МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Цікавинки для нецікавих оппонентів

01/16/2008 | BIO
На сайті Блоку Юлії Тимошенко подаються дії нинішнього уряду у порівнянні з урядом Віктора Януковича. Очевидно, що сайт конкретної політичної сили, не може бути офіційним відображенням урядової позиції. Водночас, варто зважити на те, що представник саме цієї політичної сили очолює сьогодні уряд і ряд ключових позицій в ньому обіймають саме бютівці. Відтак, відтиснувши з цього тексту пропагандистські “ефекти”, наведемо деякі абзаци.

Уряд Януковича пропонував повертати вклади Ощадбанку протягом 20 років та за курсом радянського рубля до гривні вп’ятеро нижчим сьогоднішнього

27 березня 2003 року Уряд Януковича подав законопроект №3287, яким пропонував прирівняти 1 радянський рубль до 23 сучасних українських копійок. Відповідно, загальний обсяг вкладів визнавався на рівні 28,55 млрд. грн. При цьому виплати по знецінених вкладах мали здійснюватися протягом 20 років, починаючи з 2004 р.

Проект закону було погоджено з Миколою Азаровим, на той час першим віце-прем’єр-міністром України, міністром фінансів; тодішнім міністром юстиції Олександром Лавриновичем та чинним на березень 2004 року міністром праці та соціальної політики Михайлом Папієвим.

Витяги із проекту закону Януковича:

Стаття 1. Соціальна компенсація
Соціальна компенсація – це часткова компенсація за втрачені внаслідок ліквідації фінансової системи колишнього СРСР грошові заощадження, страхові внески, облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року та Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, сертифікати Ощадного банку СРСР, розміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, державні казначейські зобов’язання СРСР, які становлять 28553,42 млн. гривень, у тому числі:

Стаття 2. Визначення коефіцієнта. Обсяг соціальних компенсацій за зобов’язаннями, зазначеними у статті 1 цього Закону, визначається у співвідношенні 1 карбованець до 0,2289 гривні…

Стаття 3. Державні зобов`язання. Держава гарантує протягом 20 років починаючи з 1 січня 2004 року виплату соціальних компенсацій на рівні реальної вартості заощаджень, визначеної станом на 1 січня 2003 року, в обсягах та формі, передбачених статтею 2 цього Закону.

Із пояснювальної записки до проекту закону Януковича

«Радянський рубель 80-х років не може вважатися більш вагомішим за сучасну гривню, як це прийнято у діючому на сьогодні Законі . Навпаки, за всіма якісними характеристиками рубель значно поступається гривні і за реальною купівельною спроможністю значно “легший” від гривні.

Відтак, одним з шляхів вирішення цієї проблеми є розробка нового законопроекту з порядку визначення обсягів зобов’язань з врахуванням нової методики визначення коефіцієнту перерахунку заощаджень та формування порядку виплати соціальних компенсацій по заощадженнях, втрачених через інфляційні процеси, що сталися внаслідок ліквідації фінансової системи колишнього СРСР та з врахуванням рішення Конституційного Суду України щодо неможливості проведення виплат залежно від віку або соціального статусу вкладників …

Обсяг зобов’язань держави визначається за новою методикою, за якою коефіцієнт перерахування заощаджень визначений у співвідношенні 1 карбованець на 0,2289 гривні (проти встановленого раніше Законом співвідношення 1 радянський карбованець=1,05 гривні».

Повністю з текстом законопроекту Януковича можна ознайомитись тут:
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=14595

В серпні 2007 р. на той час перший віце-прем’єр-міністр Микола Азаров також пропонував здійснювати виплати по знецінених вкладах не готівкою, а виключно державними цінними паперами.

То й запитання: хто з ціх шахраїв більш спритніший у ціх пацючих перегонах ? А може то ЕСТАФЄТА, не спадає таке на думку ?

Відповіді

 • 2008.01.16 | BIO

  Пояснювальна записка

  Пояснювальна записка
  до проекту Закону України “Про виплату соціальної компенсації громадянам України, які втратили грошові заощадження внаслідок ліквідації
  фінансової системи колишнього СРСР”

  Обґрунтування необхідності прийняття закону
  Діючий Закон України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” через значний обсяг зобов’язань – 131,96 млрд. грн. не може бути реально забезпечений коштами державного бюджету, або за рахунок інших не інфляційних джерел. Цей Закон був прийнятий Верховною Радою України у 1996 році без фінансового обґрунтування розміру коефіцієнту відновлення заощаджень та без врахування реального співвідношення гривні та радянського рубля (з 1992 року – карбованця), який мав би враховувати як розмір прихованого інфляційного потенціалу, який містив карбованець за станом на 1 січня 1992 року, так і різні якісні характеристики цих грошових одиниць. Так, гривня – це частково конвертована валюта, має досить стабільну і реальну купівельну спроможність, реальний обмінний курс, який формується на ринкових засадах, вільно здійснює свій обіг між секторами ринку, переходячи з ринку споживчих товарів на ринок інвестиційних ресурсів, валютний і фондовий ринки. Зовсім іншими грошима були радянські гроші, які мали подвійну купівельну спроможність – потенційну, яка визначалася заниженими плановими цінами, і реальну, яка складалася за рахунок фактичної можливості отоварення рублевих коштів.
  Виходячи з наведеного, радянський рубель 80-х років не може вважатися більш вагомішим за сучасну гривню, як це прийнято у діючому на сьогодні Законі . Навпаки, за всіма якісними характеристиками рубель значно поступається гривні і за реальною купівельною спроможністю значно “легший” від гривні.
  Відтак, одним з шляхів вирішення цієї проблеми є розробка нового законопроекту з порядку визначення обсягів зобов’язань з врахуванням нової методики визначення коефіцієнту перерахунку заощаджень та формування порядку виплати соціальних компенсацій по заощадженнях, втрачених через інфляційні процеси, що сталися внаслідок ліквідації фінансової системи колишнього СРСР та з врахуванням рішення Конституційного Суду України щодо неможливості проведення виплат залежно від віку або соціального статусу вкладників.

  Цілі і завдання прийняття закону
  Цей Закон визначає принципово нові підходи до методики та порядку визначення обсягів зобов’язань держави, які забезпечать можливість поступово в межах коштів державного бюджету здійснити проведення виплат по всіх видах заощаджень протягом 20 років, починаючи з 1 січня 2004 року із додержанням рівних прав всіх громадян незалежно від їх віку, соціального статусу, стану здоров’я, заслуг перед країною тощо.

  Загальна характеристика і основні положення закону
  Основні тези законопроекту можна характеризувати наступним:
  - дія закону розповсюджуються тільки на громадян України;
  - обсяг зобов’язань держави визначається за новою методикою, за якою коефіцієнт перерахування заощаджень визначений у співвідношенні 1 карбованець на 0,2289 гривні. Цей коефіцієнт обрахований з врахуванням корегування номінальних заощаджень на 1 січня 1992 року (125,7 млрд. руб.) в зв’язку із наявністю в них інфляційного “навісу” (3,9), а також індексації реального обсягу заощаджень в рублях на рівень інфляції за період з 1 січня 1992 року до 1 січня 1997 року (42509 раз) . Також враховано такий фактор, як деномінація індексованого обсягу реальних заощаджень, виражених в рублях з конверсією їх у гривню станом на 1 січня 1997 року та подальша індексація реального обсягу заощаджень населення, вираженого у гривнях, на рівень інфляції за період з 1 січня 1997 року до 1 січня 2002 року ( 2,1 рази) та з врахуванням фактично здійснених з 1997 по 2002 рік виплат. Виходячи з цього орієнтовний обсяг зобов’язань складе 28553,42 млн. гривень;
  - протягом 2003 року у порядку і за умовами, встановленими і визначеними Кабінетом Міністрів України, Ощадний банк України та НАСК “Оранта” здійснюють інвентаризацію вкладних рахунків та догорів довгострокового страхування і створюють єдину базу даних;
  - починаючи з 1 січня 2004 року у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України здійснюються виплати соціальних компенсацій по всіх видах заощаджень, визначених у статті 1, із додержанням рівних прав всіх вкладників та власників цінних паперів незалежно від їх віку, соціального статусу, стану здоров’я, заслуг перед країною тощо.

  Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
  При підготовці законопроекту враховано рішення Конституційного Суду України від 10 жовтня 2001 року № 13-рп щодо визнання неконституційними положення статті 7 Закону України від 21 листопада 1996 року № 537/97-ВР “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” в частині повернення заощаджень в залежності “від віку вкладника” та “інших обставин”.
  Законопроект відповідає нормам статті 41 Конституції України щодо зобов’язань перед громадянами України.

  Фінансово-економічне обґрунтування
  Законопроектом передбачається визначити обсяг соціальних компенсацій по зобов’язаннях держави у співвідношенні 1 карбованець на 0,2289 гривні.
  Цей коефіцієнт був визначений наступним чином:
  1 / 3,9 * 42509 / 100000 *2,1 = 0,2289, де:
  3,9 – коефіцієнт “навісу” інфляції,
  42509 – рівень інфляції в період з 1 січня 1992 року до 1 січня 1997 року,
  100000 – рівень деномінації карбованця під час проведення грошової реформи 1996 року,
  2,1 – рівень інфляції в період з 1 січня 1997 року до 1 січня 2002 року.

  Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття закону
  Впровадження норм законопроекту забезпечить можливість реально зрушити з місця проблему компенсації втрачених заощаджень за рахунок надходжень загального фонду державного бюджету, тобто без проведення безготівкових взаєморозрахунків і зменшення доходної бази державного бюджету. Крім цього, буде забезпечено рівність прав громадян на отримання соціальної компенсації.
  Поряд з цим, оскільки законопроект зменшує раніше законодавчо визначений обсяг зобов’язань держави, це може спричинити у суспільстві негативний резонанс та незрозуміле ставлення. Але при цьому слід мати на увазі, що серед країн-колишніх союзних республік в Україні обрахування зобов’язань не було здійснене із зростанням до радянського рубля та без врахування зниження номінальної вартості заощаджень на рівень інфляції. Крім цього, зобов’язання цих країн не є такими обтяжливими і нереальними, як зобов’язання України, які майже втричі перевищують обсяг річного бюджету країни.
  Також слід відзначити, що заощадження були втрачені через інфляційні процеси, які відбулися внаслідок ліквідації фінансової системи колишнього СРСР, тобто з об’єктивних, незалежних від Уряду самостійної України причин. Тому держава, виходячи із фінансової спроможності, здійснює виплати компенсацій по заощадженнях, які практично не відігравали позитивної ролі в розвитку економіки України, як самостійної держави, а були використані в економічних та політичних інтересах союзного центру.
  Таким чином, законопроект у деякій мірі забезпечить зменшення соціальної напруги навколо цього питання та зменшить в цілому зобов’язання держави.
  Заступник Державного секретаря О.С. Яременко
  Міністерства фінансів
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2008.01.16 | BIO

   ДОВІДКА про погодження проекту

   ДОВІДКА
   про погодження проекту Закону України “Про виплату соціальної компенсації громадянам України, які втратили грошові заощадження внаслідок ліквідації
   фінансової системи колишнього СРСР”   Проект Закону України розроблено на виконання розпорядження Президента України від 16 січня 2002 р. № 7 “Про робочу групу з розроблення механізмів погашення втрат громадян від знецінення їх грошових заощаджень” і погоджено:

   Азаров М. Я. – Перший віце-прем’єр-міністр України, Міністр фінансів
   Буряк В. Д. – заступник голови правління ВАТ “Державний ощадний банк України”
   Головко А. Т. – член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
   Лавринович О. В. – Міністр юстиції України
   Лупенко Ю. О. – заступник керівника Головного управління економічної політики Адміністрації Президента України
   Папієв М. М. – Міністр праці та соціальної політики
   Парнюк В. О. – керівник Департаменту інструментів економічного розвитку Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
   Савлук М. І. – директор Української фінансово-банківської школи
   Сенищ П. М. – заступник Голови Національного банку України   Начальник Управління фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України
   Г. Р. БЕРАДЗЕ
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2008.01.16 | BIO

    Прикінцеві положення....

    Стаття 7. Прикінцеві положення
    1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
    2. Визнати такими, що втратили чинність:
    1) Закон України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 8, ст. 60);
    2) Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 8, ст. 61);
 • 2008.01.16 | BIO

  То що ?

  Чому ж відкликано - все ж було так солідно обгрунтовано ?

  Чи може до 01.01.2004 знайшли "другім путьом" ?

  Ото вкладники і мацають тепер цю стежку...

  А веде вона все рівно до шибениці ЛЮСТРАЦІЇ.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2008.01.16 | BIO

   Кисельов розповів, чому у регіоналів поганий настрій

   "Сказати, що настрій у нас піднесений, я не можу, бо «помаранчеві» внаслідок чергових фальсифікацій повернулися до влади", - сказав Кисельов в інтерв`ю "Україні молодій" -"Ви не смійтеся! Я вас протягом трьох хвилин можу переконати, що в західних областях вони мінімум півтора мільйона голосів незаконно отримали. І взагалі, поганий у нас настрій, бо ви бачите, як, маніпулюючи тим, що в людей сьогодні складна життєва ситуація, лідерка БЮТ змусила їх повірити собі й віддати голоси за її політичну силу. А вже на другий день їх обманула!".

   На делікатне зауваження журналістки, що навпаки, Тимошенко вже якісь свої обіцянки виконує нардеп відповів: "От! «Якісь»! Вона обіцяла повернути (як компенсацію «згорілих» вкладів в Ощадбанк СРСР) 136 мільярдів за два роки. На цей рік у бюджеті закладено 20 мільярдів, а фактично буде повернуто тільки 6. Це обман людей! Добре, звісно, що хоч по тисячі зараз оце дають, але погано, що людей і їхню довіру так використали — їм же обіцяли, що виплатять усе. І «помаранчеві» цинічно брешуть. У них же немає дієвої коаліції. Я перед Новим роком вніс проект, згідно з яким за бюджет треба було голосувати так, як за Тимошенко - підняттям рук. У коаліції 17 людей не було в залі! Якби ми наполягали на такому способі голосування, вони б не змогли ухвалити бюджет, і всі побачили б, що в них немає єдності й мобільності".

   "Для нас це, звісно, «плюс». Але був би й дуже великий мінус — для країни, яка могла увійти в новий рік без бюджету. Тому ми вирішили не наполягати, щоб не постраждав народ", - зауважив Кисельов.

   Про подальші дії фракції ПР Кисельов висловився так: "Коли йтиметься про соціальні питання, ми голосуватимемо — нема питань. Але коли побачимо, що заради виконання обіцянок Тимошенко буде розкрадати державне майно, то жорстко цьому протистоятимемо. Ми не збираємося заважати коаліції, але будемо ретельно стежити за тим, щоб закон був один для всіх. І рішуче наполягатимемо на дотриманні норм регламенту й Конституції".

   Реплики с галерки

   Киевлянин :
   Пусть лучше расскажет , сколько раз при комуняках похерили вклады и облигации займов. И при этом ничего не вернули.

   NVIP : Старий блазень.
   Для того, щоб Тимошенко ПОВНІСТЮ могла виконати свої обіцянки (а що це можливо - видно уже зараз) їй треба бути не економкою у гаранта, а Президентом!

   oleg : поганий настрій
   А я ставлю ВАЮ п"ять- за то що він змусив жульё між собою сперечатись!!!
 • 2008.01.16 | SkaGenij

  Біо сам з собою спілкується?

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2008.01.16 | BIO

   Дохтор цікавиться станом чого ?

   Бо я нотаріально визнаний як Ніхто Ніякович Нободі.

   Живу під Вашим дахом та вживаю чужу Совість.

   Як Моторошний Привід павідло з западла.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua