МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

З пошти Майдану

11/18/2007 | Tatarchuk
Доброго дня, шановна редакціє!

Сьогодні на сайті законодавства Верховної Ради України опубліковано спільний наказ Головного управління державної служби України та Міністерства праці та соціальної політики №270/551 від 12.10.2007р. «Про затвердження Методики щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ», в результаті чого, на підставі пунктів 4.6-4.7 співробітники органів внутрішніх справ –випускники вузів системи Міністерства внутрішніх справ України, що переходять або перейшли на державну службу, – незаконно виключені з числа осіб, час служби в органах яких повинен був би зараховуватися до стажу державної служби.

Ось чому незаконно.

Відповідно до абзацу 22 пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 №283 до стажу державної служби зараховується «час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять до структури Міністерства внутрішніх справ».

Те, що курсанти навчальних закладів системи МВС повинні підпадати під цю категорію, доводять такі міркування:

1. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про міліцію» «До виконання завдань по охороні громадського порядку, громадської безпеки і боротьбі із злочинністю в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть залучатись інші працівники органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ, особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи. На них (осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, а також курсантів, слухачів, ад'юнктів, інших атестованих працівників, в тому числі й викладацького складу навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань), поширюються права і обов'язки, гарантії правового і соціального захисту та відповідальність працівників міліції».

2. Всі цивільні особи, що пройшли конкурсний відбір до навчальних закладів системи МВС, зараховуються на посаду курсанта, їм присвоюється спеціальне звання «рядовий міліції». Відповідно до пункту 1.14 Наказу №239 від 13.03.2006 «Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України» «Забезпечення курсантів і слухачів харчуванням, речовим майном та грошовим утриманням здійснюється за нормами, затвердженими нормативно-правовими актами МВС України». А відповідно до пунктів 5.21-5.22 «Після зарахування на навчання курсанти перебувають на казарменому становищі»… «Слухачам та курсантам на період навчання видаються службові посвідчення встановленого зразка. Усі вони носять формений одяг зі знаками розрізнення відповідно до їх спеціального звання».

3. Всі курсанти приймають Присягу працівника органів внутрішніх справ України.

4. На курсантів та слухачів, як на осіб, яким присвоєно спеціальні звання, поширюється дія Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України від 22.02.2006, зокрема обов’язки осіб рядового і начальницького складу, такі як: дотримуватися законодавства, неухильно виконувати вимоги Присяги працівника органів внутрішніх справ України, статутів і наказів начальників; захищати і охороняти від протиправних посягань життя, здоров'я, права та свободи громадян, власність, довкілля, інтереси суспільства і держави; дотримуватися норм професійної та службової етики; берегти державну таємницю; стійко переносити всі труднощі та обмеження, пов'язані зі службою; берегти та підтримувати в належному стані передані їй в користування вогнепальну зброю, спеціальні засоби, майно і техніку.

5. Всі курсанти, що навчаються у навчальних закладах системи МВС, відповідно до наказів начальників протягом всього періоду навчання систематично несуть службу у нарядах та караулах, зокрема із застосуванням вогнепальної зброї чи спеціальних засобів; беруть участь у заходах з охорони громадського порядку, відповідно до Статуту патрульно-постової служби міліції України, затвердженого наказом №404 від 28.07.1994.

6. Враховуючи особливий складний характер несення служби та викликані ним труднощі, пов'язані з процесом адаптації до умов службової діяльності, на курсантів та слухачів навчальних закладів системи МВС, як на працівників органів і підрозділів внутрішніх справ, поширюється Положення про групу посиленої психологічної уваги в органах внутрішніх справ України та навчальних закладах МВС України, затверджене Наказом МВС України №842 від 28.07.2004.

7. Відповідно до п. 2.3.3 Типового договору про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженому наказом МВС України №150 від 14.05.2007 особа, що навчається у навчальному закладі системи МВС за державним замовленням, зобов’язана не тільки виконувати в повному обсязі навчальну програму відповідної фахової спрямованості та освітньо-кваліфікаційного рівня, а й «виконувати правила внутрішнього розпорядку Виконавця, дотримуватися вимог законодавства України та нормативно-правових актів з питань проходження служби в органах внутрішніх справ». Тобто перебування на посаді курсанта є за своїм змістом не тільки навчанням, а й службою, що наділяє курсантів набагато більшим колом обов’язків та рівнем відповідальності.

8. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України» «навчальні заклади, науково-дослідні установи, підприємства та установи забезпечення» відносяться до структури Міністерства внутрішніх справ України.

Отже, аналізуючи зміст абзацу 22 пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби, враховуючи, що курсанти, будучи на посадах рядового складу і маючи спеціальне звання «рядовий міліції», перебуваючи в кадрах органу внутрішніх справ – навчального закладу, що відноситься до структури Міністерства внутрішніх справ України, не тільки навчаються, а ще й несуть службу відповідно до Дисциплінарного статуту МВС України, інших нормативно-правових актів з питань проходження служби в органах внутрішніх справ, можна стверджувати, що дія цієї норми мусить поширюватись і на курсантів навчальних закладів системи МВС, тобто час перебування на посадах курсантів повинен зараховуватися до стажу державної служби.

Однак, пункт 4.6 Методики щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ неправомірно встановлює, що «час навчання студентів (слухачів), курсантів, аспірантів (ад'юнктів) та докторантів у навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України не включається до стажу державної служби».

Таким чином, спільний наказ Головдержслужби та Мінпраці №270/551 від 12.10.2007р. незаконно обмежив дію постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 №283, звузивши коло осіб, що мають право на зарахування до стажу державної служби часу служби в органах внутрішніх справ, і порушивши право державних службовців, що свого часу були зараховані на посади курсантів, а згодом закінчили навчальні заклади системи МВС, на надбавку за вислугу років, надання додаткових оплачуваних відпусток та призначення пенсії в належних обсягах.

Я, як випускник Донецького інституту внутрішніх справ МВС України та державний службовець, права якого порушено, готовий підготувати позов щодо скасування зазначеного наказу, але, на жаль, живучи у Дніпропетровську, не маю можливості брати участь у розгляді позову в адміністративному суді за місцезнаходженням відповідача (м. Київ). Але я готовий взяти участь у створенні ініціативної групи (враховуючи чисельність таких осіб) та наданні юридичної підтримки із скасування наказу.

Якщо є можливість, прошу опублікувати це звернення на сайті.

Слухач Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ України при Президентові України Є.В.Завгородній

8-067-566-61-43 http://zavgorodny.uol.ua/


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua