МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Партія регіонів підготувала закон про мовну політику(/)

11/10/2006 | толя дейнека
Проект закону "Про мови в Україні" може бути представлений на розгляд парламенту уже цього року, вважає один з лідерів Партії регіонів, народний депутат Євген Кушнарьов.
"Ми назвали цей проект базовим, тому що вважаємо, що він повинен визначити політику держави в мовній сфері, і далі всі законодавчі акти, що так чи інакше стосуються цієї проблеми, наприклад в інформаційному просторі, або в освіті, або в рекламі, повинні грунтуватися на цьому базовому законі про мови", - зазначив він в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».
Кушнарьов - автор законопроекту "Про мови в Україні", який він готував з групою фахівців.
При цьому, за словами депутата, принципова відмінність цього законопроекту від всіх раніше існуючих в тому, що це не закон про захист російської мови. "Це закон, фактично, про мовну політику в Україні", - додав він.
Воднораз, за його словами, в законопроекті чітко виписані норми, що гарантують права російськомовного населення, а також представників інших національних меншин, що проживають в Україні, на вільне використання рідної мови.
"І в цьому законі чітко зафіксована державність української мови і обов'язки держави щодо розвитку і зміцнення української мови як державної", - наголосив депутат.
Втім законопроект поки що не зареєстрований в парламенті, оскільки, за словами Кушнарьова, нинішня політична ситуація не сприяє його розгляду.
"Я хочу витримати паузу, коли ситуація більш-менш сприятиме не емоційному, а раціональному сприйняттю цієї теми. І тоді вже презентувати проект цього закону", - сказав він.
http://ua.for-ua.com/ukraine/2006/11/09/170028.html

Відповіді

 • 2006.11.10 | catko

  після того як вони приймуть оце(/)кушнарьов нервово курить збоку

  http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc6_current?id=&pid069=101
  http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=27529

  Законотворча діяльність в комітетах Верховної Ради України
  Комітет з питань культури і духовноcті

  Законопроекти, в яких комітет визначено головним

  1120 10.07.2006 Проект Закону про надання в Україні російській мові статусу офіційної

  Проект вноситься
  народними депутатами України
  Комаром
  Вернидубовим Бондаренко
  Зацом

  З А К О Н У К Р А Ї Н И

  Про надання в Україні російській мові статусу офіційної

  Цей Закон відповідно до статей 10 та 22 Конституції України визначає статус російської мови в Україні як офіційної мови, що застосовується поряд із державною мовою, та забезпечує її вільне використання з врахуванням потреб чисельного та багатонаціонального населення України.

  Стаття 1.
  Визначення статусу російської мови як офіційної означає визнання її мовою міжнаціонального спілкування та мовою спілкування між національними меншинами на всій території України.

  Стаття 2
  Розповсюдження і використання державної мови не може бути підставою для дискримінації та обмежень щодо вільного використання російської мови в усіх сферах суспільного життя , так само як розповсюдження і використання російської мови не може обмежувати використання державної мови.
  Ніщо в цьому Законі не може бути витлумачено та використано як підстава для дискримінації чи обмеження природного поширення якої б то не було мови, створення привілеїв або обмежень прав громадян за мовною ознакою.

  Стаття 3.
  Всі терміни, які містяться в цьому законі, вживаються в значенні, визначеному Європейською хартією регіональних мов або мов меншин.

  Стаття 4.
  Російська мова, поряд з державною українською мовою, є офіційною мовою органів влади, місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, незалежно від форм власності у веденні документації і діловодства, при проведенні офіційних засідань, а також у відносинах з громадянами.
  У межах відповідної території органи місцевого самоврядування можуть вирішувати питання щодо використання у своїй роботі, роботі свого виконавчого органу, офіційних зібраннях, поряд з українською та російською мовами, мову, що традиційно вживається на певній території.

  Стаття 5.
  Закони України, акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування приймаються державною мовою.

  Публікація офіційних текстів актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування здійснюється державною та російською мовами.

  У межах території, де мова національної меншини має статус широкого поширення, акти органів місцевого самоврядування, за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, поряд з українською чи російською мовами можуть публікуватися цією мовою меншин.

  Стаття 6.
  Держава забезпечує право громадян на вільний вибір мови навчання та гарантує право отримання освіти російською мовою.

  Стаття 7.
  В Україні гарантується вільне використання російської мови у сфері освіти та науки.
  Держава гарантує вільне використання мов у сфері культури, невтручання у творчу діяльність діячів культури і реалізацію прав і культурних інтересів всіх мовних груп в Україні.

  Стаття 8.
  Громадянам України гарантується право використовувати інформаційну продукцію засобів масової інформації російською та іншими мовами меншин.
  Телерадіоорганізації України ведуть мовлення державною мовою, російською мовою, а також регіональними мовами і мовами меншин.

  Стаття 9.
  Поштово-телеграфна кореспонденція в межах України приймається і розповсюджується українською чи російською мовами. Кореспонденція за межі та із-за меж України приймається і обслуговується згідно з прийнятими міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  Стаття 10.
  Судочинство в Україні здійснюється державною мовою або російською мовою у межах території, де мова національної меншини має статус широкого поширення.

  Стаття 11.
  Органи влади, місцевого самоврядування, керівники установ, організацій, а також підприємств, незалежно від форм власності, в межах своєї компетенції організовують і забезпечують виконання цього закону .
  Особи, винні у порушенні цього закону, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

  Стаття 12.
  Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
  Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом, та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України з метою приведення їх у відповідність з цим Законом.
  До приведення законодавства у відповідність до цього Закону, Закони та інші нормативно – правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.11.10 | Адвокат ...

   Мо` тому й Кушнарь-ов "притримав" свого законопроекту, що

   оцей,-- "значно кращий".


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua