МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Порівняльний аналіз виборчих систем

04/01/2009 | Ігор Гурчик

Порівняльний аналіз виборчих систем

На сьогодні вже не викликає серйозних заперечень необхідність зміни в Україні пропорційної виборчої системи, що діє сьогодні, на систему голосування, яка б використовувала позитивні якості відкритих партійних списків, що існують ще з 2006-го року, і яка б нарешті дала змогу українським виборцям отримати реальну, а не лише декларативну можливість впливати на формування складу Верховної Ради України.

Суперечки точаться не з приводу необхідності змін, а з приводу того, яка ж система на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства України є найоптимальнішою.

В якості можливих для використання в Україні виборчих систем ми пропонуємо розглянути та порівняти варіанти як тих виборчих систем, що діють зараз, так і принципово нових:

 1. Пропорційна система голосування (чинна).

Нинішня система голосування, за якої виборець голосує за відкритий партійний список, але не має можливості впливати ні на його формування, ні на остаточне місце, яке в результаті виборів посядуть кандидати з цього списку.

 1. Пропорційно-мажоритарна з 450 округами.

Змішана мажоритарна система голосування, за якої виборець має можливість обирати між єдиним кандидатом від кожної з партій, які беруть участь у виборах на даному окрузі, та безпартійними самовисуванцями.

 1. Мажоритарна з 450 округами.

Чисто мажоритарна система голосування, яка проводиться у 450 округах серед безпартійних кандидатів. Партії за такої системи не беруть участі у виборах.

 1. Пропорційно-рейтингова з 1 загальнонаціональним округом (ПРС-1).

Система голосування, за якої виборець замість хрестика проти обраної їм партії, вписує номер кандидата з відкритого списку цієї партії. Після остаточного дворівневого оброблення бюлетенів ЦВК оголошує не лише просту кількість депутатів для кожної з партій, які подолали прохідний бар'єр, але й розставляє кандидатів згідно з кількістю набраних ними голосів, формуючи таким чином підсумковий пропорційно-рейтинговий партійний список. За такої системи у виборах не беруть участі безпартійні самовисуванці.

 1. Пропорційно-рейтингова змішана з 1 загальнонаціональним округом (ПРСЗ-1).

При голосуванні за цієї системи виборець має можливість вписати або тризначний номер кандидата з відкритого списку обраної ним партії, або п'ятизначний номер безпартійного самовисуванця, які конкурують між собою на єдиному загальнонаціональному окрузі. Отже, в цій системі можлива участь як партій з відкритими списками, так і мажоритарних самовисуванців на рівні єдиного загальнонаціонального округу.

 1. Пропорційно-рейтингова змішана з 450 округами (ПРСЗ-450).

При застосуванні цієї системи країна розбивається на 450 округів, в яких у виборчих перегонах змагаються як партії, так і самовисуванці. Виборці вписують у бюлетень або тризначний номер з відкритого партійного списку, або тризначний номер безпартійного самовисуванця.

В Табл. 1 порівнюються наведені вище виборчі системи:

Табл. 1.

Критерії

1. Пропорційна система виборів (чинна)

2. Пропорційно-мажоритарна

3. Мажоритарна

4. Пропорційно-рейтингова (ПРС-1)

5. Пропорційно-рейтингова

змішана

(ПРСЗ-1)

6. Пропорційно-рейтингова

змішана

(ПРСЗ-450)

1. Кількість виборчих округів

1

(загальнонаціональний)

450

450

1

(загальнонаціональний)

1

(загальнонаціональний)

450

2. Кількість бюлетенів

1

1 (але 450 варіантів)

[партії + самовисуванці]

1 (але 450 варіантів)

[самовисуванці]

1

1

1

3. Що вписується в бюлетень виборцем?

Хрестик навпроти партії

Хрестик навпроти партії або самовисуванця

Хрестик навпроти самовисуванця

Номер кандидата з відкритого списку партії

Номер кандидата з відкритого списку партії або номер безпартійного

Номер кандидата з відкритого списку партії або номер безпартійного

4. Можливість відкликання обранців виборцями напряму

Неможливо

Важко

(референдум)

Важко

(референдум)

Є

(імперативний бюлетень)

Є

(імперативний бюлетень)

Є

(імперативний бюлетень)

5. Можливість участі самовисуванців

Неможливо

Є (окружні кандидати)

Є (окружні кандидати)

Неможливо

Є

(загальнонаціональні кандидати)

Є (окружні кандидати)

6. Можливість фальшування результатів

Висока

Висока

Висока

Низька

Низька

Низька

Критерії

1. Пропорційна

система (чинна)

2. Пропорційно-мажоритарна

3. Мажоритарна

4. Пропорційно-рейтингова

(ПРС-1)

5. Пропорційно-рейтингова

змішана

(ПРСЗ-1)

6. Пропорційно-рейтингова

змішана

(ПРСЗ-450)

7. Можливість попередньої торгівлі місцями у виборчому

списку

Існує

Існує

Неможливо

Неможливо

Неможливо

8. Вплив виборців на остаточний рейтинг кандидата

Прямий (кількість отриманих голосів)

Прямий (кількість отриманих голосів)

Прямий (кількість отриманих голосів)

Прямий (кількість отриманих голосів)

Прямий (кількість отриманих голосів)

9. Привязка депутата до округу

Немає

Пряма привязка

Пряма привязка

Є

(опосередковано)

Є

(опосередковано)

Пряма привязка

10. Розмір партії

Загальнонаціональні (450 кандидатів)

Загальнонаціональні (450 кандидатів)

Будь-які

Будь-які

Будь-які

11. Можливість голосування за кандидата не зі свого округу

Неможливо

Неможливо

Є

Є

Неможливо

12. Чи існує вплив першої п’ятірки на вибір виборців?

Суттєвий вплив

Суттєвий вплив

Опосередкований вплив

Опосередкований вплив

Опосередкований вплив

Критерії

1. Пропорційна

система (чинна)

2. Пропорційно-мажоритарна

3. Мажоритарна

4. Пропорційно-рейтингова

(ПРС-1)

5. Пропорційно-рейтингова

змішана

(ПРСЗ-1)

6. Пропорційно-рейтингова

змішана

(ПРСЗ-450)

13. Необхідність зміни існуючих округів

Не змінюються

Необхідно створити 450 округів

Необхідно створити 450 округів

Не змінюються

Не змінюються

Необхідно створити 450 округів

14. Складність підрахунку на рівні ДВК (відносна)

1

>1

>1

1

1

1

15. Необхідність додаткового обладнання для оброблення бюлетенів

Не потрібно

Не потрібно

Не потрібно

Потрібне стандартне обладнання на рівні ЦВК

Потрібне стандартне обладнання на рівні ЦВК

Потрібне стандартне обладнання на рівні ЦВК

16. Порівняльна ціна

1

>1 (великі бюлетені)

>1 (великі бюлетені)

1 + ціна центру оброблення бюлетенів у ЦВК

1 + ціна центру оброблення бюлетенів у ЦВК

1 + ціна центру оброблення бюлетенів у ЦВК

17. Вплив системи виборів на кадровий склад партій

Не впливає

Впливає

Суттєво

Суттєво ( і на місцевому рівні)

Суттєво ( і на місцевому рівні)

18. Наявність внутрішньопартійної конкуренції

Боротьба за прохідне місце

Боротьба за прохідний округ

та виборців

Боротьба за вплив на виборців

Боротьба за вплив на виборців

Боротьба за вплив на виборців

Боротьба за вплив на виборців

Порівнявши наведені у Табл. 1 дані, ми можемо дійти неупередженого висновку, що найоптимальнішою на сьогодні системою виборів є або «5. Пропорційно-рейтингова змішана система (ПРСЗ-1)», або «6. Пропорційно-рейтингова змішана система (ПРСЗ-450)».

Окрім принципової можливості прямо впливати на депутатський склад Верховної Ради, будь-яка пропорційно-рейтингова система голосування дозволяє реалізувати ще й механізм прямого відкликання народних обранців, які з якихось причин перестали відповідати тим критеріям, за якими їх було обрано (депутатів Верховної Ради, мера Києва чи навіть Президента України).

Для цього використовується запропонований нами механізм «народного імперативу» за допомогою «імперативного бюлетеня».

На Мал. 1 представлено ескіз імперативного бюлетеня, який реалізує варіант пропорційно-рейтингової системи голосування ПРСЗ-450.

Імперативний бюлетень відрізняється від існуючого нині виборчого бюлетеня тим, що він містить ще один елемент, а саме «Контрольний талон №2», за допомогою якого виборцями і реалізується процедура прямого дострокового припинення повноважень народних обранців.

Для цього виборець, який віддав на виборах свій голос за депутата Верховної Ради (або мера Києва, або Президента України) і який вирішив відкликати свій голос, надсилає рекомендованим листом до ЦВК заяву про це та копію свого «Контрольного талону №2», який є документальним свідоцтвом його волевиявлення. Отримавши заяву виборця, в якій він добровільно припиняє дію таємниці свого голосування, ЦВК автоматично зменшує суму набраних голосів на одиницю, і при зменшенні загальної кількості голосів нижче встановленого порогу відкликання, народний обранець позбавляється свого мандату.

Отже, використання технології пропорційно-рейтингового голосування з механізмом імперативного бюлетеня нарешті дасть змогу реалізувати положення статті 5 Конституції України про те, що єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Гурчик Ігор. ГО”Наша земля”.

Відповіді

 • 2009.04.01 | странник

  Для пані Ставнійчук, яка не знає про наше звернення до Ющенко

  А ми ж отримали ще в 2008-му році і відповідь з Секретаріату Президента, і з Кабміну, і відповідь з Мінюсту, щодо пропорційно-рейтингової системи .
  Тому дивно що пані Ставнійчук нічого не знає про запропоновану ще в 2006-му році ПРС, про яку знає навіть Каськів. :)
 • 2009.04.02 | Isoлято

  А чому на бюлетені штрих-код російський?

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.04.02 | странник

   Re: А чому на бюлетені штрих-код російський?

   Щоб єдиним джерелом влади народ став не тільки в Україні, а й скрізь, навіть в Рашці.
   Пропорційно-рейтингова система з імперативним бюлетенем це українське ноу-хау, але для усього світу.;)
   Наша експансія почнеться з братів наших менших. З Кремля.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.04.03 | странник

    Схоже ПРС це система яка не має недоліків.

    Чи просто юристи тупі??
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.04.05 | Михайло Свистович

     Вона має один велмчезний недолік: нічим не відрізнятиметься на

     практиці від нинішньої та принесе той самий результат. Всі інші недоліки після цього немає сенсу обговорювати.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.04.05 | странник

      Миша не надо общих слов. По пунктам плз.

      Табличка1. для этого и составлена.
      Здесь свежие мысли по данному поводу: Марина СТАВНИЙЧУК "«Закрытая» избирательная система исчерпала себя" http://www.zn.ua/1000/1550/65790/


      А здесь мысли (ноябрь 2008) по поводу этой статьи Ставнийчук: Ігор Гурчик "Відкриті списки. Хтось проти?" http://www.gau.org.ua/node/57
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2009.04.06 | Михайло Свистович

       Не збираюся навіть дещицю часу витрачати на пункти того, що

       нічого не змінить. Один пункт (єдиний загальнодержавний округ) робить несуттєвим усі інші пункти, оскільки результат буде той самий, що і при нинішній системі. Решта пунктів лише якось шліфують її. Але з таким саме успіхом можна шліфувати і нинішню систему. Я ж за кардинальну її зміну без вигадування концептуального велосипеда. В Європі вже давно це все є, і найбільш ближча до Європи й адаптована до України система Шишкіна (з існуючих на сьогодні).
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2009.04.06 | странник

        Миша, когда ты наконец-то прочтёшь то что я предлагаю?

        Михайло Свистович пише:
        > нічого не змінить. Один пункт (єдиний загальнодержавний округ) робить несуттєвим усі інші пункти, оскільки результат буде той самий, що і при нинішній системі. Решта пунктів лише якось шліфують її. Але з таким саме успіхом можна шліфувати і нинішню систему. Я ж за кардинальну її зміну без вигадування концептуального велосипеда. В Європі вже давно це все є, і найбільш ближча до Європи й адаптована до України система Шишкіна (з існуючих на сьогодні).

        Табличку прочитай, ПЛЗ.
        Я три года вам с Монтян словами пытаюсь обьяснить, теперь упростил всё до таблицы. Ну глянь пожалуйста. А там глядишь и Татьяна снизойдёт. Тяжело со звёздами. Капризные жуть.
        В табличке ВСЁ и про Шишкина... И от ПРСЗ-450 до ПРС-1... По 18 параметрам.
        Может я что-то пропустил? Или перепутал?
        Там правда нет технических деталей как обрабатываются бюлетени и.т.д.
        Но это уже инженерные вещи.
        Хотя можешь и не читать.
        Но нас приглашают записаться в организацию второй пункт программы которой это: "открытые списки", а третий: "простой механизм отзыва депутатов"... Причём тут Шишкин?? Может всё-таки кто-нибудь расскажет в чём скрытая прелесть Шишкина? Германия уже отменила электронное голосование в сентябре. Может она и Шишкина отменила? :)
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2009.04.07 | Михайло Свистович

         Re: Миша, когда ты наконец-то прочтёшь то что я предлагаю?

         странник пише:
         >
         > Я три года вам с Монтян словами пытаюсь обьяснить

         Так пояснення непереконливі, тому читати облом. Але після вчорашніх твоїх слів прочитаю.

         > Там правда нет технических деталей как обрабатываются бюлетени и.т.д.

         І не треба, бо це - технічне.

         >
         > Может всё-таки кто-нибудь расскажет в чём скрытая прелесть Шишкина?

         В тому, що партії змушені зважати на якість списків, і що позапартійні теж мають право стати депутатами.

         >
         > Германия уже отменила электронное голосование в сентябре. Может она и Шишкина отменила? :)

         Це не важливо, бо там будь-яка система дасть приблизно однакові результати. Важливо вивчити виборчі системи, які існували й існують у різних країнах, щоб на їх основі скласти свою, більш-менш ідеальну.
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2009.04.07 | странник

          Re: Миша, когда ты наконец-то прочтёшь то что я предлагаю?

          Михайло Свистович пише:
          > странник пише:
          > >
          > > Я три года вам с Монтян словами пытаюсь обьяснить
          >
          > Так пояснення непереконливі, тому читати облом.

          Ну якщо вже Каськів зареєстрував головну фішку ПРС як проект закону у ВР, цього одного вже досить щоб нарешті звернути увагу на ПРС. :) Або ПРС це цінна річ, і Каськив&K вирішив її як завжди вкрасти, або вона ще більш небезпечна (бо "проект" Каськіва це пряма дискредитація ПРС, тому що в ньому "чомусь" не передбачається процедура обробки бюлетенів в ДВК. Хоча я розписав первинний варіант ще в 2006-2007-му.А це друга фішка ПРС, і без неї вводити ПРС неможливо!)

          >Але після вчорашніх твоїх слів прочитаю.

          Чудово! Слава Всевишньому! Чекаю ніщивної критики!
          Якщо вже ти не зможеш розтрощити ПРС, тоді прийдеться її впроваджувати. :)


          > > Там правда нет технических деталей как обрабатываются бюлетени и.т.д.
          >
          > І не треба, бо це - технічне.

          Ну насправді, технічні деталі, чи проблеми, теж можуть звести нанівець всі інші плюси. Але в ПРС все з цим здається добре.

          > > Может всё-таки кто-нибудь расскажет в чём скрытая прелесть Шишкина?
          >
          > В тому, що партії змушені зважати на якість списків, і що позапартійні теж мають право стати депутатами.

          1.Ні!Не все так прямо як в ПРС.
          2.В ПРСЗ-1, чи ПРСЗ-450 все те саме.

          > > Германия уже отменила электронное голосование в сентябре. Может она и Шишкина отменила? :)
          >
          > Це не важливо, бо там будь-яка система дасть приблизно однакові результати. Важливо вивчити виборчі системи, які існували й існують у різних країнах, щоб на їх основі скласти свою, більш-менш ідеальну.

          Все вже давно вивчено. :)
          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2009.04.07 | Михайло Свистович

           Re: Миша, когда ты наконец-то прочтёшь то что я предлагаю?

           странник пише:
           >
           > Ну якщо вже Каськів зареєстрував головну фішку ПРС як проект закону у ВР, цього одного вже досить щоб нарешті звернути увагу на ПРС

           Якраз оте "якщо вже Каськів зареєстрував" переконує мене у протилежному. Каськів - невеликий авторитет у вибочих системах.

           >
           > Чудово! Слава Всевишньому! Чекаю ніщивної критики!

           Не сьогодні. Готую головну актрису до участі у завтрашній виставі видатного режисера. Сам чепурюсь перед виставою, от тільки підстригтись вже не встигну :)

           >
           > Ну насправді, технічні деталі, чи проблеми, теж можуть звести нанівець всі інші плюси

           Звичайно, але це вже друге питання

           >
           > Все вже давно вивчено. :)

           Сумніваюсь
           згорнути/розгорнути гілку відповідей
           • 2009.04.07 | странник

            Re: Миша, когда ты наконец-то прочтёшь то что я предлагаю?

            Михайло Свистович пише:
            > странник пише:
            > >
            > > Ну якщо вже Каськів зареєстрував головну фішку ПРС як проект закону у ВР, цього одного вже досить щоб нарешті звернути увагу на ПРС
            >
            > Якраз оте "якщо вже Каськів зареєстрував" переконує мене у протилежному. Каськів - невеликий авторитет у вибочих системах.

            Звичайно він нічого і не писав. Як і з ПОРОЮ...


            > > Чудово! Слава Всевишньому! Чекаю ніщивної критики!
            >
            > Не сьогодні. Готую головну актрису до участі у завтрашній виставі видатного режисера. Сам чепурюсь перед виставою, от тільки підстригтись вже не встигну :)

            Щас, ще стригтися буду. Я пас. Досить що я великому режисеру медальон відремонтував.
            Можливо буде одна професійна особа. ;)


            > > Ну насправді, технічні деталі, чи проблеми, теж можуть звести нанівець всі інші плюси
            >
            > Звичайно, але це вже друге питання

            В Німеччині саме через техніку вибори у вересні цього року будут проведені не так як обирали Меркель.


            > > Все вже давно вивчено. :)
            >
            > Сумніваюсь

            Ну звичайно не все. Все і не треба.
            По деяким оцінкам у світі існує 350 варіантів виборчих систем. Хоча зводиться все до трьох головних.
            Але з тих 7 варіантів, які зараз лежать у ВР є всього 2 варіанти: кілька Шишкіна + псевдо-ПРС. Ну і ще одна дивна конструкція. Але вона повністю нереальна.
            згорнути/розгорнути гілку відповідей
            • 2009.04.07 | Михайло Свистович

             Re: Миша, когда ты наконец-то прочтёшь то что я предлагаю?

             странник пише:
             >
             > Звичайно він нічого і не писав. Як і з ПОРОЮ...

             Я не кажу, що він щось писав. Мене не переконує те, що він зацікавився

             >
             > Щас, ще стригтися буду. Я пас. Досить що я великому режисеру медальон відремонтував.

             Я не для неї стригтись збирався, а для себе, а чепурюсь, бо в люди виходжу. Не люблю бути зарослим, заважає.

             >
             > В Німеччині саме через техніку вибори у вересні цього року будут проведені не так як обирали Меркель

             Це - інше питання

             >
             > Ну звичайно не все. Все і не треба.
             > По деяким оцінкам у світі існує 350 варіантів виборчих систем. Хоча зводиться все до трьох головних.

             Сумніваюсь, що детально вивчені навіть 10. А три головних діляться на купу варіантів.

             > Але з тих 7 варіантів, які зараз лежать у ВР є всього 2 варіанти: кілька Шишкіна + псевдо-ПРС. Ну і ще одна дивна конструкція. Але вона повністю нереальна.

             Я взагалі вважаю, що жодна система зараз не пройде
             згорнути/розгорнути гілку відповідей
             • 2009.04.08 | странник

              Юля попадает!!! Уже и Томенко за открытые списки

              Михайло Свистович пише:
              > странник пише:
              > > Ну звичайно не все. Все і не треба.
              > > По деяким оцінкам у світі існує 350 варіантів виборчих систем. Хоча зводиться все до трьох головних.
              >
              > Сумніваюсь, що детально вивчені навіть 10. А три головних діляться на купу варіантів.

              А ти коли сумніваєшся хрестись.:) Якщо є питання, питай.

              > > Але з тих 7 варіантів, які зараз лежать у ВР є всього 2 варіанти: кілька Шишкіна + псевдо-ПРС. Ну і ще одна дивна конструкція. Але вона повністю нереальна.
              >
              > Я взагалі вважаю, що жодна система зараз не пройде

              Не просто пройде, а обов'язково, і сама дурнувата (з точки зору її користі для України звичайно!) Щоб залишити в партіях все як є.
              Тому давайте ще попереливаємо з пустого в порожнє... Поопираємось, бо по суті сказати нічого, але ж не хочеться, і все. Давайте помріємо про Європу Шишкіна... В України ж так багато часу.
              згорнути/розгорнути гілку відповідей
              • 2009.04.09 | Михайло Свистович

               Re: Юля попадает!!! Уже и Томенко за открытые списки

               странник пише:
               >
               > А ти коли сумніваєшся хрестись

               Я невіруючий

               >
               > Якщо є питання, питай

               Що таке квота Хера?

               >
               > Давайте помріємо про Європу Шишкіна...

               Нічим не гірше ніж мріяти про іншу Європу
               згорнути/розгорнути гілку відповідей
               • 2009.04.09 | странник

                приблизно 3 380 на запит квота Хера. Гугл это пошло

                Михайло Свистович пише:
                > странник пише:
                > >
                > > А ти коли сумніваєшся хрестись
                >
                > Я невіруючий

                Ты уверен? А как же вера в великого режиссёра? :)

                > > Якщо є питання, питай
                >
                > Що таке квота Хера?

                А Хер нам не указ.

                > > Давайте помріємо про Європу Шишкіна...
                >
                > Нічим не гірше ніж мріяти про іншу Європу

                Я так понял, по сути вопроса, ответов нет? :(
                згорнути/розгорнути гілку відповідей
                • 2009.04.10 | Михайло Свистович

                 Я ж не про Гугл питав, а про квоту Хера

                 Можу також запитати про метод д"Ондта чи Сент-Лагюе або метод найменшого залишку чи найбільшої середньої.

                 странник пише:
                 > Михайло Свистович пише:
                 > > странник пише:
                 > > >
                 > > > А ти коли сумніваєшся хрестись
                 > >
                 > > Я невіруючий
                 >
                 > Ты уверен? А как же вера в великого режиссёра? :)

                 Це - знання, а не віра

                 >
                 > А Хер нам не указ

                 А знати його треба

                 >
                 > Я так понял, по сути вопроса, ответов нет?

                 По суті питання не вивчене
        • 2009.04.10 | Slavix

         по суті

         странник пише:
         > Михайло Свистович пише:
         > > нічого не змінить. Один пункт (єдиний загальнодержавний округ) робить несуттєвим усі інші пункти, оскільки результат буде той самий, що і при нинішній системі. Решта пунктів лише якось шліфують її. Але з таким саме успіхом можна шліфувати і нинішню систему. Я ж за кардинальну її зміну без вигадування концептуального велосипеда. В Європі вже давно це все є, і найбільш ближча до Європи й адаптована до України система Шишкіна (з існуючих на сьогодні).
         >
         > Табличку прочитай, ПЛЗ.
         > Я три года вам с Монтян словами пытаюсь обьяснить, теперь упростил всё до таблицы. Ну глянь пожалуйста. А там глядишь и Татьяна снизойдёт. Тяжело со звёздами. Капризные жуть.
         > В табличке ВСЁ и про Шишкина... И от ПРСЗ-450 до ПРС-1... По 18 параметрам.
         > Может я что-то пропустил? Или перепутал?
         Можливо.
         Пропоную по пкнктах. Нумерація: перша цифра - пункт по горизонталі, друга - пункт по вертикалі. Наприклад, кількість виборчих округів за мажоритаркою = п.1/3.
         1. П. 2/6 - потрібен 1 бюлетень, хоча округів 450, а при п. 2/2 та 2/3 написано теж один, але з приписочкою про 450 варіантів. Стосовно її відсутності в п. 2/6 то не знаю, чи про неї цнотливо "забули" чи є якась хитрість.
         2. 4/2, 4/3 - важко(референдум), 4/4, 4/5, 4/6 - є (імперативний бюлетень). Ніщо не заважає застосувати імперативний бюлетень при мажоритарці або пропорційній мажоритарці, рівно як референдум при ПРС. Хоча з 4/1 згоден.
         3. 6/1 - згоден, 6/2 та 6/3 - не згоден, 6/4, 6/5, теж не згоден. Пояснюю: при мажоритарці (М) та пропорційній мажоритарці (ПМ) кандидат весь час в одному окрузі і має можливість оперетивно контролювати ситуацію (як і в 6/6), а попсувати або вкинути бюлетені можна завжди, рівно як і повиправляти цифірьки в бюлетенях або в протоколах.
         4. 7/2 - існує, 7/4, 7/5, 7/6 - неможливо. Дуууже упереджено. 7/2 та 7/6 практично однаково будуть купувати перш за все округ, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6 - будуть башляти за можливість потрапити до списку, крім того, в 7/4 та 7/5 будуть башляти за "козирні" номери, тобто ті, на які просто виправити інші цифри, а в дійсно рейтингосних кандидатів номери будуть такі, що легко виправляються (так щоб на одній Юлі з номером 111 проїхало до ради 10 Фельдманів з номером 444).
         5. 9/4 та 9/5 - немає жодної прив"язки, або, вірніше, як у 9/1 "моральна" прив"язка до місця з найбільшим показником рейтингу.
         6. Розділ 10 вцілому висмоктаний з пальця. Партії в Україні тільки загальнонаціональні, наскільки не помиляюсь. Та й у випадках 10/1 та 10/2 не обов"язково висувати повний список в 450 кандидатів або покривати всі округи. Закид в загальнонаціональності, до-речі можна закинути й ПРС-ам, якщо мета просто погнобити.
         7. 14/2 та 14/3 - не згоден, просто розкласти бюлетені в стопочки за хрестиками та порахувати; 14/4, 14/5, 14/6 - після розкладання та підрахунку стопочок треба ще в цифрограми грати. Так що з точністю до навпаки (якщо я вірно зрозумів 1 та >1).
         8. Розділ 16 - бюлетені в будь-якому варіанті можуть бути великими, так що варіантів 16/4, 16/5, 16/6 ">1" тим більше стосується + ціна центру, + ціна роз"яснювальної кампанії, як голосувати, + оплата за інструктажі в комісіях. Так що навпаки.
         9. 17/2 - цнотливо вказано "впливає", а 17/4, 17/5, 17/6 "суттєво", а 17/5, 17/6 ще "і на місцевому рівні". 17/2 та 17/6 оцінив би як "суттєво і на місцевому...", 17/4 та 17/5 "дещо впливають" (маніпуляції з внутрішньопартійною цифірью, бабки в розкрутку КОНКРЕТНИХ, але не всіх фейсів і т.п. мінімізують вплив);
         10. 18/2 рівно як і 18/6 оцінив би однаково, тобто за округ і виборців; 18/4 та 18/5 боротьба за виборців, козирну цифру та гроші в розкрутку фейса.
         А, зовсім забувся.
         11. 12/2 - "суттєвий вплив"... навіть коментувати не варто. Партія просто розкидає кандидатів за округами без жодних п"ятірок і шестірок, який впли якої п"ятірки?!?!?! Ще б до 12/3 приплели... Натомість в 17/4, та 17/5 "опосередкований"... Вже писав вище, що рейтингоносці в розкрутку яких будуть вливати бабки будуть на плечах протягувати "цифірьщиків" тому вважаю за можливе оцінку змінити на "суттєвий" (хоча неточно, бо вибраний критерій оцінювання надто невдалий), а 12/2 та 12/6 навіть гіпотетично за цим критерієм не оцінювані.
         12. 11/4 та 11/5 - голосувати поза єдиним загальнодержавним виборчим округом???

         "АналЛіз" є, м"яко кажучи, дуууже упередженим з критеріями та оцінками підігнаними для агітації за ПРС.
         Цінною в усій цій історії є механізм відкликання через імперативний бюлетень, що можна застосовувати до всіх, крім першої наведеної в табличці систем.
         Ну і найсуттєвішим є те, що ця система складна для виборця, люди і з нинішньою системою голосують хто за Юлю в прем"єри, хто за Вітю в президенти, хто за 50 гривень... А з шифро-цифрограмо-ретингами будуть або голосувати випадково або взагалі на вибори не ходити.

         П.С. Ще один недолік: при ПРС треба обов"язково брати з собою на дільницю 10 кілограмів картоплі, а це не всім під силу.
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2009.04.10 | странник

          Slavix! Дякую за цікаві питання!

          Slavix пише:
          > странник пише:
          > > Может я что-то пропустил? Или перепутал?
          > Можливо.

          Наконец-то правильный человек! Земной тебе поклон. :)
         • 2009.04.10 | странник

          Re: по суті

          Slavix пише:
          > Пропоную по пкнктах. Нумерація: перша цифра - пункт по горизонталі, друга - пункт по вертикалі. Наприклад, кількість виборчих округів за мажоритаркою = п.1/3.

          Я саме для цього так і пронумерував.

          > 1. П. 2/6 - потрібен 1 бюлетень, хоча округів 450, а при п. 2/2 та 2/3 написано теж один, але з приписочкою про 450 варіантів. Стосовно її відсутності в п. 2/6 то не знаю, чи про неї цнотливо "забули" чи є якась хитрість.

          Чудове питання! Ви перший звернули на це увагу. Але все правильно. Бюлетень саме ОДИН! :) Тому що при використанні штрихкодів текст в бюлетені однаковий для 450 округів, бо відрізняються вони саме штрихкодами. В штрихкодах кодується номер дільниці, що підвищить ще й захищеність бюлетенів від підробки.

          > 2. 4/2, 4/3 - важко(референдум), 4/4, 4/5, 4/6 - є (імперативний бюлетень). Ніщо не заважає застосувати імперативний бюлетень при мажоритарці або пропорційній мажоритарці, рівно як референдум при ПРС. Хоча з 4/1 згоден.

          Дійсно, варіант використання штрихкоду в пропорційно-мажоритарній системі(система Шишкіна) розглядається, але, єдина перевага пропорційно-мажоритарної над ПРС саме в тому що не використовується додаткове обладнання! Тому якщо використовувати штрихкод, а значить і треба зберігати бюлетені, то тоді немає сенсу в пропорційно-мажоритарній системі, бо вона програє ПРС в інших параметрах.

          > 3. 6/1 - згоден, 6/2 та 6/3 - не згоден, 6/4, 6/5, теж не згоден. Пояснюю: при мажоритарці (М) та пропорційній мажоритарці (ПМ) кандидат весь час в одному окрузі і має можливість оперетивно контролювати ситуацію (як і в 6/6), а попсувати або вкинути бюлетені можна завжди, рівно як і повиправляти цифірьки в бюлетенях або в протоколах.

          Ні, не так. Бо 6.1-6.3 з точки зору підробки бюлетенів однакові. А от бюлетені для будь-якого типу ПРС мають ще один ступінь захисту - штрихкод.

          > 4. 7/2 - існує,
          >7/4, 7/5, 7/6 - неможливо. Дуууже упереджено.

          Абсолютно неупереджено. При ПРС навіть один голос може стати вирішальним. Правильно? Звичайно різниця в один голос це малоймовірно, та головна фішка ПРС в тому що партійному "продавцю" неможливо гарантувати "покупцю" місця в парламенті, як зараз. Ок?


          >7/2 та 7/6 практично однаково будуть купувати перш за все округ, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6 - будуть башляти за можливість потрапити до списку, крім того, в 7/4 та 7/5 будуть башляти за "козирні" номери, тобто ті, на які просто виправити інші цифри, а в дійсно рейтингосних кандидатів номери будуть такі, що легко виправляються (так щоб на одній Юлі з номером 111 проїхало до ради 10 Фельдманів з номером 444).

          Та ти про що?? :) Ніяких козирних номерів не існує. Кандидати розставляються по алфавиту, а можна навіть і у випадковому порядку, якщо вже дуже захочеться їх перемішати...


          > 5. 9/4 та 9/5 - немає жодної прив"язки, або, вірніше, як у 9/1 "моральна" прив"язка до місця з найбільшим показником рейтингу.

          Саме так. Опосередковано, тому що все-таки в 9.4 та 9.5 люди прямо голосують за конкретну людину, ставлячи номер кандидата. Тому навіть при одному загальнонаціональному окрузі вже є прив'язка. Я не правий?

          > 6. Розділ 10 вцілому висмоктаний з пальця. Партії в Україні тільки загальнонаціональні, наскільки не помиляюсь.

          Я продемонстрував в цій таблиці не лише головні, суттєві а й другорядні параметри. На сьогодні ви праві: партії загальнонаціональні, щоб не виникало нездорового потягу до регіоналізації. Але це питання дискусійне, тому і присутній 10й рядок.

          >Та й у випадках 10/1 та 10/2 не обов"язково висувати повний список в 450 кандидатів або покривати всі округи.

          Тоді ви протирічите собі. :) І до речі якщо партія не висуває своїх 450 бійців, то чи може вона формально претендувати на парламент? Як вам питання?

          >Закид в загальнонаціональності, до-речі можна закинути й ПРС-ам, якщо мета просто погнобити.

          Загальнонаціональність партії ніяк не пов'язана з системою голосування.

          > 7. 14/2 та 14/3 - не згоден, просто розкласти бюлетені в стопочки за хрестиками та порахувати;

          Ні. В 14.2 та 14.3 складніше бо там перелік прізвищ.

          >14/4, 14/5, 14/6 - після розкладання та підрахунку стопочок треба ще в цифрограми грати. Так що з точністю до навпаки (якщо я вірно зрозумів 1 та >1).

          А от тут ви зовсім не праві, хоча я ж в цьому тексті і не повторив як саме при ПРС обраховуються результати на рівні ДВК. Щоб не обтяжувати текст, бо про це вже писав і не раз. Насправді при ПРС, при первинному підрахунку, на рівні ДВК, ніяких рейтингів ніхто не підраховує. Номери кандидатів обраховуються як звичайні хрестики. Це друга фішка ПРС.
          На наймассовішому рівні обробки, на рівні ДВК, нічого не змінюється. Ті ж протоколи з мокрими печатками, в яких сумарні цифри віддані за партії при ПРС-1, або сумарні цифри за партії та самовисуванців при ПРСЗ-1 та ПРСЗ-450.

          > 8. Розділ 16 - бюлетені в будь-якому варіанті можуть бути великими, так що варіантів 16/4, 16/5, 16/6 ">1" тим більше стосується + ціна центру, + ціна роз"яснювальної кампанії, як голосувати, + оплата за інструктажі в комісіях. Так що навпаки.

          Ні. Найбільші бюлетені при 16.2 та 16.3. Бо в них прізвища. А при 16.4,5,6 бюлетені більші за 16.1 лише на один рядок: "самовисуванців".


          > 9. 17/2 - цнотливо вказано "впливає", а 17/4, 17/5, 17/6 "суттєво", а 17/5, 17/6 ще "і на місцевому рівні". 17/2 та 17/6 оцінив би як "суттєво і на місцевому...", 17/4 та 17/5 "дещо впливають" (маніпуляції з внутрішньопартійною цифірью, бабки в розкрутку КОНКРЕТНИХ, але не всіх фейсів і т.п. мінімізують вплив);

          Де там цнотливо?? Навпаки скромно. Бо при 17.2 у виборців практично немає можливості вплинути на вибір єдиного від партії кандидату. А вплив вождя чи першої п'ятірки на вибір людей суттєвий. А при ПРС по округу можливо виставляти хоч 450 кандидатів від партії. Переможе набравший найбільше.

          > 10. 18/2 рівно як і 18/6 оцінив би однаково, тобто за округ і виборців;

          Так і є звичайно, при 450 округах є прямий вибір, але все-таки при ПРСЗ-450 більш необхідно боротися за вплив на людей. Бо їм є з кого вибрати всередині партійного списку.


          >18/4 та 18/5 боротьба за виборців, козирну цифру та гроші в розкрутку фейса.

          Козирна цифра це таке... :) А гроші потрібні при всіх системах.

          > А, зовсім забувся.
          > 11. 12/2 - "суттєвий вплив"... навіть коментувати не варто. Партія просто розкидає кандидатів за округами без жодних п"ятірок і шестірок, який впли якої п"ятірки?!?!?!

          Ви що?? А паровоз який сьогодні втягує нікому невідому БІЛЬШІСТЬ у ВР??

          > Ще б до 12/3 приплели...

          От тільки не треба! Де я хоч щось приплів?? КОНКРЕТНО ПЛЗ. :)

          >Натомість в 17/4, та 17/5 "опосередкований"... Вже писав вище, що рейтингоносці в розкрутку яких будуть вливати бабки будуть на плечах протягувати "цифірьщиків" тому вважаю за можливе оцінку змінити на "суттєвий" (хоча неточно, бо вибраний критерій оцінювання надто невдалий), а 12/2 та 12/6 навіть гіпотетично за цим критерієм не оцінювані.

          Ще раз звертаю увагу на те що при будь-якій ПРС виборці нарешті отримують можливість обирати всередині списків, чого зараз немає. Тому при ПРС-системах вплив перших п'ятірок і "опосередкований".

          > 12. 11/4 та 11/5 - голосувати поза єдиним загальнодержавним виборчим округом???

          Та ні. При загальнонаціональному окрузі є можливість проголосувати за людей загальновідомих в межах країни. Що неможливо при 450 округах.

          > "АналЛіз" є, м"яко кажучи, дуууже упередженим з критеріями та оцінками підігнаними для агітації за ПРС.

          Невже?? І після моїх відповідей? :) Може просто Ви м'яко кажучи упереджені? Ні?


          > Цінною в усій цій історії є механізм відкликання через імперативний бюлетень, що можна застосовувати до всіх, крім першої наведеної в табличці систем.

          Нажаль я до нього додумався лише восени 2008-го. Але тепер, саме імперативний бюлетень, і є першим і найцікавишим.
          Але ж... Якщо впровадити імперативний бюлетень. автоматично отримуємо ПРС.

          > Ну і найсуттєвішим є те, що ця система складна для виборця, люди і з нинішньою системою голосують хто за Юлю в прем"єри, хто за Вітю в президенти, хто за 50 гривень... А з шифро-цифрограмо-ретингами будуть або голосувати випадково або взагалі на вибори не ходити.

          Насправді, ви не праві. Тут кілька зауважень. По-перше самі кандидати будуть все роз'яснювати, бо навіть один голос може вирішити його депутатську долю. По-друге не настільки в нас такий вже й тупий народ. Просто зараз немає можливостей у виборців, то вони і не лізуть до списків. По-третє не так вже й важко проставити тризначну цифру, як на поштовому конверті...

          > П.С. Ще один недолік: при ПРС треба обов"язково брати з собою на дільницю 10 кілограмів картоплі, а це не всім під силу.

          Ну це вже ви куме щось теє... Ви ж тепер зрозуміли що час обрахунку при ПРС рівен часу при нинішній системі. І менший ніж при мажоритарці та пропорційно-мажоритарній.

          Ну що скажете?
          ДЯКУЮ ЗА ДУЖЕ КОНКРЕТНІ І РОЗУМНІ ПИТАННЯ!!! :)
          До речі є ще більш цікаві питання.
          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2009.04.14 | странник

           Slavix, так это... Больше вопросов нет?? Жаль.

           згорнути/розгорнути гілку відповідей
           • 2009.04.15 | Slavix

            Re: Slavix, так это... Больше вопросов нет?? Жаль.

            вопросы есть... Времени нету. Тока с камардировки. Есть чего отписать,оформим при случае...
  • 2009.04.09 | Співавтор

   Re: А чому на бюлетені штрих-код російський?

   Це все - рука Москви, яка хоче зруйнувати нашу найкращу у світі виборчу систему :) Отак і паляться агенти :)
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.04.09 | странник

    Надо кое-кого проверить на детекторе лжи!

    Співавтор пише:
    > Це все - рука Москви, яка хоче зруйнувати нашу найкращу у світі виборчу систему :) Отак і паляться агенти :)

    Не зря он похож на Путина.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
 • 2009.04.14 | saha

  Основний недолік того що називається ПРС

  Всі будуть голосувати або за ЮВТ Вписать имя вождя мирового пролетариата партії чи блоку.
  или ставити хрестик.
  А Абдулов и Губский куплят тисячу студентів.
  Так щто вписувати номера це профанація з ускладненням підрахунку.


  Чому я вважаю що будуть ставить хрестики.
  Тому що люди ліниві створіння і політикою крім вождя не цікавляться.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2009.04.14 | saha

   Ну і на закуску

   О выборах на сельских участках. И Тернополь как черный ящик.

   Ездил к родителям вспомнилось после топика о медицине и эгоизме общины.

   Общался с несколькими знакомыми которые работали в комиссиях на участках
   в деревнях с меньше чем 500 избирателей. Кстати представители от 3х крупнейших полит сил БЮТ, ПР, НУ.(с каждым общался отдельно, в немного разное время в разной обстановке, и были они в разных участках)С разговора сделал картину как делается

   Итак как считают голоса на участках в деревне.
   Обычно в комиссии представители 4-6 полит сил. Может еще 1-2 наблюдателя от еще каких то но обычно наблюдатели не доходят до деревень.
   Каждому представителю своя сила ставит задачу у вас на округе 300 человек рейтинг полит силы 23% то есть минимум должно проголосовать 70 человек.
   Все представители в комиссии от всех политсил работают не первый год вместе. Не первые выборы проводят.
   ВСе друг друга знают.
   Еще отступление. За работу в комиссии от государства за месяц получают чуть больше 1000 грн. Плюс премиальные от партии(за исполнение плана ;), плюс остатки от финансирования исполнения плана от партии). Как для села заработать несколько тыс грн за месяц почти ничего не делая - не дурно. Поэтому на след выборы тоже нужно попасть в комиссию и план нужно выполнить.

   Вообщем все представители еще до подсчета обнародуют кому сколько нужно прикидают по селу и согласовывают что да где то нормальные цифры. ;)

   Дальше выборы все проходит тихо гладко и никаких нарушений.
   После подсчета каждый понимает кому сколько не хватает ;)
   И начинают по спискам, а кто еще не голосовал.
   КАк всегда по теории вероятности в районе(на улице) представителя каждого из полит сил есть люди которым влом было прийти вот за них и голосуют дотягивая до плана.
   Плюс если есть очень скандальные избиратели то их голос могут банально члены комиссии у них купить за деньги прийдя с корзиной для голосования на дом.
   Ну и бонусы. Не будут же односельчане рвать друг другу глотки из за каких то Вождей ;).
   Кому больше до плана не хватило тот больше на поляну после выборов и дает;) или другим способом зачитается ;)


   А теперь о том какую огромную глупость сделал БЮТ отозвав членов комиссий в Тернопольской обл. Мало того что люди не заработали и теперь обиделись на БЮТ дак еще и "план не выполнили"
   Ну а количество проголосовавших в сельских районах в несколько раз превысил голосование в Тернополе;)
   Ничего плохого сказать не хочу. Я свечку не держал в Тернополе но 16%
   ЕЦ (партии админресурса, чьи представители были на каждом участке) я догадываюсь где взялись ;).
   Вот такие вот пироги.
   Похожие истории мне расказывали много знакомых которые работали членами комиссий в маленьких селах.

   А теперь вопрос что помешает в селах заполнить дополнительно несколько тысяч бюлетеней за Губского или Абдулина ?????
   Вот такие вот пироги.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.04.14 | странник

    Нечем тут закусывать. Ещё вопросы есть??

    saha пише:
    > О выборах на сельских участках. И Тернополь как черный ящик.
    >
    > Ездил к родителям вспомнилось после топика о медицине и эгоизме общины.
    >
    > Общался с несколькими знакомыми которые работали в комиссиях на участках
    > в деревнях с меньше чем 500 избирателей. Кстати представители от 3х крупнейших полит сил БЮТ, ПР, НУ.(с каждым общался отдельно, в немного разное время в разной обстановке, и были они в разных участках)С разговора сделал картину как делается
    >
    > Итак как считают голоса на участках в деревне.
    > Обычно в комиссии представители 4-6 полит сил. Может еще 1-2 наблюдателя от еще каких то но обычно наблюдатели не доходят до деревень.
    > Каждому представителю своя сила ставит задачу у вас на округе 300 человек рейтинг полит силы 23% то есть минимум должно проголосовать 70 человек.
    > Все представители в комиссии от всех политсил работают не первый год вместе. Не первые выборы проводят.
    > ВСе друг друга знают.
    > Еще отступление. За работу в комиссии от государства за месяц получают чуть больше 1000 грн. Плюс премиальные от партии(за исполнение плана ;), плюс остатки от финансирования исполнения плана от партии). Как для села заработать несколько тыс грн за месяц почти ничего не делая - не дурно. Поэтому на след выборы тоже нужно попасть в комиссию и план нужно выполнить.
    >
    > Вообщем все представители еще до подсчета обнародуют кому сколько нужно прикидают по селу и согласовывают что да где то нормальные цифры. ;)
    >
    > Дальше выборы все проходит тихо гладко и никаких нарушений.
    > После подсчета каждый понимает кому сколько не хватает ;)
    > И начинают по спискам, а кто еще не голосовал.
    > КАк всегда по теории вероятности в районе(на улице) представителя каждого из полит сил есть люди которым влом было прийти вот за них и голосуют дотягивая до плана.
    > Плюс если есть очень скандальные избиратели то их голос могут банально члены комиссии у них купить за деньги прийдя с корзиной для голосования на дом.
    > Ну и бонусы. Не будут же односельчане рвать друг другу глотки из за каких то Вождей ;).
    > Кому больше до плана не хватило тот больше на поляну после выборов и дает;) или другим способом зачитается ;)
    >
    >
    > А теперь о том какую огромную глупость сделал БЮТ отозвав членов комиссий в Тернопольской обл. Мало того что люди не заработали и теперь обиделись на БЮТ дак еще и "план не выполнили"
    > Ну а количество проголосовавших в сельских районах в несколько раз превысил голосование в Тернополе;)
    > Ничего плохого сказать не хочу. Я свечку не держал в Тернополе но 16%
    > ЕЦ (партии админресурса, чьи представители были на каждом участке) я догадываюсь где взялись ;).
    > Вот такие вот пироги.
    > Похожие истории мне расказывали много знакомых которые работали членами комиссий в маленьких селах.
    >
    > А теперь вопрос что помешает в селах заполнить дополнительно несколько тысяч бюлетеней за Губского или Абдулина ?????
    > Вот такие вот пироги.

    Столько трагического текста... :)
    А где тут место именно для "пропорционально-рейтинговой системы"?? :)
    Это всё относится к любой системе.
    Хотя даже и с точки зрения подделки, ПРС усложняет процесс фальсификации.
    Сколько можно говорить, что сама по себе система выборов это не волшебная палочка?? :)
    Что за дурацкая вера в формальные процедуры?
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.04.14 | saha

     Re: Нечем тут закусывать. Ещё вопросы есть??

     >
     > Столько трагического текста... :)
     > А где тут место именно для "пропорционально-рейтинговой системы"?? :)
     > Это всё относится к любой системе.

     Не к любой. Как я как кандидат от БЮТ проконтролирую что Губский не прикупит на какомто из 450 себе голосов ;)
     Всетаки округ контролировать проще чем всю страну.

     > Хотя даже и с точки зрения подделки, ПРС усложняет процесс фальсификации.

     ЧЕМ УСЛОЖНЯЕТ ? Берем бюлетень того кто не голосовал ставим туда номерок Губского и вуаля в 100 селах по 10 голосов прикупил и уже в проходную часть попал. Активисты курят в стороне.     > Сколько можно говорить, что сама по себе система выборов это не волшебная палочка?? :)
     Абсолютно согласен. Но эт окак с алгоритмами что я писал есть быстрее есть медленне. ;) быстрее и проще работает пропорционально - мажоритарная.

     > Что за дурацкая вера в формальные процедуры?

     И я о томже но вопрос к тебе ;)

     Ничем пропорционально мажоритарная не хуже того что предлагаешь та а в некоторых местах и лучьше.
     А ПРС3-450 вообще в топку с такими увечиями не живут.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.04.14 | странник

      Re: Нечем тут закусывать. Ещё вопросы есть??

      saha пише:
      > >
      > > Столько трагического текста... :)
      > > А где тут место именно для "пропорционально-рейтинговой системы"?? :)
      > > Это всё относится к любой системе.
      >
      > Не к любой. Как я как кандидат от БЮТ проконтролирую что Губский не прикупит на какомто из 450 себе голосов ;)
      > Всетаки округ контролировать проще чем всю страну.

      Контроль при ПРС точно такой же как и при любой другой системе. Но подделать сложнее.


      > > Хотя даже и с точки зрения подделки, ПРС усложняет процесс фальсификации.
      >
      > ЧЕМ УСЛОЖНЯЕТ ? Берем бюлетень того кто не голосовал ставим туда номерок Губского и вуаля в 100 селах по 10 голосов прикупил и уже в проходную часть попал. Активисты курят в стороне.

      Усложняет хотя бы тем что левый бюлетень ПРС сложнее напечатать.
      Но не надо смешивать функции МВД, и возможности при голосовании.

      > > Сколько можно говорить, что сама по себе система выборов это не волшебная палочка?? :)
      > Абсолютно согласен. Но эт окак с алгоритмами что я писал есть быстрее есть медленне. ;) быстрее и проще работает пропорционально - мажоритарная.

      Где быстрее??


      > > Что за дурацкая вера в формальные процедуры?
      >
      > И я о томже но вопрос к тебе ;)

      Только не ко мне. Я просто придумал ПРС + НІ. Но никакой секты я не организовую!

      >
      > Ничем пропорционально мажоритарная не хуже того что предлагаешь та а в некоторых местах и лучьше.
      > А ПРС3-450 вообще в топку с такими увечиями не живут.

      ПРСЗ-450 я расписал для любителей поделить страну на 450 округов.
      У неё правда есть кое-какие преимущества...
      Пока ты ничем меня не удивил. К сожалению. Но ты пока понаезжай! :)
      Вдруг наткнёшься на что-то новое?? :) Найди, плз!
  • 2009.04.14 | странник

   Основний недолік що називається ПРС, це те що вона не Шишкіна

   Нарешті задані конкретні, але насправді давно обсмоктані за три роки питання. :)

   saha пише:
   > Всі будуть голосувати або за ЮВТ Вписать имя вождя мирового пролетариата партії чи блоку.

   Це абсолютно справедливе зауваження! Але я вже здається на нього відповідав і на Майдані... Навіть якщо за Юлю, чи іншу месію віддадуть хоч 99,99% це нічого не змінить. :) Є навіть не один, а кілька захисних механізмів. Вірите??   > или ставити хрестик.
   > А Абдулов и Губский куплят тисячу студентів.

   Та нехай купують. Хіба в інших системах студенти не продаються?? Але в інших системах ви не маєте можливості впливати на рейтинг. Не треба себе дурити з системою Шишкіна. Вона не для УРКаїни.

   > Так щто вписувати номера це профанація з ускладненням підрахунку.

   Це якщо рахувати не як пропонується в ПРС, а як пропонується в тому ж липовому прожекті 3366 (ПСЕВДО-ПРС) який вже валяється у ВР.


   > Чому я вважаю що будуть ставить хрестики.
   > Тому що люди ліниві створіння і політикою крім вождя не цікавляться.

   Та нехай ставлять хрестики. :))) Тоді лише одна цифра може зробити кандидата, депутатом. Зрозуміло? :)
   Самі кандидати будут умовляти ставити їхні номери. Ок??
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2009.04.14 | saha

    Ну дак як ви не розумієте

    купити тисячу циферок легше чим купити весь округ.
    Так зрозуміло.
    Пропонована вами система не відрізнятеметься від існуючої нічим в нинішніх реаліях.

    Тільки на кілька тис доларів менше заплатять лідеру а роздадуть їх студентам і пенсіонерам.
    У активістів партії жодного шансу не буде.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2009.04.14 | странник

     saha, дорогой, я тебя умоляю, прочти что такое ПРСЗ.

     saha пише:
     > купити тисячу циферок легше чим купити весь округ.
     > Так зрозуміло.
     > Пропонована вами система не відрізнятеметься від існуючої нічим в нинішніх реаліях.

     ???????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!! Я в шоке.

     > Тільки на кілька тис доларів менше заплатять лідеру а роздадуть їх студентам і пенсіонерам.
     > У активістів партії жодного шансу не буде.

     Всё с точностью до наоборот.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2009.04.14 | saha

      Re: saha, дорогой, я тебя умоляю, прочти что такое ПРСЗ.

      ну и как 450 безпратийным кандидатам мы будем надавать ефир на общегосударственных каналах для агитирования ?

      ПРС3-450 то взагалы убожество так як люба бабуся заплутаэтсья.
      ы майже нычим выд пропорцыйн омажоритарноъ не выдрызняэтсья
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2009.04.14 | странник

       Re: saha, дорогой, я тебя умоляю, прочти что такое ПРСЗ.

       saha пише:
       > ну и как 450 безпратийным кандидатам мы будем надавать ефир на общегосударственных каналах для агитирования ?

       Причём тут 450 беспартийных??? :) 450 ЭТО ЧИСЛО ОКРУГОВ.
       Или сначала прочти о чём речь, или не обижайся.


       > ПРС3-450 то взагалы убожество так як люба бабуся заплутаэтсья.
       > ы майже нычим выд пропорцыйн омажоритарноъ не выдрызняэтсья

       Отличается. И принципиально.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2009.04.14 | saha

        Re: saha, дорогой, я тебя умоляю, прочти что такое ПРСЗ.

        странник пише:
        > saha пише:
        > > ну и как 450 безпратийным кандидатам мы будем надавать ефир на общегосударственных каналах для агитирования ?
        а думаешь будет меньше беспартийніх кандидатов ???

        ну хорошо пусть будет 374 беспартийных кандидата(кстати там у тебя 3значный номер) а если 1001 кандидат как вписовать будем?
        Так вот как ты 374 кандидатам надашь врема для агитированя на общенациональном канале ?

        >
        > Причём тут 450 беспартийных??? :) 450 ЭТО ЧИСЛО ОКРУГОВ.
        ни причем я просто написал 450 будет может 100 может 873 хрен его занет сколько их навысовывается у нас несколько тысяч гривневых милионеров в стране почему бы каждому и не высунуться.
        > Или сначала прочти о чём речь, или не обижайся.
        >
        >
        > > ПРС3-450 то взагалы убожество так як люба бабуся заплутаэтсья.
        > > ы майже нычим выд пропорцыйн омажоритарноъ не выдрызняэтсья
        >
        > Отличается. И принципиально.
        ну не знаю не знаю чем отличается разве тольк ов хужую сторону ;(


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua