Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 11-12-2004
О. В. Білецький: Правова оцінка відключень теплопостачання

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1102791487.html

10. 12. 04
м. Харків

Шановний "Майдане"!

Прочитав сьогодні на Ваших сторінках про те, що до Вас з усієї України надходять численні повідомлення про масове відключення цілих міст (Вінниця, Днепропетровськ, Євпаторія, Одеса і т. д.) від теплопостачання, та що Ви починаєте спеціальний моніторинг цього питання (URL: http://maidan.org.ua/static/news/1102616704.html та інш).

У зв'язку з цим, вважаю за свій громадянський обов'язок привернути через Вас увагу наших співвітчизників до правової сторони цієї дуже важливої і актуальної суспільно-політичної проблеми.

Вся справа в тому, що організації, які надають житлово-комунальні послуги, за чинним законодавством України взагалі не мають права відключати жилі приміщення громадян та об'єкти соціальної сфери від тепло-, електро, газо- і водопостачання. Й особливо - у разі несплати громадянами цих послуг з поважних причин (наприклад, через малозабезпеченість сім'ї, фактичний сукупний доход якої є нижчим за гарантований державою прожитковий мінімум).

Спробую це пояснити.

Насамперед, згідно Загальної декларації прав людини (ст. 25) та Конституції України (ст. 48), прямим функціональним обов'язком нашої держави є щомісячне забезпечення усього населення країни якісними житлово-комунальними послугами у певних і чітко визначених (достатніх) обсягах.

Отже, за своєю суттю дії житлово-комунальних служб такого роду, як відключення, є не лише протиправним посяганням на конституційці права і свободи громадян, але також і протиправним зазіханням на відповідні функції та зобов'язання (міжнародні та конституційні) нашої держави.

Дії такого роду з боку цих служб вступають у прямий конфлікт із статтями 1, 3, 8, 21, 22, 27, 47, 48, 49, 50, 64, 68 Конституції України.

Відомо, що норми нашої Конституції є нормами прямої дії. Отож, будь-які нормативно-правові акти (наприклад, ті ж відомчі правила, на які звичайно й посилаються у випадках відключень постачальники житлово-комунальних послуг), якщо вони прямо чи опосередковано суперечать положенням Конституції і законів, або ж протиправно обмежують конституційні права і свободи громадян, апріорі являються неконституційними (ст. 8, 22, 64, 68). Тобто, вони не можуть мати на території України юридичної сили, а їх виконання є правопорушенням, що підлягає покаранню у відповідності до закону (ст. ст. 19, 60 Конституції).

Треба звернути увагу й на ту обставину, що у ст. 4 нового Цивільного кодексу України, який діє з 01.01.2004 р., сказано таке:

"1. Основу цивільного законодавства України становить Конституція України (254к/96-ВР). 2. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України. Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) та цього Кодексу (далі - закон)… 3. Цивільні відносини можуть регулюватись актами Президента України у випадках, встановлених Конституцією України (254к/96-ВР). 4. Актами цивільного законодавства є також постанови Кабінету Міністрів України. Якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням цього Кодексу або іншому закону, застосовуються відповідні положення цього Кодексу або іншого закону. 5. Інші органи державної влади України, органи влади Автономної Республіки Крим можуть видавати нормативно-правові акти, що регулюють цивільні відносини, лише у випадках і в межах, встановлених Конституцією України (254к/96-ВР) та законом. 6. Цивільні відносини регулюються однаково на всій території України".
Далі. Примусове відключення населення суперечить вимогам базового Закону України "Про прожитковий мінімум" (№ 966-XIV від 15.07.1999 р.) та Закону України "Про державні соціальні cтандарти і державні соціальні гарантії" (№2017-III від 05.10.2000 р.). У відповідності до них, наша держава також зобов'язується постійно дбати про забезпечення всім громадянам необхідного для збереження їхнього життя та здоров'я рівня споживання продуктів харчування і непродовольчих товарів, а також надавати їм достатні житлово-комунальні послуги.

Відключення населення є прямо забороненим діючою Постановою Верховної Ради України № 512-IV від 18.03.1999 р., в пункті 2 якої говориться: "Заборонити Кабінету Міністрів України, місцевим органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам і організаціям незалежно від форм власності відключати жилі приміщення від енерго-, тепло-, водо- і газопостачання та відселяти із житла громадян у разі невнесення ними плати за житлово-комунальні послуги в зв'язку з невиплатою заробітної плати або пенсії і непризначенням субсидії".

Також у пункті 4 Постанови Верховної Ради України № 2456-III від 07.06.2001 р. сказано: "До виконання цієї Постанови Кабінету Міністрів України, органам державної влади та органам місцевого самоврядування не застосовувати [будь-які! - О. Б.] санкції за несплату житлово-комунальних послуг, крім сімей, фактично отриманий сукупний доход яких перевищує сукупний прожитковий мінімум членів цих сімей".

Статтею 6 Закону України "Про прожитковий мінімум" (№ 966-XIV від 15.07.99) передбачено, що: "Посадові особи, винні у порушенні законодавства про прожитковий мінімум, несуть відповідальність згідно з законами".

Окрім того, необхідно привернути увагу ще й до того, що у Законі України "Про основи національної безпеки України" (№ 964-IV від 19.06.03) під поняттям "національна безпека", насамперед, розуміється "захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, при якій забезпечується стабільний розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізація реальних і потенційних загроз національним інтересам" (ст. 1). На перше місце серед усіх пріоритетів наших національних інтересів цей Закон ставить "гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина" (ст. 6). А от серед внутрішньополітичних загроз - "порушення з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування Конституції і законів України, прав і свобод людини і громадянина" (ст. 7).

Отже, об'єктивна правова оцінка та можливі юридичні наслідки для такого роду дій, як незаконне відключення тепло-, електро, газо- та водопостачання від жилих приміщень та об'єктів життєзабезпечення міст і сіл, що брутально порушує конституційні права і свободи громадян України, посягає на соціальні функції та гарантії держави, а також суттєво загрожує національній безпеці держави, думається, цілком зрозумілі.

Тепер кілька слів про те, що належить робити у випадках відключень.
Якщо Вас відключили від енерго-, тепло-, газо- і водопостачання, то неодмінно одразу ж звертайтеся з відповідними письмовими заявами до органів центральної державної і місцевої влади, які повинні здійснювати постійний нагляд за додержанням вимог чинного законодавства та захищати від неправомірних посягань "гарантовані Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи людини та громадянина" (ст. 4 Закону України "Про прокуратуру").

Однак, завжди пам'ятаймо, що СПАСІННЯ ПОТОПАЮЧИХ - ЦЕ, ПЕРШ ЗА ВСЕ, СПРАВА РУК САМИХ ПОТОПАЮЧИХ!..

І ще таке. На протязі останніх двох років ми, тобто переважна більшість пересічних громадян України, систематично піддаємось протиправному тиску з боку різних житлово-комунальних служб та всіляких сумнівних "ООО", які за допомогою судових позовів або шляхом так званої "реструктуризації" намагаються стягнути з нас неіснуючу де-юре "заборгованість" за фактично ненадані послуги. Тому, щиро бажаючи допогти своїм братам-українцям у самостійному відстоюванні ними своїх конституційних прав і свобод, додаю до цього листа й текст своєї "Промови в суді". Вона була опублікована на рубежі 2003-2004 років у харківській газеті "Клочок правды" та викликала значний суспільний інтерес.

Більш повний текст цієї "Промови" українською мовою можна знайти на інтернет-сайті "Харків юридичний +" (www.urist.kharkov.ua) , у розділі "Законодавство"/ "Консультації".
З повагою та найкращими побажаннями до всіх,
Громадянин України
О. В. Білецький

Общественно-политическая газета Дзержинского районного Совета г. Харькова
"КЛОЧОК ПРАВДЫ", № 24 (32) декабрь 2003 г. - С. А-5, А-6.

----
Рубрика: Гражданская самооборона

РЕЧЬ В СУДЕ
гражданина Украины
Белецкого Александра Васильевича
(с сокращениями)

Дорогие наши читатели! В этом предновогоднем номере мы открываем новую рубрику - "Гражданская самооборона". И знакомим вас с житейским опытом тех харьковчан, кто "не скулил, не ныл", а СОПРОТИВЛЯЛСЯ. Читайте, сравнивайте, делайте выводы. И не опускайте руки. СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ! Нет безнадежных ситуаций!

Уважаемый Суд!
Начать свое выступление я хотел бы со следующего заявления. Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" (далее - КП "ХТС"), подавая на нас свой иск в суд, не имело для этого никаких правовых оснований.
Мы считаем, что эти претензии КП "ХТС" к нашей семье противоречат: ст. 25 Всеобщей декларации прав человека (995_015), целому ряду статей Конституции Украины (254к/96-ВР), Закону Украины "О прожиточном минимуме" (966-XIV), Закону Украины "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях" (2017-III), Указу Президента Украины "О социальной защите малообеспеченных граждан в условиях перехода на полную оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг" (№ 1239/99 от 30.09.99), постановлениям Верховной Рады Украины: "Об оплате жилищно-коммунальных услуг населением Украины" (№ 512-XIV от 18.03.99), "Об информации Кабинета Министров Украины о состоянии и формировании цен и тарифов в жилищно-коммунальной сфере" (№ 2456-III от 07.06.01), "О рекомендациях парламентских слушаний "Пятая годовщина принятия Конституции Украины. Права и свободы граждан Украины - надежды и реальность" (№ 2692-III от 13.09.01) и др.
Более того. Эти претензии истца противоречат даже Постановлению Кабинета Министров Украины № 1497 от 30 декабря 1997 г., на которое он непосредственно ссылается в своем заявлении. Ведь в п. 8 "Правил предоставления населению услуг по водо-, теплоснабжению и водоотведению", которые содержатся в этом Постановлении, сказано: "Услуги предоставляются потребителю в соответствии с договором предоставления населению услуг по водо-, теплоснабжению и водоотведению (далее - договор), который разрабатывается исполнителем в соответствии с типовым договором (приложение № 1 к этим Правилам) и заключается по его инициативе". Дальше в п. 9 "Правил" говорится такое: "Права, обязанности и ответственность исполнителя и потребителя, предусмотренные этими Правилами, вступают в действие с момента заключения договора".
Итак, как можно видеть, эти Правила прямо требуют от исполнителя, чтобы он разработал и заключил с потребителем соответствующее соглашение, типовая форма которого специально предусмотрена и прилагается. И только при наявности этого письменного договора между исполнителем и потребителем могут возникнуть какие-либо правовые отношения и взаимные обязанности. Однако между нами и КП "ХТС" никакого письменного либо устного соглашения не существует…
Нам стало известно о том, что в других судебных делах представители КП "ХТС" очень часто ссылаются на, так сказать, "принцип по умолчанию". То есть, если между ними и потребителем нет никакого соглашения, но потребитель оплачивает какую-то сумму, то это истолковывается так, что он якобы проявляет желание заключить соглашение и, следовательно, де-факто его заключил.
Поэтому мы должны специально обратить внимание на то, что в ст. 42 Гражданского кодекса Украины сказано: "Соглашение, для которого законом не установлена определенная форма, считается также заключенным, если из поведения лица видно его желание заключить соглашение ". В ст. 43 того же кодекса указывается: "Соглашения, которые исполняются во время их заключения, могут заключаться устно, если иное не установлено законодательством", а вот в ст. 44 ГК, - что соглашения государственных, кооперативных и других общественных организаций между собой и с гражданами "должны заключаться в письменной форме". Следовательно, поскольку в нашем случае Постановлением № 1497 все-таки установлена определенная форма соглашения, то и "принцип по умолчанию" тут ну никак не может действовать…
Далее. Истец уверенно утверждает, что якобы наша семья задолжала ему сумму в размере 800 грн. 24 коп. Да еще и просит суд "принудительно" взыскать ее с нас. Поскольку этот вопрос о наличии долга, вообще, а также о конкретной сумме этого долга, в частности, как раз и есть во всем этом деле самым интересным, - и, как мы дальше увидим, самым важным, так как он напрямую связан с общеукраинской проблемой незаконного завышения тарифов и системным злоупотреблением своим монопольным положением со стороны жилищно-коммунальных служб, - остановимся на нем более обстоятельно. Для того, чтобы мы смогли рассмотреть эту проблему всесторонне и комплексно, сначала нам будет необходимо обратиться к первооснове нашего национального законодательства - Конституции Украины. И, прежде всего, к тем ее положениям, в которых речь идет о социальных правах и свободах наших граждан.
Итак, как известно, Конституция Украины является Основным Законом нашей страны. Уже в самом ее начале провозглашается: "Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство" (ст.1).
"Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют смысл и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека есть главной обязанностью государства" (ст. 3).
"В Украине, - говорится далее в ст. 8 Конституции, - признается и действует принцип верховенства права. Конституция Украины имеет наивысшую юридическую силу. Законы и иные нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей. Нормы Конституции Украины есть нормами прямого действия. Обращение в суд для защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина непосредственно на основе Конституции Украины гарантируется".
Конституция утверждает: "Все люди являются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы" (ст. 21.).
"Права и свободы человека и гражданина, закрепленные этой Конституцией, не являются исчерпывающими. Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускаєтся сужение смысла и объема существующих прав и свобод" (ст. 22.).
На первое место среди всех прав и свобод наша Конституция ставит фундаментальное право каждого человека на жизнь. И это совершенно верно. Потому что без него все другие конституционные права граждан, несомненно, теряют всякий смысл. "Каждый человек, - говорит ст. 27, - имеет неотъемлемое право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность государства - защищать жизнь человека. Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и и здоровье других людей от протиправных посягательств".
Но зададимся извечным человеческим вопросом: что есть жизнь? Если внимательно вчитаться в содержание данной статьи Конституции, то можно увидеть, что понятие "жизнь" (в значении "жизнь человека") употребляется в ней достаточно общо. И это абсолютно правильно. Ведь понятие "жизнь человека" по своему определению означает не только "физиологическое существование человека", но также "деятельность общества или человека в тех или иных его проявлениях" (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1970, с.188-189).
Кроме того, как раз в понятии "жизнь человека" (или "человеческая жизнь") оба эти значения органично связаны и неразрывны. Кстати, еще Аристотель указывал на то, что "понятие "жить"… определяется… для людей - по способности чувствовать и понимать. Способность же эта сводится к деятельности, ведь главное заключается в деятельности".
Вот потому все другие права и свободы, которые перечислены дальше в нашей Конституции, есть ни что иное, как определенные условия социальной среды, которые объективно необходимы каждому гражданину для того, чтобы он не только смог обеспечивать свое физиологическое (то есть животное) существование, но и был бы способен оставаться при этом полноценной человеческой личностью, быть активным и полезным членом нашего общества.
Среди разнообразия политических, экономических, социальных, культурных и прочих прав и свобод, которые являются исходящими от права на жизнь, Конституцияя гарантирует гражданам и такие права, как право на социальную защиту (ст. 46), право на жилье (ст. 47), право на достаточный жизненный уровень (ст. 48). Который, опять-таки, включает в себя и достаточное жилье вместе с качественными жилищно-коммунальными услугами, которые государство обязано предоставлять всем гражданам в достаточном объеме, независимо от их имущественного или какого-либо иного состояния.
Эти конституционные положения последовательно развиваются в целом ряде законодательных актов. Наиболее базовым из них является Закон Украины "О прожиточном минимуме". Как указывается в этом Законе, "Прожиточный минимум - стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания…, а также минимального набора непродовольственных товаров… и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурних потребностей личности" (ст. 1).
В ст. 3 Закона "Принципы формирования наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг", в частности, говорится: "К набору услуг относятся жилищно-коммунальные, транспортные, бытовые услуги, услуги связи, учреждений культуры, образования, охраны здоровья и другие. Набор услуг формируется специально уполномоченными центральными органами исполнительной власти в сферах предоставления соответствующих услуг. Основными принципами формирования набора услуг есть: удовлетворение минимальной необходимости граждан в жилье, организации быта, пользовании транспортом, учреждениями культуры, в поддержании связи с окружающей средой;.. определение жилищно-коммунальных услуг (по водоснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, содержанию и эксплуатации жилья и придомовых территорий, уборке мусора, содержанию лифтов) исходя из социальной нормы жилья и нормативов потребления указанных услуг; учет особенностей потребностей лиц, которые относятся к разным социальным и демографическим группам населення".
В ст. 6 Закона сказано, что "Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о прожиточном минимуме, несут ответственность в соответствие с законами". А в завершающих положениях (ст.7), - что Кабинет Министров Украины должен "привести свои решения в соответствие с этим Законом; обеспечить пересмотр и отмену органами исполнительной власти принятых ими нормативно-правовых актов, которые не соответствуют этому Закону".
В Законе Украины "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях" говорится, что социальные нормы и нормативы - это "показатели необходимого потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг и обеспечения образовательными, медицинскими, жилищно-коммунальными, социально-культурными услугами".
"Базовым государственным социальным стандартом, - согласно ст. 6 Закона, - есть прожиточный минимум, установленный законом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, охраны здоровья и образования.
В ст. 9 Закона указывается: "Государственные социальные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания устанавливаются с целью определения государственных гарантий относительно предоставления жилищно-коммунальных услуг и размеров платы за жилье и жилищно-коммунальные услуги.
К их числу относятся:
граничная норма оплаты услуг по содержанию жилья, жилищно-коммунальных услуг в зависимости от получаемого дохода;
социальная норма жилья и нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами, относительно оплаты которых государство предоставляет льготы и устанавливает субсидии малообеспеченным гражданам;
показатели качества предоставления жилищно-коммунальных услуг".
Итак, как мы видим, законодательством четко устанавлено, что размеры платы за жилье и жилищно-коммунальные услуги в Украине, как социальном и правовом государстве, не могут быть безграничными. Они должны непосредственно зависеть только от двух вещей: во-первых, от прожиточного минимума, и, во-вторых, от получаемого гражданами дохода. И, добавим, законом не предусмотрено, чтобы размер оплаты жилищно-коммунальных услуг еще зависел бы и от предоставления или непредоставления гражданам каких-либо льгот или субсидий.
Дальше в Законе сказано, что "Государство гарантирует обеспечение основных потребностей граждан на уровне установленных законом государственных социальных стандартов и нормативов" (ст. 16).
Как раз о том, что размеры платы за жилье и жилищно-коммунальные услуги должны начисляться гражданам в соответствии с их фактическим доходом, идет речь в действующем Постановлении ВР Украины № 512-XIV от 18.03.99. В ней, в частности, сказано: "Установить плату за жилье и коммунальные услуги не более 15 процентов фактически полученного совокупного дохода семьи. Уровень совокупного дохода семьи и часть платы за жилищно-коммунальные услуги в этом доходе устанавливаются на основе декларирования доходов всех членов семьи".
(Кстати, п. 2 этого Постановления гласит: "Запретить Кабинету Министров Украины, метным органам государственной исполнительной власти и органам местного самоуправления, предприятиям и организациям независимо от форм собственности отключать жилые помещения от энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения и отселять из жилья граждан в случае невнесения ими платы за жилищно-коммунальные услуги в связи с невыплатой заработной платы или пенсии и неназначением субсидии").
Фактически, то же самое говорится и в п. 2 Постановления ВР Украины № 2456-III от 07.06.01: "Кабинету Министров Украины: с целью обеспечения конституционных прав граждан Украины, гарантии стандартности и уровней доступности жилищно-коммунальных услуг перейти к целостной государственной политике формирования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги… пересмотреть действующие нормы и нормативы потребления услуг, цены и тарифы на них с целью задействования всех возможных резервов удешевления стоимости услуг за счет уменьшения затрат, ресурсо- и энергосбережения. Неотложным есть задание перехода к экономически обоснованным тарифам для предприятий и населения. Оптимизацией норм потребления и удешевления стимости услуг обеспечить возможность оплаты за жилищно-коммунальные услуги населением в государственном и коммунальном жилищном фонде, а также в приватизированных квартирах, расположенных в домах этих фондов, на уровне 12 процентов от совокупного дохода в соответствии с нормативами затрат на жилищно-коммунальные услуги, заложенными в прожиточном минимуме"…
О недопустимости необоснованного завышения цен и необходимости неуклонного обеспечения конституционного права украинских граждан на жилье и жилищно-коммунальные услуги говорится в Постановлении ВР Украины № 2692-III от 13.09.01: "принять Жилищный кодекс Украины, в котором заложить законодательный механизм реализации права на жилье, в частности гражданами, которым необходима социальная защита, путем определения оснований, условий и порядка предоставления таким лицам жилья бесплатно или за доступную для них цену (это, кстати сказать, является требованием и ст. 47 Конституции Украины - А.Б.). Исключить возможность принудительного выселения из жилья граждан за неуплату квартирной платы, платы за электроэнергию и коммунальные услуги... не допускать дальнейшее необоснованное повышение жилищно-коммунальных тарифов и обеспечить формирование гибкого механизма предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги".
То же самое говорится и в Указе Президента Украины № 1239/99, принятом ранее (30.09.99): "Кабинету Министров Украины… пересмотреть действующие нормы потребления населением жилищно-коммунальных услуг с целью их удешевления и стимулирования экономного расходования".

Продолжение, № 2 (34) январь 2004 г. - С. Б-2, Б-3.

Однако, как известно, за прошлые годы цены на жилищно-коммунальные услуги не только не были уменьшены, как того требует законодательство, но и постоянно росли. Несмотря, между прочим, на то, что в Постановлении Кабинета Министров № 939 от 22.06.98 (которое, незаконно предоставив право местным администрациям самостоятельно устанавливать плату за жилье, де-факто, как раз и подтолкнуло этот процесс), указывалось: "При этом необходимо исходить из того, что изменение размера указанной платы осуществляется лишь при условии экономического ее обоснования в зависимости от перечня и качества услуг, которые предоставляются предприятиям жилищного хозяйства"…
Общие причины незаконного роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги уже хорошо известны. Они, в целом, были вскрыты еще в Постановлении ВР Украины № 2456-III от 07.06.01. В нем, среди прочего, говорится: "Укоренилась практика установления завышенных норм потребления газа, воды, тепла, норм потерь и расходов. Увеличивающиеся объемы искусственных потерь в отрасли перекладываются на потребителя, необходимая работа по их уменьшению не проводится. Формирование тарифов осуществляется не на основе технико-экономических расчетов, а затратным методом, то есть на основе фактических затрат прошлых периодов, размер которых недостаточно обоснован. К нарушению статьи 3 Конституции Украины привела передача полномочий относительно установления тарифов на водо-, теплоснабжение, водоотведение, содержание жилья местным органам власти".
А вот в недавно опубликованной парламентской газетой "Голос Украины" (№ 65 (3065) от 4 апреля 2003 г.) официальной информации, в которой подводятся некоторые предварительные итоги расследований Антимонопольного комитета, сообщается: "Наибольшая часть злоупотреблений монопольным положением, которые были выявлены Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) - это нарушения в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ). По словам председателя АМКУ Алексея Костусева, в сфере коммунальных услуг практически не существует конкуренции: потребители лишены права выбора предприятий, которые поставляют воду, газ, тепло и электроэнергию. Почти все предприятия по предоставлению таких услуг - монополисты. Естественно, в такой ситуации возникает соблазн воспользоваться своим положением ради получения сверхприбылей. В АМКУ считают, что действующий механизм формирования тарифов разрешает коммунальщикам включать в них затраты, которые непосредственно не касаются услуг... Сегодня Антимонопольный комитет уже передал в Кабинет Министров предложения относительно изменения бухгалтерского учета для естественных монополистов с тем, чтобы запретить им произвольно включать в тарифы собственные затраты. Потребителю часто неизвестно, что если потребление воды не фиксирует счетчик, то он оплачивает затраты, которые равняются 300-350 литров воды (в зависимости от региона) на человека в сутки. При этом никогда не учитывается, какого качества эта вода, как она подается, какие потери допущены при ее доставке... За 2001-2002 года киевские коммунальные службы возвратили населению 30,7 миллиона гривен...".
Узнав также из передачи 1-й программы Украинского радио, что в целом по Украине АМКУ уже обнаружил такого рода злоупотреблений со стороны коммунальщиков на сумму около 800 млн. грн., мы обратились с соответствующим запросом к Харьковскому областному территориальному отделению АМКУ. В ответ на это нам, в частности, сообщили следующее: "За отопительный период 2001-2002 г.г. КП "Харьковские тепловые сети" и Областное коммунальное предприятие тепловых сетей сделали населению г.Харькова и области перерасчеты за некачественную и непредоставленную услугу по централизованному отоплению и горячему водоснабжению на общую сумму 25004,16 тыс.грн., в т.ч. по г. Харькову - на сумму 9145,1 тыс.грн., по области - на сумму 15859,03 тыс.грн." (письмо ХОТО АМКУ № 02-26/1-796 от 04.04.03).
Весьма интересные данные о выявленных проверками АМКУ нарушениях со стороны жилищно-коммунальных служб сообщаются и в газете "Зеркало недели" № 50 (425) от 28 декабря 2002 года. Там, в частности, говорится такое: "Между тем, вопрос правильности формирование тарифов актуален не только для Одессы, но и для страны в целом. По заданию Президента антимонопольщики проверили ряд предприятий-монополистов по всей стране. Результаты ошеломляющие. Оказывается, в тарифы на газ и электроэнергию, (из которых потом формируются тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения) предприятия включают все, что душа пожелает. Речь идет не только о содержании офисов. В тарифы включаются расходы на презентации, банкеты, благотворительную и шефскую помощь, расходы на путевки, на удержание жилых домов, баз отдыха, спортивных клубов и другой социальной сферы. Сюда же включается и так называемая безнадежная кредиторская задолженность, в том числе долги населения... Предприятия включают в тарифы пеню, неустойку, штрафы за нарушение законодательства. Таким образом, свою бесхозяйственность они также компенсируют за счет потребителей услуг. Все перечисленное выше - это миллионы гривен. Проверка проводилась выборочно. Но полученные данные, как считают в Антимонопольном комитете, свидетельствуют о системе, и ее надо менять. К сожалению, местные власти, в полномочия которых входит утверждение тарифов, не хотят ничего замечать. Сами же предприятия ссылаются на то, что включение в тарифы непроизводственных расходов не противоречит требованиям и стандартам бухучета. Антимонопольный комитет считает, что это неправильное прочтение документа, который всего лишь показывает, как необходимо "разносить" затраты. Это совсем не означает, что все без исключения затраты надо включать в тарифы...".
Далее. Как мы видим, в Постановлении ВР Украины № 2456-III говорится о том, что уплата за жилье должна быть "на уровне 12 процентов от совокупного дохода соответственно нормативам затрат на жилищно-коммунальные услуги, заложенных в прожиточном минимуме".
Мы располагаем этими нормативами. Они находятся в совместном Приказе Минтруда, Минэкономики и Госкомитета статистики Украины "Об утверждении Методики определения прожиточного минимума на одно лицо и для лиц, которые относятся к основным социальным и демографическим группам населения" № 109/95/157 от 17.05.2000 г. Как указывается в Методике, на основании прожиточного минимума государством установленные такие средние нормы и тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине:
"Стоимость пользования жильем в среднем для одного лица в месяц будет составлять:
21,0 кв.м х 0,22 грн. = 4, 62 грн...
Стоимость водоснабжения в среднем для одного лица в месяц будет составлять:
5,04 куб.м х 0,23 грн. = 1,16 грн...
Стоимость водоотводения в среднем для одного лицо в месяц будет составлять:
4,85 куб.м х 0,12 грн. = 0,58 грн...
Стоимость потребления отопления:
0,2 х С9,8 грн. х 0,65 = 5,17 грн.
Стоимость потребления горячего водоснабжения:
0,1 х 39,8 грн. х 0,35 = 1,39 грн...
Стоимость теплоснабжения для одного лица в месяц будет составлять:
5,17 грн. + 1,39 грн. = 6,56 грн.".
Если теперь на основании этой государственной Методики мы подсчитаем сумму, которуе наша семья должна была бы платить за жилищно-коммунальные услуги, - и это, подчеркнем, при тех условиях, что она действительно имела бы надлежащий прожиточный минимум, и что эти услуги по своему качеству полностью отвечали бы государственным стандартам и нормам, - получим (в расчете на 4 членов семьи) следующее:
Стоимость пользования жильем в месяц будет составлять:
66,7 кв.м х 0,22 грн. = 14, 67 грн.
Стоимость водоснабжения в месяц будет составлять:
20,16 куб.м х 0,23 грн. = 4,64 грн.
Стоимость водоотведения в месяц будет составлять:
19,4 куб.м х 0,12 грн. = 2,32 грн.
Стоимость потребления отопления:
0,8 х С9,8 грн. х 0,65 = 20,68 грн.
Стоимость потребления горячего водоснабжения:
0,4 х 39,8 грн. х 0,35 = 5,56 грн...
Общая стоимость теплоснабжения в месяц будет составлять:
20,68 грн. + 5,56 грн. = 26,24 грн.".
Всего за жилищно-коммунальные услуги на месяц (кроме электроэнергии и газа): 47,87 грн.
Следовательно, даже если вообразить невероятное: что все это время (с 08.01. по 08.02) КП "ХТС" поставляли нам все свои услуги беспрерывно и надлежащего качества, а наша семья действительно имела предусмотренный Конституцией и законами прожиточный минимум в размере 100%, - даже и тогда, согласно этой Методике, мы должны были бы заплатить данному предприятию за 12 месяцев не 800,24 грн., а лишь 314,88 грн. То есть 39% от той суммы, которая указана в иске...

Окончание, № 3 (35), январь 2004 г. - С. А-6, А-7

Теперь о самом интересном. В январе-марте 2003 г. фактический совокупный доход нашей семьи составил 288,96 грн. в месяц. И это, заметим, при том, что в соответствии с Конституцией и действующим законодательством Украины он не мог быть ниже прожиточного минимума и должен был составлять, начиная с 01 января 2002 г., 1480 грн. в месяц. Следовательно, в этот период фактический совокупный доход нашей семьи составлял всего лишь 19,5% от гарантированного нам государством прожиточного минимума. И, кроме того, для нас верхний предел оплаты за все жилищно-коммунальные услуги, вместе взятые, в начале 2003 г. был 34,68 грн.
Но вот 11 марта с. г. мы получили от оператора - ОАО "МЕГАБАНК" - бланк платежного документа, в котором указано, что якобы нам ежемесячно необходимо платить за жилье и жилищно-коммунальные услуги такие суммы: квартплата - 25,16 грн.; отопление - 46,69 грн.; горячая вода - 22,44 грн.; холодная вода - 29,04 грн.; канализация - 11,99 грн. газ - 7,9 грн. Всего (без учета электроэнергии) - 143,22 грн. Это значит, что лишь одна сумма, начисленная нам КП "ХТС" по этому документу, уже в два раза превышает предельную границу в 12%, предусмотренную законодательством для оплаты всех жилищно-коммунальных услуг. А вот вся эта сумма в целом равняется 50% фактически полученного нами дохода!..
Для того, чтобы можно было лучшее понять этот аномальный жилищно-коммунальный феномен, предоставляем следующую сравнительную таблицу:

Вид
услуги Размер суммы,
начисленной через
ОАО "МЕГАБАНК" Размер суммы, начисленной по
гос. Методике % от суммы по гос. Методике % от суммы совокупного дохода семьи на III.03 г.
(289 грн.)
Квартплата 25,16 14, 67 171,5% 8,7%
Отопление 46,69 20,68 225,8% 16,2%
Горячая вода 22,44 5,56 403,6% 7,7%
Холодная вода 29,04 4,64 625,9% 10%
Канализация 11,99 2,32 516,8% 4,1%
Всего (без газа
и электроэнергии) 135,32 47,87 282,7% 46,8%

Как говорится, всякие комментарии здесь излишни!..
Таким образом, теперь мы нашли конкретный ответ на главный вопрос о т.н. "долге". А именно: суммы, начисленные нам КП "ХТС" и другими жилищно-коммунальными службами за эти годы, де-факто и де-юре нашим долгом перед ними не являются. Потому что это есть, преимущественно, "виртуальные долги" (или, говоря по-иному, приписки). Они были искусственно созданы самими этими службами. Созданы, так сказать, канцелярским путем незаконного завышения размеров начислений оплаты за жилищно-коммунальные услуги, в обход требований Конституции, законов, специальных постановлений Верховной Рады и указов Президента Украины...
Теперь должны обратить внимание уважаемого Суда на следующее очень важное обстоятельство. Данные действия жилищно-коммунальных служб, сутью которых объективно является противоправное изъятие у нас явно недостаточных средств к существованию, составляют реальную и значительную угрозу для нашей жизни и здоровья. Эти действия продолжают совершаться по отношению к нашей семье, как группе украинских граждан, даже после того, как мы в октябре минувшего года письменно уведомили руководство харьковских жилищно-коммунальных служб о наших особых жизненных обстоятельствах…
Воспринимая вещи именно такими, какими они в действительности и являются, мы в своем письме от 07.10.02 специально обратили внимание руководства КП "ХТС" на то, что с их стороны по отношению к нам и другим харьковчанам совершаются определенные действия, которые противоправно посягают на наши конституционные права. В частности, что очень существенно, на наше фундаментальное право на жизнь и здоровье, предусмотренное ст. 27 Конституции Украины.
То, что такое восприятие нами данной ситуации является абсолютно адекватным, с правовой точки зрения, подтверждается статьей народного депутата Украины, доктора юридических наук В.Сиренко ("Голос Украины" , № 41 (3041) от 4 марта 2003 г.)…
К этому добавим, что и ст. 55 Конституции Украины четко декларирует: "Каждый имеет право любыми не запрещенными законом средствами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств".
Следовательно, неуплату нами с целью сохранения собственной жизни и здоровья "виртуальных долгов" (которых у нас по действующему законодательству просто не может быть) необходимо рассматривать как вынужденный и естественный акт адекватной самозащиты, который осуществляется нами в ответ на противоправные действия жилищно-коммунальных служб, в полном соответствии со ст. ст. 27 и 55 нашей Конституции…
Начав все-таки говорить о качестве услуг КП "ХТС", должны обратить внимание на такое обстоятельство, которое прямо связано с вопросом "виртуальной" задолженности населения. Изучая Постановление Кабмина № 1497, мы обнаружили, что им предписывается снижение цен на услуги исполнителя в том случае, если фактические качество и объемы услуг не отвечают определенным государственным нормативам. Например, если температура горячей воды составляет в т. н. "точке разбора" 40°С и ниже, то КП "ХТС" обязаны начислять плату за нее как за холодную воду. Если же воды нет на протяжение определенного времени, - плата соответственно должна уменьшаться на определенный процент или вообще не начисляться. То же самое касается и температуры воздуха в помещении. Больше того. Этими Правилами специально предусмотрено, что потребитель имеет право на неуплату исполнителю стоимости не предоставленных им услуг.
Так вот, температура горячей воды в нашей квартире на протяжение нескольких последних лет (даже в теплое время года), как правило, не превышала 40°С, а была значительно ниже. И это, я думаю, могли бы подвердить и все другие жители нашего дома. А вот КП "ХТС, судя по всему (в том числе и по официальной иформации Антимонопольного комитета), постоянно начисляет нам плату, так сказать, "по полной". То есть в таких размерах, как будто бы вода по своей температуре полностью отвечает всем максимальным нормативным требованиям. Да еще так начисляет, что якобы эта вода всегда подается круглые сутки и бесперебойно. То же самое можно сказать и о подаче тепла…
Итак, мы приходим к выводу, что в нашем случае имеют место именно те вещи, о которых говорится в приведенных выше Постановлении ВР Украины № 2456-III и информации Антимонопольного комитета: стремление незаконно получить сверхприбыль за счет фиктивного завышения (по сравнению с фактически предоставленными) качества и объемов услуг, включение в начисленные суммы своих непроизводственных затрат, потерь от собственной бесхозяйственности и т. п. И все это, вместе с другими канцелярскими "манипуляциями", также включается в суммы т. н. "долга" населения за "виртуальные" (то есть фактически не предоставленные) услуги.
На это же, между прочим, указывает и тот общеизвестный факт, что после установки квартирных счетчиков горячей и холодной воды жители нашего города сразу же начинают платить за жилищно-коммунальные услуги (даже по тем же незаконно завышенным тарифам) суммы, которые в несколько раз оказываются ниже предшествующих. Этот факт, кстати сказать, в рекламных целях уже даже используется некоторыми организациями, которые занимаются установкой бытовых счетчиков на коммерческих началах.
Вообще, следует заметить, что в области установки счетчиков тоже сложилась непростая ситуация. Дело в том, что еще в 1995 г. Кабинет Министров принял специальное Постановление № 947 "О Программе поэтапного оснащения имеющегося жилого фонда средствами учета и регулирования потребления воды и тепловой энергии на 1996 - 2002 года", которым предполагалось: "Установить, что в 1996-2000 годах подлежат обязательному оснащению средствами учета и регулирование потребление воды и тепловой энергии абонентские вводы многоэтажных домов (пять этажей и выше), а до конца 2002 года малоэтажные дома с одновременным в случае возможности внедрением поквартирного учета". Как можно узнать из этого Постановления: "Финансирование внедрения счетчиков воды и тепловой энергии в быту осуществляется за счет целевых фондов". При чем, из прилагаемых к Постановлению таблиц видно, что каждой из областей Украины, в том числе и Харьковской, на эти цели были выделены из госбюджета многие миллионы гривен. Однако, теперь нашим согражданам приходится самостоятельно устанавливать эти счетчики за счет собственных средств...
К этому следует добавить, что еще и до сих пор в нашей государственной квартире счетчики воды и тепла не установлены. Хотя, согласно тому же Постановлению КМУ № 947, они должны были быть установлены у нас еще до 2000 г. Мы считаем, что именно отсутствие этих счетчиков в значительной мере сделало нас незащищенными от нынешних противоправных посягательств КП "ХТС" и других жилищно-коммунальных монополистов, которые требуют теперь реально оплачивать им их "виртуальные" услуги. Ведь, объективно, именно отсутствие этих счетчиков, с одной стороны, очень затрудняет объективный контроль за качеством и объемами услуг. И, с другой стороны, предоставляет возможность должностным лицам этих служб делать такого рода заявления. Цитирую: "графики подачи горячей воды по квартирам в отдельности не существуют, подача отопления и горячего водоснабжения осуществляется централизованно" (письмо КП "ХТС" № 2170/17 от 31.03.03).
Но тогда у нас закономерно возникает ряд вопросов. Если счетчики нам почему-то не установили (хотя государственные деньги на это и были выделены), а "графиков подачи горячей воды по квартирам в отдельности не существует", - как же в таком случае истец может утверждать, что мы должны ему именно 800 грн. 24 коп.? Если объективный индивидуальный учет не ведется, то чем конкретно истец может доказать, что он действительно предоставил нам услуги надлежащего качества на ту сумму, которую мы якобы должны уплатить? Какие у КП "ХТС" имеются реальные основания утверждать, что наша семья фактически потребила горячей воды и тепла именно в тех размерах и по тем ценам, которые значительно превышают средние государственные нормативы? Мы хотим и имеем законное право это знать. Ведь украинское законодательство не вменяет в обязанность граждан оплачивать то, что они в действительности не получили!
В данном исковом заявлении отмечается, что к нему прилагается (вероятно, в качестве доказательств нашей вины) "сведения начислений и оплаты за тепловую энергию", а также "справка о задолженности". Посему, как человек, который в прошлом длительное время работал инспектором Архивного отдела Харьковского облисполкома, должен компетентно заявить, что эти документы по своему фактическому содержанию отнюдь не могут служить юридическими доказательствами того, что КП "ХТС" действительно предоставило, а мы действительно получили от него определенные "физические" услуги надлежащего качества, которые подлежат обязательной оплате. Они свидетельствуют лишь о том, что истец осуществил соответствующую канцелярскую работу по начислению определенной суммы. Да, разве что, о том, каким именно способом это было им проделанно: с нарушением Конституции и действующего законодательства Украины. И не более того.
Поскольку в Конституции Украины определено, что "юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер" (ст. 61), истец обязан был подкрепить этот свой иск удостоверенными надлежащим образом объективными данными. В том числе - показанием счетных и измерительных приборов, графиками подачи воды и тепла конкретно в нашу квартиру и т.п. А так, объективно, это не юридические доказательства, а его собственные предположения. Но ведь в Конституции Украины ясно сказано: "Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях" (ст. 62)...
И, наконец, должен специально уведомить уважаемый Суд о том, что Закон "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию" (№ 554-IV), принятый Верховной Радой Украины 20.02.03 и вступающий в действие уже с 1 июля этого года, объективно, является неконституционным. Потому что он, по нашему мнению, существенно ограничивает основные конституционные права и свободы украинских граждан, а также вступает у противоречие с уже действующим комплексом законодательства Украины о прожиточном минимуме. Хотя бы только потому, что им устанавливается порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг, вместе с реструктуризированными "долгами", в размере, который "не должен превышать 25% доходов, определяемых при начислении субсидий для работающих", 20% - для пенсионеров. Вместо тех 12% от фактического совокупного дохода семьи, определенных Постановлением ВР Украины № 2456-III, действие которой никто не отменял…
(Кстати, во время нашего вынужденного исследования действующего законодательства нами было установлено, что существующий порядок предоставления жилищных субсидий также, де-факто, неконституционный. Ведь Кабинет Министров еще и до сего времени не удосужился привести свое Постановление № 1156 от 27.07.98 в соответствие с Конституцией и Законом Украины "О прожиточном минимуме". И это несмотря на то, что ст. 7 данного Закона требовала от него проделать это в двухмесячный срок!..)
Однако, в нашем Основном Законе ясно сказано: "Конституция Украины имеет наивысшую юридическую силу. Законы и прочие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей" (ст. 8); "При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод" (ст. 22); "Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины... Не могут быть ограниченные права и свободы, предусмотренные Статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 этой Конституции" (ст. 64); " Каждый [в том числе, разумеется, и сама Верховная Рада - А.Б.] обязан неуклонно придерживаться Конституции Украины и законов Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей" (ст. 68)!
Таким образом, уважаемый Суд, разрешите мне на этом закончить свое выступление. Наша семья надеется на то, что Вы обратите внимание на все важные обстоятельства этого дела, сделаете объективные выводы и примете справедливое решение.
Благодарю за внимание.
09 июня 2003 г.
г. Харьков

Примечание: Эта речь не была произнесена автором в суде по причине прекращения производства по данному делу в связи с неявкой истца.

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1102791487.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua