Меморандум Майдану

Матеріал з Maidan Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Вільна людина у вільній країні!

МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ

Чергові задачі Помаранчевої Революції

Вступ

Помаранчева Революція підвела риску під черговим етапом відходу України від пост-совєцького режиму.

У грудні 2004 року український народ, вірний ідеалам правди, свободи та справедливості, здійснив, у відповідності до ст.5 Конституції, владу безпосередньо, зробивши те, що за Конституцією мала зробити держава,-- забезпечив та захистив права та свободи людей. Виконавши свою історичну місію, народ пішов з майданів з надією, що новий Президент, новий Уряд у своїй щоденній праці будуть керуватися національними інтересами та правом, принципами поваги, довіри та солідарності, що склали основу духу Помаранчевого Майдану.


Проте політики та урядовці, що посіли верхні щаблі влади, поступово повернулися до звичних методів роботи: бажання отримати все більше і більше влади та конвертувати владу у надприбутки, контролювати все більше і більше ресурсів стали домінантою поведінки вчорашніх героїв Помаранчевого Майдану. До влади прийшли нові люди, але сутність влади залишилася старою. Замість діалогу з суспільством влада, за старою звичкою, практикує обіцянки, піар та маніпуляції суспільною свідомістю. Суспільство на це відповідає зневірою та апатією. Ці тенденції є надзвичайно загрозливими для подальшої долі України.

Для подолання цієї загрози необхідно здійснити конституційну революцію у двох напрямах - формальному і ідеологічному.

Перший напрям передбачає внесення до Конституції системних змін, спрямованих на посилення гарантій дотримання прав і свобод людини і громадянина, гарантій реального народовладдя та забезпечення ефективності функціонування державного механізму, його прозорості і стійкості до різноманітних "кризових чинників". "Ручне керування" та особистісний чинник мають поступитися ефективній законній процедурі. В основі такого механізму має бути відповідальність влади перед суспільством та верховенство права.

Другий напрям - це "революція в собі", котра полягає в докорінній зміні суспільної свідомости у системі взаємовідносин "суспільство-влада" і подолання правового нігілізму політиків та державних посадовців. Замість принципу "влада контролює суспільство" утвердити принцип "суспільство контролює владу".

Але простої декларації про зміну принципів недостатньо.

Необхідно ліквідувати ті державні структури, ті механізми, призначенням яких є практична реалізація принципу "держава контролює суспільство", та замінити їх такими державними структурами, такими механізмами, що реалізують принцип "суспільство контролює владу". Необхідна ліквідувати "п'яті колеса" та "гравітаційні центри корупції" у державному механізмі за принципом: "ліквідація недієздатних структур, але збереження їх суспільно-корисних функцій".

Сукупність практичних кроків, що покликані зреалізувати принцип "суспільство контролює владу", складає чергові задачі Помаранчевої Революції.

Цими задачами є:

Розділ І. Права Людини.

 1. Скасування недоторканності депутатів всіх рівнів. КПУ-2007, НУНС-2007, БЛ-2007 (відстежування | що ми самі робимо в цьому напрямку)
 2. Запровадження інституту виборних регіональних уповноважених з прав людини. БЮТ-2007 (детально | що ми самі робимо в цьому напрямку | відстежування )
 3. Запровадження інституту прямої законодавчої ініціативи громадян. (детально)
 4. Конституційне закріплення права громадян України на повстання у випадку узурпації державної влади чи системного невиконання державою своїх конституційних обов'язків.
 5. Внесення до Конституції України наступних принципів: "Громадянинові дозволене все, що прямо не заборонене Конституцією та законами України" та "Державі та органам місцевого самоврядування заборонено все, що прямо не дозволено Конституцією та законами України."
 6. Законодавче забезпечення права громадян на володіння зброєю та озброєну самооборону (детально)
 7. Законодавче забезпечення необхідності оприлюднення всіх нормативно-правових актів, окрім тих, що містять у собі державну таємницю. (детально - що ми самі робимо в цьому напрямку)
 8. Приведення у відповідність міжнародним документам з людських прав, ратифікованим Україною, законів України з застосуванням термінів і означень міжнародних документів (детально)
 9. Законодавче запровадження обов'язковості громадського обговорення всіх законопроектів, що стосуються прав людини і громадянина. (відстежування) (внесена постанова в ВР)
 10. Створення дієвого організаційно-правового механізму обов'язкового виконання застосування судами у судовій практиці ратифікованих Україною міжнародних документів (пактів, конвенцій, протоколів) з людських прав, які згідно з Конституцією України є внутрішніми законами України.

Розділ ІІ. Правосуддя.

 1. Створення дієвого організаційно-правового механізму доступу громадян до правосуддя. БЮТ-2007 (детально | відстежування)
 2. Запровадження ефективної системи прямого звернення громадян до Конституційного суду, забезпечення прозорості обрання суддів Конституційного суду. (детально | ще ідеї )
 3. Введення суду присяжних.БЮТ-2011 (відстежування) (внесений і завалений проект закону)
 4. Впровадження суддівського самоврядування. (детально)
 5. Впровадження адміністративної та фінансової незалежності судової влади. (детально | відстежування)
 6. Декриміналізація окремих видів протиправних діянь, та вдосконалення законодавства про адміністративні правопорушення. (детально)
 7. Скасування Господарского Кодексу. (відстежування)
 8. Введення обов'язкової фіксації всіх судових процесів технічними засобами. (детально | відстежування)

Розділ ІІІ. Соціальна та гуманітарна сфери.

 1. Ліквідація транспортних та інформаційних державних монополій. БЮТ-2007 (відстежування| детально)
 2. Створення суспільного радіо та суспільного телебачення. БЮТ-2007 (відстежування)
 3. Створення державної системи оприлюднення повного ланцюга власників всіх зареєстрованих засобів масової інформації. БЮТ-2007 (детально | відстежування)
 4. Ліквідація міністерства культури та туризму. Створення держкомітету з підтримки музеїв, бібліотек, академічного мистецтва та народних ремесел. Створення державної агенції з питань туризму. (детально | відстежування)
 5. Введення страхової медицини. БЮТ-2007 ПР-2007 (відстежування)
 6. Введення єдиної бази нарахування для соціального страхування (детально | відстежування)
 7. Введення єдиного диференційованого соціального збору. НУНС-2007 (детально | відстежування)

Розділ IV. Місцеве самоврядування.

 1. Впровадження на базі відкритих стандартів та форматів електронної системи обов'язкового і повного оприлюднення нормативно-правових актів, повних текстів бюджетів, вичерпних відомостей про комунальне майно місцевих громад, тендерні закупівлі, та інших відповідних відомостей про діяльність та рішення всіх органів місцевого самоврядування (детально)
 2. Створення державної системи обов'язкового і повного оприлюднення планів забудови територій населених пунктів та заявок на землевідвід. Відкритий реєстр нерухомості та майна на території відповідної місцевої ради.
 3. Законодавче забезпечення та впровадження Державної системи голосування на базі сучасних телекомунікаційних технологій на базі відкритих стандартів та форматів для створення дієвого механізму урахування громадської думки з питань діяльності громад, дострокового припинення повноважень виборних посадових осіб та органів шляхом референдумів.

Розділ V. Державне управління.

 1. Створення державної системи обов'язкового і повного оприлюднення нормативно-правових актів, бюджетів, штатних розкладів всіх держустанов, також внутрішніх наказів, та інших відповідних відомостей про діяльність та рішення органів влади, що стосуються громадян.
 2. Створення державної системи оприлюднення майнових даних державних службовців. БЮТ-2007 (відстежування)
 3. Створення системи обов'язкових конкурсів на заміщення всіх посад в в місцевих і центральних органах державного управління.
 4. Створення системи відповідальності державних службовців за дії, або бездіяльність, що спричиняють знищення, або спотворення інформації державних установ.
 5. Забезпечення неухильного дотримання ієрархії нормативно-правових актів, введення кримінальної відповідальності за видання, застосування чи звернену до громадян чи юридичних осіб вимогу виконання нормативно-правових актів, що суперечать Конституції чи законам.
 6. Ліквідація державного управління справами
 7. Створення державної системи оприлюднення даних про фінансування суб"єктів виборчого процесу (детально)
 8. Забезпечення публічності і прозорості законотворчого процесу, чіткості, несуперечливості та обгрунтованості законодавства, неухильного дотримання ієрархії нормативно-правових актів.
 9. Внесення до Конституції України положення, відповідно до якого будь-які зміни до Конституції, що стосуються повноважень та/або строку повноважень Верховної Ради України та Президента України набувають чинности не раніше дати початку, згідно з Конституцією України та законами України, повноважень нового складу Парламенту чи новообраного Президента (нової каденції Президента).
 10. Внесення до Конституції України положення про те, що будь які зміни до Конституції набувають чинності тільки після позитивного експертного розгляду Коституційним Судом.

Розділ VІ. Національна безпека.

 1. Забезпечення доступу до всіх архівів ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ.
 2. Ліквідація СБУ та створення спеціальних служб: служби зовнішньої розвідки, служби контр-розвідки, служби захисту державного зв"язку, служби захисту державної таємниці
 3. Законодавче закріплення обов'язковості щорічної підготовки Радою національної безпеки та оборони України "Звіту про стан національної безпеки, ризики і загрози державі та суспільству" ("Білої книги про загрози державі та суспільству") та публічного його обговорення.
 4. Остаточна демаркація та облаштування державного кордону.
 5. Створення Національного бюро розслідувань.
 6. Ліквідація прокуратури. Передача функцій підтримки державного звинувачення та представлення інтересів держави у суді підрозділу Міністерства юстиції. За прокуратурою потрібно зберегти лише ті чотири повноваження, що прописані в існуючому тексті статті 121 Конституції України. (відстежування )
 7. Перетворення МВС на структуру переважно "цивільного" напряму діяльності НУНС-2007 (відстежування | детально)
 8. Створення місцевої поліції з підпорядкуванням органам місцевого самоврядування (детально)
 9. Введення виборності начальника місцевої поліції (шерифа) (відстежування)
 10. Ліквідація загальної військової повинності. Створення професійної армії європейського зразка. НУНС-2007 ПР-2007 (відстежування)
 11. Законодавче забезпечення та практичне впровадження Державної програми енергонезалежности країни.
 12. Законодавче забезпечення та практичне впровадження Державної програми екологічної безпеки для потенційно небезпечних промислових об'єктів.

Розділ VІІ. Гроші.

 1. Конституційне закріплення права мінімізувати податки у будь-який спосіб, прямо не заборонений законами України.
 2. Ліквідація податкової міліції як засобу політичного та економічного тиску. НУНС-2007 (відстежування | детально)
 3. Заміна ПДВ на диференційований податок з обігу. БЮТ-2007, КПУ-2007, БЛ-2007 (відстежування | детально)
 4. Гармонізація податкового законодавства в логічний та послідовний Податковий кодекс. НУНС-2007 БЮТ-2007 ПР-2007 (відстежування)
 5. Запровадження механізму звітування держави - оприлюднення звітів про виконання прибуткових і видаткових статей місцевих бюджетів та бюджету України не пізніше 1 березня наступного за звітним року.
 6. Зменшення періодичності подання будь-якої податкової та іншої звітності суб'єктами підприємницької діяльності та громадськими організаціями. НУНС-2007 (відстежування)
 7. Запровадження дієвого "єдиного реєстраційного вікна" для підприємців. (відстежування)
 8. Запровадження неоподатковуваності добровільних внесків та пожертв на культуру, мистецтва, науку, освіту та громадську діяльність.
 9. Створення системи обов'язкового страхування ризиків погіршення якості життя громадян в результаті забудови навколишнього середовища за рахунок замовника забудови.
 10. Створення системи продажу державної власності виключно через реалізацією акцій державних підприємств на фондовій біржі з першочерговим правом на придбання цих акцій громадянами України.

Заключні положення.

Цей Меморандум містить перелік першочергових задач, вирішення яких забезпечить необхідний і незворотний поступ у розбудові громадянського суспільства в Україні разом з остаточним утвердженням демократичних засад побудови та функціонування нашої держави. Реалізація Меморандуму утвердить механізм суспільного діалогу, як єдино можливу форму комунікацій в системі "суспільство - влада" і у такий спосіб започаткує процес створення нової Конституції України.

Кожна з задач сформульована у такий спосіб, що дозволяє просту перевірку - виконана та задача, чи ні.

Меморандум є відкритий для широкого публічного обговорення, деталізації його положень та створення проектів їхньої реалізації.

Меморандум є відкритий для змін та доповнень, що можуть бути спричинені, або обумовлені діями влади та політикуму, що спричинятимуть порушення або обмеження прав та свобод людини і громадянина та внаслідок суспільного обговорення.

Порядок внесення змін та доповнень, обговорення Меморандуму та актуальна версія Меморандуму – в мережі Інтернет за адресою


Довідка

Історія Розробки

Ініціативна Група Розробників

Хто Підтримує Меморандум

Обговорення поза Інтернетом