МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

“Українська мова в українській столиці”

10/14/2002 | Горицвіт
Комплекс заходів щодо розвитку і функціонування української мови в місті Києві на 2002—2005 роки “Українська мова в українській столиці”

Міська комплексна програма заходів щодо розвитку і функціонування української мови в м. Києві на 2002—2005 роки “Українська мова в українській столиці” підготовлена на виконання статті 10-ї Конституції України, рішення Конституційного Суду від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99 (справа про застосування української мови), постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 року № 998 “Про затвердження Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови”, Програми по реалізації внутрішньої політики в сфері громадсько-політичних відносин

в м. Києві на 2001 рік (п. 32), затвердженої розпорядженням голови Київської міської державної адміністрації від 5 червня 2001 року № 1117.

Програма “Українська мова в українській столиці” сформована Головним управлінням з питань внутрішньої політики Київської міської державної адміністрації на основі пропозицій головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, районних у м. Києві державних адміністрацій, ряду творчих спілок, громадських організацій столиці.

I. Адміністративно-контрольна та організаційно-методична діяльність

1. Розглядати на апаратних нарадах у Київській міській державній адміністрації та в районних у м. Києві держадміністраціях питання реалізації державної мовної політики, виконання комплексної програми “Українська мова в українській столиці”.

2. Створити при Київській міській державній адміністрації Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації державної мовної політики та утвердження державного статусу української мови. Організувати роботу ради відповідно із розробленим та затвердженим положенням.

3. Організувати постійне роз’яснення рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99 про офіційне тлумачення положень ст. 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у публічних сферах.

4. Розробити у кожному районі міста районні комплексні програми “Українська мова в українській столиці” на 2002—2005 роки, виходячи із завдань міської програми. При формуванні районних бюджетів на рік передбачити виділення коштів на реалізацію заходів районних програм.

5. Налагодити систематичне планування та роботу комісій районних в м. Києві державних адміністрацій з питань виконання Закону України “Про мови в Україні” в усіх сферах суспільного життя відповідно до положень

10-ї статті Конституції України, рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99 (справа 1-6/99) та Закону України “Про мови в Україні”.

6. Систематично аналізувати стан виконання мовного законодавства на підприємствах, в установах та організаціях району та щоквартально заслуховувати відповідну інформацію на апаратних нарадах.

7. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підрозділам Київської міської державної адміністрації розробити та затвердити заходи щодо виконання комплексної програми розвитку і функціонування української мови та щоквартально заслуховувати інформацію про хід їх виконання.

8. При атестації працівників органів державної влади міського та районних рівнів враховувати їхній обсяг знань і використання української мови під час виконання службових обов’язків.

9. Щорічно організовувати роботу курсів українського ділового спілкування при Київській міській державній адміністрації, курсів української мови для представників національно-культурних товариств та жіночих громадських організацій.

10. З метою підвищення рівня знань державної мови створювати у м. Києві курси української мови при районних державних адміністраціях, закладах культури, освіти, медицини, сфери обслуговування, в автопідприємствах, трамвайно-тролейбусних депо, метрополітені, торговельних закладах.

11. Надавати консультаційну та методичну допомогу районним у м. Києві державним адміністраціям щодо виконання чинного мовного законодавства.

12. В ході реалізації в м. Києві комплексу заходів гуманітарної сфери наповнювати їх національно-патріотичним, державницьким змістом.

Заходи в сфері формування національного інформаційного простору (рекламно-інформаційне оформлення міста, столичні засоби масової інформації)

13. Районним у м. Києві державним адміністраціям під час ліцензування, реєстрації та перереєстрації суб’єктів підприємницької діяльності дотримуватись мовного законодавства, уникаючи при цьому використання іншомовних запозичень та новоутворень.

14. Забезпечити унормування мовного режиму рекламно-інформаційного оформлення міста відповідно до вимог мовного законодавства, оперативно реагувати на можливі порушення Законів України “Про мови” та “Про рекламу” при погодженні мовного режиму рекламної інформації під час оформлення дозволів на встановлення об’єктів зовнішньої реклами.

15. Проводити науково-практичний семінар з питань виконання вимог мовного законодавства в рекламно-інформаційному оформленні міста, в рекламі на транспорті та в міських засобах масової інформації за участю представників профільних структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, науковців-філологів, представників рекламного бізнесу. Особливу увагу на семінарі приділяти питанням обов’язкового літературного редагування рекламно-інформаційних текстів.

16. Систематично на Міжвідомчій раді з питань ведення рекламної діяльності та розміщення малих архітектурних форм у м. Києві заслуховувати інформацію відповідних структурних підрозділів міськдержадміністрації про забезпечення виконання мовного законодавства в рекламно-інформаційному оформленні міста.

17. Забезпечити інформаційне оформлення закладів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення та ринків, а також всю іншу інформацію для споживачів згідно із законодавством України — українською мовою.

Заходи в сфері підтримки національного книговидання та книгорозповсюдження

18. Сприяти подальшій роботі із видання словників із серії “Бібліотека державного службовця” з метою безоплатної передачі тиражів державним установам, організаціям та підприємствам столиці для розширення функціонування української мови в діловодстві.

19. При наданні в орендне користування приміщень або земельних ділянок під будівництво об’єктів торгівлі сприяти фізичним та юридичним особам, що планують здійснювати реалізацію книжкової україномовної продукції.

20. Вживати конкретних дійових заходів щодо істотного розширення у м. Києві книжкових магазинів із відділами для реалізації україномовної літератури та періодики.

21. Вжити заходів для розміщення мережі книжкових кіосків із реалізації україномовної літератури та періодики на прилеглих до станцій метрополітену територіях.

22. Забезпечити пріоритетність комплектування міських масових бібліотек, районних централізованих бібліотечних систем україномовною художньою, навчальною, довідковою, словниковою літературою та періодичними виданнями.

23. Внести на розгляд Київради пропозиції щодо надання пільг по оплаті оренди стаціонарних об’єктів торгівлі з продажу україномовної друкованої продукції (книгарень та книжкових кіосків).

Заходи у сфері наукових досліджень розвитку етномовних процесів у столиці

24. Проводити соціологічний моніторинг динаміки розвитку етномовної ситуації та процесів функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, за результатами якого визначати пріоритетні напрямки реалізації мовної політики в місті.

ІІ. Інформаційно-просвітницька діяльність

25. Щорічно до дня народження Т. Г. Шевченка проводити у Київській міській державній адміністрації та районних у м. Києві держадміністраціях церемонію вшанування кращих популяризаторів українського слова (керівників вузів, працівників освіти, культури, представників громадських об’єднань) з врученням Подяк Київського міського голови і цінних подарунків.

26. Сприяти в організації радіопрограми “Мови рідної палітра” на каналі “Голос Києва”.

27. Сприяти в організації на сторінках газети “Столиця” рубрики “Мова про мови” та відповідної рубрики в газеті “Хрещатик”.

28. Постійно залучати засоби масової інформації (газети та телерадіоканали) до висвітлення міських та районних заходів щодо виконання мовного законодавства, обговорення актуальних питань сучасного стану функціонування української мови та завдань щодо підвищення її авторитету та престижності.

29. Проводити традиційний міський літературно-мистецький вечір до Міжнародного дня рідної мови.

30. Проводити до Дня української писемності та мови (9 листопада) церемонію вшанування кращих видавців української книги м. Києва та інших популяризаторів української мови з врученням відзнак Київського міського голови.

31. Проводити конкурс “Квітни, мово — зірнице слова!” на знання української та національних мов серед представників національ них меншин.

Освітньо-виховні заходи

32. Здійснювати комплекс організаційно-методичних заходів по реалізації рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99 про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо використання державної мови у навчальному процесі в дошкільних, загальних середніх, професійно-технічних та вищих навчальних державних і комунальних закладах України.

33. Розширювати мережу навчальних закладів (ліцеїв, гімназій, колегіумів тощо) та спеціалізованих класів з поглибленим вивченням української мови та літератури, а також сприяти створенню системи безперервної мовної освіти: дошкільний заклад освіти — середній загальноосвітній навчальний заклад — вищий навчальний заклад.

34. До початку нового навчального року забезпечувати школи м. Києва україномовними підручниками в повному обсязі.

35. При формуванні бюджету міста в межах загальних асигнувань по галузі “освіта” передбачати кошти на забезпечення передплати україномовної періодики для шкіл м. Києва.

36. Створити робочі групи з науковців, кращих вчителів-практиків, методистів для розробки регіональних навчальних і методичних посібників з української мови.

37. Оголосити міський конкурс на створення кращого регіонального україномовного підручника, навчального і методичного посібника, передбачивши матеріальне заохочення творчості науковців і педагогів, які братимуть участь у розробці підручників, навчальних і методичних посібників та їх апробації і експертному оцінюванні.

38. Підготувати пропозиції до Міністерства освіти і науки та Державного Комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення щодо централізованого забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва серією програмної літератури “Шкільна бібліотека” українською мовою.

39. Розробити та впровадити україномовне програмне забезпечення в рамках реалізації концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів.

40. Розробити і видати навчально-методичні посібники, комп’ютерні програми з української мови, розробити програми циклів телерадіоуроків з української мови і літератури.

Культурно-мистецькі заходи

41. Здійснювати перспективне планування державних замовлень на створення україномовних вистав і концертних програм. Розширити практику державних замовлень на першопрочитання творів сучасних українських авторів для театрів комунальної власності міста.

42. Продовжити практику видання для навчальних закладів естетичного виховання нотних збірок української музики, методичних посібників, навчальних програм з різних фахів з урахуванням культурно-мистецьких традицій українського народу, забезпечувати централізоване виготовлення навчальної документації державною мовою для дитячих шкіл естетичного виховання м. Києва.

43. Поновити практику широкого проведення в кінотеатрах м. Києва декад українського кінематографа та фестивалів українського кіно, показу фільмів кіностудій України, зарубіжних кіностудій, створених на основі українського етносу, української класичної та сучасної літератури і драматургії та озвучення українською мовою.

44. Організовувати у дитячих кінотеатрах міста показ фільмів на допомогу вивченню шкільної програми з української мови та літератури.

45. Забезпечувати під час проведення міських творчих мистецьких заходів (конкурси, фестивалі, мистецькі вечори, концерти тощо), обов’язкове виконання творів української музики, висвітлення кращих зразків національної духовної спадщини.

46. При організації культурно-мистецьких заходів на міжнародному рівні (Дні міст-побратимів, фестивалі, мистецькі конкурси, виставки тощо) формувати та проводити мистецькі програми державною мовою.

ІІІ. Координуюча діяльність

47. Спільно з вищими навчальними закладами та громадськими організаціями проводити науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, спрямовані на піднесення ролі української мови як державної, зміцнення її престижу та соціальної значимості.

48. Вивчити питання про відкриття окремого бюджетного поточного рахунку “Українська мова в українській столиці” для накопичення коштів від меценатів та спонсорів на виконання програми утвердження державної мови, розробивши для цього комплекс заохочувальних заходів.

49. Надавати киянам безоплатну мовознавчу допомогу (силами спеціалістів-філологів, мовознавців, лексикографів) з питань українського правопису, українського літературного слововживання. З цією метою організувати роботу спеціалізованої телефонної служби “Громадська мовознавча приймальня” на базі кафедри української мови одного із столичних вузів.

Шефські зв’язки

50. В порядку надання шефської допомоги громадським організаціям, українським національно-культурним товариствам у ближньому зарубіжжі, Асоціації міст України, військовим морякам Чорноморського флоту (м. Севастополь) безоплатно передавати їм україномовні словники.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua