Донбасс

“Мы вернемся в Донбасс”

Корреспондент Радио Свобода провел в Харькове одну из сессий в “Украинской миротворческой школе”, которая готовит “социальных посредников”


Raport – Ukraina 2015 –Misja „Donbas”

Celem Misji było zidentyfikowanie głównych problemów oraz mechanizmów działania władz (tak na centralnym, jak i niższych szczeblach), które powinny podlegać monitorowaniu przez NGO, niezależne media oraz kontrolne organy państwa i samorządu lokalnego.