Майдан-Моніторинг

З 2012 року ми офіційно розпочинаємо новий проект «Майдан-Моніторинг», який є природнім розвитком того, що ми робили попередні 11 років.

Ми збиратимемо і досліджуватимемо факти про порушення владою кількох ключових статей Конституції України, що стосуються прав і свобод громадян, і реагуватимемо на ці факти таким чином, щоби владі було «неможливо відмовитися» пояснювати свої дії, а в ідеалі – і виправляти порушення. Ми просимо вас, шановні читачі, повідомляти нам про випадки порушення статей Конституції, що перелічені нижче, свідками яких ви стали самі, або пересилати нам повідомлення зі ЗМІ на цю тему, які потраплять вам на очі:


1. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. (ст.19)

2.  Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати  і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на  свій вибір. (ст.34)

3. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність... Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. (ст.35) 

4. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей… Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. (ст.36) 

5. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації (ст.39)

6. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. (ст.40)
 
На кожен документально підтверджений випадок порушення чогось з переліку ми будемо направляти офіційні запити чи звернення до відповідних органів, а в разі неотримання чи неналежної відповіді за необхідності оскаржувати це в судовому порядку. Ми привертатимемо увагу ЗМІ та міжнародних організацій до випадків порушення прав і свобод. Вся наша діяльність в рамках проекту оприлюднюватиметься на сайті «Майдан». Крім того, ми проведемо спеціальні дослідження того, як влада дотримується цих статей Конституції і спробуємо виявити нормативні акти, які перешкоджають  цьому, як ми вже зробили з правом на мирні збори раніше і належно реагуватимемо.

Проект Майдан-Моніторинг неофіційно діє вже з осені 2011. Ми провели кілька досліджень (права на мирні збори, доступ до інформації), ініціювали судовий процес (по оскарженню порядку проведення мітингів в Києві), розпочали кампанію проти законопроекту «Про охорону суспільної моралі», який загрожує свободі слова в Інтернеті і не тільки, підготували конституційно-правовий висновок і за допомоги небайдужого нардепа внесли пропозиції щодо зміни  до цього законопроекту, вручили підсумки нашого моніторингу особисто двом послам (і навіть отримали реакцію), і ще багато чого зробили. Тепер, завдяки підтримці Міжнародного Фонду Відродження, ми матимемо змогу перевести цю діяльність на системний рівень. Долучайтеся!

Пишіть нам про порушення на monitor@maidan.org.ua

Виконавцями проекту є Громадський інформаційно методичний центр "Всесвіт" і ВГО "Альянс Майдан"