МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Звернення учасників Круглого столу „Проблеми збереження архівної та музейної спадщини в сучасній Україні у контексті втрат Львівського архіву”

10/31/2005 | Mary
Президентові України
В.А. Ющенку

Голові Верховної Ради України
В.М. Литвину

Прем’єр-міністрові України
Ю.І. Єханурову


ЗВЕРНЕННЯ
учасників Круглого столу
„Проблеми збереження архівної та музейної спадщини
в сучасній Україні у контексті втрат Львівського архіву”

18 жовтня 2005 р. у Києві відбувся Круглий стіл „Проблеми збереження архівної та музейної спадщини в сучасній Україні у контексті втрат Львівського архіву”, організаторами якого виступили Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Академія мистецтв України, Міжнародний фонд „Україна 3000”. У його роботі взяли участь народні депутати, провідні історики, архівісти, музейні фахівці, діячі культури і мистецтв України.
Під час обговорення учасники Круглого столу висловили своє занепокоєння станом збереження, наукового опрацювання та популяризації історико-культурної спадщини України, зокрема, в галузі музейництва та архівістики. Змушені констатувати, що на сьогодні рівень уваги з боку держави і суспільства до проблем культури залишається вкрай незадовільним. Це призводить у наш час до непоправних втрат унікальних пам’яток, які без перебільшення можна порівняти тільки з тими, що зазнала Україна під час Другої світової війни. Типовими прикладами цього є втрати фондів Центрального державного історичного архіву України, м. Львів, архіву м. Кам’янця-Подільського та Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, – злочини, замовники і виконавці яких ще й досі не викриті слідством.
Пожежі, затоплення, крадіжки та інші катастрофи стали буденними явищами існування українських архівних та музейних установ. Однією з головних причин цього є халатне й байдуже ставлення до проблем державного забезпечення культури, адміністративно-командний підхід до управління гуманітарною сферою. Фінансування програм культури здійснювалось і здійснюється за залишковим принципом. Системні проблеми, що накопичувалися у сфері культури і духовності, створюють загрозу самого існування Національного архівного фонду та Музейного фонду України. На думку учасників Круглого столу, це істотно підриває авторитет України на шляху до повноправного членства у європейському співтоваристві.

Розглянувши проблеми збереження музейної та архівної спадщини, пропонуємо:
І. Вважати збереження та поповнення архівної, музейної та бібліотечної спадщини проблемою загальнонаціонального значення.
ІІ. Здійснити відповідне законодавче, правове, фінансове та кадрове забезпечення цієї важливої для майбутнього України справи.
ІІІ. Провести загальну інвентаризацію архівних, музейних та бібліотечних фондів України, запровадивши їх поділ за категоріями відповідно до значущості.

Вважаємо за необхідне у найкоротший термін вжити такі заходи:

Президентові України взяти під особистий контроль питання охорони та збереження культурної спадщини.

Верховній Раді України:
1. Забезпечити прийняття нових редакцій чи змін до Законів „Про музеї та музейну справу”, „Про охорону культурної спадщини”, „Про охорону археологічної спадщини”, „Про благодійництво та благодійні організації” та ін., які б відповідали сучасним потребам, зокрема:
• сприяли розвитку благодійництва та меценатства у галузі культури;
• створювали нормативно-правову базу з регулювання приватного колекціонування об’єктів культурної спадщини;
• встановлювали чітку процедуру реєстрації приватних колекцій;
• посилювали кримінальну відповідальність за викрадення культурних цінностей з музеїв і архівів, проведення незаконних розкопок археологічних пам’яток тощо.
2. Прийняти нові Закони України „Про охорону музеїв та заповідників”, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення протидії незаконному обігу архівних цінностей)”, а також низку законодавчих актів з врегулювання передавання на зберігання документів з особового складу від суб’єктів підприємницької діяльності тощо.
3. Винести на громадські слухання з проблем культурної спадщини у Верховній Раді України питання втрат та охорони рухомих і нерухомих пам’яток історії та культури.

Кабінетові Міністрів України:
1. Затвердити Державну програму розвитку архівної справи на 2006 – 2010 рр. та забезпечити її фінансування.
2. Розробити:
• Стратегію розвитку музейної та реставраційної справи в Україні на 2006 – 2015 р.;
• Державну програму збереження Музейного фонду України та забезпечити її фінансування. Передбачити у програмі зміцнення матеріально-технічної бази музейних установ; упорядкування територій довкола музеїв; забезпечення музеїв системами охоронної та пожежної сигналізації, іншими охоронними пристроями; створення електронних копій музейних пам’яток; популяризацію музейних та інших зібрань через ЗМІ, Інтернет, друковану продукцію, експозиційну та виставкову діяльність, тощо.
3. Здійснити заходи щодо підвищення рівня оплати праці та соціального захисту працівників архівної, музейної та бібліотечної галузей.
4. Взяти під особливий контроль процес реорганізації Міністерства культури і туризму України, зокрема, щодо створення Державної служби національної культурної спадщини на базі Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, Державної служби охорони культурної спадщини і Відділу аналізу та прогнозування музейної справи цього Міністерства.
5. У рамках зазначеної реорганізації Міністерства культури і туризму України створити окрему науково-дослідну установу, яка виконуватиме функції науково-методичного та законодавчого супроводження діяльності музеїв, здійснюватиме моніторинг загального стану галузі та прогнозування її розвитку тощо.
6. З метою координації роботи у музейній сфері створити при Кабінеті Міністрів України Міжвідомчу Раду з питань розвитку музейництва із залученням народних депутатів, представників НАН України, громадських та благодійних організацій, незалежних експертів, комерційних структур тощо.
7. Забезпечити прозорість процедури розробки та прийняття рішень щодо всіх музейних проектів, які мають національне значення, зокрема, щодо створення Культурно-мистецького та музейного комплексу „Мистецький Арсенал”, присвоєння статусу „Національний” низці музеїв і заповідників та ін.
8. Спільно з Київською міською державною адміністрацією терміново вирішити питання щодо надання належних приміщень Національному науково-дослідному реставраційному центру України та Музею історії м. Києва.
9. Забезпечити централізовану позавідомчу охорону музейних і архівних установ для запобігання втрат та зобов’язати Міністерство фінансів своєчасно здійснювати фінансування цієї охорони.
10. Порушити перед Генеральною прокуратурою України, МВС, СБУ та іншими органами питання щодо необхідності створення спеціалізованого міжвідомчого підрозділу для розслідування справ, пов’язаних з викраденням історико-культурних цінностей.
11. Розглянути питання про відповідальність посадових осіб Державного комітету архівів України та Центрального державного історичного архіву, м. Львів, за невиконання службових обов’язків зі збереження архівної спадщини.

Генеральній прокуратурі та Міністерству внутрішніх справ України взяти під особливий контроль хід розслідування справи про пограбування Центрального державного історичного архіву України, м. Львів, та перевести її розгляд до м. Києва.


За дорученням учасників Круглого столу підготували:


Я.С. Яцків

Академік НАН України,
член Президії НАН України,
Президент Міжнародної Асоціації Україністів

М.Г. Жулинський

Академік НАН України,
народний депутат України,
Голова підкомітету з питань
охорони історико-культурної спадщини Комітету Верховної Ради
з питань культури і духовності

18 жовтня 2005 р.
м. Київ


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua