Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 01-02-2005
Адам Рудчик: Наука в Україні. Бути чи не бути?

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1107290416.html

Це питання вже давно поставлено. „Не бути !” - твердо відповіла влада колишніх Президентів, урядовців і державних чиновників, в тому числі і багатьох урядових професорів та чиновників-академіків, своєю діяльністю. Радянська система організації науки в Україні колишньою владою не була реформована і пристосована до нових умов. Тому, незважаючи на покращення зв"язків українських вчених із широким колом зарубіжних наукових центрів з проголошенням незалежності України, при бездіяльності влади в науково-організаційному напрямку фактично знищено унікальне експериментальне обладнання, занедбані приміщення більшості наукових лабораторій, застаріле устаткування, обмежені комп"ютерні можливості, наукові бібліотеки без новітньої літератури, неможливий доступ до всесвітніх електронних джерел наукової літератури, люмпенізований стан провідних наукових співробітників та молодшого наукового персоналу, безперспективність наукової діяльності для молоді – ось неповний перелік „здобутків” колишніх гарантів нашої незалежності та квітучої України. Ось з якими болями науковці пішли на „Помаранчевий Майдан” в 2004 році, тоді як Президія НАН України чоломкалась з „почесним проффесором”.

Наші наукові болі – то недуга нашого народу. Без високого рівня науки у нашій країні, а особливо її фундаментальної компоненти, нам немає повноправного місця у високій європейській і світовій цивілізації. Хіба що можемо, як і досі, заробляти на „хліб насущний” своєю працею у наших зарубіжних колег. Бо без фундаментальних наукових знань в державі процвітає невігластво і шарлатанство, немає своїх новітніх технологій, немає майбутнього для наших дітей, немає високих стандартів матеріального і духовного життя наших людей. Ці прописні істини засвоїли всі сучасні цивілізовані країни.

Щиро віримо, що наш народний Президент та його команда готові зробити рішучий крок у світ науки та освіти в нашій Україні, спрямовуючи нас у сучасний цивілізований світ.

Що ж робити ? Думаємо, що потрібно
- вкласти в науку належні капітали за міжнародними зразками, які передбачають такий рівень фінансування науки, який забезпечує її розвиток, а не просте „проїдання” коштів;
- забезпечити надходження коштів на утримання і модернізацію наукового обладнання та встановити контроль за цільовим використанням цих коштів;
- забезпечити належний контроль за надходженням коштів до виконавців наукових проектів та цільовим їх ефективним використанням, одним із свідчень якого є публікації результатів у провідних міжнародних фахових виданнях;
- при проведенні національних конкурсів проектів наукових досліджень залучати до експертизи не тільки вітчизняних, але і зарубіжних провідних вчених;
- забезпечити прийняту у світі високу оплату праці науковців та відповідного обслуговуючого персоналу;
- фінансово уможливити придбання фахової зарубіжної літератури, оплату доступу до електронних джерел міжнародних фахових видань та широку участь наших науковців у міжнародних наукових форумах;
- створити належні умови для залучення молоді в науку через її навчання в аспірантурі провідних наукових центрів, забезпечити їх високою стипендією і житлом під час навчання та після захисту дисертацій;
- полегшити фінансові умови видання наукової літератури (особливо українською мовою для розвитку української наукової термінології, занедбаної протягом тривалого часу);
- привести статус різноманітних академій, в тому числі і НАН України, до статусу відповідних установ європейських країн, беручи до уваги, що академік і член-кореспондент – це тільки член громадської наукової організації, а не наукове звання, яке держава зараз додатково оплачує сторицею (3-5 разів вище за оплату праці провідного науковця); при цьому зберегти НАН України як основний державний центр фундаментальної науки в Україні, наблизивши функціонування її установ до кращих зразків діяльності світових наукових центрів;
- сприяти поширенню здобутків вітчизняної і світової науки серед населення України через засоби масової інформації (не тільки каналом „DISCOVERY”).

Для реалізації наведеного тут неповного переліку заходів (список їх, звичайно, збільшиться при детальному обговоренні проблеми) необхідно створити відповідну урядово-парламентську комісію із залученням широкого загалу науковців, що активно працюють в науці, мають високий індекс цитування і досвід праці у провідних зарубіжних наукових центрах. В усякому випадку, не покладатись тільки на академіків.

Важливо було б при сучасному становищі науки в Україні створити окремо Міністерство науки і новітніх технологій, оскільки в Міністерства освіти багато своїх невирішених проблем.

Рудчик Адам Тихонович, доктор фіз.-мат. наук, професор,
зав. відділом Інституту ядерних досліджень НАН України
(е-mail: rudchik@kinr.kiev.ua)

Кашуба Іван Єгорович доктор фіз.-мат. наук,
провідний науковий співробітник ІЯД НАН України
(е-mail: kashuba@kinr.kiev.ua)

Ольховський Владислав Сергійович доктор фіз.-мат. наук, професор,
зав. відділом ІЯД НАН України
(е-mail: olkhovsk@kinr.kiev.ua)

Габович Олександр Маркович доктор фіз.-мат. наук,
провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України
(е-mail: gabovich@iop.kiev.ua)

Кузнєцов Володимир Іванович доктор філософських наук,
головний науковий співробітник Інституту філософії НАН України
професор Київського університету права
(е-mail: vladkuz@vms.kiev.ua)

Левон Олександр Іванович доктор фіз.-мат. наук, професор,
зав. відділом ІЯД НАН України
(е-mail: levon@kinr.kiev.ua)

Сименог Іван Васильович доктор фіз.-мат. наук, професор,
зав. відділом Інституту теоретичної фізики НАН України
(е-mail: ivsimenog@bitp.kiev.ua)

Корж Іван Олександрович доктор фіз.-мат. наук, професор,
зав. відділом ІЯД НАН України
(е-mail: sklyar@kinr.kiev.ua)

Дмитрук Микола Леонтійович доктор фіз.-мат. наук, професор,
зав. відділом Інституту фізики напівпровідників НАН України,
(е-mail: dmitruk@isp.kiev.ua, nicola@dep39.semicond.kiev.ua)

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1107290416.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua