НІ законопроекту № 9073

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Popular Articles

Bezpieczeństwo w języku rosyjskim – misja nie do wykonania?

Prosze sobie wyjbrazić jaki wpływ na ludzką świadomość może mieć codzienne używanie słowa, które wyraża zasadniczą potrzebę człowieka a jednocześnie opisuje stan nieosiągalny. Prosze sprawdzić – analogów w językach europejskich, a może nawet we wszystkich językach świata nie istnieje.


Random Articles

Charków. Kroniki najazdu na miasto, dzień 62 (26.04.2022)

W ciągu ostatnich kilku dni mniej więcej wzrosła liczba ostrzałów Charkowa dokonywanych przez wojska moskowickie. Po porannej aktywizacji, która ucichła w środku dnia, nastąpiła krótka przerwa. Wieczorem  moskowici ponownie rozpoczęli ostrzał miasta. Najbardziej cierpią różne dzielnice Sałtówki. Tak więc po ataku na jeden z obszarów trzy osoby zostały stracone, a siedem kolejnych – zostało rannych. W rozmowie z Suspilnym miejscowi mówią, że 30 lat temu w okolicy znajdował się wojskowy oddział, który został później zlikwidowany, a stało się to w latach 80. i 90. Obrij również został ostrzelany ChTZ, Pyatychatki i okolice Oleksyjiwki.