12 правил ресурсу «Майдан-Моніторинг»

1. «Майдан-Моніторинг» діє у межах та на підставі Конституції України, Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод,  відповідних законів України.

2. «Майдан-Моніторинг» гарантує позаполітичність та незаангажованість своєї діяльності. На сайті не допускається розміщення політичної або комерційної реклами або будь-яких матеріалів за грошову чи будь-яку іншу винагороду.


3. «Майдан-Моніторинг» приймає повідомлення про порушення прав і свобод лише у тому разі, якщо вони супроводжуються документами, що підтверджують правопорушення (поштою, факсом, у відсканованому вигляді, фотографіями, аудіо-, або відеоматеріалами), або супроводжуються точним посиланням на відповідний офіційний документ, існування і зміст якого ми можемо перевірити через відповідний інформаційний запит.


4. «Майдан-Моніторинг» не приймає повідомлення:

  
- анонімні;
  
- не підтверджені документально відповідно до п.3;

  
- про корупційні діяння, якщо це прямо не пов'язано з порушенням конституційних прав і свобод, підтвердженим документально у відповідності до п.3;

  
- про приватне (поза виконанням службових обов'язків працівників органів державної влади та місцевого самоврядування) життя людей;

  
- про порушення прав і свобод фізичними і юридичними особами, що не є органами державної влади, місцевого самоврядування, посадовими особами;

  
- будь-які інші повідомлення, не пов'язані безпосередньо з порушенням конституційних прав і свобод.


4. «Майдан-Моніторинг» розцінює повідомлення про порушення прав і свобод посадовою особою певного органу державної влади чи місцевого самоврядування як повідомлення про правопорушення з боку відповідного органу як інституції.


5. «Майдан-Моніторинг» гарантує кожній особі чи органу державної влади або місцевого самоврядування, згаданим на сайті, право на розміщення на сайті свого коментаря без купюр чи цензурування. У кожному випадку повідомлення про порушення прав і свобод звертається до відповідного органу влади, місцевого самоврядування чи посадової особи за офіційним коментарем.


6. «Майдан-Моніторинг» здійснює верифікаційну процедуру щодо всіх повідомлень про порушення прав і свобод за таким протоколом:

а) отримання неанонімного, документально підтвердженого повідомлення,

б) встановлення його належності до інформації про порушення прав і свобод,

в) звернення до відповідного органу державної влади, місцевого самоврядування чи посадової особи за офіційним коментарем електронною поштою,

 
г) у випадку ненадання відповіді на електронний запит – письмове звернення (рекомендованим листом, зі зворотним поштовим повідомленням) за офіційним коментарем,

д) розміщення офіційного коментаря в розділі «Майдан Моніторинг».


7. «Майдан-Моніторинг», відповідно до ст.24 Конституції України, виходить з того, що громадяни України мають рівні конституційні права і свободи і є рівними перед законом. Ми не дискримінуємо нікого за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками


8. «Майдан-Моніторинг», у випадку функціонування на сайті інструменту для самостійного розміщення відвідувачами повідомлень, здійснює модерацію чи премодерацію, унеможливлюючи розміщення на сайті повідомлень, що порушують Конституцію та закони України, честь та гідність людей.


9. «Майдан-Моніторинг» уникає конфлікту інтересів своїх співробітників та партнерів проекту: повідомлення про порушення прав і свобод безпосередньо щодо цих осіб можуть розміщені на сайті (з дотриманням стандартних вимог і верифікаційної процедури) лише за умов:

а) консенсусу адміністративної групи (Ради) проекту щодо наявності порушення,

б) особистого підпису відповідної особи під відповідною "персоналізованою" у такий спосіб інформацією.


10. «Майдан-Моніторинг» застерігає, що ніщо, вміщене на сайті, не може вважатися ствердженням вчинення будь-якою особою злочину, встановлення чого є прерогативою суду.


11. «Майдан-Моніторинг» приймає пожертви на свою діяльність від фізичних та юридичних осіб на принципах прозорості використання та звітування.


12. «Майдан-Моніторинг» заявляє, що при зміні нашої внутрішньої політики зміст встановлених цими пунктами обмежень та обов'язків «Майдан-Моніторинг» може бути розширено, але не звужено.