МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Чи буде Україна полюсом глобальної переваги?

03/17/2006 | Социст
Світ був двуполюсним. В наслідку розпаду СРСР він став багатополюсним. Формування полюсів є довгий історичний процес, який продовжиться декілька десятиліть, але вже й зараз ми можемо окреслити загальні контури глобальної полікратії. Полюсами глобальної переваги є: Америка, Європа, Східна Азія, Китай, Індія, ісламсько- арабський світ і Африка. А якже пострадянський простір? Чи буде Росія полюсом глобальної переваги? Ні. Росія не є полюсом глобальної переваги. Як і сто років тому Росія є тюрмою народів. З тим невигідним доповненням, що вже десять років вона веде війну на своїй території. Правда, глобальна економічна кон'юнктура викликає постійне подорожчання нафти, а це поки що фінансує диктат Московії над усією Росією. Але рано чи пізно ця кон'юнктура вичерпається. Достатньо згадати про енергію термоядерного синтезу та прискорене зростання використання енергії сонячного випромінювання. Тоді загальний бунт народів Росії проти цього диктату стане неминучим.

Хто є винуватим за розпад СРСР? Український народ, який в 1991 році проголосував за свою незалежність. Які наслідки цього історичного вибору? Чи є Україна тюрмою народів? Ні. Чи буде Україна полюсом глобальної переваги? Перш ніж відповісти на це запитання, необхідно раз і назавжди дати відповідь на запитання, чому впав Рим Самозванний. А впав він по тій простій причині, що будував він не царство боже, про яке голосив на весь світ, а будував царство Кесаря і врешті- решт побудував сучасну тюрму народів. Тому, щоб стати полюсом глобальної переваги, Україні ні більше, ні меньше слід збудувати царство боже на землі. Основним принципом царства Кесаря споконвіків було і є „поділяй і володарюй“. А які ж основи могутности майбутньої України? Велич її може бути лише наслідком технологічного розквіту, економічного розвитку, соціальної єдности та духовного піднесення.

Питання про те, чи буде Україна полюсом глобальної переваги, в кінці кінців, упирається в питання про єдність української нації, в питання про владу. Чи влада є формою єдности спільноти? В тоталітарному суспільстві – ні. Хоч не треба забувати про „нерозривну єдність партіїї та народу“, без якої тоталітарне суспільство трудно собі уявити. Українське суспільство не є тоталітарним. Чи ж є українська влада формою єдности української спільноти? Відповідь має бути негативною, бо частина українського суспільства підтримує владу, частина не підтримує, а решта – не займає категоричної позиції. Поки що українська спільнота не досягла національної згоди в питанні про владу. Влада не об'єднує українців, а розділює їх. Але надія про таке об'єднання поки що залишається: загроза громадянської війни ще не виглядає реальною.

Але якщо навіть не буде війни, чи буде така національна згода досягнена? Чи існує такий загальнонаціональний політичний проект, який здатний перетворити Україну в єдину спільноту? А чи взагалі такий проект можливий? Чи природа влади відповідає необхідності реалізації такого проекту? Чи є влада формою єдности спільноти? Чи є держава формою національної єдности?

Весь пострадянський період України пройшов під прапором розбудови незалежної української держави. Держава вже розбудована, але єдности чомусь немає. Виходить, що не в державі справа. Звичайно, спішити руйнувати державу не треба. Нехай вона собі буде, нехай політичні сили ведуть демократичну боротьбу за владу в українській державі. Нехай різні гілки влади урівноважують одна одну, щоб не було диктатури чи війни. Хоч, звичайно, це не усуне зовнішньої загрози з боку якоїсь сусідньої імперії, чи якогось там халіфату. Від геополітики втікти неможливо...

Можемо продовжити розбудову далі: державу розбудували, пора розбудовувати імперію – власну українську чи арійську, тобто слов'янську. Не ми були першими, не ми будемо й останніми. Адже ж людська цивілізація вже на порозі апокаліпсису. Звичайно ж, Христос нам допоможе, бо він був справжнім арійцем. Але чи не пора схаменутись?!

Влада не є формою єдности, бо є формою самозбереження, формою боротьби сил влади за збереження домінації влади над громаданським суспільством. Влада є формою гніту, а не єдности спільноти. Це є вихідний пункт розміркувань про осягнення єдности.

Влада є порушенням засади добровільности, яка є основою життя громадянського суспільства. Без добровільности як засади розбудови спільноти не може бути основи для осягнення єдности. Необхідно розбудувати громадянське суспільство, яке піклується про свої власні засади. Необхідно, щоб влада стала слугою громадянського суспільства. Лише тоді стане можливе осягнення єдности спільноти.

На перший план висувається питання про засади такої громадянської активности. Пропоную розбудову соцису на засаді добровільности. Дійсна свобода людини є свобода діяти добровільно, необмежуючи свободи іншого. Социс є об'єднанням громадян, які утворюють окремі об'єднання в рамках соцису на засаді конституційної єдностайности. Рішення окремого об'єднання лише тоді стає конституційним актом цього об'єднання, коли воно отримало підтримку всіх громадян даного об'єднання. Окремі об'єднання можуть між собою утворювати об'єднання вищого покоління, також на засаді єдностайности. Таким чином социс розбудовується, зберігаючи повну єдність своїх громадян. Діяльність кожного в рамках соцису є реалізацією свого власного вибору. А боротьба за владу перестає бути боротьбою для всіх і залишається для тих, хто є в достатній мірі мотивованим її вести.

Засади добровільности і конституційної одностайности є найважливішими засадами розбудови соцису, порушення яких водить до зродження суспільних стосунків в рамках спільноти і приводить або до її розпаду, або до її відчуження і перетворення в придаток влади, або до підкорення її іншими зовнішніми факторами. Приклади успішного функціювання не можемо навести, бо до цих пір ніхто не наважився втілити в життя социські засади. Треба відзначити, що одностайність може бути тільки конституційною основою спільноти, а не правилом її повсякденної діяльности. Після того як конституційні основи якогось об'єднання в рамках соцису покладені і це об'єднання значно збільшить свою членську масу, – дуже важливим є чи будуть збережені ці конституційні основи непохитними, чи це об'єднання перетвориться в гурт людей, зібраних цікавістю чи випадковим збігом ринкових інтересів, чи кон'юнктурною політичною емоцією. З друго боку, якщо добровільність не буде засадою діяльности спільноти, вона швидко втратить внутрішнє джерело енергії, яким є лише свобода вибору, – і початковий ентузіазм змінюється втратою громадянської підтримки і зродженням суспільних стосунків в рамках спільноти. Тому приклади неуспішного функціювання спільноти викликані не засадами добровільности і конституційної одностайности, а відхиленням від цих засад. Лише ці засади, при послідовному втіленні їх в життя, дають можливість уникнути зродження спільноти. Таке зродження неминуче при втраті єдности. Реалізацією социських засад розбудови громадянського суспільства є социська Хартія, текст якої пропоную до вашої уваги на наступній сторінці: http://www.socys.narod.ru/hartia.htm .

Перед сучасним українцем є три фундаментальні перспективи громадянського вибору: держава, корпорація та Социс. Якщо Ви маєте бажання пережити почуття поразки в глобальній історичній битві титанів, Вам треба поступити на службу державі. Якщо Ви маєте бажання пережити почуття оволодіння світу своїми власними перстами, перед Вами відкритий шлях глобальної корпоративної експансії. Якщо Ви не маєте бажання пережити почуття поразки, або Вас не приваблює перспектива глобальної спекуляції і Ви маєте бажання прожити повноцінне життя шляхом реалізації свого власного вибору, тоді Ви маєте можливість стати громадянином Соцису.

Так чи буде Україна полюсом глобальної переваги?

Відповідь гласить: без осягнення та збереження національної єдности українців – не буде. Социс є політичним суб'єктом реалізації такого історичного проекту осягнення, збереження та процвітання національної єдности українців у всьому світі. Глобальна перевага України буде наслідком втілення в життя социського проекту осягнення єдности спільноти, наслідком зародження та утвердження в Україні спільноти єдности.

Хай буде!

P.S. Деякі аспекти означеної проблеми вже піднімались мною у темі про конституцію:

http://www2.maidan.org.ua/n/free/1127906159

Відповіді

 • 2006.03.17 | BIO

  Re: Чи буде Україна полюсом глобальної переваги?

  >Социс є об'єднанням громадян, які утворюють окремі об'єднання в рамках соцису на засаді конституційної єдностайности. Рішення окремого об'єднання лише тоді стає конституційним актом цього об'єднання, коли воно отримало підтримку всіх громадян даного об'єднання. Окремі об'єднання можуть між собою утворювати об'єднання вищого покоління, також на засаді єдностайности. Таким чином социс розбудовується, зберігаючи повну єдність своїх громадян. Діяльність кожного в рамках соцису є реалізацією свого власного вибору. А боротьба за владу перестає бути боротьбою для всіх і залишається для тих, хто є в достатній мірі мотивованим її вести.

  Ледяное дыхание безальтернативности текущего выбора чертовски
  стимулирует активность коры головного мозга...:)

  Дали бы сразу линк на базовую страничку - меньше бы стебался по
  поводу Конституции им. Нового Завета. Хотя зарекаться не буду
  т.к. смесь упрощенчества с тягой к навороченной терминологии
  надо бичевать для пользы самих же новообращенных пророков иначе
  их опять поймут только избранные и тепло примет новое распятие.

  Попробую расшифровать процитированный абзац т.к. только что сам
  размышлял о электоральных автономиях как побочном эффекте внедрения
  "мобильного голосования" (чисто условное обозначение революционизирую-
  щего фактора для ускорения перехода от постсовка к чистому соцису).

  Итак, имея в руках достаточно мощный и гибкий инструмент результатив-
  ного электорального мониторинга (например на базе совр. ТХ связи в
  сочетании с цифровыми ТХ обработки информации - какая банальная
  связка...:) ) общество может (приняв самые общие правила за основу
  гармоничного сосуществования) разделиться на электоральные автономии
  для решения локальных проблем, не затрагивающих остальные группы
  непосредственно. Например, сразу напрашивается создание как минимум
  трех возрастных социоавтономий: до 25, от 25 до 60, от 60, а если
  точнее - это будут 2 группы т.н. "иждивенцев" и группа "кормильцев" со
  своими специфическими проблемами. При общесогласованном выделении для
  "иждивенцев" некоторой доли общественных ресурсов эти автономные
  группы смогут самостоятельно решать вопросы справедливого распределе-
  ния внутри своего минисоциса "не напрягая" остальных сограждан.
  Например молодежь сможет эффективнее осваивать стартовые кредиты, а
  пенсионеры - управлять нужной по сути только им пенсионной системой.
  Подобные автономии могут быть созданы для инвалидов, матерей-одиночек
  и всех прочих социально значимых групп населения для гармонического
  перераспределения ответственности за принятие управляющих решений
  от стремительно банкротящегося госустройства к социально эффективному
  гражданскому обществу нового типа - соцису.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.03.17 | Социст

   По-Вашому, України не буде, а лише автономії?!(--)

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.03.18 | BIO

    Про перевагу глобалу.

    >Чи існує такий загальнонаціональний політичний проект, який здатний перетворити Україну в єдину спільноту? А чи взагалі такий проект можливий? Чи природа влади відповідає необхідності реалізації такого проекту? Чи є влада формою єдности спільноти? Чи є держава формою національної єдности?

    Полегче на крутых поворотах линейного мышления. Социальное
    моделирование - это Вам не переводы с болгарского, включайте
    полный привод, а не то тормознутые мозги точно будут в кювете. :)

    Неужели так сложно без детальной "дорожной карты" въехать в эскиз
    наброска технологии передачи полноты власти от узкокорыстных
    узурпаторов прав на нее лично народу с разумной дифференциацией
    общества по зонам ответственности (предупреждаю заранее - речь
    не о тех зонах про которые Вы, не сомневаюсь, сразу подумали - это
    тоже чисто условный термин (также прошу не путать понятие "термин"
    со сроком заключения :) ) ) ?

    Где это Вы нашли в моем железно консолидирующем подавляющее
    большинство общества черновом примере федерастические нотки ?
    Неужели понятие автономии касается только географии - какая же
    терминология больше Вас устроит для пояснения на пальцах
    простых как Ваша мобила вещей ? А про СУБД можно говорить ?
    Например про Единый Реестр Избирателей с полем "дата рождения"
    и простой организацией доступа к локальному голосованию для
    определенных возрастных групп с помощью Единой Системы Голосования
    созданной на базе позитивного опыта 2002 г. полученного в Британии ?
    Я просто проскочил географически локализованные голосования внутри
    этой же Системы, местные и региональные, т.к. это слишком тривиально.
    Разумеется в допущении что Конституция по прежнему запрещает
    голосовать вопросы отделения и т.п. муйню...

    Или Вас удивляет сам факт попытки поиска решения тех вопросов
    к-рые задает наш болгарский коллега ? Тогда зачем переводили ?
    Или Вас устраивает отсутствие реальных решений в силу любви к
    бездумному цитированию чужих отвлеченных мыслей поданных на уровне
    утопических мечтаний про нечто окончательно справедливое ?

    Перечитайте еще раз на свежую голову http://www2.maidan.org.ua/n/free/1142602286
    подумайте тщательнее и все получится.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.03.19 | Социст

     Спроба вияснити посилання на чужих...

     Пан BIO пише:

     > Или Вас удивляет сам факт попытки поиска решения тех вопросов
     > к-рые задает наш болгарский коллега ? Тогда зачем переводили ?
     > Или Вас устраивает отсутствие реальных решений в силу любви к
     > бездумному цитированию чужих отвлеченных мыслей поданных на уровне
     > утопических мечтаний про нечто окончательно справедливое ?
     Дякую, пане ВIO!

     Ви багато написали. Я спробую Вам відповісти по суті трохи згодом. Але я поки що не розумію, про якого болгарського колегу та які переклади Ви згадуєте?
  • 2006.03.21 | Социст

   Про автономію та засади.

   Пан BIO пише:

   > >Социс є об'єднанням громадян, які утворюють окремі об'єднання в рамках соцису на засаді конституційної єдностайности. Рішення окремого об'єднання лише тоді стає конституційним актом цього об'єднання, коли воно отримало підтримку всіх громадян даного об'єднання. Окремі об'єднання можуть між собою утворювати об'єднання вищого покоління, також на засаді єдностайности. Таким чином социс розбудовується, зберігаючи повну єдність своїх громадян. Діяльність кожного в рамках соцису є реалізацією свого власного вибору. А боротьба за владу перестає бути боротьбою для всіх і залишається для тих, хто є в достатній мірі мотивованим її вести.
   > Ледяное дыхание безальтернативности текущего выбора чертовски
   > стимулирует активность коры головного мозга...:)
   Ще більша безальтернативність настане після виборів. Може, тоді активність кори й дасть якісь плоди...

   > Дали бы сразу линк на базовую страничку - меньше бы стебался по
   > поводу Конституции им. Нового Завета. Хотя зарекаться не буду
   > т.к. смесь упрощенчества с тягой к навороченной терминологии
   > надо бичевать для пользы самих же новообращенных пророков иначе
   > их опять поймут только избранные и тепло примет новое распятие.
   З сучасних пророків я знайомий лише з працями Каганця. Але розп'яття йому не світить...

   > Попробую расшифровать процитированный абзац т.к. только что сам
   > размышлял о электоральных автономиях как побочном эффекте внедрения
   > "мобильного голосования" (чисто условное обозначение революционизирую-
   > щего фактора для ускорения перехода от постсовка к чистому соцису).
   Социс не є електоральною автономією, а спільнотою громадян, яка будується на певних засадах. А тому вона не може бути побочним ефектом, бо живе своїм внутрішнім життям, яке будується на засадах добровільности та конституційної одностайности.

   Чи Ви проти цих засад?

   > Итак, имея в руках достаточно мощный и гибкий инструмент результатив-
   > ного электорального мониторинга (например на базе совр. ТХ связи в
   > сочетании с цифровыми ТХ обработки информации - какая банальная
   > связка...:) ) общество может (приняв самые общие правила за основу
   > гармоничного сосуществования) разделиться на электоральные автономии
   > для решения локальных проблем, не затрагивающих остальные группы
   > непосредственно. Например, сразу напрашивается создание как минимум
   > трех возрастных социоавтономий: до 25, от 25 до 60, от 60, а если
   > точнее - это будут 2 группы т.н. "иждивенцев" и группа "кормильцев" со
   > своими специфическими проблемами. При общесогласованном выделении для
   > "иждивенцев" некоторой доли общественных ресурсов эти автономные
   > группы смогут самостоятельно решать вопросы справедливого распределе-
   > ния внутри своего минисоциса "не напрягая" остальных сограждан.
   > Например молодежь сможет эффективнее осваивать стартовые кредиты, а
   > пенсионеры - управлять нужной по сути только им пенсионной системой.
   > Подобные автономии могут быть созданы для инвалидов, матерей-одиночек
   > и всех прочих социально значимых групп населения для гармонического
   > перераспределения ответственности за принятие управляющих решений
   > от стремительно банкротящегося госустройства к социально эффективному
   > гражданскому обществу нового типа - соцису.
   Якщо Ви уважно прочитаєте Хартію, то Ви дізнаєтесь, що Социс не є якимсь конгломератом незалежних один від одного стратів, а є об'єднанням громадських об'єднань, при чому рішення певного об'єднання в складі Соцису автоматично стає предметом порядку денного наступних зборів об'єднання старшого покоління і так далі, аж до загальних зборів Соцису в цілому. Так що будь-які проблеми можуть стати проблемами всього соцису, якщо вони дійсно стосуються всього соцису. А, якщо це якісь локальні проблеми, то вони, розв'язуються локально.

   Очевидно, що не всі проблеми заслуговують на увагу всіх, але всі мають таку можливість...

   А в цілому, Ви правильно підмітили перевагу Соцису над державою! Ця перевага саме в непорушності засад життя цієї спільноти вільних громадян.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2006.03.21 | BIO

    Феномен эффекта деда Глухаря

    Назвите это прелестное дитя разума хоть социальной стриптизматрешкой,
    но ответьте КАК ТЕХНИЧЕСКИ осуществить эту конструкцию в РЕАЛЕ без
    эффективных механизмов осуществления гражданского выбора ?

    Ведь утонет сия концепция в первом же критическом клозете с концами
    и мявкнуть не успеет хоть сто раз повторите мантру что воно не тонє.

    Зачем тогда рождаться на белый свет ?

    Надо либо продирать глазки либо хорошо чистить ушки.

    Да хоть штырьком антенны мобилы - подходяще.:)
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.03.21 | Социст

     Мета Соцису.

     Пан BIO пише:

     > но ответьте КАК ТЕХНИЧЕСКИ осуществить эту конструкцию в РЕАЛЕ без
     > эффективных механизмов осуществления гражданского выбора ?

     Пане ВІО!

     Ви якраз підійшли впритул до суті справи, але ще її не збагнули.

     Справа в тім, що Социс не є структурою влади і не є органом реалізації рішень влади. Завдання Соцису є зовсім іншим: побудова стосунків між людьми (громадянами) та спільнотами людей (громадян) на таких засадах, щоб ці стосунки не були стосунками влади, примусу, а стосунками згоди, єдности. Навіть більше: влада залишається за межами Соцису і участь окремих громадян в діях влади є їх особистою приватною справою. Тобто, Социс не створюється для розв'язання проблем влади (держави), а для зовсім іншої мети: осягнення та збереження єдности спільноти громадян. Це означає, що Социс утворюють люди, метою яких є саме єдність, а не влада, люди, які бажають жити в єдності, а не служити владі, які не бажають боротись за владу...

     Так от, якщо двоє людей досягли згоди в якомусь питанні, якщо вони порозумілись щось робити разом, вони виконують це рішення добровільно, тобто їм не потрібно ще й якогось механізму виконання цього рішення. Теж саме стосується й рішення 20, 200, двох тисяч чи двох мільйонів. Якщо вони досягли згоди, то вони виконують своє рішення добровільно, а якщо вони його не виконують, тоді у них немає згоди, і ніякого рішення їм виконувати не треба. Тобто Социс є публічним форумом осягнення згоди на зразок інтернет-форуму Майдану, а не механізмом реалізації влади.

     Влада є приватною справою за межами Соцису.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2006.03.22 | BIO

      Резервация глухарей как способ выживания со свету.

      Опять трудности перевода.

      Чтобы не педалировать далее утопические намеки допустим,
      что Вы создали нечто отличное от гопкомпании на вечер,
      банды по интересам или даже профсоюза анонимных
      абстинентов не жаждущих власти над себе подобными,
      даже в лице второй половины и несчастных деток.
      Допустим власть не беспокоит наличие альтернативных
      ей сборищ демонстрирующих редкий игнор к ее проделкам.
      По опыту скажу - злостного хулигана это достает более всего.

      На такую идиллию потребуется как минимум масса свободного
      времени которое вам ни власть, ни иные паразитарные
      образования на теле общества не предоставят добровольно,
      например тот же лишний выходной в среду взамен вереницы
      пьяных "праздников". И еще средства для доступа хотя бы
      в вольный Инет - ведь Вы там собрались искать консенсус
      по уединенным интересам ? Тогда Вам к пану Коржу - он
      такими идеалистами сыт по горло и усиленно ищет рвотное.
      Нет, батенька, никто не даст Вам избавленья, тем более
      индифферентное к бандоте племенное страусоводство - будут
      крутить чудакам яйца пока не отвалятся, а потом заставят
      очередную отрезанную голову взаправду все это съесть.
      Ибо сказано было: только своей собственной рукой добъемся.
      И никто этот закон не отменит вовеки веков.
      Аминь.

      ПС Хотя и эта затея имеет право на реализацию хотя бы в виде
      клуба любителей дальнего криогенного плавания им. м-ра МсКинли. :).
      Не стоит сверху плевать на плюрализм - можно обмочиться.
 • 2006.03.17 | Хвізик

  Україна неодмінно стане лідером, якщо не всесвітнього, то принай

  принаймні всеслов"янського масштабу
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2006.03.19 | Сергій Кабуд

   можливо і всесвітнім, але для цього потрібні широкі зміни

   ментальності керівництва і не тільки.

   Лише росумна поолітика абсорбціїмпотенційно може подвоїти населення і та нова половина - це будуть американці, канадці, західні-європейці, лише все вони водночас будуть українці.

   Ну і відповідно підприємницькі здібності, знанна про політичні системи, які працюють, стартові капітали, які для матерікової України просто колосальні.

   Таким чином, нова Україна, країна з 100 міліонами населення, найпередовішими технологіями і єдиним, обєднаним метою побудови найкращого суспільства в світі населенням реально оже стати світовим лідером ідей і новаторства.

   А ці речі і роблять лідера- наука і винахіди в різних сферах, не лише технічних. Наприклад як підняти ефективно народжуємість, чи як подолати повністю корупцію.
   Це ж цілком можливо зробити
  • 2006.03.22 | Rus36

   Re: Україна неодмінно стане лідером, якщо не всесвітнього, то принай

   Ребята, да вы просто неадекватные.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua