-


Nash Shchedryk v sviti - na veselo

12/27/2006 | kvitka
Nash Shchedryk spivayut' yak koliadu (z anhl. slovamy) shche z 1940-kh rokiv. Ale shche tak nikhto ne vykonuvav yak tsei "khor":

http://www.fullervoice.com/cluck/bells/play.html

³Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. " ". E-mail: news@maidan.org.ua