Натрус

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Popular Articles

Bezpieczeństwo w języku rosyjskim – misja nie do wykonania?

Prosze sobie wyjbrazić jaki wpływ na ludzką świadomość może mieć codzienne używanie słowa, które wyraża zasadniczą potrzebę człowieka a jednocześnie opisuje stan nieosiągalny. Prosze sprawdzić – analogów w językach europejskich, a może nawet we wszystkich językach świata nie istnieje.


Random Articles

Charków. Kroniki najazdu na miasto, dzień 95 (29.05.2022)

Trwają pojedyncze ostrzały Charkowa – moskowici kontynuują ostrzał północnych przedmieść. Szef sił specjalnych Kraken Konstantin Niemiczew (ci faceci walczą na północ od miasta i brali udział w wyzwoleniu wszystkich wschodnich i północnych przedmieść Charkowa) powiedział wprost, że ze względu na sytuację bezpieczeństwa jest za wcześnie na powrót do Charkowa.