МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Текст унівесралу

08/03/2006 | Illia
Напередодні п’ятнадцятої річниці незалежності України перед українською владою, політичною та громадською елітою країни, усіма силами, яким небайдужа доля Батьківщини, постала історична вимога і можливість об’єднати свої зусилля, досягти національної єдності.

Усвідомлюючи відповідальність перед Українським народом та складність нинішньої політичної ситуації,

Шануючи волевиявлення народу, здійснене у демократичний спосіб на виборах 26 березня 2006 року,

Прагнучи зважено і відповідально вирішити політичні проблеми і приступити до розв‘язання нагальних завдань економічного, соціального та гуманітарного розвитку,

Прямуючи до загальнонаціонального примирення, яке вважаємо ключем до майбутнього України та інструментом для вирішення сучасних проблем нашого суспільства,

Запроваджуючи традицію національного політичного і суспільного діалогу задля вирішення успадкованих і набутих проблем державного життя,

Засвідчуючи, що стрижнем консолідації народу є безумовне додержання принципів демократії та поваги до прав людини, дотримання європейського вибору України,

Підтверджуючи незмінність і незворотність зовнішньополітичного курсу України, зокрема на інтеграцію у Європейський Союз, та з метою посилення її міжнародного авторитету,

І в діях, і у вчинках неухильно керуючись національними інтересами України, проголошуємо спільну волю до об’єднання зусиль задля реалізації таких пріоритетів національного розвитку, як висока якість життя громадян, конкурентоспроможна, заснована на знаннях економіка, ефективна та справедлива влада, інтегрована у глобальні процеси та поважана у світі держава, погоджуємось на першочергове здійснення

ПЛАНУ ДІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ:

1. Збереження суверенності і цілісності, унітарності та соборності України - непорушних принципів існування держави.

2. Подальше гарантування і неухильне дотримання прав людини. Послідовний розвиток таких безумовних надбань демократичної України, як свобода слова, вільне вираження поглядів і переконань.

3. Спираючись на встановлену чинною Конституцією України організацію державної влади, продовження удосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні, створення збалансованої системи «стримувань і противаг» між Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, відновлення дієздатності Конституційного Суду України.

4. Забезпечення політичними силами відповідності прийнятих і подальших рішень всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування Конституції України та законам України.

5. Створення політичних та правових умов для безперешкодної діяльності опозиції у виборних органах влади усіх рівнів. Недопущення корупції у політиці.

6. Реформування структур виконавчої влади та унеможливлення політизації державної служби через першочергове прийняття Законів України "Про Кабінет Міністрів України" та „Про державну службу” (нова редакція), підготовлених для внесення Президентом України до Верховної Ради України.

7. Продовження судової реформи відповідно до схваленої Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні.

8. Забезпечення невтручання політичних сил та їх представників у діяльність правоохоронних органів, судів і Національного банку України.

9. Реформування правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів, приведення кримінального законодавства, кримінального судочинства у відповідність із стандартами і рекомендаціями Комітету міністрів Ради Європи, Європейського Союзу та рішеннями Європейського Суду з прав людини.

10. Стимулювання розвитку місцевого самоврядування, підвищення його ролі і статусу шляхом забезпечення фінансово-економічної спроможності та реформування адміністративно-територіального устрою.

11. Реалізація антикорупційної політики на всіх рівнях влади через, зокрема, підтримку законодавчих ініціатив Президента України у цій сфері.

12. Всебічний розвиток і функціонування української мови як державної та мови офіційного спілкування у всіх сферах суспільного життя на всій території України – як основи самоідентифікації народу і держави. Гарантування кожному громадянину вільного використання у всіх життєвих потребах російської чи іншої рідної мови відповідно до Конституції України та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

13. Розвиток культури та відродження духовності Українського народу, забезпечення цілісності мовно-культурного простору.

14. Дотримання свободи віросповідання. Поважне ставлення до об‘єднавчих прагнень віруючих усіх православних церков без втручання держави та політичних сил у цей процес.

15. Підвищення добробуту громадян України, боротьба з бідністю засобами ефективного та адресного соціального захисту, гарантування гідної оплати праці та справедливого пенсійного забезпечення.

16. Становлення середнього класу через трансформацію політики доходів населення, розвиток підприємництва та стимулювання створення нових робочих місць.

17. Підвищення доступності та якості освіти, популяризація здорового способу життя, переорієнтування системи охорони здоров‘я на людський розвиток та створення національних центрів боротьби з туберкульозом, з ВІЛ/СНІДом, Національного центру серця, Національного інституту раку, Всеукраїнського центру охорони здоров`я матері і дитини.

18. Запровадження принципів науково-технічного та інноваційного розвитку, досягнення щорічних темпів зростання ВВП на рівні не нижче ніж 5 %, стимулювання створення щороку не менше 1 млн. робочих місць.

19. Проведення структурних реформ в економіці. Проведення податкової реформи, яка передбачає зниження податкового тиску на економіку з розширенням бази оподаткування, у тому числі шляхом поступового запровадження податку на нерухомість (податку на багатство) та єдиного соціального внеску з фонду оплати праці.

20. Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення ефективності використання природних ресурсів, енергоносіїв, впровадження енергозберігаючих технологій.

21. Підвищення ефективності сільського господарства та уваги держави до селян. Запровадження не пізніше 1 січня 2008 року повноцінного ринку землі з одночасним матеріально-організаційним забезпеченням та створенням необхідної нормативно-правової бази (законів України про кадастр, ціну на землю та інших).

22. Гарантування та захист державою прав власності.

23. Підвищення доступності та якості комунальних послуг шляхом розвитку конкурентних відносин у житлово-комунальній сфері.

24. Налагодження ефективного економічного співробітництва з усіма зацікавленими зовнішніми партнерами, керуючись інтересами України. Невідкладне прийняття необхідних для вступу до Світової організації торгівлі змін до законодавства та вступ до цієї організації до кінця 2006 року на прийнятних для України умовах.

25. Продовження курсу європейської інтеграції України з перспективою вступу України до Європейського Союзу. Неухильне виконання Плану дій „Україна – ЄС”, невідкладний початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

26. Завершення робіт щодо участі України у діяльності Єдиного економічного простору на принципах різнорівневої та різношвидкісної інтеграції з урахуванням норм і правил Світової організації торгівлі. Створення на першому етапі зони вільної торгівлі без обмежень та вилучень в межах ЄЕП.

27. Взаємовигідна співпраця з НАТО у відповідності із Законом України «Про основи національної безпеки України» (у редакції, чинній на дату підписання цього Універсалу). Вирішення питання щодо вступу до НАТО за наслідками референдуму, який проводиться після виконання Україною усіх необхідних для цього процедур.

Ми переконані, що втілення зазначених пріоритетів суспільного розвитку має стати визначальним критерієм формування та діяльності коаліції, яка опиратиметься у своїй роботі на нові суспільно-політичні механізми взаємодії, зокрема:

1. Розробку й запровадження регулярних публічних консультацій щодо важливих питань суспільного розвитку та державного будівництва, із залученням до діалогу, зокрема, позапарламентських політичних сил, об’єднань громадян та інших учасників суспільно-політичного процесу;

2. Формування ефективних механізмів громадського контролю за діями влади. Забезпечення прозорості та підзвітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3. Забезпечення відповідності діяльності органів влади національним інтересам України, стратегічним пріоритетам розвитку, інтересам окремих громадян, шляхом, зокрема, залучення політичних партій та громадських організацій до участі у підвищенні ефективності кадрової політики в державі.

Ми переконані, що реалізація положень цього Універсалу, які будуть покладені в основу діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України, можлива лише за умови національної єдності та згуртованості політичних сил.

Ми віримо, що взаємодія всіх органів влади, політичних партій та їх фракцій у законодавчому органі та органах місцевого самоврядування, громадських організацій, людей, які користуються незаперечним авторитетом у суспільстві, при втіленні зазначених пріоритетів згуртує суспільство.

Ми готові здолати розбіжності, об‘єднати свої зусилля, використати всі можливості задля покращення життя Українського народу і забезпечення процвітання нашої Вітчизни.

Відповіді

 • 2006.08.03 | Moro

  дарма ви так : Текст унівеСРалу

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.08.03 | TrollSeeker

   Точніше буде: "Пакт зради"? Вірно я зрозумів?

  • 2006.08.03 | otar

   Унівесрал національної єбанутості (-)

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.08.03 | Moro

    Панове, ви відрізаєте собі яйця

    Може ви цього не розумієте - але нівелюючи Універсал ви робите РІВНО ТЕ САМЕ, що робить той же Кушнарьов.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.08.03 | Timeo

     Поясніть-но докладніше?

     Тобто за вами треба співати осанну цьому диво-документу, де впроваджується фактичновтаройазік, вступ до НАТО відсувається до того моменту, коли рак на горі свисне, ЄЕПається Україна, не ставиться ніяких перепон федерастам?
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.08.03 | Moro

      Спробую

      Timeo пише:
      > Тобто за вами треба співати осанну цьому диво-документу, де впроваджується фактичновтаройазік, вступ до НАТО відсувається до того моменту, коли рак на горі свисне, ЄЕПається Україна, не ставиться ніяких перепон федерастам?

      Згідно документу - має бути приєднання до плану дій для вступу в НАТО(найближчим часом можливо восени в Ризі). Це вже РЕАЛЬНИЙ КРОК в тому напрямку. Референдум(якщо він буде) вже потім - важливо зробити реальний крок.
      Що до ЄЕП - то йдеться про суто зону вільної торгівлі - чого вже добивається років з 10 Україна(і що їй вигідно), але чого не хоче Москва.
      Про "федералізацію" в Універсалі не йдеться.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.08.03 | Timeo

       Re: Спробую

       Moro пише:
       > Timeo пише:
       > > Тобто за вами треба співати осанну цьому диво-документу, де впроваджується фактичновтаройазік, вступ до НАТО відсувається до того моменту, коли рак на горі свисне, ЄЕПається Україна, не ставиться ніяких перепон федерастам?
       > Згідно документу - має бути приєднання до плану дій для вступу в НАТО(найближчим часом можливо восени в Ризі).

       ДЕ там таке сказано?!?!

       > Що до ЄЕП - то йдеться про суто зону вільної торгівлі - чого вже добивається років з 10 Україна(і що їй вигідно), але чого не хоче Москва.

       Читайте уважніше. Зона вільної торгівлі - це "перший етап". А далі - повний стабілізець.

       > Про "федералізацію" в Універсалі не йдеться.

       Отож. Про її неприпустимість - ані пари з вуст.


       Тобто:
       Мова - у сраку
       НАТО - відкладається до другого пришестя
       ЄЕП - активно запровадити
       Проти федерастів - ані слова (у програмному документі, який начебто мав би закріпити основи зовнішньої та внутрішньої політики)
       Одне слово - лайно!
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2006.08.03 | Moro

        Re: Спробую

        Timeo пише:
        > Moro пише:
        > > Timeo пише:
        > > > Тобто за вами треба співати осанну цьому диво-документу, де впроваджується фактичновтаройазік, вступ до НАТО відсувається до того моменту, коли рак на горі свисне, ЄЕПається Україна, не ставиться ніяких перепон федерастам?
        > > Згідно документу - має бути приєднання до плану дій для вступу в НАТО(найближчим часом можливо восени в Ризі).
        >
        > ДЕ там таке сказано?!?!

        Вирішення питання щодо вступу до НАТО за наслідками референдуму, який проводиться після виконання Україною усіх необхідних для цього процедур. - це і є приєднання до плану дій по вступу в НАТО.


        >
        > > Що до ЄЕП - то йдеться про суто зону вільної торгівлі - чого вже добивається років з 10 Україна(і що їй вигідно), але чого не хоче Москва.
        >
        > Читайте уважніше. Зона вільної торгівлі - це "перший етап". А далі - повний стабілізець.

        Насправді це - "блокуюче положення" - бо на "зону вільної торгівлі" Москва з Україною не піде, бо якщо піде - то майже автоматично стане "сировинним придатком" України. Не хочу далі пояснювати чому - довга історія(екрономіка, географія, геополітика...)

        >
        > > Про "федералізацію" в Універсалі не йдеться.
        >
        > Отож. Про її неприпустимість - ані пари з вуст.
        >

        Це говорить про те, що НЕМАЄ ТАКОЇ ПРОБЛЄМИ - ФЕДЕРАЛІЗАЦІЇ. І її дійсно нема. Набагато ірше було б, якби вона була внесена. Це - вже прецендент.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2006.08.03 | Timeo

         Re: Спробую

         Moro пише:
         > > > > Тобто за вами треба співати осанну цьому диво-документу, де впроваджується фактичновтаройазік, вступ до НАТО відсувається до того моменту, коли рак на горі свисне, ЄЕПається Україна, не ставиться ніяких перепон федерастам?
         > > > Згідно документу - має бути приєднання до плану дій для вступу в НАТО(найближчим часом можливо восени в Ризі).
         > > ДЕ там таке сказано?!?!
         > Вирішення питання щодо вступу до НАТО за наслідками референдуму, який проводиться після виконання Україною усіх необхідних для цього процедур. - це і є приєднання до плану дій по вступу в НАТО.

         І де там написано, що ці процедури БУДУТЬ чи МАЮТЬ виконуватись?
         Чітко ж написано: ніякого НАТО допоки не виконано "усіх необхідних процедур" та референдуму. І все. Зобов`язань проводити ці процедури та таке інше подібне - немає.

         > > > Що до ЄЕП - то йдеться про суто зону вільної торгівлі - чого вже добивається років з 10 Україна(і що їй вигідно), але чого не хоче Москва.
         > > Читайте уважніше. Зона вільної торгівлі - це "перший етап". А далі - повний стабілізець.
         > Насправді це - "блокуюче положення" - бо на "зону вільної торгівлі" Москва з Україною не піде, бо якщо піде - то майже автоматично стане "сировинним придатком" України. Не хочу далі пояснювати чому - довга історія(екрономіка, географія, геополітика...)

         У пакеті з "центральньім координирующим органом" - піде залюбки.

         > > > Про "федералізацію" в Універсалі не йдеться.
         > > Отож. Про її неприпустимість - ані пари з вуст.
         > Це говорить про те, що НЕМАЄ ТАКОЇ ПРОБЛЄМИ - ФЕДЕРАЛІЗАЦІЇ. І її дійсно нема. Набагато ірше було б, якби вона була внесена. Це - вже прецендент.

         Нехай. Але решти - цілком достатньо, щоб вважати цей "універсал" саме унівеСРАЛОМ.
     • 2006.08.04 | Pavlo

      Більшість україножерів вважають підписання яником Універсалу зра

      Більшість україножерів вважають підписання яником Універсалу зрадою.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2006.08.04 | Timeo

       Re: Більшість україножерів вважають підписання яником Універсалу

       Це вони або ще не розібралися, або сподівалися покінчити з Україною одним порухом і не згодні ні на що менше.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2006.08.04 | Pavlo

        Будемо дурними,якщо не використаємо підписання яником Унівєрсала

    • 2006.08.03 | otar

     Тьху

   • 2006.08.03 | Роман ShaRP

    Зачот

 • 2006.08.03 | Мартинюк

  Воно так , але

  Універсал трохи обрізаний у порівнянні з початковою версією.
  На жаль нічого іншого немає.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.08.03 | Moro

   Реалісти будуть потрібні трішки пізніше

   Коли спаде(на форумі) хвиля "народного гніву".
   Я би і сам погнівався - якби було кому "відтінити"! :-)
  • 2006.08.03 | SpokusXalepniy

   А мені здається, що твій інший, перевірений часом...

   ... форумський нік Майдан зараз - в день свята перемоги - був би доречніше.

   Мартинюк пише:
   > Універсал трохи обрізаний у порівнянні з початковою версією.

   Мартинюче, я очікував від тебе більш емоційне повідомлення. Ваши ж перемогли!
   Гадаю, що настав час кидати капелюшки в повітря, ставити друзям горілку на стіл, та посміхатися сльозам сучки-Тимошенко, яка заради влади підпише казна що.
   Я ж, як від себе, вітаю тебе з остаточною перемогою.

   P.S.
   Не забудь про свій помаранчевий шарф, який ти взимку героїчно носив в Криму. І не боявся же-ж-ж-ж!
   Почепи його в кімнаті разом з вишиваним рушником на стінку.
   Хто там у тебе у рамці висить поряд з Т.Шевченко? Юрасик Хмельницький? Чи сучасний його модерн - Тарасик Чорновіл?
 • 2006.08.03 | Kohoutek

  Мои комментарии

  Повторю то, что написал для россиян. Там на одном форуме наш соотечественик из Одессы заявил, что Ющ сдал все свои претензии:

  Напомню, что серьёзные разногласия между ПР и президентом были по четырём пунктам: 1) федерализация страны, 2) вступление в НАТО, 3) языковой вопрос и 4) государственное содействие в создании единой поместной церкви. Последнее с моей точки зрения совершенно возмутительно и в данном пункте я совершенно был согласен с ПР и совершенно не согласен - с Ющенко, в остальном я был на стороне президента. С НАТО всё упиралось в то, что ПР была категорически против упоминания о вступлении в НАТО, ограничившись сотрудничеством, а Ющенко настаивал на присоединении к плану обретения членства в НАТО уже этой осенью. В конце концов стороны пришли к компромиссу. По языкам - Ющенко хотел признания украинского языка как единственного государственного и официального, а ПР - оставить возможность признания русского как официального.

  Посмотрим: http://www2.pravda.com.ua/news/2006/8/3/45537.htm

  Итак, по пунктам разногласий:

  1) Федерализация (т.е. превращение Украины из унитарного государства в федерацию), как я и предполагал, была "сдана" регионалами без каких-либо проблем. Конечный текст:
  1. Сохранение суверенности и целостности, унитарности и соборности Украины - нерушимых принципов существования государства. ...
  10. Стимулирование развития местного самоуправления, повышения его роли и статуса путём обеспечения финансово-экономических возможностей и реформирования административно-территориального устройства.

  2) НАТО. Конечный текст:
  27. Взаимовыгодное сотрудничество с НАТО в соответствии с законом "Об основах национальной безопасности Украины" (в редакции, действующей на дату подписания этого Универсала). Решение вопроса о вступлении в НАТО по результатам референдума, который проводится после выполнения Украиной всех необходимых для этого процедур.

  Этот закон гласит:
  Стаття 8. Основні напрями державної політики з питань національної безпеки
  ... Основними напрямами державної політики з питань національної
  безпеки України є: ...
  забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки, набуття членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією, іншими країнами Співдружності Незалежних Держав, а також з іншими державами світу; ...

  "После выполнения всех необходимых для этого процедур" означает развязывание президенту рук в вопросе о присоединении к плану обретения членства в НАТО ещё до референдума.

  3) Языки. Конечный текст:
  12. Всестороннее развитие и функционирование украинского языка как государственного и языка официального общения во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины - как основы самоидентификации народа и государства. Гарантирование каждому гражданину свободного использования во всех жизненных нуждах руссокго или иного родного языка в соответствии с Конституцией Украины и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

  4) Церковь. Конечный текст:
  14. Соблюдение свободы вероисповедания. Уважительное отношение к объединительным устремлениям верующих всех православных церквей без вмешательства государства и политических сил в этот процесс.

  Ну разве можно это назвать "сдачей всех претензий"?
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.08.03 | Timeo

   Re: Мои комментарии

   Kohoutek пише:

   > 2) НАТО. Конечный текст:
   > 27. Взаимовыгодное сотрудничество с НАТО в соответствии с законом "Об основах национальной безопасности Украины" (в редакции, действующей на дату подписания этого Универсала). Решение вопроса о вступлении в НАТО по результатам референдума, который проводится после выполнения Украиной всех необходимых для этого процедур.
   > Этот закон гласит:
   > Стаття 8. Основні напрями державної політики з питань національної безпеки
   > ... Основними напрямами державної політики з питань національної
   > безпеки України є: ...
   > забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки, набуття членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією, іншими країнами Співдружності Незалежних Держав, а також з іншими державами світу; ...

   "Після" означає "після", "не раніше". Тобто вдало затягти час із "необхідними процедурами" - і вуаля! Антифризівці час затягувати можуть хоч до 3009 року.

   > "После выполнения всех необходимых для этого процедур" означает развязывание президенту рук в вопросе о присоединении к плану обретения членства в НАТО ещё до референдума.

   У Сралі сказано: тільки після референдуму. Тож ніхто нікому нічого не розв`язує.

   > 3) Языки. Конечный текст:
   > 12. Всестороннее развитие и функционирование украинского языка как государственного и языка официального общения во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины - как основы самоидентификации народа и государства. Гарантирование каждому гражданину свободного использования во всех жизненных нуждах руссокго или иного родного языка в соответствии с Конституцией Украины и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

   Отож. В усіх-усіх-усіх потребах. А українську - нах, за "непотрібністю".

   > 4) Церковь. Конечный текст:
   > 14. Соблюдение свободы вероисповедания. Уважительное отношение к объединительным устремлениям верующих всех православных церквей без вмешательства государства и политических сил в этот процесс.

   Тобто ніякої помісної, єдиної для України та незалежної від Москви, церкви.

   > Ну разве можно это назвать "сдачей всех претензий"?

   А як іще ТАКЕ назвати?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.08.03 | Kohoutek

    Re: Мои комментарии

    Timeo пише:
    > "Після" означає "після", "не раніше". Тобто вдало затягти час із "необхідними процедурами" - і вуаля! Антифризівці час затягувати можуть хоч до 3009 року.

    "После" означает, что ПР согласилась с тем, что Украина вначале должна выполнить ВСЕ необходимые для вступления в НАТО процедуры - в т.ч. и формально завершить "План по обретению членства", - и только ПОСЛЕ этого будет проведён референдум, который разрешит или не разрешит вступление в НАТО. А ПР хотела, чтобы присоединение к Плану состоялось только ПОСЛЕ референдума. Почувствуйте разницу. Надеюсь, вы не против самой идет референдума? Ии вы считаете, что в демократическом государстве на волю народа можно и начхать, если очень хочется?

    > > "После выполнения всех необходимых для этого процедур" означает развязывание президенту рук в вопросе о присоединении к плану обретения членства в НАТО ещё до референдума.
    >
    > У Сралі сказано: тільки після референдуму. Тож ніхто нікому нічого не розв`язує.

    Развязывает руки по проведению ВСЕХ подготовительных к вступлению в НАТО процедур.

    > > 3) Языки. Конечный текст:
    > > 12. Всестороннее развитие и функционирование украинского языка как государственного и языка официального общения во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины - как основы самоидентификации народа и государства. Гарантирование каждому гражданину свободного использования во всех жизненных нуждах руссокго или иного родного языка в соответствии с Конституцией Украины и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.
    >
    > Отож. В усіх-усіх-усіх потребах. А українську - нах, за "непотрібністю".

    Читайте текст, а не свои мысли.

    > Тобто ніякої помісної, єдиної для України та незалежної від Москви, церкви.

    Кесарю - кесарево, а Богу - Богово. Государство отделено от церкви и не дело государства лезть в церковные дела. Верующие сами решат, объединяться им или нет.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.08.03 | Timeo

     Re: Мои комментарии

     Kohoutek пише:
     > "После" означает, что ПР согласилась с тем, что Украина вначале должна выполнить ВСЕ необходимые для вступления в НАТО процедуры - в т.ч. и формально завершить "План по обретению членства", - и только ПОСЛЕ этого будет проведён референдум, который разрешит или не разрешит вступление в НАТО. А ПР хотела, чтобы присоединение к Плану состоялось только ПОСЛЕ референдума. Почувствуйте разницу.

     А яка в біса різниця, що відбуватиметься першим - якщо із самого початку закладено можливість не робити ані першого, ані другого? Теж мені, "компроміс".

     > Надеюсь, вы не против самой идет референдума? Ии вы считаете, что в демократическом государстве на волю народа можно и начхать, если очень хочется?

     Є ряд питань, які за Конституцією не можна виносити на референдум і де "на волю народа можно и начхать". Вгадайте, чому так?

     > > > "После выполнения всех необходимых для этого процедур" означает развязывание президенту рук в вопросе о присоединении к плану обретения членства в НАТО ещё до референдума.
     > > У Сралі сказано: тільки після референдуму. Тож ніхто нікому нічого не розв`язує.
     > Развязывает руки по проведению ВСЕХ подготовительных к вступлению в НАТО процедур.

     "Великдень буде тільки після Різдва". Чи така фраза наближує якимось чином Великдень? Або хоча б Різдво?

     > > > 3) Языки. Конечный текст:
     > > > 12. Всестороннее развитие и функционирование украинского языка как государственного и языка официального общения во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины - как основы самоидентификации народа и государства. Гарантирование каждому гражданину свободного использования во всех жизненных нуждах руссокго или иного родного языка в соответствии с Конституцией Украины и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.
     > > Отож. В усіх-усіх-усіх потребах. А українську - нах, за "непотрібністю".
     > Читайте текст, а не свои мысли.

     Тобто, ви не маєте чим заперечити.

     > > Тобто ніякої помісної, єдиної для України та незалежної від Москви, церкви.
     > Кесарю - кесарево, а Богу - Богово. Государство отделено от церкви и не дело государства лезть в церковные дела. Верующие сами решат, объединяться им или нет.

     А сусідня від нас держава, вона, думаєте, теж проявить доброту та ласку і не лізтиме у церковні справи?
  • 2006.08.03 | Moro

   Про церкву

   Якшо не помилясь, був якись православний собор(ваапше-то я шось среднє між атеїстом і буддистом), де приймалось, що патріархат співпадає з кордонами країни.
   То ненормально, що Москва через свій патріархат впливає на політичне життя в Україні.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.08.03 | Kohoutek

    Re: Про церкву

    Moro пише:
    > Якшо не помилясь, був якись православний собор(ваапше-то я шось среднє між атеїстом і буддистом), де приймалось, що патріархат співпадає з кордонами країни.

    Нет, была такая традиция, которая зачастую нарушалась, но во второй половине 20-го века она фактически исчерпала себя. В Северной Америке и в Эстонии сосуществуют разные канонические православные церкви на одной территории.
  • 2006.08.03 | 123

   Компромісу про НАТО не буває-і це не питання слів в універсалі

   Kohoutek пише:
   > Повторю то, что написал для россиян. Там на одном форуме наш соотечественик из Одессы заявил, что Ющ сдал все свои претензии:
   >
   > Напомню, что серьёзные разногласия между ПР и президентом были по четырём пунктам: 1) федерализация страны, 2) вступление в НАТО, 3) языковой вопрос и 4) государственное содействие в создании единой поместной церкви. Последнее с моей точки зрения совершенно возмутительно и в данном пункте я совершенно был согласен с ПР и совершенно не согласен - с Ющенко, в остальном я был на стороне президента. С НАТО всё упиралось в то, что ПР была категорически против упоминания о вступлении в НАТО, ограничившись сотрудничеством, а Ющенко настаивал на присоединении к плану обретения членства в НАТО уже этой осенью. В конце концов стороны пришли к компромиссу.

   Так не буває. Або в Ризі ми приєднаємось до ПДЧ, або ні. Ніяких серединок не буває. З тексту документа однозначні слова про приєднання до ПДЧ в Ризі прибрали.

   Чи це означає, що приєднання не буде, чи це означає, що Януку зберігає обличчя при формулюванні тексту, а приєднання буде -- побачимо ближче до листопада.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.08.03 | ОРИШКА

    Re: Компромісу про НАТО не буває-і це не питання слів в універсалі

    Ребята, что-то мне кажется, что эти ваши дискуссиющечки - в пользу бедных.

    Набор деклараций Морального Кодекса строителя коммунизма.

    Даже я, абсолютный незнаток римского и иного права, прекрасно понимаю, что грамотные юристы эту текстульку смогут трактовать как угодно.

    Лучше бы я этого не читала. Стыдно. На что купились.

    Умные юристы - разве я не права?
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.08.03 | Illia

     100% права

     Цей текст можна сміливо друкувати на 56-ти метрах обухівського паперу (туалетного) і продавати по 80 коп.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.08.04 | TrollSeeker

      Типограф. фарба - канцероген, папір буде не придатним до вжитку

     • 2006.08.04 | AxeHarry

      A ce dorechi nepogana komercijna ideja.

    • 2006.08.04 | Kohoutek

     Re:

     ОРИШКА пише:
     > Ребята, что-то мне кажется, что эти ваши дискуссиющечки - в пользу бедных.
     >
     > Набор деклараций Морального Кодекса строителя коммунизма.
     >
     > Даже я, абсолютный незнаток римского и иного права, прекрасно понимаю, что грамотные юристы эту текстульку смогут трактовать как угодно.
     >
     > Лучше бы я этого не читала. Стыдно. На что купились.
     >
     > Умные юристы - разве я не права?

     Это не юридический документ, а политический. Если вы полагаете, что имеют значение только юридические документы, то я вам укажу, что и это неправда - по большому счёту имеет значение только СИЛА. Закон без соответствующего подкрепления ничего не стоит. И если вы считаете, что Универсал не стоит бумаги, на которой написан, то поразмыслите, отчего ПР так всеми силами упиралась при его подписании. Могли бы ведь подмахнуть любую бумажку, не глядя, а потом наплевать - если бы хотели и, главное, МОГЛИ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.08.04 | TrollSeeker

      Re:

      Kohoutek пише:
      > И если вы считаете, что Универсал не стоит бумаги, на которой написан, то поразмыслите, отчего ПР так всеми силами упиралась при его подписании. Могли бы ведь подмахнуть любую бумажку, не глядя, а потом наплевать - если бы хотели и, главное, МОГЛИ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ.
      Ригіаналам принципово важливим було "опустити" "гаранта" до упору. Є такий ритуал - "опускання". Щоб знав своє місце. "Опускатимуть" при нагоді неодноразово. До нуля. Бо хто в "зонє" хазяїн?


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua