МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Проект Закону Про статус борців за волю України

05/24/2006 | Лук’яненко Л. Г.
Майдан-ІНФОРМ: Прохання коментувати та вносити ваші зауваження! Доставка зауважень автору гарантується автоматом :)


Розроблений народним депутатом України Лук’яненко Л. Г.

проект

З А К О Н У К Р А Ї Н И

ПРО СТАТУС БОРЦІВ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ

Цей Закон визначає правовий статус борців за волю України. Він сприяє відновленню історичної справедливості формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них, забезпечує створення належних умов для їхнього життєзабезпечення,

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні завдання Закону
Закон спрямований на відновлення історичної справедливості щодо борців за волю України , визнання на державному рівні боротьби за незалежність України в ХХ сторіччі гідним і героїчним продовженням боротьбі нації за державну незалежність, складення їм національного пошанування та соціальної подяки шляхом :
створення належних умов для підтримання здоров'я та активного довголіття;
організації соціального та інших видів обслуговування,
зміцнення матеріально-технічної бази створених для цієї мети
закладів і служб та підготовки відповідних спеціалістів;
виконання цільових програм соціального і правового захисту борців за волю України
надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі
трудової діяльності відповідно до професійної підготовки і з
урахуванням стану здоров'я.
увіковічення пам’яті загиблих і померлих борців за волю України .

Стаття 2. Особи, які мають особливі заслуги перед Україною.
Борці за волю України з числа учасників збройних визвольних та учасників мирних визвольних змагань відносяться до категорії громадян, які мають особливі заслуги перед Україною.

РОЗДІЛ ІІ

ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СТАТУСУ БОРЦІВ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЧИННІСТЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 1. Борці за волю України
Борцями за волю України є особи, які брали участь у боротьбі за незалежність України в період з 27 лютого 1917 по 24 серпня 1991 р.р. в т. ч. і на території інших держав.
До борців за волю України належать: учасники збройних визвольних змагань які ставили за мету здобуття Української соборної самостійної держави збройним шляхом;
учасники мирних визвольних змагань - особи які у складі об’єднань громадян або самостійно ставили за мету здобуття Української соборної самостійної держави мирними ненасильницькими діями.
Громадяни які добровільно надавали допомогу учасникам
збройних і мирних визвольних змагань

Стаття 2. Учасники збройних визвольних змагань
Учасниками збройних визвольних змагань є особи, які брали участь у бойових діях за здобуття Української соборної самостійної держави

Стаття 3. Учасники мирних визвольних змагань . Учасниками мирних визвольних змагань
є особи, які брали участь у мирних визвольних змаганнях за здобуття Української соборної самостійної держави

Стаття 4. Громадяни які добровільно надавали допомогу збройному спротиву іноземним агресорам проти України та окупаційній владі, а також громадяни які добровільно надавали допомогу мирному спротиву і зазнали переслідувань і репресій з боку окупаційної влади.

Стаття 5. Особи, які належать до участників збройних визвольних змагань
Особами, які належать до участників збройних визвольних змагань визнаються військовослужбовці, обслуга які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу армії УНР, ЗУНР, Гетьманської Держави в період 1917-22 р.р., громадяни які брали участь у бойових операціях у складі, націоналістичного підпілля, повстанських, партизанських загонів у 20- х роках ХХ ст., військових формуваннях Карпатської України, вояки ОУН-УПА та інших військових формуваннях в т. ч. на території інших країн . Служба в у вказаних військових формуваннях зараховується до загального трудового стажу для осіб стрілецьго і підстаршинського складу з урахуванням перебування у місцях позбавлення волі, з розрахунку один день за три.
Учасникам збройних визвольних змагань із числа старшинського(офіцерського ) складу зараховується у вислугу років служби у Збройних Силах України , перебування у місцях позбавлення волі ,з розрахунку один день за три , їм надається право на отримання військової пенсії при загальній вислузі 20 і більше років.*
_____________________________________________________
* Перелік військових підрозділів, що входили до складу частин, штабів , установ, армії УНР, ЗУНР, Гетьманської Держави в період 1917-22 р.р., повстанських, партизанських загонів у 20- х роках ХХ ст., військових формувань Карпатської України, ОУН-УПА та інших військових формувань в т. ч. на території інших країн визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Особи, які належать до участників мирних визвольних змагань.
Особами, які належать до учасників мирних визвольних змагань визнаються громадські і політичні діячі УНР, ЗУНР, Гетьманської держави, Карпатської України, УГВР, службовці державних органів УНР, ЗУНР, Гетьманської держави, Карпатської України, УГВР, релігійні діячі УАПЦ, УГКЦ, священники, парафіани діячі українського культурного відродження 20-30х років ХХ ст., політичні, громадські діячі, діячі культури української еміграції, правозахисники та інші особи які у складі, політичних партій, громадських, релігійних професійних та інших організацій або самостійно, ставили за мету здобуття УССД мирними, ненасильницькими засобами в т. ч. на території інших країн, зазнали за свою діяльність переслідувань і репресій з боку окупаційної влади.

Стаття 7. Особми, які належать до громадян які надавали допомогу учасникам збройних і мирних визвольних змагань визнаються як українці так і представники інших національностей які за своїми переконаннями, добровільно надавали фінансову , матеріальну ,технічну допомогу , забезпечували медичне обслуговування, переховували учасників спротиву , членів їхніх родин, забезпечували передачу матеріалів підпілля в т.ч .і за кордон, і зазнали за свою діяльність переслідувань і репресій з боку окупаційної влади .

Статя 8. Статус борців за волю України не поширюється на осіб які скоїли злочини проти людяності , добровільно або примусово перейшли на сторону окупаційної влади.


РОЗДІЛ ІІІ

ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ


Стаття 9. Для борців за волю України які брали участь у збройних чи мирних визвольних змаганнях встановлюються такі пільги 1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового
утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

2) звільнення від сплати всіх видів податків, зборів, мита та
інших платежів до бюджету;
3) першочергове безплатне особисте і безплатне членів сім'ї
(дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) обслуговування в
амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів,
позачергова безплатна особиста і безплатна членів сім'ї дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) госпіталізація і лікування у стаціонарах, госпіталях, лікарнях, а також збереження безплатного обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу на пенсію. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і дітьми віком до 18 років;
4) першочергове безплатне забезпечення ліками, лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та виробами медичного призначення, що придбані за рецептами лікаря, доставка за його висновком ліків додому;
5) безплатне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім
виготовлених з дорогоцінних металів);
6) першочергове одержання в поліклініці чи за місцем
останньої роботи безплатної путівки у санаторій, профілакторій або будинок відпочинку один раз на рік, а членам їх сімей (дружині(чоловіку) і дітям віком до 18 років) - за 25 процентів вартості.При цьому путівки для санаторно-курортного лікування в санаторіях,профілакторіях і будинках відпочинку виділяються за пільговимицінами, передбаченими для працівників тих міністерств та іншихцентральних органів державної виконавчої влади, у віданні якихзнаходяться зазначені санаторно-курортні заклади. Усі види медичного обслуговування у санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку, а також харчування надаються безплатно. Особам, що одержали путівки для санаторно-курортного лікування відповідно до цієї статті, надається право безплатного проїзду до місця лікування і назад залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, повітряним або
водним транспортом у каютах 1 класу. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило;
7) звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх
сімей, які проживають разом з ними, від квартирної плати незалежно від форми власності житлового фонду, від оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм, установлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг), від оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб, від плати за користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду
житлового фонду. Зазначені пільги зберігаються за дружиною (чоловіком),
8) першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у будинках державного, у тому числі відомчого, і громадського житлового фонду з наданням при цьому додаткової жилої площі до 20 квадратних метрів;
9) звільнення від оплати послуг за оформлення документів на
право власності на квартиру при її приватизації;
10) безплатний капітальний ремонт жилих будинків (квартир), що знаходяться у їх власності, відповідно до Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилихбудинків;
10-1) одержання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;
11) першочерговий відпуск місцевих будівельних матеріалів на будівництво індивідуальних жилих будинків і на капітальний ремонт житла;
12) позачергове користування всіма видами послуг зв'язку,
позачергове і безплатне встановлення домашніх телефонів,
позачергове і безплатне обладнання житла засобами позавідомчої охоронної сигналізації;
13) першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на суму і за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів,
14) першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх номінальною вартістю на половину суми виданих зазначеним в цій статті особам і членам їх сімей, що спільно проживають з ними, приватизаційних майнових сертифікатів;
15) безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад)
залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, водним транспортом у каютах 1 класу (на місцях першої категорії) експресних і пасажирських ліній, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;
16) безплатне користування внутріміським транспортом
(трамваєм, автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними переправами) і поїздами приміського сполучення, а в сільській місцевості - автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані і місця проживання
17) позачергове придбання квитків на всі види залізничного,
водного, повітряного і автомобільного транспорту;
18) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на
автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності особистого транспортного засобу; (
19) позачергове користування усіма видами послуг підприємств торговельно-побутового обслуговування, при відвідуванні культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих закладів;
20) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на даному підприємстві, в установі чи організації, першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства, установи чи організації;
21) безплатне навчання і перенавчання нових професій за
місцем роботи в учбових закладах системи державної підготовки і перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних закладах і на курсах;
22) надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки, а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час;
23) безплатне поховання з військовими почестями померлого (загиблого) борця за волю України
24) спорудження на могилі померлого (загиблого) незалежно відчасу смерті надгробка за встановленим Урядом України зразком. Додаткові витрати, пов'язані із зміною встановленого Урядом України зразка надгробка, оплачуються сім'єю померлого (загиблого) чи організацією-спонсором;
25) виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у
разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в розмірі п'яти
прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу.


Стаття10 . Пільги особам, які належать до громадян які надавали допомогу учасникам збройних і мирних визвольних змагань
1) право на переважне залишення на роботі при скороченні
чисельності або штату працівників;

2) використання чергової відпустки в зручний для них час;
одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

3) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

4) першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва;

5) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання;

6).право на 25-відсоткову знижку при платі за користування комунальними послугами (газом, електроенергією тощо) у межах середніх норм споживання.

Стаття11 . Державна соціальна підтримка особам, які належать до громадян які надавали допомогу учасникам збройних і мирних визвольних змагань.
Особам, які належать до громадян які надавали допомогу учасникам збройних і мирних визвольних змагань
пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи
державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.


РОЗДІЛ V


УВІКОВІЧЕННЯ ПАМ”ЯТІ БОРЦІВ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ


Стаття 12. З метою увіковічення пам’яті борців за волю України Кабінету Міністрів України створити у м. Києві Національний Пантеон у якому перепоховати видатних борців за волю України , ввести державні стипендії імені видатних борців за волю України, скласти карту місць пов’язаних з їхньою діяльністю, внести ці місця до національних туристичних маршрутів.
Органам місцевого самоуправління упорядкувати місця поховань борців за волю України , встановити пам’ятники, пам’ятні знаки ,меморіальні дошки , назвати їхніми іменами вулиці, майдани , навчальні заклади, населені пункти.

Стаття 13. Встановити день 14 жовтня( Покрови Пресвятої Богородиці Діви Марії), Днем Пам’яті борців за волю України.


РОЗДІЛ VІ

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття14. Посвідчення та нагрудні знаки для осіб, на яких поширюється чинність цього Закону
Борцям за волю України вручаються посвідчення та нагрудні знаки.Порядок виготовлення та видачі посвідчень і знаків встановлюєтьсяКабінетом МіністрівСтаття 15. Громадські організації та інші об'єднання борців за волю України в межах своїх повноважень сприяють розробленню рішень органами законодавчої і виконавчої влади, представляють і захищають законні інтереси своїх членів у державних органах і громадських організаціях, здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України про об'єднання громадян. Органи державної виконавчої влади, місцеві органи державної виконавчої влади і самоврядування, Уряд Автономної Республіки Криму межах своєї компетенції надають організаціям фінансову підтримку, кредити з коштів відповідних бюджетів, а також безплатно надають будинки, приміщення, обладнання та інше
майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань. Організації звільняються від плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах середніх норм споживання (надання), телефоном у приміщеннях табудинках, які вони займають.
Підприємства , на яких не менше ніж 20 відсотків
від середньоспискової чисельності працюючих становлять борці за волю України , звільняються від сплати податку на прибуток.

Стаття 16 . Нагляд за виконанням цього Закону
Нагляд за додержанням і правильним застосуванням цього Закону усіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором Україниі підпорядкованими йому прокурорами.

Стаття 17. Оскарження рішень підприємств, установ і
організацій, які надають пільги
Рішення підприємств, установ і організацій, які надають
пільги, можуть бути оскаржені у суді .

Стаття 18.Особи , на яких поширюється чинність цього
Закону, звільняються від плати за оформлення документів, юридичніконсультації, а також від судових витрат, пов'язаних з розглядом питань щодо їх соціального захисту.

Стаття 19 . Фінансування витрат, пов'язаних із застосуванням
цього Закону Фінансове забезпечення державних соціальних гарантій,
передбачених цим Законом, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Стаття 20 . Відповідальність посадових осіб і громадян
Посадові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства про соціальний захист боців за волю України та їх сімей, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

Відповіді

 • 2006.05.24 | Пані

  Прохання всім коментувати та доповнювати

  Не кожен день пишуться подібні закони і не кожен день в нас є можливість стати їх співавторами.
 • 2006.05.25 | Роман ShaRP

  Я думаю, що це взагалі слід робити не так.

  Якщо довго смикати щось в різні боки - воно розірветься. Таким смиканням в різні боки є, зокрема, постійне намагання громадян України довести одне одному, що "наші кращі". Черговою спробою смикнути є цей проект закону, більша частина якого, слід зауважити, практично скопійована з закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", але лише більша частина. Є відмінності.

  Щоб не створювати в суспільстві зайвої напруги і не поглиблювати розкол, бажано, щоб цих відмінностей було набагато менше.

  Як на мою думку слід це зробити:

  ) Прийняти закон, який прирівнює певні категорії громадян, що воювали на боці УПА, до ветеранів, учасників, інвалідів війни тощо.

  ) Прийняти інший закон про політично репресованих (постраждалих за свободу), який буде прирівнювати політично репресованих за часів СРСР до ветеранів війни, або ж встановить їм окремі пільги.

  ) Обійтися в усьому цьому без визначення "окупаційної влади" щоб не створювати в суспільстві зайвої напруги. НМД відкриття архівів ЧК-НКВС-МГБ-КГБ і публікація документів з них дасть менш скандальний і більш "солідний" ефект. Документи говорять самі за себе, і знижують імовірність пустопорожнього навішування ярликів "окупантів" та "бендер".

  ) Брєдові ідеї "Національних Пантеонів" ет сетера похєріть і прєдать забвєнію. Вже створили "Інститут національної пам*яті" {не уявляю собі, що з того буде і не хочу}, створять ще купу меморіалів і понаставляють пам*ятників з приводу і без приводу.

  ) Назви вулиць, меморіальні дошки і т.д. й т.п. віддати на розсуд самих органів місцевого самоврядування.


  На моє переконання в такому вигляді ця ініциатива викличе значно менше спротиву. Тому якщо її авторам потрібен саме результат (тобто пільги і захист ветеранів), а не розкол ("наша правда више всєх", і кожен кричить про своє, захищає своїх, тягне в свій бік...), - варто подумати й про тих, чия думка і погляди не співпадають з думками й поглядами пана Лук*яненка.

  Р.S. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" міститься за адресою http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3551-12
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.05.25 | Адвокат ...

   Та не воювали "на боці УПА"! Киньте совєцькі штампи, Ромцю!!!

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.05.25 | Роман ShaRP

    Якщо до вас ще не дійшло - ігнор.

    Хіба що ви напишете якусь особливу нісенітницю, яку я визнаю вартою спростування, і то якщо я її побачу. А так зазвичай я вас просто не читаю, а замість вашого ніка і заголовку поста в мене в звичайному виді гілки автоматично виводиться штамп "чудак".
   • 2006.05.25 | Сергій Кабуд

    дуже точне зауваження, цю ментальність тре міняти

    на боці України, в лавах УПА
  • 2006.05.25 | Сергій Кабуд

   розумно(-)

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.05.25 | lid

    Re: розумно(-)

    Добре було б, щоб такий закон прийняли, але чи потягне сьогоднішня Україна такі витрати. Он яку армію бандитів у влади треба утримувати. Там не озираються на минуле, бо себе, у ньому, знайдуть у незручному положенні.
    Ми стратили здоров"я, свій доробок, наші діти були переслідувані. Стратили житла і навіть викинуті були за межі своєї держави. Найкращі молоді роки страчені були на боротьбу. Хто відшкодує біль і розпач, і страх рідних? А скільки наших націоналістів стратило життя за гратами?
    Весь злочин наш був лише в тому, що ми не могли пройти мимо несправедливості і брехні. А брехня -- найстрашніше зло.
  • 2006.05.25 | SpokusXalepniy

   Ти диви? Шарп щось проковтнув! :)

   Шарповские замечания под знаками ")" довольно четко изложены, имеют рацию, и я с ними согласен.

   От себя добавлю.

   1. Споры о "воював на боці" можно прекратить, если уравнять все выражения. То есть, альтернативы выражениям "воював на боці УПА", "воював в армії Петлюри" та ін. противопоставить ТАКИМ ЖЕ: "воював на боці Червоної Армії", "був в угрупуваннях НКВД, МВД", "займався партійним будівництвом", та ін.
   Таким образом можно избежать противопоставление по понятию "Украина", и не вызывать напрасных споров, препятствующих внедрению закона в жизнь.

   2. Слова "соборная Украина" надо заменить в тексте просто "Украиной". Потому что слово "соборная" является расплывчатым значением СУММЫ понятий-синонимов: "целостная", "неделимая", "объединённая".
   На разных этапах истории, кстати, и на протяжении 1918-1992 годов тоже, территория Украины определялась ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ ПО-РАЗНОМУ.
   Таким образом может показаться, что тот же Бандера сначала боролся за одну "соборную" Украину, а потом, после войны, - за другую.
   Соборность - хороша в стихах и легендах, а также на митингах для того, чтобы пустить слезу в толпе одетой в шаровары, но никуда не годится в законотворчестве, где это понятие не определено.

   3. Одно из двух - или надо исключить из целей принятия этого закона заботу о ещё ЖИВЫХ участниках и тогда вести отчаянную МНОГОЛЕТНЮЮ БОРЬБУ ЗА ПРАВДУ; или оставить в качестве цели закона эаботу о незаслуженно обделённых ветеранах, и тогда надо сформулировать несколько отдельных и довольно простых (без пафоса) законов для БЫСТРОГО и ОПЕРАТИВНОГО их рассмотрения и принятия. Причем, начинать надо с закона, где заботятся о живых.

   4. От имени главного управления КГБ бывшего Союза ССР, а также живых и умеших сотрудников НКВД (ОГПУ) хочу выразить глубокую благодарность Левку Лукьяненко за проявление его бля-патриотизма в законодательной сфере. Более удачно набрать под один закон специально подобранных не суть-важных словосочетаний и выражений, чтобы оттянуть принятие самого закона на как можно далёкое время, трудно себе представить. Ни один специальный отдел - ни в КГБ, ни в ЦК Партии большевиков с этой задачей не справился бы. Слава героям! Героям слава!
 • 2006.05.25 | Мірко

  Шановний пане Левку Лук'яненку, - про тих борців що за кордоном

  Вибачте якщо недочитав, але я не зауважив нічого про таких героїв які сьогодні проживають поза кордонами України. Пропоную принаймі почесне надання українського громадянства, нагородження медалею підчас урочистостей організованих українськими амбасадами, і певні пільги та права в час перебування, хоч і тимчасового, в Україні.
  Часу лишилося мало. Такі персонажі як Олекса Гай-Головко вже на 94-му році життя. Краще запізнене відзначення ніж посмертне...
  Слава Україні
 • 2006.05.25 | Сахаров

  Re: Проект Закону Про статус борців за волю України

  Шановний пане Лук'яненко! Дуже вчасний і потрібний закон. Бо у нас сьогодні шанують колишніх НКВДстів, КГБістів, "стрибків", ту, вибачте, сволоту, за якою тюрма плаче за вчинені злочини. Єдине, що я хотів би зауважити - є певне нашарування совкових пільг. Все одно надання цих пільг потребує бюджетних витрат. І вже відомо - де пільги, там обов'язково підгодуються чиновники. Чи не простіше просто призначити людям персональні пенсії чи стипендії? І людина сама визначатиме як ті гроші використати - на лікування чи на відпочинок чи на поліпшення житлових умов чи на інші потреби.
  З глибокою пошаною. Геннадій Сахаров, Дніпропетровськ.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.05.26 | Мірко

   Re: Проект Закону Про статус борців за волю України

   Мудра заувага.
   Найважніше тут, це визнання Українською державою тих борців які якраз за неї боролися. Цим держава стане державою українського народу, а не якимсь нехотячим правонаступником одної чи другої окупаційної влади. Такий закон є на першім місці визнанням держави як української, а заплата декільком старикам за окуляри чи памперси це в порівнаню другорядна справа навіть в очах цих самих борців.
 • 2006.05.25 | Николай Чернигов

  Re: Проект Закону Про статус борців за волю України

  Нет сомнений, что Закон, о статусе борцов за свободу Украины нобходим. Но представленный законопроект кажется мне непродуманным и сырым.
  Вкратце попытаюсь довести свои мысли по данному вопросу.
  1. Главный недостаток законопроекта, по моему мнению - отсутствие определения понятия "окупаційна влада". Кто это? Германия в 18-м или 41-44-м, СССР, УССР? Кстати, приемницей последней юридически является и нынешняя власть Украины. Она, в этом случае, не является оккупационной?
  2. Довольно забавно упоминание вместе в Ст.5 "військовослужбовці(в),... які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу армії УНР, ЗУНР, Гетьманської Держави в період 1917-22 р.р..." Они ведь и между собой воевали, и как в данном случае определить, кто из них воевал за волю Украины, а кто против? Не перешли ли "добровільно або примусово на сторону окупаційної влади" (немецкого военного командования)Скоропадский и его сторонники, свергнув ЦР УНР?

  3. Еще более туманными и размытыми кажутся мне формулировки ст.6:"Особами, які належать до учасників мирних визвольних змагань визнаються громадські і політичні діячі УНР, ЗУНР, Гетьманської держави, Карпатської України, УГВР, службовці державних органів УНР, ЗУНР, Гетьманської держави, Карпатської України, УГВР, релігійні діячі УАПЦ, УГКЦ, священники, парафіани діячі українського культурного відродження 20-30х років ХХ ст., політичні, громадські діячі, діячі культури української еміграції, правозахисники та інші особи які у складі, політичних партій, громадських, релігійних професійних та інших організацій або самостійно, ставили за мету здобуття УССД мирними, ненасильницькими засобами в т. ч. на території інших країн, зазнали за свою діяльність переслідувань і репресій з боку окупаційної влади."
  Не перешли ли "добровільно або примусово на сторону окупаційної влади" (советской власти) т.н. "сменовеховцы", например, Грушевский, или Винниченко, который в 20-м году ненадолго вернулся в Украину и даже был назначен зампредом Совнаркома УССР, и их многочисленные последователи? Не сотрудничали ли с "окупаційною владою" "
  діячі українського культурного відродження 20-30х років ХХ ст"?
  Не был ли (хотя бы чуть-чуть) представителем оккупационной власти правозащитник, а перед этим инструктор ...кома КПСС Черновил В.М.?
  Как можно считать религиозной организацию, ставящей себе чисто политическую (пусть и самую, что ни есть благородную) цель -"здобуття УССД"?
  Да, вообще, не перешел ли "добровільно або примусово на сторону окупаційної влади" хоть один гражданин СССР, побывавший в советской армии и зачитавший присягу?
  Какими ЮРИДИЧЕСКИМИ категориями определяет эти вопросы данный законопроект?

  Из льгот приведу только одну, по моему, абсолютно несуразную. Ст9, п2:"звільнення від сплати всіх видів податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету".
  Теоретически, зарегистрировав частным предпринимателем, лицо, имеющее право на данную льготу, можно получить миллиардные прибыли.

  Также интересно, у кого из лиц определенных этим законом есть дети до 18 лет.

  Извините, если кого задел, мой комментарий.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.05.26 | Мірко

   Re: Проект Закону Про статус борців за волю України

   Николай пише
   >1. Главный недостаток законопроекта, по моему мнению - отсутствие определения понятия "окупаційна влада". Кто это? Германия в 18-м или 41-44-м, СССР, УССР? Кстати, приемницей последней юридически является и нынешняя власть Украины. Она, в этом случае, не является оккупационной?<

   Правонаступницею СССР оголосила себе РФ.
   А цим законом українська держава нарешті оголосила би себе тою державою за яку боролись сотні тисяч і гинули мілйони українського народу.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.05.26 | backfire

    Re: слабый проект!

    много слабых мест. Пункт о том что закон не пошириется на тех кто скоил злочины против людства , сразу выключает из списка 80% в период ВОВ. Сам Бандера совершил теракт в 1935 и весь в крови поляков. Во вторых, не учитывается роль командиров , в подавляющем большинстве офицеров СС и Вермахта. Почему соратникам майора абвера Шухевича ФРГ ничего не платит? Почему ветераны дивизии СС "Галичина" не получают немецких пенсий. Жена их командира пани Фрейтаг получает пенсию а подчиненные её мужа не получают. Кстати, сам Л.Г.Лукьяненко добровольно пошел в Советскую Армию. Он не подлежал по призыву но приписал себе лишний год и ушел в Армию. Там он через три года не демобилизовался и остался еще на сверхсрочку. Лукьянено поступил на юридический факультет в МГУ в возрасте 26 лет что в 1953 году было совершенно невозможно без направления спецслужб. Несомненно что пан Лукьяненко - работал на спецслужбы СССР.
    И замечание пану Мирко. Это зарплату можно считать миллионами , если сумма в купонах. Хватить брехать о сотнях тысяч боровшихся против СССР.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.05.26 | Мірко

     Почему Красноармейци не получают пенси

     від РФ, самозваної правонаступниці СССР, а тягнуть з українського бюжету?
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.05.26 | backfire

      Re: все просто !

      РФ не является "самозванной". ЕЁ признали такой более 200 государств. Например, после распада СССР ни одно государство , имевшее дипотношения с СССР , не объявляло о установдении дипотношений с РФ, не назначало послов в РФ, не давало согласие на послов РФ в их государствах. Все государства, имевшие договоры с СССР на разные темы, продолжали считать их действующими между РФ и той страной. Сотни международных организаций не принимали РФ в свои члены, она продолжала членство СССР, платила членские взносы.
      Что касается "красноармейцев" то это уважаемые люди на Украине. И слово "красноармеец" не является ругательским. А за слово "бандеровец" на моих глазах кинулись бить человека во Львове.
      Этим людям, к сожалению, Украина платит мало денег. Они спасли нашу землю от уничтожения.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.05.26 | Мірко

       Re: все просто !

       backfire пише

       >Что касается "красноармейцев" то это уважаемые люди на Украине. И слово "красноармеец" не является ругательским. А за слово "бандеровец" на моих глазах кинулись бить человека во Львове. Этим людям, к сожалению, Украина платит мало денег.<

       Ясно. Україна ще духово із СССР не вийшла.

       >Они спасли нашу землю от уничтожения.<

       Сприяли заміні одного окупанта на другого. Жодне спасіння. Землю уничтожили і одні і другі. Але народ найбільше знищив хто? Сім мілйонів жертв у 1932-33-му це що, благо? А якщо узнаєте Голодомор як злочин, і якщо розумієте що зміни влади від 1933-го до 1945-го не було, тоді як можна шанувати колаборантів цього режиму?
       Вихід для вас лиш один. Треба настерливо доводити що Голодомору не було.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2006.05.26 | montrealais

        Re: все просто !

        Не витрачайте, куме, сил на цього совка backfire. Він дуже любить рф, путіна і кгб. Це - діагноз, і з цим нічого не поробиш. Про голодомор таким людям розказувати нічого, вони скажуть - не було, або було але так просто вийшло - не хотіли. Чи ще щось подібне.
       • 2006.05.26 | observer

        це ж Len! тож не витрачайте часу на місцеву фсбшну "попку"

 • 2006.05.26 | Свинья на радуге

  А помните, сколько было ликвидаторов аварии на ЧАЭС?

  Я имею в виду носителей удостоверений ликвидаторов? Наверное, больше чем сейчас владельцев мобильных телефонов. Особенно меня забавляло когда удостоверениями ликвидаторов козыряли гламурные девицы и тётки явно исполкомовского вида, которые Припять и на карте затруднились бы найти.
  Вот и борцов за волю Украины будет столько же.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.05.26 | lid

   Re: А помните, сколько было ликвидаторов аварии на ЧАЭС?

   Боюсь, що ви праві. На Чорнобильській біді нажились, а дійсні жертви лишились "за бортом".


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua