17/2006 | NeZar
Я звернувся з них з клопотанням про надання відомостей про кандидатів.
Декларації не дають.
Кажуть, що кандидат не давав своєї згоди на оприлюднення декларації. а давав згоду на оприлюднення "біографічних даних" (так і в законі про місцеві вибори).
Доводять, що поняття біографічних даних не включає декларацію :-)
От мені цікаво побачити відмовну постанову: якщо пошлються на закон "Про інформацію" і скажуть, що це дєскать конфіденційна інформація - я поставлю питання, чому члени ТВК цю конфіденційну інформацію переглядали, а мені ніззя?

Хтось знає: може є яка постанова ЦВК чи рішення КС з цього приводу? Хоча КС давно вже немає, тяжко буде ...

Відповіді

 • 2006.03.17 | NeZar

  Відмовна постанова ТВК. Іти до суду?

  Постанова Засідання Моршинської міської територіальної виборчої комісії м. Моршин 16 лютого 2006 р. №59

  Розглянувши клопотання гр. Івана Окуневського (вх №244 від 16.03.2006) про надання копій документів, які містять відомості про програми політичних партій, дані про кандидатів на посаду Моршинського міського голови, кандидатів у депутати Моршинської міської ради, в тому числі декларацій про майно та доходи, згідно п.1.8 ст 36, п 1.1. ст 37 Закону України "Про вибори народних (!!!) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", керуючись ст. 29, ст. 30 Закону України "Про інформацію" Моршинська міська територіальна виборча комісія постановила: 1. Дозволити гр. Івану Окуневському отримати копії автобіографій та виборчих програм кандидатів на посаду Моршинського міського голови, кандидатів у депутати Моршинської міської ради. 2. Не видавати декларації про майно та доходи кандидатів на посаду Моршинського міського головит та кандидатів у депутати міської ради. Голова ТВК Р.Фединець Секретар Л.Семенова.

 • 2006.03.19 | NeZar

  Люди, невже ніхто нічого не підкаже? Де Монтян?

 • 2006.03.22 | NeZar

  Суд виграно!

  До Стрийського міськрайонного суду
  м.Стрий, вул. Т.Г. Шевченка, 89

  Позивач: Окуневський Іван Віталійович
  м. Моршин вул. Л.Українки, 6
  тел. 61953 (дом.) (097) 3406960 (моб.)
  e-mail: 2io@ukr.net

  Відповідач:
  Моршинська
  міська територіальна виборча
  комісія
  м. Моршин, вул. Привокзальна, 61 кімната 36
  Тел. 6-1222, 6-0383

  Позовна заява
  Про визнання неправомірною Постанови Моршинської міської територіальної виборчої комісії від 16 лютого 2006 року № 59 і відновлення порушеного права.

  За результатами звернення 16.03.2006 з Клопотанням про надання копій документів, які містять відомості про програми політичних партій, дані про кандидатів на посаду Моршинського міського голови, кандидатів у депутати Моршинської міської ради в тому числі декларацій про майно та доходи, отримав Постанову Моршинської міської територіальної виборчої комісії від 16 лютого 2006 року (помилково вказана дата) № 59 в якій зокрема постановлялося не видавати декларації про майно та доходи кандидатів на посаду Моршинського міського голови та кандидатів у депутати міської ради. Відповідач при цьому керувався неіснуючим Законом України "Про вибори народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
  Маючи мабуть на увазі п. 8 ч.1 ст. 36 в п.1 ст. 38 Закону України № 1667 від 6 квітня 2004 року „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” Моршинська міська територіальна виборча комісія (далі - Відповідач) обґрунтовує свою відмову тим, що кандидати у депутати у багатомандатному окрузі (до міської ради) та на посаду міського голови до заяви додають згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв’язку з участю у місцевих виборах. Відповідач необґрунтовано не відносить до такої інформації дані декларації про доходи, вважаючи таку інформацію конфіденційною, відповідно до ст. ст. 29-30 Закону України "Про інформацію".
  Декларація про майно та доходи кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови подається в порядку передбаченому ст. 46 Закону України № 1667 від 6 квітня 2004 року „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” та заповнюється за формою встановленою Наказом Міністерства Фінансів України № 935 від 27.12.05 „Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови” і не містить жодних відомостей, що не можуть бути поширені відповідно до Закону України "Про інформацію".
  Відповідно до ч.2 ст. 30 Закону України "Про інформацію" конфіденційна інформація - це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов. Згода кандидатів балотуватися передбачає надання згоди та наявність бажання на оприлюднення правдивої інформації, що стосується їх особи яка може вплинути на волевиявлення виборців. Більше того передбачено скасування реєстрації кандидатів у разі відсутності або неправильності відомостей у документах, що подаються для реєстрації кандидата у депутати міської ради чи міського голови в тому числі і неподання декларації чи умисне подання неправдивої інформації в декларації, про що свідчить практика судів за 1997-2006 років і ряд Рішень Верховного Суду України про скасування чи залишення в силі Постанов Центральної Виборчої комісії щодо зняття з реєстрації кандидатів у народні депутати чи кандидатів у Президенти України з мотивів неподання або неналежного подання декларації про доходи. Зокрема в Рішенні від 25.03.02 року за Верховний Суд України в мотивувальній частині керувався тим, що відомості що містяться в декларації можуть суттєво вплинути на волевиявлення виборців, а отже зрозуміла річ повинні бути їм відомі.
  Крім того ч. 11 ст. 30 Закону України "Про інформацію" вказує, що навіть інформація з обмеженим доступом може бути поширена без згоди її власника, якщо ця інформація є суспільно значимою, тобто якщо вона є предметом громадського інтересу і якщо право громадськості знати цю інформацію переважає право її власника на її захист.
  На думку Позивача дані дії Відповідача перешкоджають вільному формуванню волі виборця і їх вчинення забороняється ч. 2 ст. 6 Закону України № 1667, а також суперечить таким засадам передбаченим ст. 11 Закону України № 1667, як законності та заборони незаконного втручання будь-кого у виборчий процес, публічності і відкритості виборчого процесу, рівності суб’єктів виборчого процесу перед законом.
  Відповідно до п. 1 ч.1 с. 12 виборець є таким же суб’єктом виборчого процесу як і виборчі комісії, тому інформація повідомлена виборчим комісіям не може бути конфіденційною для виборців.
  Більше того ч. 2 ст. 13 Закону України № 1667 прямо зобов’язує виборчі комісії ознайомити громадян із виборчими списками місцевих організацій партій(блоків), з передвиборними програмами місцевих організацій партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у депутати та (або) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, з відомостями про кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови, з передвиборними програмами кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.
  Позивач вважає, що Постанови Моршинської міської територіальної виборчої комісії від 16 лютого 2006 року № 59 порушує його особисте право як виборця на забезпечення умов для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні гарантованих ч.1 ст. 6 Закону України № 1667 і порушує його особисті виборчі права та інтереси щодо участі у виборчому процесі, тому оскарження даної постанови підлягає розгляду в порядку передбаченому ст. 172 Кодексу адміністративного судочинства України.
  Відповідно до ч. 5 с. 30 Закону України № 1667 від 6 квітня 2004 року „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, ст.ч.2 71, 106, ч. 3 110, ч.1. 161, ч.2 162, 172 Кодексу адміністративного судочинства

  ПРОШУ:
  1. Прийняти позовну заяву до розгляду і задовольнити в повному обсязі.
  2. Беручи до уваги стислі строки виборчого процесу вжити заходів, щодо невідкладного розгляду і вирішення справи в порядку ч. 3 ст. 110 Кодексу адміністративного судочинства України, з повідомленням осіб, що викликаються за допомогою технічного засобу.
  3. Визнати Постанову Моршинської міської територіальної виборчої комісії від 16 лютого 2006 року № 59 такою, що не відповідає законодавству про вибори та припинити її дію
  4. В порядку передбаченому ч. 2 с. 162 Кодексу адміністративного судочинства України прийняти постанову про надання Окуневському Івану Віталійовичу копій декларацій про доходи кандидатів у депутати міської ради та кандидатів на посаду міського голови.
  5. В порядку ч. 6 ст. 161 Кодексу адміністративного судочинства України допустити негайне виконання прийнятої судом постанови або негайне надання копій декларацій про доходи кандидатів у депутати міської ради та кандидатів на посаду міського голови.
  6. Стягнути з Відповідача витрати судового збору.

  До позовної заяви додаю:
  1. Квитанцію про сплату судового збору.
  2. Копію Постанови Моршинської міської територіальної виборчої комісії від 16 лютого 2006 року № 59.
  3. Копію Клопотання Окуневського І.В. про надання копій документів, які містять відомості про програми політичних партій, дані про кандидатів на посаду Моршинського міського голови, кандидатів у депутати Моршинської міської ради.

  Отже, суд виграно. якщо в когось трабла - звертайтесь. Постанову викладу завтра. Телефони мої є. Та, ще одне - в справах про вибори судовий збір сплачувати не треба. Можна його не додавати


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua