МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Для чайників: твої права в участі у громадянських акціях

03/18/2007 | Киянка
Зараз по багатьох форумах та реальних тусовках люди, обізнані з проблематикою гірше за майданівців, питають одне в одного: шо робити і шо нам за це може бути :) . Зрозуміло, що є ціла низка законодавчих документів, де написано про права людини у її участі в різних акціях, мітінгах, пікетах, ходах, рухах і т.д. Але далеко не всі в них розберуться, навіть якщо всі документи і знайдуть.
Може, це вже десь є (тоді підкажіть, блск, де саме), непогано було б мати та розповсюдити зараз (чи розповсюдити знову) зведені в брошурку (у статтю, файл) для чайників такі речі від юристів.

Відповіді

 • 2007.03.18 | igorg

  Радійчук Олег. Юридична безпека. Лекція

  Не думав навіть, що згодиться. Залишилося з ТИХ часів. Певно буде корисним. Розповсюджувалося Порою. Нічого не міняв.

  1. Правове забезпечення агітаційної діяльності мобілізаційно-просвітницьких груп.
  Громадянська активність студентів в часи суспільних збурень стає чинником, який суттєво впливає на політичні процеси в Україні. У політично активної частини суспільства виникає гостра потреба донести до загалу інформацію про свої ідеї та завдання, а відтак — з'являється необхідність у розповсюдженні наклейок, листівок, прокламацій тощо.
  При поширенні матеріалів „Пори" ви обов'язково стикнетесь з тим, що адміністрація ВНЗ, органів влади чи правоохоронних органів будуть перешкоджати вільному поширенню матеріалів. Найчастіше посилаються при цьому або на акти місцевих держадміністрацій чи рад, або на статути ВНЗ чи підприємств. Слід запам'ятати, що подібні заяви не мають жодного юридичного забезпечення.
  Насамперед, слід зазначити, що ст.8 Конституції України каже: „Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії". Тобто жоден закон чи підзаконний нормативний акт не може обмежувати норми Конституції. Далі, ст. 34 Конституції; України - "Кожен має право вільно збирати, зберігати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя". Якщо ви не замахуєтесь на жоден з вищеназваних об'єктів, то Ваша діяльність є цілком законною.
  Широковідомий, наприклад, такий факт. Студенти Київського політехнічного університету звернулися із листом, до ректора, протестуючи проти заборони роздавати листівки на території університету (адміністрація, забороняючи розповсюдження листівок, посилалася на Статут). Мусимо зазначити, що посилання в даному випадку на Статут викликає подив.
  У випадках заборон розповсюджувати інформацію опозиційного характеру адміністрація вузів та правоохоронці, як правило, діяли напрочуд узгоджено. Частіше за все, виконуючи розпорядження або побажання адміністрації перешкоджати розповсюдженню інформації, правоохоронці порушували закон, хоча їх головне завдання є його (закон) охороняти.
  Від себе зауважимо, що обмежувати здійснення гарантованих Конституцією прав в жодному разі не може жоден статут (ст. 8 Конституції).
  Модель поведінки при розповсюдженні матеріалів на території ВНЗ чи будь-якого іншого закладу:
  Обмеження на політичну діяльність встановлює ст.. 37 Конституції України: „Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях". Таким чином, агітаційна чи просвітницька діяльність на території ВНЗ чи будь-якого іншого закладу не є протизаконною політичною діяльністю. Аргументувати свої дії потрібно тим, що ви , по-перше, не займаєтесь політичною діяльністю, по-друге, це не є протизаконним навіть за умови розгляду як політичної діяльності.
  Першим кроком до рівноправного спілкування студента-активіста та представника адміністрації вузу може стати інформаційний запит щодо можливості розповсюдження певної інформації на території вказаного вузу. Іншими словами, немає сенсу вирішувати проблеми, які "несподівано" виникли. Куди простіше їх передбачити і обійти заздалегідь: варто письмово повідомити адміністрацію про проведення заходу. Якщо адміністрація ніяк не реагує, то такий стан речей можна розглядати як згоду. Свою ж відмову керівник повинен оформити письмово, з належними обґрунтуваннями. В кожному разі ви опиняєтеся в ролі господаря становища: якщо, скажімо, охорона вузу намагатиметься чинити якісь перешкоди, їй можна пред'явити письмове повідомлення про проведення акції, на яке з боку адміністрації не надійшло жодних заперечень.
  Безумовно, адміністрація вузу може письмово відмовити в проведенні будь-яких заходів на території вузу. Але досвід свідчить, що подібні відмови найчастіше носять неправомірний характер, і в такому разі ви опиняєтеся знову ж таки у виграшній ситуації.
  До речі. Якщо ви проводите якийсь захід на території вузу, при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу. Бажано також мати Статут даного навчального закладу. Поводити себе треба чемно, але впевнено.

  Модель поведінки при розповсюдженні матеріалів в населеному пункті:
  Повідомити представника влади, який безпосередньо забороняє Вашу діяльність про її правомірність, обов'язково посилаючись при цьому на 8 та 34 ст. Конституції, а також попросити показати документи і записати (в гіршому випадку -запам'ятати) дані. Якщо представник влади надалі продовжує наполягати на припиненні роздачі матеріалів, вимагати оформити заборону письмово.
  Роздача листівок, буклетів, іншої продукції кампанії „Пора" не є мітингом і, що особливо важливо, не є агітацією за якогось кандидата, а тому не потребує попередження. В даному випадку потрібно керуватись ст. 34 Конституції. На роздачу даної продукції також не впливає і Закон України „Про вибори Президента України" в частині передвиборчої агітації, в тому нислі, в переддень та день виборів.

  2. Правове забезпечення зборів, мітингів, пікетів і т. д.
  Згідно ст. 39 Конституції України „Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. В законодавстві чітко не визначено термінів повідомлення, однак задля уникнення непорозумінь з владою, це потрібно робити за декілька днів. Запам'ятайте, Ви не просите дозволу провести мітинг... - Ви просто повідомляєте про нього.

  Для студентів
  1. Адміністрація твого вузу радить тобі не займатися політичною діяльністю, не висловлювати свою активну громадську позицію.
  Після участі студентів у акціях опозиції взимку 2000 року та навесні 2001 адміністрації українських вузів не на жарт занепокоїлися політичними поглядами своїх студентів. Прямий вплив, тобто проведення політінформацій, суспільство вже визнало недієвим методом. Тому посадовці вирішили вдатися до "індивідуального підходу", а саме, до неформальних бесід зі студентами один на один. Оскільки подібні зустрічі відбуваються, як правило, без свідків, то надзвичайно важко довести факт проведення таких бесід. Часто на вузівські адміністрації тиснуть владні структури.

  Стаття 8 Закону України "Про освіту"
  "Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в навчально-виховному процесі."

  Модель поведінки.
  Відверто кажучи, радити щось в такій ситуації нелегко через згадану недоведеність подібних випадків впливу на студента. Втім, вигоду можна одержати і з вимушеної конфіденційності такого роду бесід. Справа в тому, що студентові абсолютно не обов'язково йти до, скажімо, декана (ректора) одному. Можна взяти з собою товариша, старосту, зрештою, когось із однокурсників, юристів, батьків. У такій
  ситуації розмова зазвичай складається не зовсім так, як того хотілося б адміністраторові.
  Правда, мусимо визнати: якщо ви нікудишній студент, то з навчального закладу вас запросто можуть погнати навіть попри цілковиту лояльність до позиції коханого ректора.

  2. Тобі погрожують виключенням через не складення іспитів (умисним заниженням оцінки на екзамені)
  Варто зауважити, що подібні випадки поодинокі. Рекомендації щодо виходу з такої малоприємної ситуації частково подані в попередньому пункті. Дотримуючись згаданих рекомендацій, студент може обійти прямі погрози "екзаменаційними санкціями".
  Зрештою, будь-який викладач може застосувати до вас санкції без усякого попередження. Ми закликаємо студентів бути послідовними, і, якщо вже йдеться про відстоювання власних прав, не зупинятися. Якщо вас "спитали на двійку", вимагайте перездачі іншому викладачеві (краще - спеціальній комісії), мотивуючи це упередженим до вас ставленням.
  Крім того, пам'ятайте: у багатьох випадках краще перескладати усний іспит в письмовій формі - це дасть можливість вам виявити свої знання, а упередженого викладача позбавить можливості "завалити" вас. До того ж ваша письмова відповідь - це своєрідний документ, або, сказати б, доказ ваших - сподіваємося - знань. Не кожен пострадянський викладач наважиться оцінити нормальну письмову відповідь на "незадовільно".

  ВАШІ ПРАВА ПРИ ЗАТРИМАННІ АБО АРЕШТІ

  Відповідно до статті 29 Конституції України Ви маєте право на свободу та особисту недоторканність. Посадові особи правоохоронних органів не мають права Вас заарештувати або тримати під вартою без вмотивованого рішення суду. Конституція України лише у виняткових випадках, коли треба нагально запобігти злочинові або його перепинити, дозволяє затримання особи без рішення суду.
  Якщо Ви бажаєте спокійно та у межах закону спілкуватися з представниками органів внутрішніх справ, то варто запам'ятати кілька норм. Звертаючись до вас, працівник міліції (ПМ) зобов'язаний назвати своє прізвище, звання та пред'явити на Вашу вимогу службове посвідчення (ст. 5 Закону України "Про міліцію"). Міліцейська форма не є службовим посвідченням. Часто він робить це швидко і нерозбірливо. У такому разі, особливо, якщо він має до Вас серйозні претензії, варто попросити його зробити це ще раз, але розбірливо, і навіть переписати дані з посвідчення собі до записника. Спробуйте запам'ятати прізвище, звання та посаду правоохоронців, які здійснюють затримання (арешт, обшук). По-перше, це може стати у пригоді при оскарженні їхніх неправомірних дій. По-друге, це дасть вам можливість керувати розмовою. Усвідомлення того, що Ви його запам'ятали, як правило, на ПМ діє стримуючим чином. У взаємовідносинах з вами ПМ повинен виявляти високу культуру і такт (ст. 5 Закону "Про міліцію").
  Представившись, ПМ має право перевірити у вас документи, що посвідчують вашу особу, при підозрі у вчиненні правопорушення (поцікавтесь якого). Необов'язково це має бути паспорт, можете пред'явити посвідчення водія, студентський квиток абощо. Важливо, щоб у документі була фотографія, з якою вас можна ідентифікувати. Нехай вас не дивує, якщо працівник міліції попросить у вас інші документи, які вважатимуться йому потрібними, він має на це право. Не рекомендується опиратися такій перевірці документів (загалом, бажано їх завжди мати при собі) чи вести себе агресивно - це лише перевірка, Ваша неадекватна поведінка може викликати в нього підозру чи стати підставою для затримання.
  У будь-якому випадку вам варто поцікавитися, у якому саме правопорушенні вас підозрюють і на якій підставі. Ваше затримання може відбутися лише за певних умов, коли на це є підстави, передбачені законодавством.
  Найвагоміша підстава - відсутність документів. Якщо за адміністративним правопорушенням, у якому вас підозрюють, треба скласти протокол, то, не маючи підтвердження вашої особи, поза райвідділом міліції зробити це неможливо (забрати до відділку вас можуть лише тоді, коли протокол неможливо скласти на місці). Хіба що вас зможуть врятувати свідки, які доведуть, що ви - це ви. Але при цьому самі свідки повинні мати документи, що підтверджують їхню особу. Друга підстава для затримання більшою мірою залежить від вашої поведінки. НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ВТЕКТИ!
  Досить часто працівники міліції мають бажання провести з вами "екскурсію" по відділу міліції, перед тим затримавши вас (вчинивши адміністративне затримання). Законодавство України передбачає, що уповноважені органи можуть затримати Вас без попереднього рішення суду, коли: Ви вчиняєте адміністративне правопорушення, щодо Вас вичерпано всі інші заходи впливу, але Ви не припиняєте своїх протиправних дій, або Ви вчинили адміністративне правопорушення, і має бути складений протокол, а у Вас немає посвідчення особи і немає свідків, які могли б повідомити про Вас необхідні дані.
  Адміністративне затримання не може тривали більше трьох годин. Лише у виняткових випадках, пов'язаних з порушенням пограничного режиму або порядку обігу наркотичних засобів, Вас можуть затримати на строк до трьох діб. Також у разі вчинення Вами дрібного хуліганства, злісної непокори правоохоронцю, образи правоохоронця та публічних закликів до невиконання його вимог, Вас можуть затримати до розгляду справи судом. В усіх інших випадках негайно після з'ясування особи і складення протоколу, але у будь-якому разі не пізніше ніж через три години, Вас має бути звільнено.
  Якщо ви "особливо зацікавили" працівника міліції, він хоче подивитись, що у вас у "кишені". У випадку, коли ви вчинили адміністративне правопорушення чи підозрюєтесь у його вчиненні, вас і ваші речі можуть оглянути. Особистий огляд може провадитись ПМ однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі (не працівників міліції). Огляд речей, ручної поклажі, багажу, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, у власності якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих під час відсутності власника. Про особистий огляд і огляд речей складається протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання (ст. 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення, надалі - КпАП).
  Також у випадку, коли ви вчинили адміністративне правопорушення, речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються. Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання (ст. 265 КпАП). При огляді речей наполягайте на тому, щоб його робили у вашій присутності. Це убезпечить від зникнення або "примноження" ваших речей. Слід уважно прочитати усі документи, які ви маєте підписати, та про всі свої зауваження зробіть відповідні письмові свідчення. Згідно з нормами діючого Кодексу України про адміністративні правопорушення, вилученню підлягають тільки речі та документи, що є знаряддям або об'єктом правопорушення. Доречно наполягати на описі вилучених речей і документів, навіть якщо міліціонери про це "забудуть". Саме опис речей є гарантією того, що вони колись до вас повернуться.
  Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка'його склала, і затриманим. Особливу вагу у протоколі має час вашого затримання! Слід пам'ятати і про те, що з моменту прибуття в міліцію починається відлік часу адміністративного затримання, який не може тривати більше трьох годин!
  У разі відмови затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. У протоколі Ви маєте право написати свої пояснення і подати зауваження до його змісту, які додаються до протоколу. У разі, коли Вам у протоколі приписують дії, котрих Ви не вчиняли, від підписання протоколу варто відмовитися.
  На прохання особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, про місце її перебування повідомляються її родичі, адміністрація за місцем роботи або навчання. Вимагайте, щоб негайно після прибуття у відділок міліції про ваше затримання було повідомлено (скажімо, телефоном) ваших родичів або адміністрацію за місцем роботи чи навчання. Варто також мати при собі телефон юриста або адвоката. До речі, обов'язковість присутності адвоката під час адміністративного затримання не передбачена законом, тому вам можуть відмовити навіть у дзвонику до адвоката. Але все одно варто спробувати - раптом пощастить.
  Законодавство України передбачає, що Вас також вправі затримати орган дізнання без попереднього рішення суду у випадку обґрунтованої підозри, що Ви вчинили злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, але тільки тоді,.коли така підозра ґрунтується на зазначених у законі обставинах, а саме:
  - коли Вас застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення;
  - коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть, що саме Ви вчинили злочин;
  - коли на Вас або на Вашому одязі, при Вас або у Вашому житлі будуть виявлені явні сліди злочину.
  Якщо таких обставин немає, але у правоохоронців є інші підстави для підозри, Вас можуть затримати без попереднього рішення суду лише якщо Ви: намагалися втекти, або не маєте постійного місця проживання, або коли не встановлено Вашу особу. У будь-яких інших випадках Ваше затримання без попереднього рішення суду не є законним.

  Під час затримання за підозрою у вчиненні кримінального злочину Ви маєте право:
  - не свідчити проти себе чи своїх рідних;
  - давати показання або у будь-який час відмовитися давати показання і відповідати на запитання;
  - мати захисника і побачення з ним до першого допиту;
  - надавати докази, заявляти клопотання і відводи;
  - вимагати перевірки судом законності затримання;
  - особисто брати участь у судовому розгляді щодо взяття Вас під варту.
  Вам мають роз'яснити Ваші права і скласти про це протокол, а також протокол про Ваше затримання як особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

  Пам'ятайте: Ви не зобов'язані доводити свою невинуватість. Знайте! Про Ваш арешт і місце перебування слідчий зобов'язаний повідомити дружину/чоловіка або іншого родича. Вимагайте, аби таке повідомлення було здійснено негайно!
  Якщо Ви заявите, що бажаєте запросити захисника, посадові особи мають надати Вам допомогу, аби ви могли зв'язатися із захисником чи особами, які можуть його запросити. Якщо Ви заявите, що бажаєте мати захисника, але за браком коштів або через інші поважні причини не в змозі цього зробити, посадові особи зобов'язані призначити захисника безкоштовно. Вимагайте захисника одразу після Вашого затримання! Пам'ятайте: Ви маєте право на захисника з моменту затримання!
  У разі затримання за підозрою у вчиненні злочину Вас мають якнайшвидше, але у будь-якому випадку не пізніше ніж у 72 години, або звільнити, або доставити до суду, де Ви зможете взяти участь у розгляді щодо подальшого Вашого тримання під вартою.
  Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання зобов'язаний скласти протокол із зазначенням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, пояснень затриманого, часу складання протоколу про роз'яснення підозрюваному права мати побачення із захисником до першого допиту і протягом двадцяти чотирьох годин зробити письмове повідомлення прокурору, а також на вимогу прокурора подати матеріали, що стали підставою для затримання. Протокол затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Протягом сорока восьми годин з моменту одержання повідомлення про здійснене затримання прокурор зобов'язаний дати санкцію на взяття під варту або звільнити затриманого.
  Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання негайно повідомляє одного з її родичів (ст. 106 КПК України).
  Обшук може проводитися за постановою слідчого і тільки з санкції прокурора або його заступника. У невідкладних випадках обшук може бути зроблений без санкції прокурора, але з наступним повідомленням прокурора в добовий строк про зроблений обшук та його результати. Обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків, проводиться лише за вмотивованою постановою судді. У невідкладних випадках (необхідність врятування життя особи та майна, безпосереднє переслідування осіб, що підозрюються у вчиненні злочину, обшук житла чи іншого володіння особи може бути проведено без постанови судді із зазначенням у протоколі причин) (ст. 177 Кримінально-процесуального кодексу України, надалі - КПК). Обшукуваним, понятим і відповідним представникам повинно бути роз'яснено їх право бути присутніми при всіх діях слідчого і робити заяви з приводу цих дій, ці заяви підлягають занесенню до протоколу (ст.181 КПК). Перед обшуком або виїмкою слідчий пред'являє постанову особам, що займають приміщення (ст. 183 КПК).

  Якщо з Вами грубо повелися, незаконно обшукали чи затримали, Ви маєте право оскаржити дані дії у вищий орган (вищій посадовій особі) стосовно органу (посадової особи), який застосував ці заходи, або прокуророві. Заяву необхідно зареєструвати в органі, до якого її подаєте. Крім того, копію заяви потрібно залишити собі. Термін оскарження - 10 днів у випадку винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення і один місяць при незаконних діях ПМ.
  Якщо вас затримали, дуже важливо зразу ж повідомити свого ройового чи кущовика про своє затримання. Наступне, не розповідати ніяких „легенд" до зустрічі з відомим Вам представником „Пори" або адвокатом. Ваші розповіді можуть розійтись із версією друзів, що залишились на волі.

  ПРОТИДІЯ ПРОВОКАЦІЯМ

  I. Підкинуті до кишені наркотики
  Помітивши, що до вашої кишені підклали пакетик, ні в якому випадку не обурюйтесь, а головне - не суньте руку до кишені і не намагайтесь викинути пакетик! Дайте Вашим супротивникам зробити свою справу, а по тому вимагайте запрошення свідків і вже за їх присутності вимагайте, щоб Вам:
  1) зістригли нігті;
  2) взяли мазок з долонь;
  3) взяли мазок з рота.
  Все вищевказане повинні опечатати за Вашої присутності і відправити на експертизу. Пам'ятайте: правоохоронним органам буде дуже тяжко пояснити наявність тої ж маріхуани (вона ж анаша) у Вашій кишені без підтвердження наявності наркотику під нігтями, часточок наркотику на долонях і в роті!
  Якщо підкладають не пакетик, а шприц із бурою чи прозорою рідиною, чи щось загорнуте в поліетилен, - ні в якому разі не торкайтесь цього руками!
  При свідках кажіть, що це провокація і:
  1) вимагайте зняття відбитків пальців зі шприца чи поліетиленового пакета;
  2) вкажіть, що на Ваших руках немає слідів від уколів і в даний момент на руках немає рукавичок;
  3) вимагайте аналізу Вашої сечі на аміноконову кислоту;
  4) якщо у шприцу бура рідина, обов'язково вимагайте аналізу групи крові у Вас і в шприцу.

  Буває, що на шию Вам можуть повісити амулет, з якого пізніше при свідках витягнуть героїн. Дії ті ж: не торкайтесь його руками, вимагайте при свідках аналізу Вашого поту і поту на амулеті. Головне: вкажіть при свідках, що у Вас на руках немає слідів від уколів.

  II. Підкинута зброя і боєприпаси
  Коли Вам у квартиру, офіс чи машину підкидають жменю набоїв (бодай навіть один набій) чи гранату (найчастіше - з гладенькою поверхнею), перша порада та ж: ні за яких: обставин не торкайтесь цих речей руками, навіть якщо Вас попрохають зібрати набої, щоб повернути їх міліціонерам. Знову наголошуйте на присутності свідків. Вже при них потрібно вимагати:
  1) зняття відбитків пальців з цих предметів і внесення до протоколу, що у Вас на руках і одежі немає слідів зброярського мастила;
  2) зняття мазків з долонь і одежі на аналіз наявності на Них часточок металу чи зброярського мастила;
  3) експертизи на наявність Ваших відбитків пальців на обоймі, набоях чи інших внутрішніх частинах зброї (якщо Вам підкинули вогнепальну зброю).
  Запам'ятайте! Тільки Ваші відбитки пальців є для суду основним доказом Вашої вини.

  ТАКТИКА ПОВЕДІНКИ ПРИ ЗАТРИМАННІ МІЛІЦІЄЮ

  Якщо вас затримала міліція, на вас оформляють справу про адміністративне правопорушення, пам'ятайте: Не вір, не бійся, не проси
  Не виказуйте страху, поводьте себе впевнено. Якщо правоохоронці переконаються, що ви боїтеся - обов'язково докладуть зусиль, аби "запресувати" вас і дотиснути.Не вірте міліцейським обіцянкам. Кожен слідчий має вище начальство, без відома якого він не ступить і кроку; тож будь-які обіцянки чимось допомогти вам є звичайнісіньким "разводом на доверии". Поводьте себе гідно і ніколи нічого не просіть. Вам нічим не допоможуть, а ваше прагнення неодмінно буде використане, як засіб тиску і шантажу на вас.
  Обов'язково назвіть себе
  Потрібно обов'язково називати себе, свою адресу, телефон і рід занять, аби ваші близькі чи брати по боротьбі змогли встановити місце вашого перебування. Якщо ви не назветесь, міліція матиме додаткові підстави для вашого затримання на триваліший термін задля з'ясування вашої особи.
  Вимагайте розтлумачення ваших конституційних прав
  Співробітники правоохоронних органів зобов'язані розтлумачити затриманому його права. Але, завзичай, цього не роблять. Тому знайте, що відповідно до ст. 63 Конституції України, ви маєте право не давати жодних свідчень проти себе і своїх близьких родичів, вимагати зустрічі зі своїм адвокатом, право на повідомлення рідним чи близьким задля зазначення свого місця перебування. Ви знаходитеся під презумпцією невинності. Тому не ви маєте доводити свою невинність, а слідчі мають довести вашу вину. Не варто допомагати їм у цьому.
  При особистому обшуку не допомагайте міліції
  Не засовуйте руки до кишень, не виймайте власноруч речей, що в них знаходяться. Вам могли непомітно підкинути наркотики чи набої так, як трапилося з карманником Кірпічем у стрічці "Место встречи изменить нельзя". Аби уникнути зайвих проблем, підніміть руки і запропонуйте оперативникам самим копирсатися у ваших кишенях і речах. Відбитки пальців є вагомим доказом вини у суді. Тому ні до чого не торкайтеся.
  Вимагайте детального описання у протоколі про обшук кожної (!) речі, знайденої і вилученої у вас
  Все, що вилучається у вас, має бути описане до деталей і внесене до протоколу особистого обшуку. Якщо це цінні речі (прикраси, мобільні телефони), вони мусять ретельно описані (назва, марка, особливі ознаки), гроші - номери купюр, кредитні чи телефонні картки - серії і номери. Кількість, колір, розмір, маркування, -все це дозволить у подальшому спростити процедуру їх ідентифікації і повернення. Це суттєво додасть міліції роботи, а вам дасть хоч якийсь час для обдумання аргументів на свій захист.

  ЯК ПОВОДИТИ СЕБЕ НА ДОПИТІ

  Коли на тебе гарлають та тиснуть - втішся. Це свідчить про те, що більше проти тебе вони нічого не мали і не мають.
  Будь обережним тоді, коли тобою керують крадькома. Ось ці засоби.

  1. Вони грають фактами твого минулого.
  Те, що знають, - то не страшно. Думай, до чого вони про це зараз.
  2. Вони завели мову про якісь філософії.
  Це для розробки напрямків впливу, терміново натягай маску самовпевненого індивідуаліста. Й ані гу про свої екзистенції!
  3. Вони завищують значущість якихось твоїх дій.
  Те, що ти погодився закурите, ще не є згодою на розмову!
  4. Він повів про твоє тату та твої ідеали.
  Це підготовка спектаклю з метою впливу на тебе.
  5. Вони кваплять тебе. Думай - а чи є куди поспішати?
  6. Вони посилаються на якихось авторитетів.
  Перевір - чи то авторитети для тебе? І - а чи вони непідкупні?
  7. Вони без усякої олії пропонують тобі в якості великої послуги якийсь непотріб.
  Підрахуй - чи варто таку послугу приймати?
  8. Вони перевіряють твою особисту відповідальність - "А до чого ви б закликали хлопців, якби..."
  Перепитуй у них - "А що б ви порадили?"
  9. Вони розігрують поганого та доброго слідчих. Ну, тут ти знаєш, як взяти щось із кожного з них...
  10. Він грає на тому, що "був таким, як ти".
  Тобі ще не смішно? Саме час хоча б мовчки, але посміятися.
  11. Вони до тебе з гумором? Смійся. Але - на дистанції.
  12. Вони не реагують на твої "дикі" заяви та терплять твоє глузування. Будь обережним - це фахівці.
  13. Він матюкає або гримає на когось із своїх, але не на тебе.
  Пам'ятай - це тебе не стосується. Навіть, якщо це "бий своїх, аби чужі боялися"...
  14. Ти їх дуже цікавиш і, здається, "по-чєловєчєскі". Невже на якусь мить тобі здалося, що це відверто?
  15. Вони коментують твій емоційний стан - "може здатися, що ви хвилюєтесь..." Почалася тонка гра.
  16. Вже вкотре вони заводять моралізуючи пісню про...
  Є така техніка впливу - "вбити в голову". Це спрацьовує навіть тоді, коли вони урізноманітнюють речення та слова.
  17. Для них приємним відкриттям стало якесь твоє хобі. Почуй за цим - "Ми з тобою одної крові - ти та я..."
  18. Вони слухають дуже уважно. Слухати дуже важко. Знай - їх цьому вчили.
  19. До тебе дуже уважно приглядаються.
  Зафіксуй руки на колінах. Візьми за звичку дивитися повз його очі.
  20. Щось несподіване? Не вір. Не бійся. Не проси.

  Протокол про вилучення речей можна підписати лише ретельно перечитавши і пересвідчившись, що в ньому немає речей, які вам не належать. Перед підписанням слід обов'язково закреслити всі вільні графи і місця, куди пізніше без вашого відома могли б бути дописані інші предмети - речові докази злочину.

  Вимагайте оголошення, за що саме вас затримано
  Поцікавтесь, за що вас затримано, в чому підозрюють, в якості кого вас збираються допитувати і за якою статтею Кодексу про адміністративні правопорушення вестиметься провадження по справі.

  Вас допитуватимуть як свідка
  Але не радійте - це гачок, на якого ловлять "лохів". Адже на підставі ваших свідчень, справу можна легко переоформити на вас, як підозрюваного чи навіть звинуваченого.
  "Чистосердечное признание - прямая дорога в тюрьму"
  Не ведіться на погрози і пропозиції покаятися - все одно не відпустять. Цим ви тільки полегшете слідчому роботу. Чим менше ви скажете, тим меншим буде строк ув'язнення. Недарма кажуть: "Відверте визнання вини полегшує вину, але сильно подовжує термін ув'язнення".
  Відкидайте і заперечуйте всі звинувачення
  За яких обставин вас би не затримали і які свідки проти вас би не свідчили, ваші відповіді мають бути однозначні: не був, не бачив, не пам'ятаю, опинився на місці випадково, всі звинувачення - наклеп...
  Уважно прочитайте протокол та запам'ятайте викладені у ньому факти
  Протокол про адміністративні правопорушення є основним доказом по справі, тому дуже важливо впевнитися, чи в ньому вміщено правдиві дані.
  Вимагайте, аби в ньому точно було зафіксовано дату складення протоколу і вона співпадала з датою вашого затримання.
  Запам'ятайте прізвище, ім'я, по-батькові, звання і посаду слідчого і тих, хто вас затримав. Запам'ятайте їхні обличчя - це згодом може знадобитися...
  Вимагайте зручностей для себе
  Якщо протокол складено російською мовою - вимагайте перекладача, якщо запис зроблено поганим почерком - кажіть, що не можете розібрати слів, а на слух ви не вірите і вимагайте переписати. Кажіть, що погано почуваєте себе, адекватно не сприймаєте те, що відбувається і те, що пропонують прочитати, вимагайте лікаря, медичного обстеження, скаржтеся на різке загострення хронічних хвороб.

  Нічого не підписуйте

  Підпишете ви протокол чи ні, він однаково буде доказом проти вас. Але ви завжди зможете апелювати в суді, що свідчення у протоколі були брехливими і саме тому ви їх не підписали.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2007.03.18 | Киянка

   Дякую, це теж дуже корисно.

   От би щось таке з посиланнями на закони для тих, хто збирається йти на акцію, хто приєднався до неї на місці, хто розповсюджує інформацію про акцію чи агітки. На форумах навіть дехто питає напів-жартома, а як регулюються законодавчо публічні висловлювання: що є разпалюванням, закликами до повалення конституційного устрою, і т.д. Жарти - жартами, а у зв"язку з усякими весняними настроями :) варто знати свої права, адже певна частина людей швидше б (сміливіше) рухалася :), коли б їх знала.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2007.03.18 | Volodymir

    Треба перелік питань, всі відповіді є у коментаріях до ККУ

    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2007.03.18 | Dimon S

     Re: Треба перелік питань, всі відповіді є у коментаріях до ККУ

     Все чудово розписано.
     Але - крім одного: що робити у випадку, коли ПМ чи адміністрація на пояснюють, застосовують силу, не дають повідомити рідних..... а суддя навіть не підведе очі від бутерброда, коли буде розглядати твою справу (в разі, коли тебе до судді заведуть). А рішення по адмінсправах "оскарженню не підлягають!
    • 2007.03.18 | Киянка

     Спробую. Але я не юрист - варто було б юристам

     Йдеться про пересічну людину, а не про досвідчених активюг :). От, наприклад, людина цікавиться, що можна зробити. Думає, чи взяти участь в якійсь акції (наприклад, читаючи форуми). І в людини, скажімо так, не надто героїчної, чи прагматичної, і т.д. виникає ряд питань: а чи мене не заарештують? Чи не будуть переслідувати за законом?
     На ці питання варто відповідати: за законодавством -
     1. Акціями (мітінгами, пікетами...) є... Пересування колони вулицями по тротуару, якщо це не перешкоджає руху інших перехожих...
     2. Акції дозволені (не заборонені), якщо...
     3. Кожен має право брати участь в... якщо...
     4. Якщо Ви прийшли на час і місце заявленої (кимось) акції (мітінгу), а потім за ситуації учасники вирішили кудись йти, то...

     ну і т.д. - може, хтось доповнить
 • 2007.03.18 | Мінор

  До речі, адміни витягніть з архіву розробки про

  війну у натовпі, правила поведінки затриманих, мокрі хустинки від сльзогінного газу і такі інші практичні поради. Пам"ятаю в 2003р я сам туди щось писав.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2007.03.18 | Киянка

   Ось Посібник громадянина - 2003

   http://www2.maidan.org.ua/n/draft/1059585192

   Дуже цінна річ для активюг :)

   Але короткий довідник для чайників має включати як витяжку звідти, так і лаконічні відповіді на питання (див. вище по гілці).
   Доповнюйте питання та відповіді
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2007.03.18 | igorg

    Може на форум Право переїхати, бо тут все швидко пробігає?

    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2007.03.18 | Киянка

     Не знаю. Тут людей більше, а короткий довідник актуально

     робити пошвидше. Може, поки лінк на повний Посібник викладу на форум Народної самооборони? Хоч, здається, організатори тамтешні мали б його мати, але там народ на форумі намагається винаходити велосипед. Може, це такий задум організаторів - подивитися, на що люди самі спроможаться :) ?
 • 2007.03.19 | Киянка

  Я тут типу вступу переробила, скоротивши з Посібника

  але далі перо юриста потрібне. Може, хтось все ж відгукнеться?

  "«Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом …»
  Зі статті 39 Конституції України

  "В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України... Норми Конституції України є нормами прямої дії..."
  Зі статті 8 Конституції України

  "Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними"
  Зі ст.21 Конституції України

  "Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи
  від порушень і протиправних посягань"
  Зі ст.55 Конституції України

  Всі ми вміємо скаржитися на погане в житті своїм друзям та близьким. Всіх, чи, принаймні, майже всіх, дістали свавілля та некомпетентність чиновників, беззаконня правоохоронців, несправедливість суду, багатьох - безгрошів'я та злиденність. Можна проклинаєте всіх і вся на світі, збайдужіти, зневіритися, пристосуватися виживати. І мріяти - про те, щоб у нас було життя, як в розвинених країнах, та просити Бога про рятівника, який прийде до влади і наведе порядок. Але Він допомагає тим, хто сам старається.

  Поки кожен з нас не підніматиметься з дивану, і то не в разовому порядку, й не шукатиме однодумців для спільних дій - ми всі залишатимемося масою окремих осіб, які не в змозі разом добиватись свободи та захищати свої права, які не дуже прагнуть співпрацювати одне з одним, не довіряють один одному. Поки ми не спроможемося на власну ініціативу, не чекаючи лідерів, ми залишимося біомасою.
  Говорять, що у нас не діють закони. І не діятимуть, поки ми не будемо їх знати та не примусимо їх виконувати – себе та інших.
  Зрозуміло, що чогось добиватися реально лише великій кількості обізнаних та рішучих людей. В будь-якій країні є частина активних людей, здатних до боротьби за свої права. Є вони і в Україні.
  Вони об’єднуються в партії, громадські організації, навколо тих чи інших рухів чи акцій. Розбиратися в них доведеться всім, хто хоче знайти однодумців – або ж творити групи самим.
  Якщо Ви почали шукати – Ви знайдете інформацію в Інтернеті, можна почати з сайтів ...
  Але багато хто, перш ніж розпочати свою участь в будь-якій подібній діяльності, задається серед інших питань – таким: а що мені за це може бути? Це – нормальне питання для небезшабашної людини, особливо, якщо вона відповідальна за родину.

  Отже, Ваші права в участі у громадській діяльності (в тому числі разом з іншими громадянами в організаціях) включно з акціями, зборами, демонстраціями, мітингами, ходами, пікетуванням, агітацією з роздачею листівок чи газет, їх розповсюдженням та ін."
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2007.03.19 | igorg

   То з цього слідує, що вам нічого поганого не буде. Поки що ...

  • 2007.03.20 | Киянка

   Господи, невже ніхто з юристів не може написати сторінку

   такого актуального тексту? Багато хто зараз думає, що, з ким і як робити. В теперішні часи буде більше реальних людей, якщо вони будуть знати межі ризику.
 • 2007.03.20 | igorg

  Рекомендується ходити з документами і з вєсчами з останіх новин?

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2007.03.22 | xobbit

   так, бо Цушка провадить "тренування"

   Скінів я сам не люблю, але ж кількість порушеннь - вражаюча:

   Тренування...

   16 березня, повна Контрактова площа людей, жодних бійок, все спокійно, люди роз’їжджаються по домівках після концерту «Тінь Сонця» в Могилянці. Одна з компаній спокійно йде в напрямку входу до станції метро «Контрактова площа», лишається п’ять метрів. П’ять метрів, аж раптом до найвищого хлопця з компанії блискавкою підскакує чоловік в цивільному:
   -Документи є?
   -В мене? Нема.
   -Пройдемо зі мною, - хапає за руку. Миттєво довкола «цивільного» матеріалізуються кілька «беркутів».
   - Зачекайте! Я журналіст, в чому справа? Ми можемо підтвердити його особу! – втручається в розмову інший хлопець.
   - Беріть і цього. – тикає пальцем поліцай в цивільному і дужі хлопці в чорних уніформах скручують руки двом українцям.
   - Нічого собі. Тоді беріть і мене! – вигукує ще один хлопець з компанії, вражений нахабністю дійства. Його з гротескною радістю на обличчі кидається крутити «беркут». – Якого біса? Прибери руки! Я сам погодився на затримання і сам піду…

   - Ви являєтесь державним службовцем і забов’язані представитись та спілкуватись державною мовою.
   - Ты чьо по-плохому хочешь?! Будет тебе по-плохому, - всією мордою обличчя демонструючи, що IQ його знаходиться виключно в рації, ввічливо дає відповідь коло «бобіка» затриманому журналістові, правоохоронець…

   - Хто буде свідком по цьому? – прелюдія до ритуального дійства, коли обвішані спецназівським реманентом «беркута» важко нагинались над капотом УАЗу, щоб написати свідчення на затриманих…

   - Скінхедів затримали? – шипить рація «цивільного».
   - Да, скінхедів. – відповідає цивільний…

   - Не фотографировать!
   - На якій підставі?
   - Как это?! Есть же какие-то права человека. Я же тебя не фотографирую! Или у тебя есть какие-то проблемы?
   - В мене немає проблем.
   - Ну так спрячь быстро свой телефон. Или ты хочешь чтобы я тобой до утра занимался? Я на смене, мне делать ночью нечего все-равно.
   - А за що хлопців затримали?
   - По подозрению в ограблении. – завіса, бо затримали як виявиться вже пізніше, в РУВС, за «нецензурні висловлювання»…

   Взагалі кількість затримань за нецензурні висловлювання у тих українців, що вирізняються неприязню до перспективи життя в Україні, як країні де все хріново, зате «стабільно» вражає. Можна зробити висновок, що патріота міліціонер вирізняє по російському матові. Хоча, мені-от здається, що насправді стан речей прямо протилежний.

   Словом, затримали виходить скінхедів за відсутність документів під час пограбування з нецензурною лайкою магазину. Невдахи, треба ж було грабувати з матом магазин саме в час, коли вигнали на каральний рейд загін «беркута». Цікаво, що один з законоборців, коли його вже надто дістали запитання «За що затримали хлопців?» майже проговорився, стомлено-виправдальним тоном зронивши:«Нам приказали зачистить район». Як потім виявиться затримували людей не лише на Контрактовій, а і на площі Льва Толстого, і на Львівській площі, і на Майдані Незалежності. Брали всіх кого очевидно бажали люди в «цивільному», а вони перебірливістю не страждали, тому цивільний, скінхед, просто молодий хлопець, чи журналіст – ролі не грало жодної. Треба була кількість. А необхідність кількості стала пізніше, коли хлопців доставили в РУВС. Це була не просто зачистка району, це було масштабне тренування. Ще на капоті «Бобіка» «беркути» щось довго перемовлялись як пишеться та чи інша форма рапорту, аналогічний курс навчання був і при заповненні різних документів в РУВС. Так що закупили на кілька мільйонів гривень обновок, впихнули кожному у вухо мікрофончик(щоб думати легше було) і послали обкатувати на мирних жителях курс забезпечення громадянського спокою силовим терором.


   Словом, бєзпредєл – закон, влада – зрада, людина у формі – свиня. 90-ті. Сучасність.

   Ще не раз зал концерту патріотичної музики буде перебитий кремезними мужиками в цивільному з військовою виправкою та полохливо бігаючими очицями. Мабуть тому що там зібралося дуже багато небезпечних для України людей. Ще не раз спокійний вечір буде перериватися неочікуваною «зачисткой района». Мабуть знову саме після патріотичного концерту. Ще не раз будуть на Майдані робити театральні шикування сил законоборців. Мабуть знову після побиття міліцією українців під пам’ятником Шевченка. Ще все попереду.

   А поки споглядання кружляння правоохоронців, чорних як смерть, обтягнутих бронежилетами, дубинками, раціями, автоматами та навіть бойовими ножами викликало суперечливі думки. З одного боку – нам страшно. З іншого боку – їм теж значить страшно. Бо їх трохи, а нас багато. В них автомати, а нас мільйони. В них бойові ножі, а нам немає куди відступати. В результатах помаранчевої революції шукали багато речей, але результат був один і полягав він у тому, що українці довели, що вони – це не бидло, не козли, не раби. А воістину немає нічого гіршого ніж раб, який відчув волю. Його вже не загнати в рабство ніякою силою. Лише вбити. Але..
   - Так мы же не в полную силу!
   - Тaк вы же на горке стояли!
   - Хлопці, так ви ж на себе гляньте і згадайте, хто проти вас стояв. Та коло Шевченка тоді було повно ще зовсім молодих хлопців та літніх людей. Тож не треба виправдовуватись.
   Слабка ваша лава хлопці, слабка. Не маєте ви ідеї за яку боретесь, немає віри. – каже великий чолов’яга зі СПАСу «Беркуту»…

   Vortex
   http://run.org.ua/
 • 2007.03.22 | igorg

  7 основних пунктів що легко запамятати

  Спробую сам. Якщо щось не так то виправте.

  1) Мати при собі документи, краще з якимись крутими ксивами (депутат, ветеран, заслужений дояр і т.п.)
  2) Приходити з друзями яких добре знаєш, одного з них виділити для інформування на випадок затримання. Нехай буде десь подалі і спостерігає за вами.
  3) Мати мінімум кишень, сумок і т.п., необхідний мінімум речей (жуйка, серветки, носовичок, ліки в цілій упаковці).
  4) Мати телефон, налаштований на екстренний звязок (якщо є 2 то краще телефона не мати, або якийсь дешевий покоцаний варіант)
  5) При затриманні голосно кричати, прохати повідомити рідних і журналістів. Моливо найкраще лягти чи сісти на землю й повністю розслабитися, можете казати, що вам погано й вимагати лікаря.
  6) При затримання бути абсолютно пасивним, не опиратися, нічим не допомагати, нічого не чіпати не витягувати не подавати не брати.
  7) Якщо затримали, постійно повідомляйте своє різвище й адресу, вимагайте звязку із рідними та адвоката, кажіть, що вас затримали випадково, що ви просто йшли й опинилися в юрбі. Якщо ви із друзями домовтеся про те куди саме ви йшли і для чого (в кіно, в кавярню, в бібліотеку, в гості до К (краще якщо К підтвердить що вас чекає)). Якщо не впевнені в собі й не памятаєте лекції нічого більше не говоріть, нічого не підписуйте й на жодний контакт не ідіть. Такий стан легко пояснити шоком від брутального затримання. Чекайте допомоги зовні.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2007.03.22 | Киянка

   Це теж потрібно в "для чайників". Але ще й інше потрібно

   Але ще треба юридично грамотне для тих, хто поки РОЗДУМУЄ, чи йти на ту чи іншу акцію.
   Ну наприклад:
   1. Акціями вважаються...
   2. Вони дозволені за законами (якими?), якщо... (подана за потрібний термін заявка на дане місце та даний час)... ((А що, якщо людей більше, ніж заявлено?)) ((А що, якщо по суті акції потрібно перейти в інше місце - наприклад, пікетували об"єк А в будинку Б, а він перемістився в будинок С?))
   3. Ваша участь в законній акцїї законна, якщо...

   і т.д.
   щоб людина зрозуміла, що це не так страшно, й законно.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2007.03.22 | igorg

    Е ні! Всяка акція проти влади є з точки зору влади незаконна

    це аксіома.
    Всяка людина, що бере участь в акції, має знати, що її найімовірніше за це спробують переслідувати.
    Всяка людина, що бере участь в акції, має знати для чого вона там, що захищає і чим за те готова заплатити.
    Не треба створювати ілюзій, бо розчарування в них то страшна річ.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2007.03.22 | Киянка

     Ох, а я тут стараюся розширити коло...

     igorg пише:
     > це аксіома.
     > Всяка людина, що бере участь в акції, має знати, що її найімовірніше за це спробують переслідувати.

     Ну, це деяке перебільшення :)

     > Всяка людина, що бере участь в акції, має знати для чого вона там, що захищає і чим за те готова заплатити.

     Воно-то так. Але ж потрібна масовість (якщо не група самі розумієте кого :) )

     > Не треба створювати ілюзій, бо розчарування в них то страшна річ.

     Це - хфакт! А як же тоді назвати гасла про єднання всіх незадоволених у боротьбі із зарвавшуюся владою, вкупі із закликами до толерантності на барикадах? :) :) :)
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2007.03.22 | igorg

      То треба працювати. Психологічно і морально

      Типу "Да ти не бійся, разом сидітимемо" :), або "Нас захищає конституція!, але краще тренуйся бігати".


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua