МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

что говорит ЗАКОН об отМОРОЗках

07/15/2006 | НЕ отМОРОЗок С КРЫМА
leshka-1983@mail.ru Сразу уточню: я с самого-самого Востока - город Керчь: как ни удИвительно для "проФФесоров", однако и там, оказывается, есть люди, которые ЗА ЮЛЮ :)))
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ЧИТАТЕЛЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ ЗА януковича, ПРОЧИТАЙ ВСЕ-ТАКИ З-А-К-О-Н (для тех, кто не в курсе: постанова Верховной Рады о Регламенте уже имеет силу ЗАКОНА)

Верховна Рада України; Постанова, Регламент вiд 16.03.2006 № 3547-IV

Стаття 65. Зміни у складі коаліції

1. Депутатська фракція, яка не є учасником коаліції, може за
своїм бажанням та за згодою коаліції увійти до її складу,
приєднавшись до коаліційної угоди.

2. Депутатська фракція має право в будь-який час вийти зі
складу коаліції, попередивши про це письмовою заявою керівників
інших депутатських фракцій, які входять до коаліції, не менше ніж
за десять днів до дати виходу. Протягом зазначеного строку така
депутатська фракція в будь-який час має право в письмовій формі
відкликати свою заяву. Якщо депутатська фракція не відкликала
своєї заяви, головуючий на першому після закінчення десятиденного
строку пленарному засіданні оголошує про вихід депутатської
фракції з коаліції.

3. Депутатська фракція за рішенням загальних зборів коаліції
може бути виключена з її складу.

4. Не пізніш як через чотири дні після приєднання
депутатської фракції до коаліції або виходу чи виключення
депутатської фракції з коаліції в газеті "Голос України" про це
робиться повідомлення і публікується персональний склад такої
депутатської фракції.

5. Після виходу чи виключення депутатської фракції з коаліції
Верховна Рада в установленому законом порядку може прийняти
рішення про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України,
кандидатури яких були запропоновані депутатською фракцією, що
вийшла чи була виключена з коаліції.

Стаття 66. Припинення діяльності коаліції

1. Діяльність коаліції припиняється у разі:

1) припинення повноважень Верховної Ради відповідного
скликання;

2) зменшення чисельного складу коаліції до кількості народних
депутатів, меншої ніж визначено Конституцією України
( 254к/96-ВР );

3) прийняття коаліцією рішення про припинення своєї
діяльності.

2. Діяльність коаліції вважається припиненою у випадках,
передбачених пунктами 2 і 3 частини першої цієї статті, з моменту
офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні.
Повідомлення про припинення діяльності коаліції публікується в
газеті "Голос України" не пізніше ніж через чотири дні після
офіційного оголошення про припинення її діяльності.
ТОТ ЖЕ РЕГЛАМЕНТ:

Розділ III
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ.
ОБРАННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ
ЇЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Глава 11
ФОРМУВАННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ
У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

Стаття 57. Формування депутатських фракцій

1. Депутатські фракції формуються на першій сесії Верховної
Ради нового скликання до розгляду питань про обрання Голови
Верховної Ради України, створення органів Верховної Ради. Якщо
цього не відбулося, головуючий на пленарному засіданні оголошує
перерву для їх формування. Перед наступним пленарним засіданням
апарат Верховної Ради надає народним депутатам інформаційні
матеріали, які були подані до апарату Верховної Ради за день до
початку зазначеного пленарного засідання, про сформовані
відповідно до вимог цього Регламенту депутатські фракції.

Стаття 58. Принципи формування депутатських фракцій

1. Депутатські фракції формуються на партійній основі
народними депутатами, обраними за списком політичних партій
(виборчих блоків політичних партій), які за результатами виборів
отримали депутатські мандати.

2. Політична партія (виборчий блок політичних партій) має
право формувати у Верховній Раді лише одну депутатську фракцію.

3. Принципи функціонування депутатської фракції повинні бути
демократичними і не суперечити вимогам Конституції України
( 254к/96-ВР ), Закону України "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ) та цього Регламенту.

Стаття 59. Умови формування депутатських фракцій

1. Мінімальна кількість народних депутатів для формування
депутатської фракції повинна становити не менше мінімальної
кількості депутатських мандатів, отриманих відповідними
політичними партіями (виборчими блоками політичних партій) за
результатами виборів.

2. Народний депутат може входити до складу лише депутатської
фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за
виборчим списком якої його обрано.

3. У разі невходження народного депутата, обраного від
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу
депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) або виходу народного депутата зі складу такої
фракції його повноваження припиняються достроково на підставі
закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної
партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого
рішення.

Стаття 60. Порядок реєстрації та припинення діяльності
депутатських фракцій

1. Кожна депутатська фракція реєструється в апараті Верховної
Ради. Умовою реєстрації є надходження до апарату Верховної Ради
підписаного особисто кожним народним депутатом, який увійшов до
складу депутатської фракції, письмового повідомлення про
сформування депутатської фракції. У письмовому повідомленні
зазначаються назва депутатської фракції, її персональний склад та
партійна належність членів депутатської фракції, а також прізвища
голови депутатської фракції та заступників голови депутатської
фракції з розрахунку не більше одного на 15 членів депутатської
фракції. Повна та скорочена назва депутатської фракції має
збігатися з назвою відповідної політичної партії (виборчого блоку
політичних партій).

2. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення
депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні інформує
народних депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її
кількісний склад, голову депутатської фракції та заступників
голови депутатської фракції. Інформаційні матеріали про
депутатську фракцію після її реєстрації надаються народним
депутатам. У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі
депутатських фракцій.

3. Про вступ, вихід зі складу зареєстрованої депутатської
фракції народний депутат повідомляє письмово головуючого на
пленарному засіданні. Письмове повідомлення народного депутата про
входження до тієї чи іншої депутатської фракції погоджується з
головою цієї депутатської фракції. Повідомлення про виключення зі
складу депутатської фракції робить головуючий на пленарному
засіданні за поданням голови депутатської фракції.

4. Депутатська фракція, склад якої стає меншим від необхідної
мінімальної кількості народних депутатів, визначеної частиною
першою статті 59 цього Регламенту, через 15 днів після дня
настання такого факту оголошується Головою Верховної Ради України
розпущеною.

Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять
Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр,
віце-прем'єр-міністри, міністри.
Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України
за поданням Президента України.
Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра
України вносить Президент України за пропозицією коаліції
депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої
відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської
фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів
України від конституційного складу Верховної Ради України.

Стаття 81. Повноваження народних депутатів України
припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради
України.
Повноваження народного депутата України припиняються
достроково в разі:
1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне
проживання за межі України;
5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які
призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського
мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;
6) невходження народного депутата України, обраного від
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу
депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) або виходу народного депутата України із складу
такої фракції;
7) його смерті.
Повноваження народного депутата України припиняються
достроково також у разі дострокового припинення відповідно до
Конституції України повноважень Верховної Ради України - в день
відкриття першого засідання Верховної Ради України нового
скликання.
Рішення про дострокове припинення повноважень народного
депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини
другої цієї статті, приймається Верховною Радою України, а у
випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї статті, -
судом.
У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо
народного депутата України, визнання народного депутата України
недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються
з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті
народного депутата України - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом
про смерть.
У разі невходження народного депутата України, обраного від
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу
депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) або виходу народного депутата України із складу
такої фракції його повноваження припиняються достроково на
підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної
політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня
прийняття такого рішення.

СОГЛАСИТЕСЬ: ДОСТАТОЧНО ЧЕТКО ПРОПИСАНА ПРОЦЕДУРА О 10 ДНЯХ ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ КОАЛИЦИИ
МОРОЗ-ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И РЕГИОНЫ С КОММУНЯКАМИ
РАЗОМ НАС БАГАТО-НАС НЕ ПОДОЛАТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua