МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Заява Асоціації народних депутатів України

02/15/2001 | Майдан-Інформ
З А Я В А
Асоціації народних депутатів України

Асоціація народних депутатів України - єдина організація, що об'єднує народних депутатів України різних скликань,
виходячи з історичної місії І-го і ІІ-го скликань Верховної Ради України та морально-політичної відповідальності перед українським народом депутатів, які виконали функції "батьків-засновників" щодо самої держави України, її нової Конституції, всіх її основних державних органів і інститутів та конституційно-правової бази, щодо висунення багатьох сучасних політичних лідерів на високі державні посади, - сьогодні, у відповідальний для долі України момент, заявляє :
Ми - народні депутати України, які приймали Декларацію про державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності України, нову Конституцію України та інші фундаментальні законодавчі акти, - глибоко стурбовані нинішньою політичною ситуацією в державі. Закладаючи підвалини держави для народу, ми прагнули процвітання всієї України, справжньої демократії і законності, а не встановлення кримінальної диктатури, загроза остаточного утвердження якої реально нависла над нашою державою. Сьогодні в державі процвітає свавілля, беззаконня і безвідповідальність корумпованого чиновництва, що в купі з олігархічними кланами розграбовує і руйнує Україну. Здобутки національно-патріотичних сил початку 90-х років фактично знищено. Під реальною загрозою сьогодні опинилися фундаментальні цінності, відданість яким об'єднує всіх нас, - державна незалежність України, демократія, право і законність, права і свободи людини і громадянина. Національні інтереси є чужими правлячому олігархічному режиму.
Ми вважаємо, що кореневою причиною сьогоднішнього стану нашого суспільства і держави є глибокі деформації в організації влади, порушення фундаментальних засад балансу і розподілу влади, які мають бути у демократичному суспільстві і які було закладено нами ще у Декларації про державний суверенітет України. Засновуючи в 1991 році посаду Президента України, ми прагнули за допомогою цього інституту посилити позиції України в боротьбі за свій суверенітет і державну незалежність, посилити гарантії забезпечення основних прав людини і громадянина. Проте, з тих пір повноваження Президента під тиском Леоніда Кучми неодноразово посилювалися за рахунок повноважень Парламенту та Уряду і досягли небаченого і непритаманного для демократичного супільства гіпертрофованого розміру.
Зруйнування основи основ демократичного суспільства - системи стримування і противаг - неминуче мало привести до того, що всі гілки та органи влади опинилися під неусипним тотальним "патронатом"-тиском президентської влади, в країні не діють закони, а лише воля можновладця, немає незалежного суду і справжнього правосуддя, придушена свобода слова. Суспільне життя все більше набуває внутрішніх ознак тоталітаризму брежнєвсько-сталінського зразка, пануючими настроями у суспільстві у все більшій мірі стають апатія, зневіра і страх. "Справа Г.Гонгадзе" і "касетний скандал", що спричинили загострення сьогоднішньої політичної кризи, стали останньою краплею, що переповнила чашу суспільного терпіння.
Ми переконані, що головним напрямом подолання сьогоднішньої політичної кризи має бути системна конституційна реформа, відновлення демократичного балансу між гілками влади, усунення конституційно-правових можливостей для наступу диктатури і тоталітаризму.
Ми глибоко стурбовані наступом правлячого режиму на український парламентаризм. Рішуче висловлюємося на підтримку парламентаризму як основи й запоруки демократії та розцінюємо антипарламентську істерію у деяких державних й інших заангажованих ЗМІ та у виступах політиків як один з ключових елементів наступу на демократію і торування шляху відкритій диктатурі. А заклики до розпуску Верховної Ради у способи, не передбачені Конституцією, або до її саморозпуску, який взагалі відсутній у Конституції, вважаємо провокаційними підбурюваннями до антиконституційного державного перевороту і вимагаємо належного реагування на них правоохоронних органів.
Ми глибоко стурбовані, що Генеральна прокуратура та інші правоохоронні органи, які ми засновували та створювали законодавчу базу їх діяльності, не забезпечують належного правопорядку, миру й спокою громадян. Хід "розслідування" справи щодо зникнення журналіста Георгія Гонгадзе викликали справедливе обурення і недовіру до дій правоохоронців як в українському суспільстві, так і у міжнародних організаціях. Більше того, недолугість і безпорадність у розслідуванні цієї справи є, на жаль, скоріше закономірними. Не розслідуванними сьогодня залишаються практично всі акти політичного тероризму останніх років. Зокрема, ми не маємо задовільної відповіді правоохоронців про жодну з таких справ стосовно наших колег-депутатів - про вбивства Вадима Гетьмана, Євгена Щербаня, Бориса Ст. Олійника, про замах на життя Володимира Бортника, про обставини загибелі Вадима Бойка, В'ячеслава Чорновола, Сергія Драгомарецького, Михайла М'ясковського, Юлія Мазура, про репресії щодо Леопольда Табурянського, Костянтина Лященка та інших справ. Ми вимагаємо належного і невідкладного розслідування "справи Гонгадзе" та всіх названих справ, покарання злочинців, належної юридичної і політичної відповідальності керівників правоохоронних органів, що проявили непрофесіоналізм чи пряме потурання злочинцям.
Ми глибоко стурбовані станом свободи слова в Україні - однієї з базових свобод людини, що оберігає демократичне суспільство від деградації і зловживань. Сьогодні свобода слова є незрівняно меншою ніж на початку 90-х років, коли нами були прийняті всі базові закони щодо діяльності ЗМІ. Планомірний багаторічний наступ триває по всіх напрямках - адміністративних, фінансових, кримінально-терористичних, а "справа Гонгадзе" стала трагічним апофеозом цього наступу. Поділяємо стурбованість і оцінки стану свободи слова в Україні, що містяться у висновках і рекомендаціях ПАРЄ, у заявах представників Євросоюзу та ОБСЄ, вважаємо їх серйозною пересторогою щодо принципової невідповідності українських реалій європейським стандартам цивілізованості і демократії. Ми вважаємо, що правлячому режиму потрібно не вдаватися до антиєвропейської істерії з цього приводу, а робити належні висновки і невідкладні кроки з безумовного виконання рекомендацій.
Ми заявляємо про свою повну моральну підтримку дій нашого колеги Олександра Мороза з оприлюднення у Верховній Раді аудиозаписів розмов вищих посадових осіб держави. Заява О.Мороза від 28 листопада 2000 р. - це сміливий і мужній крок високого морального і громадянського гатунку. Незалежно від подальших подій, цей вчинок сприятиме очищенню українського суспільства і політики. Україна вже ніколи не буде такою німотною і застрашеною, а влада - цинічною і безкарною, як це було до 28 листопада. Ми категорично не згодні із лицемірними заявами про шкоду, начебто, авторитету України від "касетного скандалу". Навпаки, саме заява О.Мороза і подальший розвиток подій в Україні засвідчив усьому світові, що в країні є внутрішні сили для самоочищення і руху до справжньої демократії.
Ми вважаємо необхідним якнайскоріше розв'язання "касетного скандалу", оскільки ймовірні дії посадових осіб, що випливають з цих записів, є несумісними з нормами цивілізованого демократичного суспільства. Вважаємо, що спосіб одержання цих записів жодним чином не може впливати на правову, політичну та морально-етичну оцінку відповідних діянь вищих посадових осіб, на чолі з Президентом Л.Кучмою. Тому кожен день перебування на своїх посадах осіб, які, вірогідно, вчинили тяжкі зловживання владою та прямі злочини, є глибоко аморальним і неприпустимим. Саме це найбільше може шкодити міжнародному авторитету України. Ми також занепокоєні тим, що авторитету України шкодить зволікання з остаточною достовірною експертизою плівок і вжиттям належних політичних і правових заходів за її наслідками, оскільки саме це провокує широкі публікації у світових ЗМІ цих записів (у достовірності яких вже майже ніхто не сумнівається) як розмов чинних вищіх посадових осіб нашої держави із "смакуванням" специфічної лексики та брутальних висловів. Діюча влада, фігуранти цих записів і, найперше, Президент України Л.Кучма мають бути найбільше зацікавлені у невідкладному встановленні автентичності всіх записів, якщо їх спростування не лицемірні. Ми вимагаємо, щоб така експертиза була зроблена за допомогою ПАРЄ та ЄС, оскільки лише такій експертизі можуть довіряти і в Україні, і в світі.
Ми заявляємо про свою підтримку громадянської активності і небайдужості до долі України учасників акції "Україна без Кучми". Ми закликаємо працівників правоохоронних органів бути вірними народу і Консти-туції України - забезпечити реалізацію в повному обсязі конституційних свобод громадян на мирні збори та демонстрації, убезпечити їх від різноманітних провокацій, зберегти порядок та спокій на наших вулицях.
Ми заявляємо про свою підтримку новоствореного Форуму національного порятунку, його мети і програми діяльності. Демократична, правова, цивілізована держава з розумним розподілом влад, з ефективною системою стримувань і противаг, з чистою і прозорою політикою, "з простим і праведним законом", із справедливим і незалежним судом, з повною підконтрольністю влади суспільству - це і наша мета, сьогодні як і 5, і 10 років тому.
Асоціація народних депутатів України закликає співвітчизників до широкої участі у справі захисту незалежності України, зміцнення її державності, захисту конституційних прав і свобод громадян !

Прийнято Шостими річними зборами Асоціації народних депутатів України


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua