МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Звернення представників наукового та експертного співтовариства до Президента України у зв’язку з фактичною ліквідацією Національного інституту проблем міжнародної безпеки

11/07/2008 | guest
Ми незалежні представники наукового та експертного співтовариства, звертаємося до Вас, пане Президенте, у зв’язку з Вашим Указом від 4 листопада 2008 р. № 997/2008 “Про деякі заходи щодо забезпечення скорочення видатків Державного бюджету України на утримання органів управління”, яким передбачається ліквідація Національного інституту проблем міжнародної безпеки.
Цей крок викликає обґрунтоване занепокоєння, оскільки спрямований на суттєвий підрив безпекового сегменту національної фундаментальної науки та прикладних досліджень. Прямим наслідком таких дій стане згортання досліджень у сфері національної та міжнародної безпеки. В умовах значного загострення міжнародної ситуації та ускладнення зовнішньополітичних завдань України, які безпосередньо випливають з практичної реалізації євроатлантичної стратегії України й небувалого ускладнення українсько - російських відносин, зниження національного наукового потенціалу в сфері безпеки несе в собі загрозу національній безпеці в цілому.
Звертаємо Вашу увагу що на даний момент науковою безпековою проблематикою безпосередньо в Україні опікується винятково Національний інститут проблем міжнародної безпеки. Поєднуючи експертно-аналітичну діяльність з фундаментальною наукою та прикладними дослідженнями, Інститут готує висококваліфікованих фахівців за спеціальностями: 21.01.01 – основи національної безпеки держави, 21.01.03 – гуманітарна і політична безпека держави, 21.03.02 – регіональна безпека держави, 21.03.03 – геополітика.
За останні п’ять років в Інституті захищено близько 30 кандидатських і докторських дисертацій. Спеціалізована рада Інституту є єдиною в Україні за означеним фахом.
Дотичні до зазначених спеціальностей дослідження Інституту економіки й міжнародних відносин НАН України не виходять безпосередньо на проблеми національної, регіональної та глобальної безпеки й не готують науковців відповідного фаху.
Надважливо, що подальший розвиток прикладних і фундаментальних досліджень з питань безпеки корелюється основними положеннями Закону України “ Про основи національної безпеки України” (2003 р.) та Європейською політикою безпеки та оборони (2003 р.). Остання передбачає, зокрема «... проведення наукових досліджень спрямованих на вироблення й засвоєння нової методології кризового безпекового менеджменту».
Зважаючи на зазначене, звертаємося до Вас, Пане Президенте, з проханням переглянути ту частину Указу, яка безпосередньо торкається долі Національного інституту проблем міжнародної безпеки. Ми переконані, що започаткований Вами стратегічний курс на посилення національної безпеки України в її внутрішньому та міжнародному виявах передбачає не згортання наукових досліджень у сфері безпеки, а послідовне поглиблення цих досліджень. Запевняємо Вас, що є всі підстави вважати: науковий потенціал Національного інституту проблем міжнародної безпеки є достатнім для продуктивної роботи в сфері національної безпеки та ефективного пошуку ефективних відповідей на глобальні, регіональні виклики національним інтересам України.

З повагою та сподіваннями на порозуміння.
Представники наукового та експертного співтовариства України.

Відповіді

 • 2008.11.07 | guest

  ПАХОМОВ Юрій Миколайович , академік НАН України, доктор економічних наук, професор, директор Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України

 • 2008.11.07 | guest

  ЛЕВЕНЕЦЬ Юрій Анатолійович , доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

 • 2008.11.07 | guest

  ДАНИЛОВ Сергій Іванович, Центр близькосхідних досліджень

 • 2008.11.07 | guest

  СЕМИВОЛОС Ігор Миколайович, Центр близькосхідних досліджень

 • 2008.11.07 | guest

  КРУТОВ Василь Васильович – генерал-лейтенант, доктор юридичних наук, професор, колишній заступник секретаря РНБОУ (2005-2006 рр), засновник спецпідрозділу «Альфа» СБУ

 • 2008.11.07 | Олена Весел

  ЄВТУХ Володимир Борисович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, проректор Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова

 • 2008.11.07 | Олена Весел

  НАУЛКО Всеволод Іванович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор Київського славістичного університету

 • 2008.11.07 | Олена Весел

  ЛИСЕНКО Юрій Григорович – член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, директор Інституту проблем економічної динаміки Донецького державного Університету

 • 2008.11.07 | Олена Весел

  ЧУМАЧЕНКО Микола Григорович – радник президії НАН України, академік НАН України, доктор економічних наук, професор

 • 2008.11.07 | Олена Весел

  СОСКІН Олег Ігорович - заступник голови координаційної ради громадської ліги "Україна-НАТО", Директор Інституту трансформації суспільства

 • 2008.11.07 | Олена Весел

  ЛІБАНОВА Ела Марленівна – член-кор. НАН України, доктор економічних наук, професор, директор Інституту демокрафії і соціальної політики НАН України

 • 2008.11.07 | Олена Весел

  Олена Сирінська, координатор форуму "Європейський клуб", сайт "Майдан"

 • 2008.11.08 | Sean

  Олександр Северин, кандидат юридичних наук, радник сайту www.maidan.org.ua

 • 2008.11.08 | guest

  Ігор Зубко, президент Благодіного Фонду "Оберіг"

 • 2008.11.08 | guest

  Тодоров Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, заступник директора Науково-інформаційного центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету

 • 2008.11.08 | Tatarchuk

  Олександр Татарчук, модератор форуму "Майдан-Крим"

 • 2008.11.09 | ziggy_freud

  Пушкар Віктор Валентинович, канд. психол. наук, науковий співробітник КНУ ім. Шевченка

 • 2008.11.09 | guest

  Микитенко Вікторія Володимирівна, головниц науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу та макроекономічного аналізу Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, д.е.н., с.н.с., академік академії економічних наук України

  мета такої санації, напевне, не в скороченні кількості співробітників та реструктуризації наукових установ, а в необхідності отримання для спробітників нового ЗакладУ статусу держслужбовця
 • 2008.11.10 | guest

  Никитин Сергей Николаевич, сервис-менеджер.

 • 2008.11.10 | guest

  Головiзнiна Ганна Едуардiвна, маркетолог

 • 2008.11.12 | Олена Весел

  ПОПОВИЧ Мирослав Володимирович - академік НАН України, директор інституту філософії НАН України

 • 2008.11.12 | Олена Весел

  ЛИТВИН Володимир Михайлович - доктор історичних наук, академік НАН, віце-президент Національно Академії наук, народний депутат ВРУ

 • 2008.11.12 | Олена Весел

  КОЛЄСНІКОВА Ніна Михайлівна - доктор економічних наук, професор, проректор Державного економіко-технологічного університету транспорту

 • 2008.11.12 | Олена Весел

  ШУЛЬГА Микола Олександрович - доктор соціологічних наук, професор, заступник директора Інституту соціології НАН України

 • 2008.11.12 | Олена Весел

  ЄМЄЛЬЯНОВ Олександр Сергійович - член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор.

 • 2008.11.12 | Олена Весел

  КІНАХ Анатолій Кирилович – народний депутат України, президент Українського союзу підприємців та промисловців, секретар РНБОУ (2005 – 2006 рр.)

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  МАНЖОЛА Володимир Андрійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського інституту міжнародних відносин

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович – академік-секретар НАН України, академік НАН України, доктор економічних наук, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  КАМІНСЬКИЙ Євген Євменович – заслужений діяч науки та техніки, доктор історичних наук, професор

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ГОНЧАРЕНКО Олександр Миколайович – доктор історичних наук, президент Центру міжнародних та стратегічних досліджень

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ПОТЄХІН Олександр Олександрович – доктор історичних наук, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Київського інституту права НАН України

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  КУБЕЛІУС Олександр Анатолійович (о. Олександр) – протоієрей, доктор теології

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  БАЗИЛЮК Антоніна Василівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Національного транспортного університету

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ЛЕВКОВЕЦЬ Петро Романович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного транспортного університету

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  РОМАНЕНКО Лариса Федорівна - доктор економічних наук, професор, академік Української академії наук, заслужений працівник освіти України, перший проректор Відкритого міжнародного університету розвитку людини,

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ЛАПКО Олена Олександрівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Київського інституту банківської справи (НБУ)

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  АКУЛЬШИН Олександр Олексійович - доктор технічних наук, заступник Голови правління Українського нафтогазового інституту

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  БОНДАР Інтерна Касянівна - доктор економічних наук, професор, завідувач відділом соціальної політики НДЕІ Мінекономіки України,

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  АЛЕКСЄЄВ Ігор Валентинович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Національного університету Львівська політехніка

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  КУЗЬМІН Олег Євгенович - доктор економічних наук, професор, Директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету Львівська політехніка

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  КРИКАВСЬКА Євген Васильович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Національного університету Львівська політехніка

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ДАНИЛЮК Микола Олексійович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ),

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ЗАРУБІН Юрій Олексійович - доктор технічних наук, професор, виконуючий обов’язки директора НДІ Нафтогазової промисловості НАК “Нафтогаз України”

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ОКАРА Андрій Миколайович, кандидат юридичних наук, директор Центру східноєвропейских досліджень, Москва.

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ЄРМОЛАЕВ Андрій Васильович – директор Центра соціальних досліджень «Софія»

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ФЕСЕНКО Володимир – кандидат філософських наук, Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента"

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ФІНЬКО Антон Євгенович – кандидат політичних наук, експерт Київського центру політичних досліджень та конфліктології

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  РОМАНЕНКО Юрій – директор аналітичного центру «Стратагема», керівник спецпроектів видання "Главред"

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ВОЛОВИЧ Олексій Олексійович - кандидат історичних наук, директор Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Одесі.

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ЖАНГОЖА Рустем – доктор філософських наук, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, член Всесвітньої Асоціації письменників - Міжнародний PEN-centr, член Спілки письменників України

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  БАБИЧ Богдана Миколаївна – директор Інституту практичної політики

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  МІШИН Андрій Олександрович – кандидат політичних наук, директор Державного інституту розвитку сім’ї та молоді

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ГОНЧАР Михайло - директор енергетичних програм, Центр "НОМОС", консультант Секретаря РНБО (1996-2000 р.р.)

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  КРАПІВІН Олександр Васильович - доктор історичних наук, професор, зав. кафедрою міжнародних відносин та зовнішньої політики, директор Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки Донецького національного університету

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ФІЛІПЕНКО Антон Сергійович - доктор економічних наук, професор, Президент Української асоціації економістів-міжнародників

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  БОГДАНОВИЧ Володимир Юрійович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри національної безпеки НАДУ при Президентові України

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  КОНОНЧУК Світлана – керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ВОЗНЯК Тарас - головний редактор Незалежного культурологічного часопису "Ї" (Львів)

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  МАГДИШ Ірина, редактор Незалежного культурологічного часопису "Ї" (Львів)

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  БЕЛАШКО Сергій Олександрович – директор Агентства соціальних комунікацій

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  БІЛЕЦЬКИЙ Михайло Іванович - кандидат фізико-математичних наук, політолог

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  МАНАЧИНСЬКИЙ Олександр Якович - кандидат воєнних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент МКА, директор програми військові стратегічні дослідження Українська асоціація євро-атлантичної інтеграції

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ТОЛСТОВ Сергій Валер’янович - директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ЯКУШИК Валентин Михайлович – доктор політичних наук, професор Національного Університету Києво-Могилянська Академія

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  АМЕЛЬЧЕНКО Наталія Анатолівна – завідувач кафедри політології Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  МАКСИМЕНКО Ірина - Центр міжнародних досліджень ОНУ імені І.І. Мечникова

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  МОКІЙ Анатолій Іванович - доктор економічних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків Львівської комерційної академії, головний науковий співробітник Регіонального філіалу НІСД у м. Львові

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  МАЛЬСЬКИЙ Маркіян Зіновійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби, декан факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Ів.Франка

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  МИКІЄВИЧ Михайло Миколайович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри європейського права, заступник декана факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Ів.Франка

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ГРАБИНСЬКИЙ Ігор Михайлович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету ім. Ів.Франка

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  РЕПЕЦЬКИЙ Василь Миколайович – кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права Львівського національного університету ім. Ів.Франка

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  БІЛЕНКО Юрій Іванович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів Львівського національного університету ім. Ів.Франка

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  АНТОНЮК Наталія Володимирівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму Львівського національного університету ім. Ів.Франка

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ЗЕЛЕНЬКО Галина Іванівна - доктор політичних наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, провідний науковий співробітник Львівського національного університету ім. Ів.Франка

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  МЕДВІДЬ Федір, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності при НАН України, провідний науковий співробітник Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ТОЛКАЧОВ Олексій, голова Громадського комітету національної безпеки України

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  МАРЧУК Валерій, проректор Київського гуманітарного інституту

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  МАЦЕЛИК Михайло, завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін Національного університету ДПС України

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ШТУКАТУРІН Сергій, керівник Центру політологічних досліджень

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ЛЕЙВІКОВ Сергій, газета “А5”

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  УМЛЯНД Андреас, The Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt, Bavaria (Німеччина)

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ЄРМОЛЕНКО Володимир, керівник інформаційно-аналітичного веб-сайту Європейський освітній портал

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  БОРКОВСЬКИЙ Антін, заступник головного редактора “Газети по-львівськи”

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ГОЛОБОРОДЬКО Ірина, член Міжнародної правозахисної Ассоціаціі, заступник голови Одеської обласної громади греків, член Національної Спілки журналістів, головний редактор газети «Одиссос».

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ФЛУРІ Філіп, заступник директора Женевського центру демократичного контролю над збройними силами (DCAF http://www.dcaf.ch/) (Швейцарія)

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  КРУШИНСЬКИЙ Вадим Юрійович – доктор політичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченко, інститут міжнародних відносин

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ГОЛОБОРОДЬКО (ЛІНАРДАТО) Ірина Володимирівна, правозахистник, член Міжнародної правозахистної Асоціації, член Національної Спілки Журналістів, головний редактор газети «Одісос», заступник голови Одеської обласної громади греків ім.. Г.Г. Маразлі

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ШЕЛЕСТ Ганна Володимирівна - старший науковий співробітник Регіональної філії Національного інституту стратегічних досліджень у м. Одеса

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ЛЯХ Віталій Васильович - доктор філософських наук, завідуючий відділом історії зарубіжної філософії Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України;

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2008.11.27 | guest

   Гнатюк Роман Михайлович - Голова громадської організації "Асоціація молодих управлінців та підприємців"

   Вважаю, що за умов економічної кризи потрібно не ліквідовувати та скорочувати подібні інститути, а залучати їх до вирішення цієї кризи.
 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ПОПОВ Борис Васильович - кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України;

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  БЕЛИЧЕНКО Андрій Валентинович - кандидат філософських наук, науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України;

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ДЗЮБА Іван Михайлович – радник Президента України, академік НАНУ.

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ПАВЛИЧКО Дмитро Васильович – письменник, Голова Всесвітньої української координаційної ради, Герой України.

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  КОСЕНКО Іван Семенович - член-кор.НАНУ, директор дендропарку «Софіївка» (Умань).

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ЛОКТЄВ Вадим Михайлович – академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАНУ, академік НАНУ.

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  ТАРАЩЕНКО Дмитро Трохимович – учений секретар Відділення фізики і астрономії НАНУ, к.ф-м.н.

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  БЄЛЯЄВ Олександр Євгенович – чл.-кор.НАНУ, Інститут фізики напівпровідників НАНУ.

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  СКЛЯРЕНКО Віталій Григорович – академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства, директор Інституту мовознавства НАНУ, академік НАНУ.

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  БУРБЕЛА Віктор Анастасович – учений секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАНУ, к.філол.н.

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  КНЯЗЄВ Святослав Ігорович – учений секретар Відділення економіки НАНУ, к.е.н.

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  БЄЛОВ Олександр Федорович - лауреат Державної премії в галузі науки і техніки 2002 р., Заслужений діяч науки і техніки, директор Інституту стратегічних досліджень 1996 –2001 р.

 • 2008.11.13 | Олена Весел

  АНТИПЕНКО Володимир Федорович – доктор юридичних наук, генерал-майор СБУ.

 • 2008.11.13 | guest

  Марина Козоріз

 • 2008.11.13 | guest

  Володимир Ковтунець, математик, Київ

 • 2008.11.13 | vkhanas

  Володимир Ханас, Тернопіль

 • 2008.11.13 | guest

  Орел Дмитро Миколайович, математик

 • 2008.11.13 | guest

  БІЛЕЦЬКИЙ Олександр Васильович, секретар Харківської обласної громадської організації “Комітет громадянської безпеки”

 • 2008.11.14 | guest

  Кузнєцов Юрій, менеджер, Полтава

 • 2008.11.14 | guest

  ПОКОТИЛЕНКО Руслан Вікторович, к.е.н., старший науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України

 • 2008.11.14 | guest

  Шутальова Марія, математик, м. Харків

 • 2008.11.15 | guest

  Савченко Олег - викладач Севастопольського Національного Університету Ядерної Енергетики та Промисловості, громадський діяч.

  Інститут треба розвивати, а не таке робити з ним!!!


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua