-


A tym chasom...

07/09/2006 | AxeHarry
A tym chasom sxozhe pochavsya novyj "nakat" na Yulyu - pokysho obkatujeccya "vazhlyva i aktualna" tema sho YVT tipa sydyt "na kolesax" itd.

Synxronnist podach na riznyx forumax - 100% oznaka "nakata".


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. GNU Free Documentation License.
" ". E-mail: news@maidan.org.ua