Майдан / Статті  

додано: 16-10-2003
Максим СТРІХА: Чи насправді українці прагнуть до ЄЕП?

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1066297614.html

Одним із головних аргументів української влади при укладанні угоди про Єдиний економічний простір було те, що близько 70% наших громадян начебто підтримують вступ України до ЄЕП. При цьому було знехтувано серйозними застереженнями соціологів про те, що сама постановка «голого» запитання - ви за чи проти ЄЕП? - позбавлена сенсу, оскільки респондент не має інформації про суть нового євразійського об’єднання.

Тому на замовлення Інституту відкритої політики Київським міжнародним інститутом соціології з 26 вересня по 6 жовтня 2003 року було проведено всеукраїнське соціологічне дослідження щодо ставлення громадян України до ЄЕП. Методом інтерв’ю було опитано 1010 респондентів віком від 18 років, що мешкають у 110 селах, селищах міського типу, містах усіх областей та Криму, а також у Києві. Вибірка була репрезентативна щодо дорослого населення України, багатоступенева, випадкова на кожному етапі. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.

Виходячи з тексту угоди про ЄЕП, респондентам пропонувалося відповісти на запитання: “Чи підтримаєте Ви Угоду про створення Єдиного економічного простору Росії, України, Білорусі й Казахстану, якщо згідно з нею частина суверенітету України буде передана регулюючому органу, в якому Росія матиме абсолютну більшість голосів і рішення якого будуть для України обов’язковими?”

Як свідчать результати проведеного опитування, ставлення до створення в рамках Угоди про єдиний економічний простір Росії, України, Білорусі й Казахстану регулюючого органу, в якому Росія матиме абсолютну більшість голосів і рішення якого будуть для України обов’язковими, значно частіше отримує серед громадян України негативну оцінку, ніж позивну. Позитивно до неї ставляться менше третини респондентів, тоді як негативно - 44%.

Супротивники підписання Угоди на зазначених вище умовах переважають її прихильників у Західному, Західно-Центральному та Східно-Центральному регіонах, тоді як у Південному та Східному регіонах, навпаки, прихильників більше, ніж супротивників. Хоча, як бачимо, майже в усіх регіонах мова йде про відносну більшість. Супротивники Угоди лише в Західному регіоні становлять абсолютну більшість населення, а прихильники Угоди в жодному з регіонів не становлять абсолютної більшості.

Чим вищий освітній рівень респондентів, тим більше серед них супротивників Угоди, і тим більший “розрив” між часткою супротивників і часткою прихильників. Так, якщо серед людей з початковою або неповною середньою освітою супротивники Угоди переважають прихильників лише на 4%, то серед тих, хто має повну середню освіту - на 9%, серед респондентів з середньою спеціальною освітою - на 14%, а серед людей з вищою або незакінченою вищою освітою - на 25% (майже вдвічі).

У Західному регіоні ставлення представників різних вікових груп до Угоди практично не відрізняється (у всіх вікових групах тут домінують її супротивники). У всіх інших регіонах ці відмінності є досить значними. Так, у Південному регіоні, де загалом серед населення частіше спостерігається прихильне ставлення до Угоди, серед молоді переважають її супротивники (у віковій групі від 18 до 34 років їх 57%, тоді як прихильників - лише 31%). У Східному регіоні, де також переважає прихильне ставлення до Угоди, серед молоді частки її супротивників і прихильників приблизно рівні (відповідно 42% і 39%).

Ставлення до Угоди істотно залежить від національності опитаних. Як бачимо з таблиці 3, серед етнічних українців супротивників цієї угоди більше, ніж прихильників, а серед росіян, навпаки, підтримують Угоду половина респондентів, виступають проти трохи менше третини.

Отже, громадяни України, навсупереч твердженням Банкової і російськомовних ЗМІ, насправді далекі від одностайного схвалення Угоди про створення Єдиного економічного простору Росії, України, Білорусі й Казахстану. Коли, як показують попередні дослідження, створення зони вільної торгівлі не викликає заперечень у більшості громадян, то перспектива створення в рамках Угоди регулюючого органу, рішення якого будуть для України обов’язковими, і в якому Росія матиме абсолютну більшість голосів, частіше сприймається населенням України негативно. Супротивників такої угоди особливо багато серед мешканців західних і центральних регіонів, молоді, людей з високим освітнім рівнем, етнічних українців.

Тому, якщо можливий референдум з приводу вступу України до ЄЕП на визначених у Ялті умовах відбувся б по-справжньому демократично, і якби опоненти євразійської інтеграції мали б змогу вільно обгрунтовувати свою точку зору в електронних ЗМІ, з високим ступенем імовірності можна було прогнозувати негативний результат такого референдуму. Втім, автор свідомий того, що демократичний референдум у кучмівській Україні - поняття з розряду ненаукової фантастики.

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1066297614.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua