-


Kuchma

07/14/2006 | kvitka
Zamist' sydity, to vin shche smiye radyty?!


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. GNU Free Documentation License.
" ". E-mail: news@maidan.org.ua