МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

"Свобода" оскаржує незаконну ухвалу щодо зриву виборів (/)

03/14/2009 | 321
у Тернопільській області


Свобода" подала Апеляційну скаргу на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва від 12.03.2009 року про забезпечення адміністративного позову у справі за позовом Матковського Анатолія Борисовича до Державного казначейства України, третіх осіб Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії, Тернопільської обласної ради про визнання протиправних дій, якою заборонено Державному казначейству України здійснювати фінансування за рахунок коштів цільової субвенції з Державного бюджету України позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради, що були призначені на 15 березня 2009 року, заборонено Тернопільській обласній територіальній виборчій комісії, дільничним виборчим комісіям, Державному казначейству України вчиняти будь-які дії, спрямовані на організацію, підготовку та проведення 15 березня 2009 року позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради та використання коштів цільової субвенції з Державного бюджету для проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" вважає неприпустимим спроби Окружного адміністративного суду м. Києва відмовити у розгляді апеляційної скарги та небажанні її розглядати.

Свобода" вимагає негайного розгляду Апеляційної скарги згідно статті 177 Кодексу Адміністративного судочинства, що передбачає розгляд подібної справи не пізніше ніж за дві години до початку голосування, тобто до 6-00 15 березня 2009 року.

Нижче подаємо текст скарги:

Апеляційна скарга

(на ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 12.03.2009 року № 2а2539/09/2670 про забезпечення позову)

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 12.03.2009 року № 2а2539/09/2670 задоволено клопотання позивача про забезпечення адміністративного позову у справі за позовом Матковського Анатолія Борисовича до Державного казначейства України, третіх осіб Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії, Тернопільської обласної ради про визнання протиправних дій, заборонено Державному казначейству України здійснювати фінансування за рахунок коштів цільової субвенції з Державного бюджету України позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради, що були призначені на 15 березня 2009 року, заборонено Тернопільській обласній територіальній виборчій комісії, дільничним виборчим комісіям, Державному казначейству України вчиняти будь-які дії, спрямовані на організацію, підготовку та проведення 15 березня 2009 року позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради та використання коштів цільової субвенції з Державного бюджету для проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

Зазначена ухвала є незаконною, оскільки судом першої інстанції при її ухваленні неповно з'ясовано обставини, що мають значення для справи, не доведено обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими, висновки суду не відповідають обставинам справи, судом першої інстанції грубо порушено норми матеріального і процесуального права, що призвело до неправильного вирішення питання про забезпечення адміністративного позову.

Так, відповідно до ст. 117 КАС України суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Як вбачається з оскаржуваної ухвали, позивач звернувся до суду з адміністративним позовом до Державного казначейства України, третіх осіб Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії, Тернопільської обласної ради про визнання протиправними та незаконними дій відповідача щодо перерахування субвенцій з Державного бюджету України для забезпечення фінансування позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року, вважаючи що такі кошти перераховано Тернопільській ОТВК вже після визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради" і, на його думку, у випадку задоволення позову, незалежно від дати набуття рішенням законної сили, відновлення порушених прав позивача взагалі стане неможливим.

Проте, судом першої інстанції не з'ясовано, в чому саме полягає порушення прав позивача діями відповідача і яким саме його правам, свободам чи інтересам існує небезпека заподіяння шкоди до ухвалення рішення в адміністративній справі. При вирішенні клопотання про забезпечення позову не доведено факту можливості заподіяння такої шкоди конкретним правам, свободам чи інтересам позивача внаслідок перерахуванням відповідачем коштів як субвенції з Державного бюджету України на проведення позачергових виборів Тернопільської обласної ради.

Також, при вирішенні питання про забезпечення позову, суд прийшов до неправильного висновку про очевидність ознак протиправності дій відповідача на тій підставі, що Державним казначейством України перераховувалися кошти як субвенції з державного бюджету України для проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року після визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 2008 року "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради".

У відповідності з розписом державного бюджету на забезпечення підготовки та проведення позачергових виборів місцевих рад Тернопільської області передбачено загальний обсяг видатків в сумі 10691,5 тис. гривень з помісячною розбивкою: січень - 1069,2 тисяч гривень, лютий - 5345,8 тисяч гривень, березень - 4276,5 тисяч гривень.

Як встановлено Тернопільським окружним адміністративним судом постановою від 02 лютого 2009 року у справі № 2-а-12511/08 субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів надійшла на рахунок Тернопільської обласної державної адміністрації та перераховується територіальній виборчій комісії відповідно до щомісячної розбивки. На цей час на позачергові вибори до Тернопільської обласної ради, перераховано 6369 тис. 200 грн., при цьому, ці кошти перераховано ще до прийняття Верховною Радою України та набуття чинності Постанови № 1058-УІ від 03.03.2009 року "Про визнання такою, що втратила чинність Постанови Верховної Ради України "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради".

Згідно ст. ч. 1 ст. 72 КАС України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 8 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Оскаржуваною ухвалою зупинено виборчий процес до Тернопільської обласної ради, чим порушено конституційне виборче право апелянта Тернопільської обласної організації ВО "Свобода", інших суб'єктів виборчого процесу та всіх мешканців Тернопільської області, а саме, право обирати та бути обраним до органів місцевого самоврядування.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 11 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" забороняється незаконне втручання будь-кого у виборчий процес. У силу частини 2 статті 15 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" 14 січня 2009 року почався виборчий процес позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

Згідно ст. 9 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; суд вирішує справи на підставі Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У відповідності до ст. 92 Конституції України організація і порядок проведення виборів визначаються виключно Законом, у цьому випадку Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", який регулює організацію і проведення виборів, в тому числі проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

Згідно ч. 3 ст. 19 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" виборчі комісії утворюються і діють відповідно до Конституції України, цього та інших законів України; ніхто не має права втручатися у вирішення питань, віднесених до повноважень виборчих комісій, крім випадків, передбачених законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" виборчі комісії місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори; виборчі комісії діють на підставі, в межах та у спосіб, встановлені Конституцією України, цим та іншими законами України.

Як вбачається з Постанови Верховної Ради України № 1058-УІ від 03.03.2009 року "Про визнання такою, що втратила чинність Постанови Верховної Ради України "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради", якою керувався суд першої інстанції при ухваленні оскаржуваної ухвали, вона прийнята відповідно до пункту 30 статті 85 Конституції України.

Однак п. 30 ст. 85 Конституції України передбачено, що до повноважень Верховної Ради України належить призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування. В цілому стаття 85 Конституції України не містить норми, яка б надавала Верховній Раді України повноваження скасовувати чи припиняти вже призначені відповідно до Конституції та законів України позачергові вибори до місцевих рад.

При цьому, Конституцією України, Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" чи будь-яким іншим законом не передбачено можливості скасування, припинення, призупинення чи заборони проведення позачергових виборів місцевих рад.

Разом з тим, у силу Ухвали Конституційного Суду України № 8-уп/2000 від 21 грудня 2000 року "Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про проведення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим" постанови Верховної Ради України про проведення позачергових місцевих виборів є актом одноразового застосування і втрачає чинність після початку виборчого процесу, а тому прийняття Верховною Радою України Постанови № 1058-УІ від 03.03.2009 року "Про визнання такою, що втратила чинність Постанови Верховної Ради України "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради" не має жодного правового значення.

Отже виборчий процес в Україні регулюється виключно Конституцією України та законами, в цьому випадку Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", які не передбачають можливості припинення виборчого процесу на підставі постанови Верховної Ради України, прийнятої вже в період виборчого процесу, а тому судом першої інстанції при ухваленні оскаржуваної ухвали грубо порушено вимоги ч. 3 ст. 9 КАС України.

Більше того, цей спір безпосередньо пов'язаний із виборчим процесом. Главою 6 КАС України передбачено спеціальні норми провадження в окремих категоріях адміністративних справ. Зокрема, статтею 172 КАС України передбачено особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій, а статтею 174 КАС України - особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум. Проте судом першої інстанції застосовано загальні процесуальні норми, які регламентують провадження в адміністративних справах.

Постановою Окружного адміністративного суду Тернопільської області від 11 березня 2009 року задоволено адміністративний позов Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода", Тернопільської обласної організації Єдиного Центру, Тернопільської обласної організації громадянської партії "Пора" до Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії, третьої особи Верховної Ради України про визнання протиправним та скасування рішення № 87 Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії від 06.03.2009 року "Про припинення виборчого процесу з позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року" та зобов'язання Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії продовжити організацію підготовки та проведення позачергових виборів Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року. Оскаржуване рішення Тернопільської ОТВК прийнято на підставі Постанови Верховної Ради України № 1058-УІ від 03.03.2009 року "Про визнання такою, що втратила чинність Постанови Верховної Ради України "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради". Отже, в провадженні іншого адміністративного суду є адміністративна справа про спір з тих самих підстав, що й адміністративна справа, по якій винесено оскаржувану ухвалу про забезпечення позову.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 155 КАС України суд залишає позовну заяву без розгляду, якщо у провадженні цього або іншого адміністративного суду є адміністративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

Статтею 38 Конституції України передбачено право громадян обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування. Рішенням Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії № 52 від 05 лютого 2009 року зареєстровано виборчий список кандидатів у депутати Тернопільської обласної ради від Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода", а отже оскаржувана ухвала прямо порушує конституційні виборчі права апелянта. У зв'язку з наведеним, відповідно до ч. 6 ст. 118, п. 3 ч. 1 ст. 155, ст.ст. 185-187 КАС України, -

Просимо:


Ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 12.03.2009 року № 2а2539/09/2670 про забезпечення адміністративного позову у справі за позовом Матковського Анатолія Борисовича до Державного казначейства України, третіх осіб Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії, Тернопільської обласної ради про визнання протиправних дій - скасувати і залишити позовну заяву без розгляду.

У зв'язку із незворотністю виборчого процесу, закінченням процесуальних строків та близькою датою раніше призначених виборів - розглянути справу як невідкладну.

Судове засідання суду апеляційної інстанції провадити за участю нашого представника.


Прес-служба ВО "Свобода"

http://www.tiahnybok.info/diyalnist_podiya/dokument006449.html

ВідповідіCopyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua