МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Де-юре ще існує дем. коаліція (Конституція+ РегламентВР+ Угода)

07/13/2006 | klepton
Конституція ссилається на Регламент ВР. Той в свою чергу на коаліційну угоду:Конституция

Стаття 81. Повноваження народних депутатів України
припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради
України.

Повноваження народного депутата України припиняються
достроково в разі:

...

6) невходження народного депутата України, обраного від
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу
депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) або виходу народного депутата України із складу
такої фракції; ( Пункт 6 частини другої статті 81 набирає чинності
з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006
році згідно із Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

...

У разі невходження народного депутата України, обраного від
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу
депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) або виходу народного депутата України із складу
такої фракції його повноваження припиняються достроково на
підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної
політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня
прийняття такого рішення. ( Частина шоста статті 81 набирає
чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України,
обраною у 2006 році згідно із Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )

Стаття 83.

...

У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі
узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських
фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів
України від конституційного складу Верховної Ради України.
( Частина шоста статті 83 набирає чинності з дня набуття
повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році згідно із
Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у
день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового
скликання.

Президент України має право достроково припинити повноваження
Верховної Ради України, якщо:

1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не
сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83
цієї Конституції; ( Пункт 1 частини другої статті 90 набирає
чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України,
обраною у 2006 році згідно із Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )

2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету
Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету
Міністрів України;

3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні
засідання не можуть розпочатися.

Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради
України приймається Президентом України після консультацій з
Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами
депутатських фракцій у Верховній Раді України.


Регламент ВР

Стаття 59. Умови формування депутатських фракцій

1. Мінімальна кількість народних депутатів для формування
депутатської фракції повинна становити не менше мінімальної
кількості депутатських мандатів, отриманих відповідними
політичними партіями (виборчими блоками політичних партій) за
результатами виборів.

2. Народний депутат може входити до складу лише депутатської
фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за
виборчим списком якої його обрано.

3. У разі невходження народного депутата, обраного від
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу
депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) або виходу народного депутата зі складу такої
фракції його повноваження припиняються достроково на підставі
закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної
партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого
рішення.

Стаття 61. Порядок утворення коаліції депутатських фракцій
у Верховній Раді

...

4. В коаліційній угоді фіксуються узгоджені політичні
позиції, що стали основою формування цієї коаліції, зокрема
стосовно засад внутрішньої і зовнішньої політики, визначається
політична спрямованість і принципи діяльності коаліції, а також
порядок вирішення внутрішньо-організаційних питань діяльності
коаліції та порядок припинення її діяльності. До коаліційної угоди
додаються списки членів депутатських фракцій, що сформували
коаліцію, з особистими підписами народних депутатів. Списки членів
депутатських фракцій є невід'ємною складовою коаліційної угоди.


5. Коаліція вважається сформованою з моменту офіційного
оголошення про це головуючим на пленарному засіданні на підставі
поданих до апарату Верховної Ради документів, передбачених
частинами третьою та четвертою цієї статті.
6. Текст коаліційної угоди, персональний склад коаліції
публікуються в газеті "Голос України" не пізніш як через чотири
дні після офіційного оголошення про сформування коаліції.

7. У разі припинення діяльності коаліції нова коаліція
формується в порядку, встановленому цим Регламентом.


Стаття 62. Обчислення строків, пов'язаних з формуванням
коаліції

1. Встановлений у частині сьомій статті 83 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та частині другій статті 61 цього
Регламенту місячний строк формування коаліції обчислюється у
календарних днях. Цей строк починається з дня відкриття першого
пленарного засідання новообраної Верховної Ради або з іншого дня
чергової чи позачергової сесії Верховної Ради, з якого відповідно
до цього Регламенту діяльність коаліції визнається припиненою, і
закінчується о 24-й годині тридцятого календарного дня.

Стаття 63. Організація діяльності коаліції

1. Коаліція приймає рішення на своїх загальних зборах
більшістю голосів народних депутатів, які входять до складу
коаліції.

2. З метою узгодження позицій депутатських фракцій, що
входять до складу коаліції, утворюється Рада коаліції.

3. Інформаційне та технічне забезпечення роботи коаліції
здійснюється секретаріатом коаліції, який створюється на період її
діяльності у порядку, встановленому для створення секретаріатів
депутатських фракцій.

4. Інші питання порядку організації роботи коаліції
визначаються коаліційною угодою.Стаття 65. Зміни у складі коаліції

1. Депутатська фракція, яка не є учасником коаліції, може за
своїм бажанням та за згодою коаліції увійти до її складу,
приєднавшись до коаліційної угоди.

2. Депутатська фракція має право в будь-який час вийти зі
складу коаліції, попередивши про це письмовою заявою керівників
інших депутатських фракцій, які входять до коаліції, не менше ніж
за десять днів до дати виходу. Протягом зазначеного строку така
депутатська фракція в будь-який час має право в письмовій формі
відкликати свою заяву. Якщо депутатська фракція не відкликала
своєї заяви, головуючий на першому після закінчення десятиденного
строку пленарному засіданні оголошує про вихід депутатської
фракції з коаліції.

3. Депутатська фракція за рішенням загальних зборів коаліції
може бути виключена з її складу.

4. Не пізніш як через чотири дні після приєднання
депутатської фракції до коаліції або виходу чи виключення
депутатської фракції з коаліції в газеті "Голос України" про це
робиться повідомлення і публікується персональний склад такої
депутатської фракції.

5. Після виходу чи виключення депутатської фракції з коаліції
Верховна Рада в установленому законом порядку може прийняти
рішення про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України,
кандидатури яких були запропоновані депутатською фракцією, що
вийшла чи була виключена з коаліції.

Стаття 66. Припинення діяльності коаліції

1. Діяльність коаліції припиняється у разі:

1) припинення повноважень Верховної Ради відповідного
скликання;

2) зменшення чисельного складу коаліції до кількості народних
депутатів, меншої ніж визначено Конституцією України
( 254к/96-ВР );

3) прийняття коаліцією рішення про припинення своєї
діяльності.

2. Діяльність коаліції вважається припиненою у випадках,
передбачених пунктами 2 і 3 частини першої цієї статті, з моменту
офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні.
Повідомлення про припинення діяльності коаліції публікується в
газеті "Голос України" не пізніше ніж через чотири дні після
офіційного оголошення про припинення її діяльності.

Угода про створення Коаліції демократичних сил
у Верховній Раді України V скликання


РОЗДІЛ X. ЗМІНИ У СКЛАДІ КОАЛІЦІЇ

10.1. Депутатська фракція має право в будь-який час вийти зі
складу Коаліції, попередивши про це письмовою заявою керівників
інших коаліційних депутатських фракцій не менше ніж за десять днів
до дати виходу. Протягом зазначеного строку така депутатська
фракція в будь-який час має право в письмовій формі відкликати
свою заяву. Якщо депутатська фракція не відкликала своєї заяви,
головуючий на першому після закінчення десятиденного строку
пленарному засіданні оголошує про вихід депутатської фракції з
Коаліції.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua