МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Конкурси від міністерства культури - бібліотечні ідеї

02/17/2007 | Горицвіт
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.02.2007 N 3
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 р. за N 127/13394

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей
Відповідно до Положення про Міністерство культури і туризмуУкраїни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від08.11.2006 N 1566 ( 1566-2006-п ), та з метою проведенняВсеукраїнського конкурсу бібліотечних ідей Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурсбібліотечних ідей (додається).
2. Відділу аналізу і прогнозування діяльності бібліотек(І.О.Шевченко) забезпечити державну реєстрацію наказу вМіністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникаМіністра О.Г.Бенч.
Міністр Ю.П.Богуцький
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства культури і туризму України 07.02.2007 N 3
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 р. за N 127/13394


ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей

1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей (далі -Конкурс) заснований Міністерством культури і туризму України іпроводиться у межах відзначення Всеукраїнського дня бібліотек.
1.2. Мета Конкурсу:
- ініціювання бібліотечними працівниками новацій, спрямованихна впровадження актуальних форм і методівбібліотечно-інформаційного обслуговування різних групкористувачів;
- використання сучасних інформаційних технологій таінформаційних ресурсів;
- підвищення фахового рівня персоналу бібліотек, здійсненнянаукових досліджень, партнерських програм тощо.

2. Умови конкурсу
2.1. Конкурс проводиться щороку у вересні місяці в містіКиєві.
Терміни проведення Конкурсу затверджуються наказомМіністерства культури і туризму України про проведення Конкурсу.
2.2. Організатором Конкурсу є Міністерство культури і туризмуУкраїни. До участі в організації та проведенні Конкурсу можутьзалучатися представники творчих спілок відповідного профілю,громадських організацій, підприємств, установ та організацій за їхзгодою.
2.3. Для підготовки та проведення Конкурсу створюютьсяоргкомітет і журі Конкурсу.
2.4. Склад оргкомітету і журі Конкурсу затверджується щорокунаказом Міністерства культури і туризму України. До оргкомітету іжурі Конкурсу включаються провідні фахівці бібліотечної галузі.
2.5. Оргкомітет Конкурсу працює на громадських засадах тасамостійно визначає порядок своєї роботи.
2.6. Оргкомітет:
2.6.1. доводить до відома учасників інформацію про термін таумови проведення Конкурсу;
2.6.2. затверджує форми заявок на участь у Конкурсі таперелік документів, необхідних для участі;
2.6.3. затверджує перелік учасників Конкурсу за результатамипопереднього розгляду поданих заявок, документів;
2.6.4. здійснює поточну взаємодію щодо організаційних питаньз журі та учасниками Конкурсу;
2.6.5. виконує інші функції, необхідні для організації тапроведення Конкурсу.
2.7. Міністерство культури і туризму України формує журі вскладі 9 осіб з числа висококваліфікованих фахівців бібліотечноїсправи та членів професійних громадських об'єднань;
2.7.1. журі є тимчасово діючим робочим органом, завданнямякого є перегляд, оцінювання виконаних під час Конкурсу робіт тавизначення переможців у відповідній номінації;
2.7.2. журі самостійно визначає порядок своєї роботи, йогорішення є остаточним і не підлягає зміні.
2.8. Заявки про участь у Конкурсі надсилаються до оргкомітетуне пізніше як за 1 місяць до проведення Конкурсу.
Заявки на участь у Конкурсі повинні містити таку інформацію:
1. Назва пропозиції.
2. Тема.
3. Короткий виклад ідеї.
4. Загальна вартість реалізації ідеї.
5. Інформація для контактів.
6. Опис ідеї: мета та завдання, очікуваний результат.
7. План реалізації ідеї.
8. Обґрунтування інноваційності: чому запропонована ідея єінноваційною? Чим вона відрізняється від інших подібних програм,якщо такі існують?
9. Орієнтовний кошторис реалізації ідеї.
10. Короткотермінові результати.
11. Довгострокові результати.
12. Оцінка результатів.
13. Хто є партнером у реалізації ідеї.
2.9. Інформація про Конкурс та його підсумки оприлюднюєтьсяна сайті Міністерства культури і туризму України.
2.10. Матеріали Конкурсу зберігаються у відділі аналізу іпрогнозування діяльності бібліотек Міністерства культури і туризмуУкраїни.

3. Учасники конкурсу
3.1. До участі в Конкурсі запрошуються усі бажаючі -керівники та працівники бібліотек, бібліотечних колективів,ініціативних груп.
3.2. Учасники Конкурсу надають засновнику право на суспільневикористання робіт. Матеріали, подані на Конкурс, не повертаютьсяі не рецензуються.

4. Фінансове забезпечення конкурсу
4.1. Фінансування Конкурсу здійснюється Міністерствомкультури і туризму України.
4.2. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу вустановленому порядку можуть залучатися благодійні внески,спонсорська допомога та інші надходження, не забороненізаконодавством України.
4.3. Розміри премій встановлюються щорічно оргкомітетомКонкурсу.
4.4. Підприємства, організації та установи незалежно відформи власності та організаційно-правової форми (у тому числіблагодійні фонди, громадські організації, творчі спілки тощо) запогодженням з Міністерством культури і туризму України можутьустановлювати за власний рахунок спеціальні призи, нагороди тапремії для переможців та учасників Конкурсу.

Заступник директора Департаменту мистецтв і регіональної політики - начальник відділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек І.О.Шевченко

Відповіді

 • 2007.02.17 | Горицвіт

  Конкурс бібліотечних інтернет-сайтів

  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
  Н А К А З
  07.02.2007 N 2
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 р. за N 126/13393

  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів
  Відповідно до Положення про Міністерство культури і туризмуУкраїни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від08.11.2006 N 1566 ( 1566-2006-п ), та з метою проведенняВсеукраїнського конкурсу бібліотечних інтернет-сайтівН А К А З У Ю:
  1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурсбібліотечних інтернет-сайтів (додається).
  2. Відділу аналізу і прогнозування діяльності бібліотек(І.О. Шевченко) забезпечити державну реєстрацію наказу вМіністерстві юстиції України.
  3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникаМіністра О.Г. Бенч.
  Міністр Ю.П.Богуцький
  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства культури і туризму України 07.02.2007 N 2
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 р. за N 126/13393


  ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів


  1. Загальні положення

  1.1. Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів(далі - Конкурс) заснований Міністерством культури і туризмуУкраїни і проводиться у межах відзначення Всеукраїнського днябібліотек.
  1.2. Мета Конкурсу:
  - ініціювання бібліотечними працівниками новацій, спрямованихна впровадження актуальних форм і методівбібліотечно-інформаційного обслуговування різних групкористувачів;
  - використання сучасних інформаційних технологій таінформаційних ресурсів;
  - підвищення фахового рівня персоналу бібліотек, здійсненнянаукових досліджень, партнерських програм тощо.


  2. Умови конкурсу

  2.1. Конкурс проводиться щорічно у вересні місяці вмісті Києві.
  Терміни проведення Конкурсу затверджуються наказомМіністерства культури і туризму України про проведення Конкурсу.
  2.2. Організатором Конкурсу є Міністерство культури і туризмуУкраїни. До участі в організації та проведенні Конкурсу можутьзалучатися представники творчих спілок відповідного профілю,громадських організацій, підприємств, установ та організацій за їхзгодою.
  2.3. Для підготовки та проведення Конкурсу створюєтьсяоргкомітет і журі Конкурсу.
  2.4. Склад оргкомітету і журі Конкурсу затверджується щорічнонаказом Міністерства культури і туризму України. До оргкомітету іжурі Конкурсу включаються провідні фахівці бібліотечної справи.
  2.5. Оргкомітет Конкурсу працює на громадських засадах тасамостійно визначає порядок своєї роботи.
  2.6. Оргкомітет:
  2.6.1 доводить до відома учасників інформацію про термін таумови проведення Конкурсу;
  2.6.2 затверджує форми заявок на участь у Конкурсі та перелікдокументів, необхідних для участі;
  2.6.3 затверджує перелік учасників Конкурсу за результатамипопереднього розгляду поданих заявок, документів;
  2.6.4 здійснює поточну взаємодію щодо організаційних питань зжурі та учасниками Конкурсу;
  2.6.5 виконує інші функції, необхідні для організації тапроведення Конкурсу.
  2.7. Міністерство культури формує журі у складі 9 осіб зчисла висококваліфікованих фахівців бібліотечної справи та членівпрофесійних громадських об'єднань;
  2.7.1 журі є тимчасово діючим робочим органом, завданнямякого є перегляд, оцінювання виконаних під час Конкурсу робіт тавизначення переможців у відповідній номінації;
  2.7.2 журі самостійно визначає порядок своєї роботи, йогорішення є остаточним і не підлягає зміні.
  2.8. Заявки про участь у Конкурсі надсилаються не пізніше якза 1 місяць до проведення Конкурсу до оргкомітету.
  2.9. Інформація про Конкурс та його підсумки оприлюднюєтьсяна сайті Міністерства культури і туризму України.
  2.10. Матеріали Конкурсу зберігаються у відділі аналізу іпрогнозування діяльності бібліотек Міністерства культури і туризмуУкраїни.


  3. Учасники конкурсу

  3.1. Учасниками Конкурсу можуть бути бібліотеки усіх формвласності та підпорядкування.


  4. Фінансове забезпечення конкурсу

  4.1. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу вустановленому порядку можуть залучатися благодійні внески,спонсорська допомога та інші надходження, не забороненізаконодавством України.
  4.2. Підприємства, організації та установи незалежно відформи власності та організаційно-правової форми (у тому числіблагодійні фонди, громадські організації, творчі спілки тощо) запогодженням з Міністерством культури і туризму України можутьустановлювати за власний рахунок спеціальні призи, нагороди тапремії для переможців та учасників Конкурсу.


  Заступник директора Департаменту мистецтв і регіональної політики - начальник відділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек І.О.Шевченко

  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0126-07


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua