Articles by Людмила Ямщикова

Biegiem na Majdan/Run to Maidan/Бігом на Майдан

Zapraszamy 16 listopada (niedziela) od 12:00 do 14:00 na warszawski Stadion Agrykoli (Myśliwiecka 9). „Trening dla Ukrainy“ będzie spotkaniem wszystkich, którzy chcą zamanifestować, że pamiętamy o wolnościowym zrywie Ukraińców, że popieramy ich europejskie i wolnościowe aspiracje.


“Розподіл Росії”: актуально щонайменше з 1941 року

“Від року 1855 Росія терпить поразку за поразкою… Вона цілком не має того розгону, який приписує собі ще далі. Мала Фінляндія, маючи лише 18 дивізій, протягом трьох місяців держалася проти 47 совітських дивізій”.