МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

В некоторых райадминистрациях Донбасса сегодня обсуждали...

09/21/2006 | Забойщик
Проект Боджета.Особенно его 76-ю статью. Почему -то часто слышалось:"Пидор*сы!!!!"Стаття 76. З метою приведення окремих норм законів у відповідність із цим Законом зупинити на 2007 рік дію:
1) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання спеціальних дозволів на користування надрами), частини шостої статті 30 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових нормативів плати за користування надрами), частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами) Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);
2) статті 3, частини другої статті 4, статті 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2000 р., № 14-15-16, ст. 121; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 7-19, ст. 267);
3) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102, № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;
4) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов’язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 248; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);
5) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82; 1998 р., № 30-31, ст. 193; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);
6) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 та підпунктів "в" і "г" підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 та підпункту 19.4.10 пункту 19.4 статті 19 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44; 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 24, ст. 154; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);
7) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 272, № 43-44, ст. 493; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);
8) статей 14, 15, 16 та 17 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 23, ст. 324; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267) в частині умов надання спеціальних дозволів на користування надрами;
9) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267) в частині надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів на користування надрами;
10) статей 41 та 43 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2003 р., № 45, ст. 362; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267);
11) підпункту б пункту 7 частини першої статті 87 в частині фінансування професійно-технічних навчальних закладів Львівської та Харківської областей, а також міста Києва, з державного бюджету та підпункту "в" пункту 2 частини першої статті 89 в частині фінансування дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189);
12) частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);
13) статті 6, частини другої статті 7, статті 8, статті 14, пункту 3 та підпункту 2 пункту 4 розділу ІV "Прикінцеві положення" (в частині функціонування спеціального рахунку) Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267);
14) статті 1 Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 17, ст. 80);
15) статті 6 Закону України „Про соціальний захист дітей війни” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94; 2006 р. № 9-11, ст. 96; № 19-20 ст. 166)
16) частини п’ятої статей 12, 13, 14 та 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1; 1999 р., № 24, ст. 209; 2000 р., № 14-15-16, ст. 121; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92, № 35, ст. 263; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267) та частини третьої статей 61, 62, 63, 64 Закону України „Про жертви нацистських переслідувань” (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 24 ст. 182; 2005 р., №5, ст.120) в частині визначення розміру виплат щорічної разової грошової допомоги;
17) статті 12, частини першої статті 15 та пункту 3 розділу VІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);
18) частини першої статті 112 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21) в частині одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей;
19) абзацу п’ятого частини першої статті 9 Закону України "Про попереднє ув’язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360; 2003 р., № 15, ст. 109; 2005 р., № 10, ст. 187) в частині обмеження кількості посилок і передач, що одержуються особами, взятими під варту;
20) пункту 5 статті 1 та пункту 4 статті 2 (в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти), частини третьої статті 3 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 11-12, ст. 49, № 49, ст. 303; 1999 р., № 38, ст. 349, № 52, ст. 465; 2000 р., № 13, ст. 104; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 7, ст. 65, № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; № 49, ст. 528; 2005 р., № 6, ст. 137, № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);
21) частини першої статті 17 щодо встановлення цільової надбавки на фінансування будівництва вітрових електростанцій згідно з Комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій та частини сьомої статті 20 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1; 2000 р., № 38, ст. 319; 2005 р., № 20, ст. 278)
22) статті 14 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419);
23) частин другої і п’ятої статті 37 (щодо визначення розміру пенсії без обмеження її граничного розміру) Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2003 р., № 14, ст. 97; 2005 р., № 2, ст. 32);
24) пунктів 2 та 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов’язаних з ними адміністративних витрат" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 2, ст. 32, № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);
25) абзацу четвертого статті 1 (в частині відшкодування моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей незалежно від часу настання страхового випадку), підпункту "е" пункту 1 частини першої статті 21, частини третьої статті 28; абзацу десятого підпункту 7 статті 17 та підпункту 7 частини першої статті 22 в частині надання підприємствам фінансової допомоги на безповоротній основі; частини другої статті 29 щодо не зменшення визначених раніше виплат сум щомісячної страхової виплати; частин першої і третьої статті 34; частини п’ятої статті 47 (в частині знижок та надбавок до розміру страхового внеску) Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403);
26) частини п’ятої статті 1 Закону України "Про прожитковий мінімум" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 38, ст. 348; 2005 р., № 29, ст. 383) в частині збільшення прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які відповідно до законодавства підлягають обов’язковому державному соціальному страхуванню, на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб;
27) Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 2, ст. 40);
28) статті 10, частини другої статті 13, статей 14, 22, 37 та частини третьої статті 43, частини першої статті 48, статті 49, частини другої статті 51, абзацу другого статті 52, статті 55, частин першої – третьої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1994 р., № 24, ст. 178; 1995 р., № 44, ст. 327; 1996 р., № 17, ст. 73; 2004 р., № 36, ст. 447, № 50, ст. 536);
29) частини четвертої статті 19 (в частині визначення розміру максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів), пункту третього статті 27, пункту 4 статті 42, пункту 2 „Прикінцеві положення” в частині призначення пенсії за рахунок бюджетних коштів Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376);
30) частини четвертої статті 46 та частини другої статті 47 (щодо місця заподіяння екологічної шкоди) Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1998 р., № 34, ст. 230);
31) частини четвертої статті 40 Закону України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 51 (23.12.2005), ст. 556);
32) статті 27 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 2-3 (20.01.2006), ст. 36.);
33) в частині надання безпроцентних та пільгових позик  пунктів 21 і 29 частини першої статті 20, пунктів 1 і 7 частини першої статті 21, пунктів 5 і 12 частини першої статті 22, пункту 1 частини першої статті 23, пункту 5 частини першої статті 36; в частині виплати компенсацій і допомог у розмірах відповідно до мінімальної заробітної плати  пунктів 6 та 8 частини першої статті 30, пункту 1 частини першої статті 36, абзаців другого, третього та четвертого частини першої статті 37, абзаців другого, третього, четвертого частини першої та частини другої статті 39, статей 40, 41, 44, абзаців другого, третього, четвертого, п’ятого, шостого та сьомого частини першої, частини третьої, абзаців другого, третього, четвертого, п’ятого, шостого, сьомого частини четвертої та частини сьомої статті 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1993 р., № 26, ст. 281; 1996 р., № 35, ст. 162; 1999 р., № 8, ст. 59; 2000 р., № 14-15-16, ст. 121; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2005 р., № 16, ст. 259);
34) Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 10, ст. 189);
35) підпункту в) пункту 3 частини четвертої розділу Х „Прикінцеві положення” (щодо оплати радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування за рахунок коштів державного бюджету України) та пункту 6) частини четвертої розділу Х „Прикінцеві положення” (щодо внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” в частині віднесення до складу валових витрат платника податку суми коштів або вартості майна, спрямованих як фінансова допомога на виробництво та/або демонстрування національних фільмів, та/або спрямовані на придбання, створення, виробництво аудіовізуальних творів, а також стосовно того, що витрати платника податку на створення та/або придбання аудіовізуальних творів не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу валових витрат звітного періоду) Закону України від 12.01.2006 № 3317-IV „Про внесення змін до Закону України „Про телебачення і радіомовлення”;
36) частини п’ятої (щодо виплати матеріальної допомоги колишньому народному депутату на період працевлаштування, після закінчення строку його повноважень), частини восьмої (щодо виплати народним депутатам матеріальної допомоги на оздоровлення) та частини дванадцятої статті 20 (щодо виплати народним депутатам грошової допомоги у разі виходу на пенсію, визначення розміру пенсії без обмеження її граничного розміру), частини четвертої статті 32, абзаців третього та шостого частини третьої статті 34, статті 35 (в частині надання постійного житла та виплати грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов) Закону України "Про статус народного депутата України";
37) частин четвертої, п’ятої та шостої статті 31, частин п’ятої та шостої статті 33, частини першої статті 34, частини першої статті 35 (щодо виплати державним службовцям допомоги для оздоровлення), частини другої статті 35, частин першої та третьої статті 36, частини одинадцятої статті 37 Закону України "Про державну службу";
38) частин третьої, п’ятої (щодо виплати посадовим особам органів місцевого самоврядування допомоги на оздоровлення), шостої та одинадцятої статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
39) частини третьої, абзацу першого частини четвертої статті 43 (щодо визначення розміру щомісячного довічного грошового утримання без обмеження його граничного розміру), частин другої, четвертої, п'ятої (щодо надання суддям додаткового посадового окладу при наданні щорічної відпустки та додаткової оплачуваної відпустки), шостої, сьомої, першого речення частини восьмої, абзацу першого частини дев`ятої статті 44 Закону України "Про статус суддів";
40) Закону України від 1 грудня 2005 р. № 3173 "Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 3 (19.01.93), ст. 17);
41) абзацу другого частини другої статті 33 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”;
42) частини другої статті 428 та частини четвертої статті 429 Митного кодексу України;
43) статей 17, 18, 19 та розділу ІV1 Закону України „Про політичні партії в Україні” щодо державного фінансування статутної діяльності політичних партій;
44) статті 2 Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" (Відомості Верховної Ради України, 2005, №1 (07.01.2005), ст.15) в частині здійснення відповідних виплат окремими цільовими субвенціями з Державного бюджету України відповідним місцевим бюджетам;
45) абзацу другого статті 50 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998, №32, ст.215) в частині фінансування професійно-технічних навчальних закладів Львівської та Харківської областей, а також міста Києва, з державного бюджету;
46) підпункту г) пункту 1 статті 26 Закону України „Про зайнятість населення” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, №14 (02.04.91), ст.170);
47) статті 21 Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” (Відомості Верховної Ради України 1994, N 4 (25.01.94), ст. 18);
48) статті 4 Закону України „Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2001 №11 (16.03.2001), ст.47);
49) частини третьої (щодо обрахунку максимального розміру пенсії) та двадцять восьмої (щодо розміру пенсії, що підлягає до виплати), статті 24 Закону України „Про наукову та науково-технічну діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 1992, №12, ст.165);
50) частини першої (щодо затвердження Президентом України розмірів посадових окладів, надбавок за класні чини та вислугу років), частини другої (щодо надання додаткової оплачуваної відпустки) статті 49, частини п’ятнадцятої статті 501 Закону України „Про прокуратуру” (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 53, ст.793);
51) статті 371 Закону України „Про державну службу”, абзацу шостого частини дванадцятої статті 20 Закону України „Про статус народного депутата України”, частини сімнадцятої статті 501 Закону України „Про прокуратуру” щодо порядку перерахунку призначених пенсій в разі підвищення заробітної плати відповідним категоріям працюючих;
52) частин другої та четвертої статті 37 Закону України „Про Центральну виборчу комісію”;
53) частин другої та третьої статті 39 Закону України „Про Рахункову палату”;
54) частини другої статті 27 Закону України „Про Антимонопольний комітет України”;
55) статті 30 Закону України „Про Службу безпеки України”;
56) другого речення частини четвертої статті 44, частини четвертої статті 47 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”;
57) пунктів 3 та 5 частини першої статті 26, пунктів 5 та 6 частини третьої статті 42, пункту 4 частини першої статті 43, частини третьої статті 58 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” стосовно встановлення чисельності та штатів апарату та виконавчих органів відповідної ради;
58) абзаців першого – шостого підпункту 1 пункту 1, підпункту 2 пункту 1 та пункту 3 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва бензинів моторних сумішевих” (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 33 (18.08.2006), ст. 278);
59) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;
60) абзацу третього пункту 1 постанови Верховної Ради України „Про порядок введення в дію Закону України „Про статус суддів” (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 8 (23.02.93), ст. 57) щодо визначення органів, які виплачують щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці;
61) частини третьої статті 72 (щодо виплати народним засідателям і присяжним розміру винагороди, не меншого ніж посадовий оклад судді відповідного суду), частини другої статті 123 (щодо розміру заробітної плати працівників апарату судів та працівників державної судової адміністрації), частини другої статті 130 (щодо прирівняння за умовами оплати праці) Закону України „Про судоустрій України”;
62) підпункту „б” пункту 81.2, першого речення пункту 81.10, першого речення пункту 81.11, підпункту „б” пункту 8112, підпункту 81.13.3 пункту 81.13, пункту 81.14 статті 81, абзаців першого, п’ятого - сьомого пункту 11.5, абзацу 1 підпункту 11.21 статті 11 Закону України „Про податок на додану вартість” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21,ст. 156; 1998 р. № 17, ст. 83; 1999 р., № 15, ст. 88 ; 2000 р., № 40, ст.339; 2001 р., № 11, ст. 50; 2004 р., № 15, ст. 219, № 49, ст. 528; 2005 р., № 6, ст. 137);
63) пункту 8 статті 14 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України нормативів збору за спеціальне водокористування) Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390);
64) статей 20-24, 26 Закону України від 14.09.2000 № 1953 „Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”;
65) Закону України „Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” від 07.07.1999 № 847-ХІV щодо об’єктів згідно з додатком № 12 до цього Закону;
66) пункту 6 статті 11, частини другої статті 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 31 ( 04.08.92), ст. 440 );
67) Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” щодо оподаткування спадщини” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 22, ст. 187);
68) частини першої (щодо фінансування через Національний банк України) статті 15, частин третьої та восьмої статті 21 Закону України "Про розвідувальні органи України";
69) пункту третього статті 90 Закону України “Про правові засади цивільного захисту” (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 39 (24.09.2004), ст. 488);
70) статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", статті 41 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", частини першої статті 26 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", частин першої-третьої і шостої статті 23 Закону України "Про міліцію", частин одинадцятої-тринадцятої статті 21 Закону України "Про розвідувальні органи України", частин першої і другої статті 29 Закону України "Про Службу безпеки України", частини першої статті 21 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", частин першої-третьої і шостої статті 23 Закону України "Про пожежну безпеку", статті 56 Закону України "Про правові засади цивільного захисту", пунктів 15-17 статті 21 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", статті 18 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" в частині здійснення державного обов'язкового особистого страхування та компенсаційних виплат (одноразових грошових допомог) військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу;
71) частини другої пункту 1 статті 23 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” Відомості Верховної Ради України, 2001, N 11 (16.03.2001), ст. 47, 2002, N 17 (26.04.2002), ст. 124, 2003, N 27 (04.07.2003), ст. 209, 2004, N 32 (06.08.2004), ст. 385, 2005, N 18-19 (13.05.2005), ст. 267, 2005, N 31 (05.08.2005), ст. 420, 2006, N 10-11 (17.03.2006), ст. 96, 2006, N 26 (30.06.2006), ст. 215, 2006, N 27 (07.07.2006), ст. 234) в частині загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю;
72) статті 1 Закону України „Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)”, в частині встановлення ставки акцизного збору на пиво із солоду (солодове) (код виробів за Гармонізованою системою опису та кодування товарів 220300);
73) підпункту 1.11.4 пункту 1.11 статті 1, абзацу п’ятого підпункту 4.2.15 пункту 4.2 статті 4, підпунктів 5.2.18, 5.2.19 пункту 5.2 статті 5, абзацу третього підпункту 7.2.3 статті 7, абзаців першого та другого підпункту 8.7.1 пункту 8.7 статті 8, пункту 12.2 статті 12, абзацу третього пункту 13.6 статті 13 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”;
74) абзаців п’ятого, шостого, восьмого-десятого, тринадцятого, чотирнадцятого, вісімнадцятого статті 1, статей 5, 6, 8-10, 13, 14, 171 Декрету Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори”;
75) пунктів 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14 частини другої статті 15 Закону України „Про систему оподаткування”;
76) статті 4 Закону України “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні”.

Відповіді

 • 2006.09.21 | Хвізик

  це ж тепер їхня влада - нехай насолоджуються

 • 2006.09.22 | Забойщик

  Ясно! Судя по реакции,точнее по её отсутствию,Майдан не умеет...

  читать документы.Ему нужно разжевать и в рот положить!
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.22 | saha

   слишком много букаф

   да призупинили дію законів на 2007 рік.
   Це звішно весело призупинити на рік дію законів :).
   Всі закони які призупинили не осилил :(.
   если матюкались на призупинення то не зрозуміло а якщо на який конкретний то кращеб виділили його.
   Ат очитать багато треба :).
   Хоча цеж їх влада хай і розхлябують.
   Я б взагалі на місці ВАЮ всіх одразу після голосування за цей бюджет в ВР прямо і повязавби за розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Список голосувавших ЗА додається.
  • 2006.09.22 | 123

   Може, не у всіх на Майдані проблеми збігаються

   з проблемами працівників донбаських райдержадміністрацій?
 • 2006.09.22 | Oleksiy_M

  Отже ще рік країна житиме в податковому беззаконні /

  Впевнений, що ніхто навіть не намагається порахувати загальноекономічні втрати від підвищення податків по окремих галузях та соціальний ефект від скасування видатків по зазначених статтях.
  Знизиться рейтинг країни - це 100%. Подорожчають кредити. Знизиться економічна активність (принаймні легальна). Збідніє населення, принаймні знизиться рівень добробуту.
  Кого це вже турбує....(?)
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.09.23 | samopal

   Зате вже й тут видно, кого це не турбує

   Oleksiy_M пише:
   Впевнений, що ніхто навіть не намагається порахувати загальноекономічні втрати від підвищення податків по окремих галузях та соціальний ефект від скасування видатків по зазначених статтях.
   Знизиться рейтинг країни - це 100%. Подорожчають кредити. Знизиться економічна активність (принаймні легальна). Збідніє населення, принаймні знизиться рівень добробуту.
   Кого це вже турбує...

   Порахуйте до трьох :)
 • 2006.09.22 | QuasiGiraffe

  Думаю, найбільше у депутатів претензії

  до пунктів 36-41.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua