МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Reuters: Повний текст Комюніке G7 у Римі

02/16/2009 | Valeriy Stepanenko
Далі надається повний текст оприлюдненого Reuters комюніке, підписаного міністрами фінансів та головами центральних банків країн G7 (зустріч відбулася 14-15 лютого 2009 р. у Римі).

"Ми, Міністри фінансів та Голови центральних банків країн G7 зустрілися сьогодні під час триваючого потужного глобального економічного спаду та фінансового сум'яття. Стабілізація глобальної економіки та фінансових ринків лишається нашим найвищим пріоритетом. Ми колективно вдалися до виняткових заходів щоб відповісти на ці виклики, а також ми знову підтверджуємо своє зобов'язання діяти використовуючи весь діапазон політичних інструментів для підтримки приросту та зайнятості та для посилення фінансового сектору.

Фінансові заходи, вжиті кожним з нас, допомагають стабілізувати надзвичайно непостійні фінансові ринки.

Ці дії, що мають на меті відновлення нормальних кредитних потоків в економіку, слідують трьом необхідним підходам: 1) збільшенню ліквідності та фондування шляхом додаткових і новостворених інструментів та засобів 2) посиленню капітальної бази фінансових установ і 3) посиленню належного руху уповільнених активів. G7 зобов'язується вжити будь-яких подальших заходів, які можуть виявитися необхідними для відновлення повної довіри до глобальної фінансової системи.

Ми продовжуватимемо працювати разом та співпрацювати для уникнення небажаних ефектів та спотворень. Те, що почалося як фінансове сум'яття, зараз охопило реальну економіку та поширилося у всьому світі. Значний спад вже призвів до істотного скорочення робочих місць і очікується, що це матиме місце і протягом більшої частини 2009 р. Політична відповідь G7 була швидкою і сильною, її повні ефекти стануть відчутними через деякий час. Процентні ставки були знижені до дуже низьких рівнів, а нешаблонні заходи в монетарній політиці вживаються як належні. Бюджетні дії були рішучими. На додаток до повного функціонування автоматичних стабілізаторів, запроваджуються істотні подальші фіскальні стимулюючі пакети.

Спільне вжиття заходів посилить ефект наших індивідуальних дій. Наші фіскальні заходи дотримуються принципів, які посилять їх ефективність:  негайна реакція та швидке виконання;  включення відповідного набору витрат та податкових заходів для стимулювання внутрішнього попиту, створення робочих місць, а також для підтримки найбільш вразливих.  збільшення довгострокових перспектив приросту шляхом цільового інвестування структурних слабких місць.  відповідність середньострокової фінансової підтримки та найбільш надійних тимчасових заходів. Ми також вітаємо та цінуємо швидку макроекономічну відповідь від інших [країн] у всьому світі. Зокрема, ми вітаємо вжиті Китаєм фіскальні заходи та його відданість переходу до більш гнучкого обмінного курсу, який має спричинити зміцнення його грошової одиниці та сприяти більш збалансованому приросту економіки Китаю та світової економіки.

Ми знову підтверджуємо нашу спільну зацікавленість у сильній та стабільній міжнародній фінансовій системі. Надлишкова волатильність та безладні рухи у обмінних курсах мають несприятливі наслідки для економічної та фінансової стабільності. Ми продовжуємо старанно здійснювати моніторинг обмінних ринків та належним чином співпрацювати.

Відкрита система глобальної торгівлі та інвестицій є невіддільною складовою глобального процвітання. G7 залишається відданою відходу від протекціоністських заходів, які лише загострюють спад, буде утримуватися від створення нових бар'єрів та працювати у напрямку прийняття швидкого та амбітного рішення раунду переговорів у Доха. G7 також підкреслює необхідність підтримки доступу країн, що розвиваються, до кредитування та торговельного фінансування, відновлення приватних потоків капіталу, дослідження термінових шляхів, у тому числі використання багатосторонніх банків розвитку для збільшення цієї підтримки.

Ця криза висвітлила фундаментальні слабкі сторони в міжнародній фінансовій системі та потребу у термінових реформах. Ми погоджуємося, що реформований МВФ, забезпечений додатковими ресурсами, є критично важливим для гнучкої та ефективної відповіді поточній кризі. У цьому відношенні, ми вітаємо кредитну угоду уряду Японії з МВФ. Посилена співпраця між МВФ та Форумом Фінансової Стабільності буде особливо важливою для розвитку своєчасної та надійної оцінки макрофінансових ризиків. Додатково до зробленого міністри фінансів G7 попросили своїх заступників підготувати спільно з іншими партнерами проміжний звіт за чотири місяці щодо розвитку погодженого набору спільних принципів та стандартів належної поведінки, цілісності та прозорості міжнародної економіки та фінансової діяльності.

G7 має намір продовжувати роботу на міжнародних форумах з партнерами щодо прискорення реформи регуляторного каркаса системи, включно з можливістю регулювання, циклічності, компенсаційних практик, цілісності ринку та управління ризиками". Copyright 2009 Reuters.

Переклад: Валерій Степаненко


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua