Підтверджено

Дискримінація жінок щодо проходження військової служби

12/6/2015 - 14:04 Київ

Що трапилося
Військові посади, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками рядового, сержантського і старшинського складу передбачені у Тимчасовому переліку штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу із урахуванням тих, на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок, та відповідних їм військових звань і тарифних розрядів посад, затвердженому наказом Міністра оборони України від 02.12.08 № 600. До вказаного Переліку у 2010 р. були внесені зміни, які дещо розширили перелік посад, на які можуть призначатися жінки.

Відповідно до наказу Міністра оборони України № 46 «Про введення в дію Переліку посад офіцерського складу, на які можуть призначатися жінки, прийняті на військову службу за контрактом у добровільному порядку», жінки можуть бути призначені на такі посади: юрисконсульт, старший інженер (інженер) та інженер стаціонарного вузла зв’язку, начальник (заступник) відділу обробки інформації, начальник зміни стаціонарного вузла зв’язку, черговий по зв’язку, начальник лабораторії (складу), старший картограф (топограф), картограф (топограф), офіцер-психолог, офіцер-народознавець, офіцер з правового виховання, офіцер-психофізіолог, перекладач, старший перекладач, референт-перекладач, редактор-перекладач, начальник (помічник начальника) фінансової служби, начальник (заступник начальника) секретного відділення частини в усіх органах управління, старший (молодший) науковий співробітник, начальник аптеки, начальник лазарету (медпункту), начальник відділення поліклініки (санаторію, будинку відпочинку), старший ординатор, ординатор. У зв’язку із внесенням змін до зазначеного наказу (на підставі наказу Міністра оборони України № 259 «Про внесення доповнень до наказу Міністра оборони України № 46») для жінок стали доступними посади льотчика та штурмана.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України існує перелік спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік: медична; зв'язок (телефоністи, телеграфісти, радисти, радіотелефоністи, радіотелеграфісти, радіометристи, радіомеханіки, радіооператори, телеграфні механіки, фототелеграфісти, фоторадіотелеграфісти; обчислювальна техніка (техніки, майстри, механіки, оператори); оптичні та звукометричні засоби вимірювання і метрології (техніки, майстри, метеоспостерігачі, гідрометеоспостерігачі); картографія, топогеодезія, фотограметрія і аерофотослужба; поліграфія; кінорадіомеханіки.
Юридичний коментар
Відповідно до ст.21 Конституції України "Усі люди є вільні і рівні у своїй гідности та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними". Відповідно до ст.24 Конституції України "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками <...> статі. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей <...> у громадсько-політичній діяльности, <...> професійній підготовці, <...> правовим захистом". На наше переконання придатність людини до військової служби має обумовлюватися її фактичною здатністю виконувати певні військові функції, а не статтю. Наразі багато жінок, фактично беручи участь в АТО, нарівні з чоловіками мають проблеми з фактичним оформленням цієї участи. Відтак ми констатуємо дискримінацію, порушення норм ст.21, 24 Конституції України, Закону України "Про засади запобігання і протидії дискримінації в Україні", ст.14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.1 Протоколу №12 до цієї Конвенції
Лишити коментар
Заголовок:
Email:
Коментарі:
Захисний код:
Captcha