МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Ющ решился???

11/02/2006 | Забойщик

01.11.2006 г.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 909/2006
Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 року №1383


Кабінет Міністрів України 4 жовтня 2006 року видав постанову № 1383 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України».
Затверджене названою постановою Положення не узгоджується з нормами Конституції і законів України, актів Президента України.
Положенням визначено, зокрема, що начальники, перші заступники та заступники начальників головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінь і відділів Міністерства на транспорті, керівники структурних підрозділів Міністерства, ректори та проректори вищих навчальних закладів Міністерства, командири бригад внутрішніх військ призначаються на посади та звільняються з посад за погодженням з Прем'єр-міністром України. Тим самим Президента України усунуто від участі у вирішенні питань, пов'язаних із реалізацією главою держави конституційних повноважень щодо забезпечення національної безпеки, керівництва у цій сфері та додержання прав і свобод людини і громадянина.
Вирішення даного питання у такий спосіб не відповідає частині другій статті 102, пунктам 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України, а також затвердженому Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року № 1138 Положенню про Міністерство внутрішніх справ України, що є чинним у частині, яка не суперечить Конституції України, і яким за частиною третьою статті 113 Конституції України має керуватися Кабінет Міністрів України, в тому числі і під час видання актів.
Норми Положення щодо погодження Міністром внутрішніх справ України із Прем'єр-міністром України подань, які вносяться Президентові України, про призначення на посади та звільнення з посад вищого командування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, вищих військових звань військовослужбовцям внутрішніх військ не відповідають пунктам 17 і 24 частини першої статті 106 Конституції України, статті 6 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», пункту 20 Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053, згідно з якими такі подання вносяться керівником відповідного військового формування без будь-якого погодження з іншими особами.
Зазначені норми Положення не узгоджуються з конституційне визначеним статусом Прем'єр-міністра України (частина п'ята статті 114 Конституції України).
Ураховуючи наведене та виходячи з основних завдань Міністерства внутрішніх справ України щодо формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, які пов'язані із забезпеченням національної безпеки держави, прав і свобод людини і громадянина, тобто зі сферами, що за Конституцією України віднесені до повноважень Президента України, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1. Зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 року № 1383 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України».
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО
31 жовтня 2006 року

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ

З мотивів невідповідності Конституції України Указом Президента України від 31 жовтня 2006 року № 909 згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України зупинено дію постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 року № 1383 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України».
У зв'язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України» звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання щодо конституційність підпунктів 7, 9 і 10 пункту 10 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 року № 1383.
Названі підпункти не узгоджуються з нормами Конституції і законів України, актів Президента України.
Зокрема, підпунктом 7 пункту 10 Положення визначено, що начальники, перші заступники та заступники начальників головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінь і відділів Міністерства на транспорті, керівники структурних підрозділів Міністерства, ректори та проректори вищих навчальних закладів Міністерства, командири бригад внутрішніх військ призначаються на посади та звільняються з посад за погодженням з Прем'єр-міністром України. Тим самим Президента України усунуто від участі у вирішенні питань, пов'язаних із реалізацією главою держави конституційних повноважень щодо забезпечення національної безпеки, керівництва у цій сфері та додержання прав і свобод людини і громадянина.
Зазначене не відповідає частині другій статті 102, пунктам 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України, а також затвердженому Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року № 1138 Положенню про Міністерство внутрішніх справ України, що є чинним у частині, яка не суперечить Конституції України, і яким за частиною третьою статті 113 Конституції України має керуватися Кабінет Міністрів України, в тому числі і під час видання актів.
Норми Положення щодо погодження Міністром внутрішніх справ України із Прем'єр-міністром України подань, які вносяться Президентові України, про призначення на посади та звільнення з посад вищого командування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, вищих військових звань військовослужбовцям внутрішніх військ не відповідають пунктам 17 і 24 частини першої статті 106 Конституції України, статті 6 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», пункту 20 Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053, згідно з якими такі подання вносяться керівником відповідного військового формування без будь-якого погодження з іншими особами.
Названі норми Положення не узгоджуються з конституційно визначеним статусом Прем'єр-міністра України (частина п'ята статті 114 Конституції України).
За таких обставин видаючи зазначену постанову, Кабінет Міністрів України діяв усупереч статті 8 Конституції України, за якою нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, статтям 6 і 19 Конституції України, які зобов'язують органи законодавчої, виконавчої та судової влади, їх посадових осіб здійснювати свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.
Ураховуючи викладене, прошу Конституційний Суд України розглянути питання щодо конституційності підпунктів 7, 9 і 10 пункту 10 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 року № 1383.
Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено Представника Президента України в Конституційному Суді України В. Шаповала.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО

Відповіді

 • 2006.11.02 | damoradan

  Да, а на что?

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.11.03 | Чучхе

   Страшне питання: а за якою Конституцією буде розглядати це подан

   ня Конституційний суд? Бо якщо по новій, то виходить так, що де-факто ми вже не будемо ставити під сумнів конституційної реформи?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.11.03 | Sean

    Це не страшне

    Бо:
    1.Якщо КС розглядатиме це до розгляду питання про саму рехворму, то це ніц не значить, бо на момент розгляду КС ментівського питання рехворму хвормально ще не буде скасовано. Що не завадить це зробити потім.

    2.Взагалі-то КС мав би спочатку розглянути те, що надійшло раніше у порядку так би мовити, живої черги. Так от у черзі стоїть звернення щодо тлумачення Конституції стосовно правомірности прийняття рехворми.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.11.03 | SpokusXalepniy

     Уж сколько раз твердили миру...

     Sean пише:
     > Це не страшне бо:
     > 1.Якщо КС розглядатиме це до розгляду питання про саму рехворму, то це ніц не значить, бо на момент розгляду КС ментівського питання рехворму хвормально ще не буде скасовано. Що не завадить це зробити потім.
     Вы хотите сказать, что можно скасувати реформу ПОСЛЕ того, как согласно именно реформистским статьям, началась реальная официальная жизнь в государстве?
     То есть, надо буде отмотать эту "киноплёнку" назад, переснять кое-что в натуре, врезать кадры и... сказать что так и было?

     Ну, хотя бы представьте себе такое: в результате может оказаться, что министр иностранных дел не имел право, например, подписывать какое-то там соглашение на международном уровне, согласно которому в ООН уже произошли некие действия...

     Так что? Ющенко будет, задрав штаны, бежать на очередное заседание ООН и кричать, что ввод войск в эту самую Сомалиху, получился незаконным, потому что нашу подпись мы отзываем, из-за того что мы не знали, что КС признает вон ту реформу, что была два года назад (ну, ночью, вы же помните!) не соответствующей Конституции.
     Думаю, что ООН войдёт в наше положение. Не каждый день бджоляр в ООН обращается.

     > 2.Взагалі-то КС мав би спочатку розглянути те, що надійшло раніше у порядку так би мовити, живої черги. Так от у черзі стоїть звернення щодо тлумачення Конституції стосовно правомірности прийняття рехворми.

     А кто и когда это подавал? Насчет правомерности реформы?
     Или у вас там на ладошке номер записали?
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.11.03 | Sean

      І протилежне стверджували приблизно стільки ж

      шо і не повторюватиму ся.

      Що стосовно хто і коли подавав - я подавав (щоправда, текст там на 90% не мій, а одного з найкращих в Україні хвахівців з конст.права). Подати на предмет конституційности громадянин не може (Конституція не дозволяє), а от на тлумачення - подав. Знаходиться на розгляді колегії суддів. Номер записано на ахвіційному повідомленні секретаріяту КС.
     • 2006.11.04 | avb

      Низачот. Тема Погореловой не раскрыта.(-)

   • 2006.11.03 | damoradan

    А, Вы об этом

    Не знаю, как Вы, а я реальность под сомнения не ставлю.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.11.03 | нтв

     Re:Ющ решился???

     Это,что свежий анекдот?
 • 2006.11.03 | stefan

  Re: Ющ решился???

  Президент возмущен отстранением Ю.Луценко
  http://www.rbc.ua/rus/top/2006/11/03/139705.shtml


  Президент Украины Виктор Ющенко обратился в Конституционный Суд с просьбой оценить законность решения Верховной Рады отстранить от исполнения обязанностей министра внутренних дел Юрия Луценко.
  "Убежден, это решение парламента незаконно. Поэтому я подал запрос в Конституционный Суд, чтобы он дал его классификацию", – сказал В.Ющенко в интервью журналистам в Ивано-Франковске. По мнению главы государства, в случае с отстранением Ю.Луценко речь идет о "далеко не продуктивном решении", которое ставит под угрозу достижения украинской демократии, идеалы свободы и верховенства права. В.Ющенко считает, что Такой шаг ВР свидетельствует о наличии в украинском парламенте политических сил, способных принимать реакционные решения, несовместимые со стремлением сохранить политическую стабильность в государстве. Президент призвал народных депутатов не руководствоваться в своей работе эмоциями, отметив, что такие действия "не способствуют консолидации политических сил".
  Как сообщает пресс-служба президента, глава государства также оценил указанный шаг парламента как попытку поставить правоохранительную систему страны под ручное управление. При этом президент выразил обеспокоенность позицией, которую заняли в данном вопросе премьер-министр Виктор Янукович и председатель Верховной Рады Александр Мороз.
  В.Ющенко высоко оценил работу Ю.Луценко на его посту как аполитичного министра, который ведет прозрачную публичную деятельность и регулярно и откровенно отчитывается перед общественностью о результатах своей работы.
  Президент считает, что предложение Верховной Рады отстранить от обязанностей министра внутренних дел Ю. Луценко и заслушать отчеты министров обороны и иностранных дел Анатолия Гриценко и Бориса Тарасюка дестабилизируют политическую ситуацию в государстве. Он назвал эти решения "не просто плохими, а очень плохими". По его словам, эти решения не идут на конструктив и угрожают демократическим процессам. "Это не те переговоры, о которых мы говорили. Этими действиями я возмущен". По мнению главы государства, это первая страница дестабилизации политической ситуации в государстве. При этом он предостерег всех, кто подключен к этим процессам, "не приводить в действие эмоции". В.Ющенко отметил, что решение относительно министров иностранных дел и обороны ему напоминает "инквизицию". "Это свидетельство того, что объективной оценки относительно обеспечения политического спокойствия, стабильности в государстве, очевидно, эти политические силы не ощущают. Я убежден, эти решения незаконны", - подчеркнул президент.
  03.11.2006

  ***
  Отакі пиріжки з "котятами"...
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.11.03 | stefan

   Re: Ющ решился???

   17:34, 3 ЛИСТОПАДА 2006
   Прес-служба Президента України Віктора Ющенка

   Президент просить КС оцінити законність рішення парламенту відсторонити від роботи Юрія Луценка

   Президент України Віктор Ющенко звернувся до Конституційного Суду з проханням оцінити законність рішення Верховної Ради відсторонити від виконання обов’язків міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

   «Переконаний, це рішення парламенту незаконне. Тому я подав запит до Конституційного Суду, щоб він дав його класифікацію», – сказав В. Ющенко в інтерв’ю журналістам в Івано-Франківську.

   На думку Глави держави, у випадку з відстороненням Ю. Луценка йдеться про «далеко не продуктивне рішення», яке ставить під загрозу досягнення української демократії, ідеали свободи та верховенства права. Такий крок ВР, вважає В. Ющенко, свідчить про наявність в українському парламенті політичних сил, здатних приймати реакційні рішення, несумісні з прагненням зберегти політичну стабільність у державі. Президент закликав народних депутатів не керуватися у своїй роботі емоціями, зазначивши, що такі дії «не сприяють консолідації політичних сил».

   Глава держави також оцінив зазначений крок парламенту як спробу поставити правоохоронну систему країни під ручне керування. При цьому Президент висловив занепокоєння позицією, яку зайняли в даному питанні Прем’єр-міністр Віктор Янукович та Голова Верховної Ради Олександр Мороз.
   В. Ющенко високо оцінив роботу Ю. Луценка на його посаді як аполітичного міністра, який веде прозору публічну діяльність і регулярно та відверто звітує перед громадськістю про результати своєї праці.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua