МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

ЗВЕРНЕННЯ зборів трудового колективу історичного факультету

02/27/2005 | Михайло Свистович
ЗВЕРНЕННЯ
зборів трудового колективу історичного факультету Запорізького національного університету до делегатів конференції трудового колективу ЗНУ

Шановні колеги!

Ми, члени трудового колективу історичного факультету Запорізького національного університету, звертаємося до Вас з пропозицією визнати незадовільною діяльність ректора ЗНУ Савіна В.В. і мотивуємо свою позицію наступним:

1. На сьогодні склалася система управління університетом, яка базується на адміністративному та бюрократичному контролі за усіма сферами діяльності ЗНУ. На ключові посади призначаються люди, виходячи з особистої відданості, а не за принципом компетентності та професіоналізму. Існує невідповідність рівня кваліфікації кадрів, що призначаються ректором на керівні посади структурних підрозділів університету, тим завданням, які цим посадовцям треба вирішувати. Така невідповідність унеможливлює ефективну і скоординовану роботу факультетів та кафедр. А це, у свою чергу, є перепоною для подальшого поступального розвитку університету.

2. Невиправдано збільшується штат допоміжних структурних одиниць університету, що не мають прямого відношення до навчально-виховного та наукового процесу.

3. Справедливе обурення науково-педагогічного складу викликає запровадження практики, коли забезпечення усіх видів навчальної роботи регламентується наперед визначеною ректором кількістю ставок. При цьому апелюють до Постанови КМУ № 1134. Водночас виділення ставок для тих чи інших факультетів базується на особистих стосунках ректора з деканами та завідуючими кафедрами, а не на реальних потребах забезпечення навчального процесу.

4. Трудовий колектив і досі не повідомили, за що Колегія МОН України ще у квітні 2004 р. рекомендувала колишньому міністру В.Г.Кременю притягти ректора ЗДУ В.В.Савіна до відповідальності. Колектив не поінформований про суть проблеми і чи була виконана ця рекомендація.

5. Враховуючи те, що на конференції трудового колективу ЗДУ 31.08.2004 р. ректор ЗДУ В.В.Савін, порушивши норми ст.37 Закони України “Про вищу освіту” в частині щорічного звіту керівника навчального закладу про свою діяльність на посаді ректора, не прозвітував безпосередньо про свою діяльність (В.В.Савін звітував про діяльність ректорату), пропонуємо конференції трудового колективу прийняти рішення звернутися до Міністра освіти і науки України С.М.Ніколаєнка з вимогою направити до Запорізького національного університету компетентну комісію для всебічної перевірки діяльності ректора ЗНУ В.В.Савіна.

Ухвалено на зборах трудового колективу історичного факультету ЗНУ протокол № 2 від 22 лютого 2005 р.)

Голова Турченко Ф.Г.

Секретар Нестеренко Л.О.


ВІДКРИТИЙ ЛИСТ КОЛЕКТИВУ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Шановний пане Президенте України, пані Прем’єр-Міністре України, пане
Міністре освіти і науки України, пане Генеральний прокуроре, шановні
народні депутати!

Колектив Запорізького національного університету хоче звернути Вашу увагу на те свавілля, що вже стільки часу відбувається у стінах університету після призначення ректором Валерія Васильовича Савіна.

За час його ректорства з університету пішли “за власним бажанням” більше 200(!) кадрів професорсько-викладацького складу, серед яких провідні науковці не тільки регіону, але й всієї України та світу. Звільнялись вони, не витримуючи психологічного тиску, ультиматумів, залякування, погроз та інше. Пан Савін змінив майже усіх деканів факультетів та проректорів, поставивши на їх місце своїх ставлеників.

В університеті створено атмосферу 30-х років із усіма притаманними їй рисами. Під час помаранчевої революції саме В.В.Савін відрахував через політичні мотиви 2 студентів історичного факультету. Спроби страйкування студентів жорстоко придушуються. В університеті, що має бути осередком демократії, не існує ніякої свободи слова і думки. Десятки провідних професорів, докторів наук пройшли через принизливе горнило залякувань Савіна з вимогою добровільно піти з університету. Десятки контрактів не продовжується абсолютно без аргументації причини. Будь-які спроби висловити недовіру ректору караються негайними звільненням.

За ректорства пана Савіна повністю дестабілізовано ситуацію з гуртожитками, тоді як корпуси університету прикрашають нові банки, що орендують площі. Усі викладачі університету занепокоєнні фінансовими справами ректора, що бере величезні кредити в банківських структурах. Ректор не виконує зобов’язання перед місцевою владою, у результаті простоюють і робляться непридатними цілі будівлі передані місцевою адміністрацією у власність університету. За фінансові махінації ректор вже отримував догану Міністерства освіти і науки України. Серед команди ректорату – значна частина непрофесійних людей, підібраних лише за ознакою особистої відданості.

Ім’я В.В.Савіна нерозривно пов’язано з такими явищами як корупція, хабарництво, лицемірство. Ставлення ректора до т.зв. "опозиційних факультетів", що підтримували В.Ющенка на виборах відрізняється особливою зухвалістю. Численні перевірки не дають змоги проводити навчально-виховний процес. Цілі факультети позбавлені доступу до мережі Інтернет. Робота пана Савіна на посаді ректора ставала неодноразово предметом викривальних публікацій як у регіональних, так і центральних засобах масової інформації. Діяльністю ректора ЗНУ обурена уся інтелігенція, громадськість регіону.

Перебування на посаді ректора Запорізького національного університету шкодить авторитету самого університету, дискредитує його, унеможливлює нормальний науково-педагогічний процес.

Ми звертаємо увагу Генерального прокурора та народних депутатів України на факт нечуваного порушення прав людини, Конституції та законів України і просимо втрутитись у ситуацію, колектив університету вимагає розслідування діяльності В.В. Савіна у судовому порядку.

Колектив університету негайно вимагає від влади, передусім нового Міністра освіти і науки пана С.М. Ніколаєнка терміново направити до Запоріжжя урядову комісію з метою перевірити основні напрямки роботи В.Савіна і достроково розірвати контракт з ним, а також оголосити конкурс для обрання нового ректора. Цей крок буде свідчити про справді якісно новий підхід нової влади до державного управління.

З повагою, студентство, професорсько-викладацький склад
Запорізького національного університету.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua