МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Для DADDY !

06/21/2006 | Забойщик
21-06-2006 11:07, DADDY
Re:Ви про ОЦЕ? -А можна дізнатися про джерело?
http://www2.maidan.org.ua/n/free/1150877221

ОТВЕЧАЮ на вопрос:

--------Высылаю ВСЁ, что у меня есть. Источник инфы назван НЕ будет.Я высылал об этом инфу на Майдан, но новынари проигнорировали. А як же! Забощик, то є ВОРОГ нації! ЕдрЁн вошь!

Відповідно до Наказу
Міністерства юстиції України
20.10.2004 р. № 119/5
СПИСОК ПІДПИСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
зібраних на підтримку рішення про створення політичної партії „СПІЛЬНА ДІЯ””
_____________________ область, ______________________ місто, район
( АР Крим, м. Київ, м. Севастополь)


п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Місце проживання Дата народження
(день, місяць, рік) Особистий підпис громадянина
1 2 3 4 5Підпис особи, яка збирала підписи ___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові, день, місяць і рік народження, місце проживання) _____________________________________________________
________________
(дата)
ЗВЕРНЕННЯ
Шановні співвітчизники!
Ми маємо твердий намір створити якісно нову державну ідеологічну політику. Тому основоположним аспектом розвитку України є створення фундаменту державної національної ідеології, в якому мають бути сконцентровані найважливіші норми й принципи націєрозвитку та державотворення. Це має бути інтегративна суспільна ідеологія, в підґрунті якої лежить українська національна ідея, як прояв природних етнопсихологічних чинників українців, і визнання культурних особливостей національних меншин, які проживають на теренах України, та співдія з ними у творенні сучасного українського суспільства.
Ми не маємо намір продовжувати бути заложником старої політичної системи, граючи за облудними правилами. Відсутність всеохопної ідеології державного будівництва завжди легко маскувати все новими соціально-економічними програмами, від реалізації яких народу ліпше не стає.
Першочерговим нашим завданням є розроблення і втілення в життя Програми Ідеології Державного Будівництва Новітньої України.
Головною метою Програми є реальне зростання якості життя українського народу та його чисельності, духовний розвиток кожної особистості. Для цього держава передусім зобов’язана:
1. захищати права людини на свободу життя;
2. захищати права людини на продукт власної праці та творчості;
3. захищати національні надбання і національні інтереси.
Принциповою особливістю Програми є прозорість управління і наявність СИСТЕМИ постійного та правдивого інформування громадян України про стан справ у всіх сферах життя національного організму.
Україна переживає час великого перетворення. Ознакою цього перетворення є поглиблення системного хаосу, всезагальний розпад, що охопив світоглядну і релігійну сферу, суспільну організацію, державне управління, економіку, сім’ю та весь спосіб життя нашого народу.
Вибори президента України у 2004 році дали поштовх до нового бачення розвитку країни й української спільноти. Проте, політичні партії і блоки у процесі виборів 2006 року не спромоглися акумулювати людський потенціал на шляху прискорених змін і перетворень. Більше того, у вирі політичної боротьби партії і партійні блоки не змогли подолати регіоналізм представленості і запрограмовану соціальність, яка консервує екстенсивність розвитку суспільства. Переможці парламентських перегонів 2006 року з усією очевидністю показали свою цілковиту національно-ідеологічну вбогість. Ми не побачили потужної пропаганди державотворчих, націозахисних і націотворчих ідей і програм, на які вже давно очікує українське суспільство. Замість того, ми бачили імітацію політичної боротьби, тому що насправді справжня боротьба йшла за переділ влади. Вибори 2006 року – це продовження політичного одурманення народу, коли ставки робляться на особу, а не на загальноукраїнську ідею.
Геополітичне розташування України завжди зумовлювало її економічний розвиток і політичні орієнтири у світовому співтоваристві. Тому перехідний період, в якому перебуває сьогодні Україна, вимагає від української спільноти концентрації зусиль і ресурсів для відстоювання власного геополітичного простору та знаходження свого місця в світовому співтоваристві.
Нова політична сила пропонує свій шлях входження у нову епоху. Це – шлях розвитку інтелектуального згромаджувального начала під девізом:

„Матимемо те – до чого прагнемо, творімо те – чого хочемо”.

З цією метою ми пропонуємо об’єднати зусилля українців усього світу задля Спільної Дії. Наші зусилля базуються на глибокій Вірі у силу Творця; на довірі до ближнього і взаємному порозумінні; на моральності; на відповідальності за себе, свої вчинки, життя всієї громади і держави; на плеканні міжособистісної культури життєдіяльності і культури праці; на визнанні права кожного на свій Вибір життєвого шляху; на родинній традиції, як пам’яті предків,творенні майбуття нащадків.
У суспільній та особистісній свідомості українців мають формуватися і прививатися почуття відповідальності за своє життя і долю спільноти: за особистий вибір, за ставлення до самої себе як найбільшої цінності у Всесвіті, до довкілля, культури життєдіяльності і спілкування одного з іншим та зі світовим співтовариством, за шлях розвитку України перед майбутніми поколіннями.
Джерелом сили багатомільйонної української Громади може бути лише її духовна єдність, яка з’явиться лише тоді, коли українці об’єднаються навколо правдивої пасіонарної ідеї і з власної волі витворять духовну організовану світову українську спільноту.
Ця духовна єдність ґрунтується на духовно-культурній традиції, що живе на нашій прабатьківській землі.
Сьогодні ми проголошуємо намір створити нову політичну силу. Ми усвідомлюємо, що успіх нової політичної сили залежатиме тільки від того, чи буде він користуватися в народі авторитетом і довірою.
Практично всі нині існуючі партії є напівзакритими корпораціями, об’єднаними спільними матеріальними і владними інтересами. Ми пропонуємо принципово інший підхід, адже йдеться про нову політичну силу, як майбутню партію влади, яка візьме на себе відповідальність за долю України.
Тому ми заявляємо, що до нової політичної сили увійдуть лише ті люди, які від душі і серця бажають Україні і її народу добра — незалежно від того, ким вони є сьогодні — партійними чи безпартійними, молодими чи літніми, бідними чи багатими, знаними чи зовсім невідомими.
Нова політична сила має стати національним авангардом, політичною гвардією української нації, об'єднувальним началом світового українства.
Сьогодні глобалізація радикальним чином змінює стратегію національного поступу. Це означає, що впорядкування України та її успішний розвиток можливі лише за умови СПІЛЬНОЇ ДІЇ всього світового українства.
Нова політична сила має стати партією переможців. Тому ми проголошую об’єднавчу ідею СПІЛЬНОЇ ДІЇ. Це – ключовий елемент нашої спільної перемоги.
Це амбіційний проект об’єднання українців усіх країн і всіх континентів. Його головна мета — перетворення світового українства на планетарний етносоціальний організм — всесвітнє Дерево Життя з коренями у святій землі під назвою Україна.
СПІЛЬНА ДІЯ — це боротьба всього здорового, справжнього, продуктивного проти паразитизму, підлості, бездарності. Боротьба тотальна, оскільки вона охоплює весь простір національного буття: всередині і назовні, в минулому і у майбутньому, по вертикалі і по горизонталі.
Спільна Дія — це внутрішня боротьба людини за свою душу, бо щоб змінити навколишній світ, треба самому змінитися, а щоб покращити життя свого народу, треба спочатку покращити себе.
Спільна Дія — це зовнішня боротьба за володіння своїми землями і водами, своєю промисловою та інтелектуальною власністю, своїм інформаційним і культурним простором; це боротьба за національну честь і гідність, за те, щоб у світі до українців ставилися з повагою.
Спільна Дія — це боротьба за пізнання правди про наше минуле з усіма нашими злетами і падіннями, перемогами і поразками, боротьба за усвідомлення творчих потенцій української людини. Україні не потрібен міф — їй потрібна правда про себе.
Спільна Дія — це боротьба за наше гідне майбутнє, за щасливе майбутнє наших дітей, за продовження нашого роду і виконання Україною свого призначення згідно з дарованими їй Богом талантами.
Спільна Дія об’єднає Україну по вертикалі, оскільки спрямує в єдиний потік волю і таланти всіх верств українського суспільства — мислителів і духовенства, державних організаторів і військових, бізнесменів і спеціалістів, робітників і селян.
Спільна Дія об’єднає Україну по горизонталі, оскільки мобілізує зусилля українців Сходу і Заходу, міста і села, молодих і старих, україномовних, російськомовних...
Ми хочемо, щоб Україна прокинулася і прийшла в рух.
Нова політична сила – СПІЛЬНА ДІЯ – активізує Україну до стану високої культуротворчої і державотворчої динаміки. Вона допоможе всім здібним, активним і патріотичним українцям реалізувати свій потенціал, відчути радість і повноту буття, його силу і красу. Наш девіз:

„Успіх кожного – шлях до поступу всезагального”

Головним стрижнем державної національної ідеології України має бути:

„Від створення і зміцнення національної держави –
через захист економічних інтересів нації –
до заможності кожного громадянина”

Має наступити момент істини, коли кожен з нас має усвідомити свою причетність до побудови Новітньої України. Ми не повинні комплексувати, сподіваючись, що хтось буде дбати про нас більше, ніж ми самі. Михайло Драгоманов, видатний український діяч ХІХ століття, з цього приводу радив: „Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині землі, зверне на нас увагу і Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, навіть найгуманніших, турбувався з-за других лишень того, що їх б’ють. Люди інтересуються звичайно лишень тими, хто одбивається, - і таким лишень звичайно і помагають”.
Консолідувати на ідейній основі національно-державницькі сили в суспільстві здатна виконати тільки нова політична сила „СПІЛЬНА ДІЯ”.


ОРГКОМІТЕТ
ЗВЕРНЕННЯ

Шановні співвітчизники!

З давніх-давен лише Бог та невтомна Праця наших предків берегли наш рід і наш народ, в усі часи відстоювали і захищали нашу країну.
А сьогодні, в незалежній Україні, сама Праця, знецінена і зневажена, знеславлена і збезчещена, вона волає до нас про свій захист.
Любов до Бога і рідної землі – основа нашої духовності, а любов до вільної праці на власній землі – основа українського способу життя. Висока духовність і велика працелюбність в усі віки оберігали і виховували українську родину. Християнська мораль, національні традиції та звичаї народної трудової солідарності місцевих громад надихали громадянським духом українську націю. Духом Свободи і Самостійності, духом, що єднав, боровся та животворив. Тим духом, що створив і Київську Русь, і Козацьку державу, і сучасну Україну. Величним Духом вільної праці, що формувала добробут української родини та національне багатство всієї України.
І це багатство, створене спільною працею всіх минулих поколінь українців, станом на 1990 рік оцінювалось, щонайменше, в 10 трильйонів американських доларів – по 200 тисяч доларів або більш ніж по мільйону гривень на особу. Тоді ми прагнули аби рівень та якість життя наших родин був не гірше, аніж в Європі.
Але для цього потрібні були Свобода і своя суверенна українська влада. Бо без них наше багатство працювало не на користь української нації. В 1991 – ми дійсно хотіли більшого. Ми здатні були на більше і світ чекав від нас більшого!
Тому ми одностайно голосували за Україну нашої мрії, за нашу свободу і українську владу, підтримавши незалежність і державний суверенітет України на Всеукраїнському референдумі 1991 року.
В той день, 1-го грудня, ми стали сучасною українською нацією.
Тоді ми хотіли максимального, а тепер не можемо забезпечити і мінімального – мінімальних заробітної плати та пенсії, що забезпечували би прожитковий мінімум.
Колись українським хлібом ми годували півсвіту. Сьогодні своїм хлібом ми ледве забезпечуємо самих себе.
Вчора ми з надією дивились в майбутнє, а нині – з острахом вдивляємось в очі своїх дітей – що несе їм майбутнє?
Чому так сталося? Чому жити ми стали менше і гірше?
І хто в цьому винен, хто став гірше – народ чи влада?
Хто приховував від нас справжню ціну національного багатства нашої України і чи отримали ми з цього свою справедливу долю?
Хто знецінив і заради чого віддав на глум і поталу результати праці всіх минулих поколінь українців, ошукавши нас „ваучерами”, порожніми паперами, реальна вартість яких не перевищувала 20 доларів? І це замість 200 тисяч?
Хто знищив зароблене нами в радянські часи, знецінивши заощадження?
Хто створив трасти і спричинив гіперінфляцію, що „з’їли” результати нашої праці уже в незалежній Україні?
Хто лукавими законами, тягарем непомірних податків та свавіллям податківців штучно знесилює національні продуктивні сили України?
Хто і кому за безцінь віддав краще з того, що ми мали, а гірше – залишив нам? Чи не тому ми маємо не те, що хотіли мати, а лише те, що вони нам залишили?
Хто вони, ті хто ділить вирощене нами, хто жирує на нашій бідності і знедоленості? Вони самі зробили себе своїми, свояками й розділили те багатство між собою. Для них не існує закону, права і правди.
Тому Ми закликаємо всіх громадян України, чиї душі зберігають український дух, в чиїх серцях горить вогонь працелюбства, людської гідності, поваги і правди, пропонуємо об’єднати наші зусилля разом з новою політичною силою „СПІЛЬНА ДІЯ” задля Спільної Дії з метою забезпечення прав кожної людини на Працю і Свободу, Свободу вибору і Свободу дій та побудови Новітньої України.

ОРГКОМІТЕТІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення підписних листів, зібраних на підтримку рішення про створення політичної партії „СПІЛЬНА ДІЯ”
Згідно з положеннями Закону України „Про політичні партії в Україні”, уповноваженим органом державної реєстрації політичних партій (та інших громадських об’єднань) є Міністерство юстиції України.
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №119/5 від 20.10.2004 року встановлено форму підписного листа (додається).
Форма підписного листа - містить 5 граф:
1) порядковий №;
2) Прізвище, ім’я та по-батькові громадянина, (який підтримує своїм підписом рішення установчого з’їзду про створення політичної партії (такому громадянину, що має право голосу, на час здійснення підпису має виповнитись 18 років);
3) Місце проживання (за паспортом: прописка чи реєстрація) громадянина, що підтримує рішення установчого з’їзду про створення політичної партії;
4) Дата народження (із зазначенням дня, місяця та року);
5) Особистий підпис громадянина.
Збирачам підписів необхідно звернути увагу на наступні вимоги:
1. Дані, що вносяться до підписних листів, бажано заповнювати кульковою ручкою чорного або синього кольору.
2. Незважаючи на відсутність чіткої регламентації у чинному законодавстві процедури підписання громадянами підписних листів особисто або тільки збирачами підписів, збирачам підписів бажано рекомендувати просити громадян самостійно заповнювати графи підписних листів.
3. Дані про місце збору підписів (назва області та району в області) заповнюються кульковою ручкою (бажано чорного або синього кольору).
Збирач підписів на одному бланку підписного листа збирає підписи громадян, що прописані (зареєстровані) за їх паспортними даними в окремому районі відповідної області. Таким чином, кожен підписний лист має заповнятись громадянами виборцями (що мають право голосу і яким на час здійснення підпису має виповнитись 18 років), які прописані (зареєстровані лише в одному адміністративному районі відповідної області).
Тому, збирач підписів попередньо до внесення даних та підпису громадянина-виборця має особисто запитати у громадянина-підписанта про його місце проживання за паспортними даними (прописки або реєстрації) для усунення ризику неврахування кількості підписів на окремих підписних листах.
4. У графі –“Дата народження” арабськими цифрами зазначаються дані про день, місяць та рік народження громадянина, що підтримує рішення про створення політичної партії.
5. Особливу увагу збирачів підписів просимо приділити необхідності зазначення власного підпису та персональних даних про себе (П.І.Б., дня, місяця та року народження, місця проживання (за паспортними відмітками прописки (чи реєстрації).
6. Збирачам підписів також необхідно зазначити датою збору підписів „___” ________ 2006 року.
7. Збирачі підписів також готують реєстр зібраних підписів (із зазначенням точної кількості зібраних підписів у кожному районі відповідної області, АР Крим, м. Києві та м. Севастополі).
8. Статтею 10 Закону України “Про політичні партії в Україні” передбачено необхідність збору підписів у кількості не менше 10 000, зібраних у 2/3 районів 2/3 областей, АР Крим, м. Києві та м. Севастополі. Таким чином у кожній області, мають бути зібрані підписи не менше, ніж у 2/3 її районів за існуючим адміністративним поділом.
9. Зібрані підписи разом з реєстрами зібраних підписів передаються у прозорих файлах (порайонно), які скріпляються у папки (по кожній області, АРК, м. Київ та м. Севастополь) до Координаційної ради Організаційного комітету за адресою: м. Київ, вул.


Концепція проекту „СПІЛЬНА ДІЯ”
(вперше була проголошена на III Всесвітньому форумі українців)
СПІЛЬНА ДІЯ — ЦЕ БОРОТЬБА ВСЬОГО ЗДОРОВОГО, СПРАВЖНЬОГО, ПРОДУКТИВНОГО ПРОТИ ПАРАЗИТИЗМУ, ПІДЛОСТІ, БЕЗДАРНОСТІ. Боротьба тотальна, оскільки вона охоплює весь простір національного буття: всередині і назовні, в минулому і у майбутньому, по вертикалі і по горизонталі.
Локальні політичні партії, рухи чи блоки вже не здатні подолати нинішній хаос та ініціювати народження нової української держави — сильної, здорової, одухотвореної. Держави, здатної стати геополітичною точкою опори для всього світового українства. Держави, спроможної надати кожному українцеві у будь-якій точці світу ефективну допомогу — психологічну, інформаційну, політичну тощо.

Тому „СПІЛЬНА ДІЯ” — ЦЕ ПРОЕКТ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ УСІХ КРАЇН І ВСІХ КОНТИНЕНТІВ. Його головна мета — перетворення світового українства на глобальний організм — всесвітнє Дерево Життя з коренями у святій землі України. Першим кроком до цієї мети є наведення ладу і побудова Новітньої Української держави, приведення до влади компетентної і відповідальної еліти, нейтралізація некомпетентної і безвідповідальної псевдоеліти.

Нині у суспільстві: з аморфного і пасивного “населення України” в усіх сферах життя непомітно проро-стають активні, здорові і життєспроможні паростки нової української нації. Це українці, які пройшли очищувальний вогонь нинішньої кризи, не піддалися загальній зневірі та зіпсуттю. Випробування останніх шістнадцяти років зробили їх сильнішими, мудрішими i безстрашнішими. Таких нових людей вже багато i стає чимраз більше — завдяки їхній патріотичній позиції i доброму особистому прикладу, здатності до ефективної праці. Вони відрізняються від інших особливим внутрішнім світлом i здатністю до узгоджених дій, а розпізнаються за добрими плодами своєї діяльності — плодами, які у часи кризового прискорення подій визрівають значно швидше.
Це протоеліта нової України. Справжньою елітою вона стане лише тоді, коли переможе. Коли нею буде створена нація української мрії і держава соціальної гармонії, яка відповідатиме фізичній, інтелектуаль-ній і духовній природі української людини. Держава — не для бідних. Держава — не для багатих. Держава — одна для всіх українців. Держава — для забезпечення Спільного блага. Держава – Спільної Дії всіх українців.
Нова нація, що ними твориться, потребує символів і лозунгів, які б сприяли її самоідентифікації і єдності, прискорювали відмежування від всього перестарілого і нежиттєздатного, притягували до нових цілей та ідеалів, адже без цього неможливе справжнє оновлення. Український Фенікс весь час відроджується.
П’ятнадцять років тому на політичній карті світу з’явилася нова назва — “Україна” — “країна мудреців, вчителів, носіїв слова”, яка виринула з мороку тисячоліть, тому що настала повнота часу. І це лише початок.
Життєвий досвід людства вказує на істинність трійці універсальних принципів, на фундаменті яких стоять всі ефективні державно-національні соціальні системи:

1. Єдиноначальність, або цілісність, яка забезпечує персональну відповідальність влади і керованість державою.

2. Свобода, яка забезпечує творчість і динамічний розвиток нації.

3. Справедливість, яка забезпечує внутрішню збалансованість і гармонію суспільства.

В умовах теперішньої глобальної кризи і все гострішої боротьби за ресурси ці три принципи набувають особливої актуальності. Єдиноначальність на всіх рівнях суспільної самоорганізації створює національну єдність і здатність до концентрації колективної енергії на головних напрямках цивілізаційного і культурного поступу. В конкурентній боротьбі переможуть найбільш творчі нації, а головною умовою творчості є різноманітність поглядів і свобода особистості.
Не знаходячи точки опори в навколишній метушні, українці все активніше звертаються до вічних цінностей, до животворних коренів української землі й української людини, до фундаментальних принципів буття. Це виглядає парадоксальним, але виявляється, що в ситуації тотальної брехні найефективнішою стратегією стає шлях правди і чесних вчинків, відкритого декларування власних переконань і аргументація їх своїм способом життя. «Коли не знаєш, що казати — кажи правду» — навчає народна мудрість. Назви речі своїми справжніми іменами, поверни словам їхній справжній сенс — і світ навколо тебе почне змінюватися.
Головною силою української Громади має бути ВІРА. Віра — це «сила, що рухає горами», це практична здатність людини силою своєї уяви і незламної волі керувати нашим фізичним світом. Для реалізації цих природних принципів, що ведуть до перемоги, нам потрібна Спільна Дія.
Реальні зміни відбудуться лише після переходу України до природовідповідного політичного устрою – реального народовладдя.

Нова людина і нова українська нація може народитися лише в гострій боротьбі — коли зовнішні і внутрішні обставини не залишають простору для відступу.

Сьогодні Україна дійшла тієї точки, коли їй нікуди відступати.

Для України настав момент істини і час активної дії.

ЧАС СПІЛЬНОЇ ДІЇ.КОМЕНТАР ДО КОНЦЕПЦІЇ „СПІЛЬНА ДІЯ”
Проект “Спільна Дія” має бути втіленим у життя протягом 2-3-х років. Внутрішньополітична ситуація в Україні, прискорення світових подій примушує нас прискорити процес втілення проекту „СПІЛЬНА ДІЯ”. Суть логіки проекту наступна:
1. В умовах планетарної дестабілізації світове українство для самозахисту і цивілізаційного поступу потребує негайного організаційного об’єднання в цілісний біосоціальний організм — нову українську націю.
2. Для виконання цих завдань українській спільноті потрібна геополітична точка опори. Такою природною точкою опори може бути лише Україна. Але для цього її треба перетворити на потужну державу, спроможну надати кожному українцеві у будь-якій точці світу будь-яку необхідну ефективну допомогу.
3. Усі свідомі українці — і в Україні, і в діаспорі — повинні докласти зусиль для впорядкування України. Для цього їм треба активно включитися в політичний процес, оскільки без здобуття політичної влади наші мрії про Новітню Україну так і залишаться мріями.
ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЕКТ СПІЛЬНА ДІЯ
Тактика Спільної Дії буде визначатися динамікою політичного процесу з несподіваними ідеями та нестандартними ходами, з чітко сформульованою тактичною метою.

Головний принцип загальної стратегії полягає в налагодженні тісної взаємодії двох якісно відмінних, але взаємно доповнюючих сил:
1. Всесвітній рух українців „СПІЛЬНА ДІЯ” — це максимально динамічне, невимушене, різноманітне середовище в Україні і розкиданих по всьому світу українських громадських організацій, мозкових центрів, клубів і гуртків, в якому поширюється і фахово обговорюється правдива інформація, народжуються найсміливіші ідеї, розробляються і реалізуються найрізноманітніші проекти, відбувається інтенсивний обмін знаннями, налагоджуються тісні особисті та ділові стосунки. Всесвітній рух українців „СПІЛЬНА ДІЯ” — це є формування всесвітньої української духовної Громади, в середовищі якої відбувається духовний, психічний та фізичний розвиток людини і які взаємодіють за принципом “Свій до свого по своє”. Згуртований і сильний народ — головний чинник протидії любій внутрішній і зовнішній загрозі, слабкий же народ за будь-якої системи буде її жертвою.
Партійне крило Всесвітнього руху українців „СПІЛЬНА ДІЯ” — це ідейно організована політична сила: максимально дисциплінована, інтелектуально і технологічно оснащена, здатна до швидких, сміливих і рішучих дій. Тільки українська Громада з авторитетним духовно-інтелектуальним проводом здатна захистити національні, політичні, економічні і соціальні інтереси українського народу.
Характеристика політичного крила Спільної Дії потребує конкретизації. Традиційна політологічна шкала “ліві-центристи-праві” все більше розмивається і вже мало про що говорить. З погляду цивілізаційного розвитку реальні процеси відбиває інша шкала: “авангард – “болото”. Відомі в Україні політичні партії з погляду своїх явних і прихованих програмних цілей у цілому відносяться до “болота” або, в кращому разі, до “еволюціоністів” — поміркованих прихильників повільних змін.
Політична ж ніша під назвою “авангард” є незаповненою. Таким чином, в Україні є не сформульова-не соціальне замовлення на дієву партію, спрямовану у майбутнє, здатну об’єднати прихильників цивілізаційного стрибка і рішучих перетворень. Це нова політична екологічна ніша. В ній у партії „СПІЛЬНА ДІЯ” конкурентів немає.Коментар до політичного проекту
„Спільна Дія”

Проголошення запропонованого проекту Звернення дозволить перехопити ініціативу і розпочати наступ відразу по трьох основних напрямках. Ці напрямки виразно визначені антиукраїнською пропагандою, згідно з якою:
1) національно-патріотичні сили виразники інтересів лише населення Західної України;
2) національно-патріотичні сили організаційно і політично слабкі, неспроможні до політичного об’єднання;
3) неспроможність національно-патріотичних сил українською світоглядною ідеологією об’єднати весь український народ.

У запропонованому зверненні всі ці “аргументи” руйнуються одночасно:

1. Ініціатива створення Всесвітнього руху українців „СПІЛЬНА ДІЯ” відразу ж позиціонує „Спільну Дію” як єдину об’єднавчу політичну структуру не лише українців Сходу і Заходу України, але й українців всього світу — від Далекого Сходу і Тюмені до Америки і Австралії. У такий спосіб теза опонентів про “локальність” цілком втрачає свій сенс.
2. Політичний проект “СПІЛЬНА ДІЯ” логічно випливає з попереднього проекту, адже йдеться про створення в Україні елітарного політичного крила масового всесвітнього руху українців.
3. Теза про здобуття більшості у Верховній Раді України демонструє рішучість і стратегічне мислення об’єднання, в основу якого покладена цілісна світоглядно-ідеологічна система.


Весь материал графически соответственно оформлен.Если тебе нужно я перешлю.КТО за этим стоит , пока не знаю. Дончане обещали узнать. Не сумели. Сейчас жду ответ из Харькова.

Спроси у Пистолетихи. Она может быть в курсе.

Відповіді

 • 2006.06.21 | Роман ShaRP

  А причем тут ПростоРошенко?

  По-моему это проект Каганца. Вот их сайт -- http://observer.sd.org.ua/section.php?id=1
 • 2006.06.21 | Сергій Кабуд

  багатослівність подібного втомлює, коли вже графомани

  зрозуміють це
 • 2006.06.21 | Горицвіт

  програма невдалої партії від 2004 року

  "20.10.2004 р.".
  Подана в ЦВК.

  Я так розумію, це подається як якийсь свіжий секретний ексклюзив?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.21 | Забойщик

   Киевский эмиссар появился с этой фигней недавно.

   Судя по всему денег там пока нет. А может просто , как обычно, воруют.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.21 | AxeHarry

    Re: Киевский эмиссар появился с этой фигней недавно.

    Xm, xtoto reshil razvesti na $ po princypu "Sami my ne mestnye, postradali ot navodnenija, zdes budut postroeny New-Wasuki, my dadim vam parabellum, karrroche - delajte stavki, gospoda prisyazhnye zasedatli..."
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.06.21 | Забойщик

     Чтобы не получилось разводилово ко мне и обратились с просьбой

     помочь разобраться. Обратился тот, к кому обратился эмиссар. Я сразу ответил, что единственным ответом может быть :"Деньги вперед!"
   • 2006.06.21 | Раціо

    Грошей там "поки нема" вже десь так восьмий рік

    Це дуже старий проєкт, матеріяльно виражений у журналі "Перехід IV" - там таких польотів думки на піввагона (http://www.perehid.org.ua/) Фінансує це все щастя такий собі Юрій Збітнєв, a.k.a. кандидат в президенти, "третя сила". Пишуть для нього нєтлєнку декілька філософфів, зокрема згаданий ShaRPом Каганець. Моя гіпотеза щодо мети Збітнєва: масштабний лохотрон у стилі Хаббарда, проте маркетинґові таланти явно не дотягують, щоби цю мету реалізувати.
 • 2006.06.22 | DADDY

  Re: Для DADDY !

  ДЯкую, друже.
  Цікава і корисна інформація.
  Решту інфи (якщо отримаєш) можна і на "мило" скинути.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.22 | Забойщик

   DADDY ! Привет!

   У меня нет твоего мыла. И доступа уже никуда нет.Мое мыло:andr@inca.donetsk.ua

   У меня есть контактное мыло в Киеве.И его фамилия.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.06.22 | DADDY

    Re: DADDY ! Привет! - Я написав на твоє "мило"

 • 2006.06.25 | Gunslinger

  Пістолєтиха в курсі - це ДУРКА! ги...

  тіко я для вас Gunslinger. FOREVER. я з вами гусей не пасла.

  >--------Высылаю ВСЁ, что у меня есть. Источник инфы назван НЕ будет.Я высылал об этом инфу на Майдан, но новынари проигнорировали. А як же! Забощик, то є ВОРОГ нації! ЕдрЁн вошь!

  правильно зробили, що проігнорували:

  увага, ДУРКА, ч.1:

  Звернення
  до здорових суспільних сил, які:


  1. не втратили віри в краще життя українців,
  2. ведуть український, здоровий спосіб життя.
  3. мають потребу в спільних організованих діях
  4. усвідомлюють необхідність спільної мети - Програми дій,
  5. живуть результатами своєї праці
  6. згідні виділити частину своєї праці або коштів на спільну справу

  Пропоную свої думки(в додатку) з приводу об"єднання здорових суспільних сил навколо української програми розвитку „Спільна дія” в ім"я (..і все ж таки - в ім”я „світлого майбутнього”… "!
  На привеликий жаль нас дурили, дурять і в найближчому майбутньому будуть дурити, оскільки переважну частину народу(радянських людей-совків-нових українців –хахлів) це влаштовує.
  Вважаю, що підготовка до виборів і подальша діяльність „ Мегаблоку олігархів”( за висловом І.С.Плюща) велась популістські, системно і таким чином, щоб до виборів не змогли попасти українці. Ні одна з партій мегаблоку олігархів не запропонувала і ніколи не запропонує патріотичної, простої, зрозумілої та відповідальної програми розвитку України, оскільки лукаво і підступно реалізовують програму знищення української культури, та геноциду її носіїв –українців. Як приклад „Повідомлення про геноцид українців”, яке було офіційно направлено на адресу Президента, Верховної Ради, Генпрокуратури, Уповноваженого ВРУ, всим партіям „ Мегаблоку олігархів” та інш, яке до цього часу залишається без розгляду.
  Суспільство штучно поділене Мегаблоком олігархів під фальшиві ідеї та партії і відповідно планомірно деградує.
  В додатку пропоную Проект української Програми розвитку "Спільна дія" та текст "Повідомлення про геноцид українців"
  Буду вдячний за відповідь.
  З повагою
  голова Київської міської Спілки споживачів "Світоч”,
  координатор української Програми розвитку „Спільна дія”
  Микола ДХХХХХХХХХХХ.
  03061, м.Київ, пр.ХХХХХХХХХ, ХХ 8 050 ХХХ ХХ ХХ
  дурка, ч.2:
  БОГ
  ЗАКОНИ
  ПРИРОДИ

  І С Т И Н А

  З Н А Н Н Я

  М У Д Р І С Т Ь

  ПРОРОКИ

  П Р О ВІДНИКИ

  І Д Е О Л О Г І Я

  ДУХОВНІСТЬ

  КУЛЬТУРА

  УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

  З А К О Н И Д Е Р Ж А В И

  Є Д И Н Е М И С Л Е Н Н Я

  ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

  Г Р О М А Д И

  Г Р О М А Д Я Н И

  С П О Ж И В А Ч І
  ( щурі, свині, собаки, людиноподібні істоти та інше,
  н е д о р о з в и н у т и й с т а н людського с у с п і л ь с т в а)


  Бачення ідеального суспільного устрою
  в вигляді схеми.
  М.ДXXXXXXXXXX
  8 050 XXX XX XX
  Дурка,ч.3:
  П Р О Г Р А М Н І З А С А Д И Д І Я Л Ь Н О С Т І
  УЧАСНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ
  "Спільна дія"
  1. Органiзацiйне оформлення УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ на основі здорового способу життя та відичного світогляду.Вироблення платформи спiльних дій. Утвердження в суспільстві Української державної ідеології .

  2. Відродження в суспільній свідомості засадничих основ української культури, в тому числі звичаїв та традицій.

  3. Захист конституційного ладу та Конституції України.

  4.Виконання передвиборчої Програми Президента України В.А. Ющенка:
  - бандитам тюрми;
  - моральність, порядність, чесність, патріотизм та професіоналізм при підборі кадрів;
  - і словом і ділом.

  5.Формування Громад, як основи соціального захисту. Сприяння їх створенню, захисту їх iнтересiв та надання їм всебiчної допомоги:
  - створення центрів правової допомоги;
  - створення дискусійних клубів;
  - створення центрів розвитку Громад;
  - створення центрів соціальної допомоги;
  - інформаційно-роз»яснювальна робота у вирішенні житлово-комунальних проблем;
  - обслуговування членів Громад по системі КМСС «Світоч».

  6.Всебічна підтримка вітчизняного виробників продуктів,товарів та послуг. Вироблення способів підтримки та захисту їх прав та інтересів в несприятливих умовах України..

  7. Заборона продажу землі.

  8. Повернення в державну власність державних підприємств(Авіації,заводів, фабрик та інш. ЖЕКі підпорядкувати Громадам).

  9. Реформа судової системи. Громадські суди, Народні засідателі.Вибори народом суддей.

  10. Ліквідація інституту Уповноваженого з прав людини ВР України..


  11. Аналіз досвіду практичної роботи, узагальнення, опрацювання та вироблення засобів його поширення.

  Тiльки конкретнi, реальнi програми діяльності iз практичними результатами, якi близькi i зрозумiлi людям, здатнi їх надихнути, викликати вiру в необхiднiсть органiзованих спільних дiй.
  Н а с п р а в ж н ю д о в i р у м о ж у т ь р о з р а х о в у в а т и т i л ь к и д i я ч i Г Р О М А Д !!!

  Координатор української Програми розвитку «Спільна Дія»
  Голова Київської міської Спілки споживачів “Світоч”
  БОГ

  ЗАКОНИ ПРИРОДИ

  С В Я Щ Е Н Н А К Н И ГА
  УКРАЇНЦІВ
  (Відновлення історичної пам"яті українців, як
  основи повноцінного існування і повноцінного роз-
  витку її духовно-звичаєвих, матеріальних та
  соціальних інтересів).
  НАЛЕЖНА ОЦІНКА, ЗНАННЯ І ВШАНУВАННЯ
  Українських святинь(мови, звичаїв, кам»яної
  могили, велесової книги, святих місць та інш.

  НАЛЕЖНА ОЦІНКА, ЗНАННЯ І ВШАНУВАННЯ
  Д У Х О В Н ИХ Н А С Т А Н О В
  У К Р А Ї Н С Ь К И Х П Р О Р О К І В
  (Т.ШЕВЧЕНКО ….та інш)
  НАЛЕЖНА ОЦІНКА, ЗНАННЯ І ВШАНУВАННЯ
  П Р О В І Д Н И К І В У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Д У Х У
  (І.ФРАНКА, Л. УКРАЇНКУ,Г.СКОВОРОДУ та інш.)
  НАЛЕЖНА ОЦІНКА, ЗНАННЯ І ВШАНУВАННЯ
  Г Е Р О Ї В(О Б О Р О Н Ц І В У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Д УХ У)
  а) в м и н у л о м у;
  б) в с ь о г о д е н н і.
  В І Д РОДЖ ЕННЯ ГРОМАД САМОВРЯДУВАНН Я
  УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.


  У К Р А Ї Н С Ь К А П Р О Г Р А М А Р О З В И Т К У
  «Спільна дія»
  МЕТА - культурний розвиток та повноцінне національне і соціальне забезпечення всього
  українського народу.
  КОНЦЕПЦІЯ - включає передумови, понятійний апарат,обгрунтування можливостей,
  постановку завдань.
  ПРОГРАМА НАЙБЛИЖЧА: Розбудова організаційної структури та створення системи
  захисту інтересів учасників Програми розвитку.
  ПРОГРАМА ПОДАЛЬША: Активна участь в розбудові української держави.

  М Е Х А Н І З М Р Е А Л І З А Ц І Ї П Р О Г Р А М И:
  1. Сприйняття і виконання вишеокреслених світоглядних засад в межах існуючих, несприятливих, неписаних, неукраїнських «понятій»(звичаїв) в Україні, процвітаючої злочинності та корупції.
  2. Повне підпорядкування чинній Конституції України. Прийняття та запровадження в повсякденну життєдіяльність українського способу життя та звичаєвих правил..
  3. Повне підпорядкування інтересів та діяльності всіх громадсько-політичних організацій, наукових інститутів, господарсько- економічних та фінансових структур єдиній найголовнішій, визначальній, спільній вищенаведеній меті .
  4. Посильна участь в розробці і подальшій реалізації програми розвитку «Спільна дія».
  5. Обрання керівника та виконкому по реалізації засад прийнятої програми розвитку.
  6. Проведення Верховних зборів народних представників.
  7. Утворення доброчинного фонду К У Л Ь Т У Р И "М А Й Б У Т Н Є".
  8. Сприяння діяльності інформаціонно-координаційного центру «Спільна Дія»

  Б А Ч Е Н Н Я Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Ї І Д Е Ї,
  ЯК СИСТЕМИ ПРІОРИТЕТІВ.
  М.ДХХХХХХХХХХХХ
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.06.26 | DADDY

   Re: ДУРКА! - blow-whistler

   Ігнорування Майданом теми "родинного парт-будівництва" відверто кажучі дивує.
   Я не вважаю всю ту дійсно ДУРКУ, яка опублікована від імені Спільної Дії,реальною програмою, але чутки постійно у повітрі: хтось дійсно планує новий масштабний проект з прицілом на 2009 рік.
   А якщо прочитати всі матеріали від Спільної Дії, то місце в Павлівській псих-лікарні забезпечено на довгий термін (якщо не на завжди).


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua