МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

ПРОГРАМА ДІЙ ФОРУМУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПОРЯТУНКУ

04/07/2001 | Майдан-Інформ
Десять років тому було здобуто незалежність України. Тоді для багатьох майбутня Україна уявлялася суспільством рівних можливостей, де кожен громадянин матиме гарантовані громадянські права, заможне життя, можливість вільного спілкування з навколишнім світом,

Незалежний розвиток нашої держави протягом останніх десяти років показав: тоталітарна система влади не тільки збереглася а набула потворних форм. Відбулась узурпація влади Президентом та кількома кланово-олігархічними структурами. Парламент (Верховну Раду) обмежено у правах, громадські інституції не стали дієвою частиною політичної системи, засоби масової інформації позбавленні можливостей нести об'єктивну інформацію громадянам. Суди, міліція, прокуратура, податкова служба перетворилися на політико-репресивні інструменти, які дедалі активніше співпрацюють з криміналітетом. Брехня стала способом здійснення державного управління. Тиск, шантаж, залякування, переслідування, інакомислення з боку виконавчої влади при злиднях, безробітті і соціальній незахищеності сформували в суспільстві настрої страху, зневіри і безнадії. Поглиблюється розрив між народом і державою, між людиною і владою. Адміністрування руйнує економіку, сприяє наскрізній корумпованості влади. Диктатура відстоюючи інтереси кланів, загрожує втратою державності.

Для маскування своєї стратегічної лінії вище керівництво України продумано маніпулювало загрозою комуністів, які під реставраторськими гаслами перетворилися в очах багатьох на дійсну небезпеку для незалежності України. На тлі негараздів, що мали і мають місце в українській економіці, комуністам вдалося перетворитися на псевдоальтернативну, керовану владою "опозицію" в Україні.

Все це стало гальмом на шляху економічного і політичного розвитку України. Процес первісного накопичення капіталу в Україні, на відміну від інших європейських держав, відбувся шляхом перерозподілу державної власності між небагатьма конкретними особами. Це стало передумовою зрощення бізнесу, влади і криміналу. Як наслідок - в державі утворилася невелика каста людей, яка має зверхприбутки при загальному зубожінні населення. У другій половині 90-х років ця група стала найбільш реальною опорою влади в нашій державі, замінивши собою інші політичні та громадські інституції або взявши ці інституції під свій контроль.

Політична криза в Україні продемонструвала^ що насправді:

а) в Україні склалася кримінально-кланова система влади, здатна творити і приховувати злочини;

б) влада в державі позбавлена поняття відкритості, їй не знайомі поняття моральності і честі, вона нехтує не лише правами людини, а й її життям;

в) Україна завдяки зовнішній політиці влади поступово віддаляється від Європи і перетворюється на сировинний придаток інших держав;

г) нинішня політична система в Україні є далекою від пропагованих ідеалів громадянського суспільства, вона нездатна до важливих структурних перетворень через авторитарну модель управління державою;

д) реформування економічної, політичної, адміністративної системи в Україні наштовхується на протидію владного режиму.

Саме тому найближчими цілями Форуму є:
відставка нинішнього Президента, як особи, що несе персональну відповідальність за створення і
зміцнення такої системи влади;

ліквідація політичної влади кланово-олігархічних угрупувань, відставка і покарання тих, хто
безпосередньо винен у здійсненні злочинів;

внесення змін до Конституції, які перерозподіляють владні повноваження у трикутнику Президент
Парламент-Уряд, посилення ролі і взаємної відповідальності парламенту і Уряду;

проведення дійсно прозорих демократичних виборів Президента і парламенту;

створення Уряду народної довіри, затвердження його програми парламентом;

створення незалежної системи судочинства;

посилення органів самоврядування через законодавче забезпечення їх фінансових, матеріальних і
організаційних можливостей;

перетворення України на державу, яка би захищала життя, майно і гідність її громадян;

об'єднання всіх суспільних верств заради зміцнення України як фактора європейської і світової
політики;

кардинальна зміна суспільних стосунків та розвитку і утвердження Людини як найвищої суспільної
цінності.

Наша головна мета - побудова в Україні справді правової, демократичної, соціальної, як це передбачено у Конституції, держави, в якій буде захищені права й розкуто ініціативу кожного громадянина.

Ми переконані, що політика і мораль повинні бути взаємопов'язані. Ми впевнені, що політика повинна бути відкритою і творитися чистими руками. Той, хто йде у політику, повинен володіти окрім професійних та ділових ще й моральними якостями. Народ, який обирає своїх політиків і довіряє їм свої долі, має право знати правду про їх діяльність і має право відібрати свій вотум довіри у тих, хто зрадив сподівання народу. В основі нашої політичної системи повинні лежати солідарність усіх верств населення, демократія, відкритість, порядок.

Ми переконані, що в Україні повинно утвердитися справжнє народовладдя через конституційну реформу, створення системи стримувань і противаг, за якої жодна особа чи жоден орган не зможе узурпувати владу.

Форум національного порятунку не зводить свою діяльність виключно до усунення від влади Леоніда Кучми. Наша ціль - зміна системи влади.
Ми виступаємо за:

повернення України на європейський шлях розвитку, подальшу інтеграцію у європейські та світові
структури;

демократизацію суспільства і суспільних відносин;

впровадження реформ, спрямованих на створення умов для повноцінного розвитку соціально-
орієнтованої ринкової економіки;

правове забезпечення та реальні гарантії свободи слова в Україні.

Слово, засоби масової інформації та інформаційні потоки повинні стати надбанням всієї
нації, а не окремих кланів і груп;

ліквідацію корупції у вищих ешелонах влади та відновлення законності;

визнання нечинними міжнародних угод, підписаних протягом останнього десятиліття, які
суперечать законам та національним інтересам України;

виведення суспільних відносин з тіні і утвердження Закону у всіх сферах життєдіяльності;

забезпечення у повному обсязі правових гарантій, наданих громадянам Конституцією України,
дотримання принципу: держава існує для людини, а не людина для держави.

створення правових підстав для усунення з посади Президента (в тому числі через процедуру
імпічменту та референдуму).

Досягнення поставлених цілей створять сприятливі умови для зміни свідомості людини в українському суспільстві. Наша позиція є чіткою: ми не уявляємо радикальної зміни політичної системи без того, аби допомогти людям перетворитися на вільних громадян^ здобути власне "я" і громадянське самоусвідомлення. Ми - за перетворення українців на суспільство вільних людей, які самі творять власну історію.

Форум національного порятунку виступає за радикальну зміну управлінської еліти в Україні. Нинішнє керівництво держави на всіх рівнях мусить поступитися місцем новим кадрам - тим, що відбулися як особистості протягом останнього десятиліття, які займали моральну позицію і принципово виступали проти корумпованого режиму та наділені новим світоглядом та новими якостями.

Форум є координуючим органом об'єднаної опозиції, завданням якого є перетворення України на спільний дім всіх її громадян, де гарантуються гідність людини, право і закон, а інститути і правові засади слугують основним інструментом потреб і захисту прав людини. Форум є виразником загальноукраїнського руху і відображає утвердження нових засад в усіх сферах соціального життя.

Дії Форуму базуються на принципі консенсусу поколінь, коли енергія і активність молодих, нових лідерів поєднується з вірністю, честю, розумом і організаційним досвідом лідерів старшого покоління.

Після обрання нового парламенту, приведення до присяги нового Президента і оголошення складу нового Уряду, Форум національного порятунку складає свої повноваження, поступаючись місцем іншим легітимним структурам або може продовжити своє існування у новій якості (як координаційна рада політичних сил, партій, політичний блок тощо).

Кожен член Форуму зберігатиме своє місце в подальшому політичному житті України і діятиме в залежності від свого світогляду, політичних переконань і стратегічного бачення розвитку України.

Наш народ заслуговує на краще життя, і наша діяльність буде присвячена тому, аби наблизити Україну та українців до процвітання та добробуту. Не маємо жодних ілюзій і не вибудовуємо утопічних планів. Ми віримо у мудрість нашого Народу, нашої Нації, і віримо у власні сили, у те, що нам вистачить волі, розуму, терпіння і народної підтримки, аби втілити дану Програму.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua