МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Написане у 2001. Прогнозованi події, криза(l)

03/03/2009 | Сергій Кабуд
http://www.jrnyquist.com/jan23/new_page_1.htm
гугл переклад початку

Для розуміння ситуації, що склалася, було б корисно проаналізувати минуле.

У 1998 році я мав бесіду з полковником Станіслав Луньов, провідні GRU перебіжчика, я була вкрай спрощену версію 1980-х років радянські військові плани по відношенню до НАТО, положення в Західній Європі.

За Луньов, перший стратегічний ешелон Варшавського договору призведе над НАТО ядерні міни та будуть знищені.

Потім друга стратегічної Echelon будуть завчасно обмінюватися тактичні ядерні удари з силами НАТО.

Потім третє стратегічного Echelon буде перевитрата Європі. Опустошения Центральної Європи в цьому плані було б дуже багато дійсно.

По суті, існування цього плану, і психологічного тиску, що надаються на його привело в Європу російського світу образливими, що фактично роззброїли і де-ядерну зброю в Європі чудовий спосіб, з тим, що російські стратеги близькі до своєї мети, минаючи Європу повністю будь-якої майбутньої війни з Америкою.

Лише деякі в основному політичні перешкоди залишаються в Москві, і, хоча вони виявилися дуже впертий, майбутніх маневрів впевнені в кінцевому місце в Європі позиції справжнього нейтралітету на початку наступної великої війни.

Т.М.: А хто є цей нейтралітет може бути збережена після Америки знищення?

JRN: Я вважаю, що в будь-якої майбутньої війні з участю російських і китайських крос-Тихоокеанського напад на Америку, в Європу, яка ретельно зберігається, то в результаті моральної сили в поєднанні з економічними лихо знищить довіру до Росії в Європі.

Слід розуміти, що в Росії складні комбінації стратегія спрямована на руйнування Америки. Навіщо боротися з двадцяти країн, коли у вас є тільки знищити одного або двох країнах правила світом?

Т.М.: Які події будуть продовженням радянської стратегії залучити в найближчі роки, чи події, яких ви очікуєте протягом найближчих років?

JRN: Важливо пам'ятати, що кожна дія породжує реакцію. Існує велика небезпека в Москві в залежності від обману і дезінформації. Це відбувається тому, що обманець ставить себе в диявола місце, яке не без психологічні та політичні наслідки.

Однак успішне ви в оману весь світ протягом десятиліття або двох, один прекрасний день ви повинні діяти всупереч усім очікуванням.

Коли це станеться, Європі зрозуміють, що крах комунізму був блискучим організаційної затія з участю великих невдач, але і значні успіхи, на яких Москва створила нове і краще стратегічне положення для себе.

Уже в цьому реалізація повільно зорі на інтелектуальне спостерігачів в Польщі, Чеській Республіці та Румунії (так само як і інші країни).

Обман недостатньо. Врешті-решт люди зрозуміють, що ви були до. У зв'язку з однієї вважає Карл фон Клаузевіц, були набагато глибше в його аналізі, ніж Сонце Цзы.

На мою думку російських мети занадто амбітними, їхні маневри занадто докладно і один день їх переміщення з'явиться абсолютно прозорою. Вот тогда наступної великої війни в Європі буде розірвати.

Я думаю, що ми повинні дивитися в майбутнє з періодом кризи протягом наступних кількох років.

Точна дата для майбутніх насильницьких розбивка поки невідома, хоча я вважаю, рішення про війну було зроблено в Москві і Пекіні деякий час до січня 1998 року і включає в себе ісламським тероризмом етапу, Далекий Схід і військової фази "економічного краху етапи.

" Вони можуть бути перераховані в якості суб-фази, в так званих "Заключний етап" з радянських далекого стратегія, позначена перебіжчик КГБ Анатолій Голіцин.


http://www.jrnyquist.com/jan23/new_page_1.htm

To understand the present situation it is helpful to review the past. In a 1998 conversation I had with Col. Stanislav Lunev, a leading GRU defector, I was given an ultra-simplified version of the 1980s Soviet war plan against NATO's position in Western Europe. According to Lunev, the First Strategic Echelon of the Warsaw Pact would drive over NATO's nuclear land mines and be destroyed. Then the Second Strategic Echelon would advance to exchange tactical nuclear blows with NATO forces. Then the Third Strategic Echelon would overrun Europe. The devastation of Central Europe in this plan would have been very great indeed. In fact, the existence of this plan and the psychological pressure it exerted on Europe resulted in a Russian peace offensive that has effectively disarmed and de-nuclearized Europe in a remarkable way, so that Russian strategists are near to their goal of bypassing Europe entirely in any future war with America. Only a few largely political obstacles remain for Moscow, and although these are proving to be quite stubborn, future maneuvers are sure to eventually place Europe in a position of genuine neutrality at the outset of the next great war.

TM: But who is to say this neutrality can be preserved after America's destruction?

JRN: I believe that in any future war involving a Russian and Chinese cross-Pacific attack on America, in which Europe is carefully kept out, the resulting moral forces combined with economic distress will destroy Russia's credibility in Europe. It has to be understood that Russia's sophisticated combination strategy aims at America's destruction. Why fight twenty countries when you only have to destroy one or two countries to rule the world?

TM: Which developments will the continuation of the soviet strategy bring in the next years, or which developments do you expect during the next years?

JRN: It is important to remember that every action generates a reaction. There is great danger in Moscow's reliance on deception and disinformation. This is because the deceiver puts himself in the Devil's place, which is not without psychological and political consequences. However successful you are in deceiving the whole world for a decade or two, one day you must act contrary to everyone's expectations. When that happens Europe will realize that communism's collapse was a brilliant organizational contrivance, involving great failures but also significant successes upon which Moscow has built a new and better strategic position for itself. Already this realization is slowly dawning on intelligent observers in Poland, the Czech Republic and Romania (as well as other countries).

Deception alone is not enough. Eventually people will understand what you've been up to. In this regard one finds Carl von Clausewitz to have been far deeper in his analysis than Sun Tzu. In my opinion the Russian objective is too ambitious, their maneuvers too elaborate and one day their moves will appear absolutely transparent. That's when the next great war in Europe will break out. I think we should look ahead to a period of crisis during the next several years. The exact date for a future violent breakdown is yet unknown, though I believe a decision for war was made in Moscow and Beijing some time prior to January 1998 and involves an Islamic Terrorist Phase, a Far East Military Phase and an "Economic Collapse Phase." These could be listed as sub-phases in the so-called "Final Phase" of the Soviet long range strategy as described by KGB defector Anatoliy Golitsyn.

Відповіді

 • 2009.03.03 | harnack

  Для зрозуміння отеперішньої ситуації...

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.03.03 | Сергій Кабуд

   війна у 2008, потім економ криза, все як написав

   підсилення військови приготувань ведеться дуже утаємничино але краями вилазить: то такету пустять то якусь бомбу бахнуть то ще щось
 • 2009.03.03 | dart

  Re: Написане у 2001. Прогнозованi події, криза(l)

  Желание присоединиться к Евросоюзу у Ющенко совпадает с большинством населения - может, это "проамериканизм"? Как я понимаю, всего "проамериканского" в нем - жена? Или если не поддакивать Кремлю, то третьего не дано? Так может Кремлю надо расстаться с хамскими привычками и своими нынешними ГБшными хозяевами и дружно жить, уважая соседей? Я понимаю, хочется и базу в Крыму на дурняк, и трубу хапнуть - но не у себя ж дома, этож не Ходорковского запинать, потому что без шапки...


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua