МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Доній: "Остання барикада" в Києві - не гетто, а ідеологічний проект

11/15/2001 | Спостерігач
http://www.oksamyt.org.ua/ob/reports.epl?article_id=16
"Остання барикада" в Києві - не гетто, а ідеологічний проект

Україна молода, Оксана ЦIСИК
15 листопада 2001р.

Власника арт-клубу "Остання барикада", що в Печерському торговому центрі, знають усi люди з українського кола столиці. Це Олесь Донiй, керівник студентського голодування 1990 року, тодішній голова Української студентської спiлки. Останнім часом, на хвилі відомих опозиційних подій, він входив до президiї комiтету "За правду!", керував молодiжним штабом Форуму нацпорятунку. Свою "Барикаду" вiдкрив у липні, і кафе вмить стало популярним та багатолюдним мiсцем проведення лiтературних вечорiв, концертiв, дискотек, полiтичних дискусiй з Вiктором Ющенком, Олександром Морозом, Дмитром Корчинським тощо. На дверях закладу - табличка: "У нас розмовляють українською". Iнтер'єр лаконiчний, навiть суворий, нагадує про буремнi 90-тi, студентськi акцiї протесту. На сiрих стiнах- фотознiмки з мiтингiв, омонiвськi щити, гучномовець, пiд стелею - колючий дрiт, на столах -протоколи обшукiв, вiдозви учасникiв голодування, листи до них... Цiни порівняно демократичнi, назви бiльшостi наїдкiв узято з лiтературних творiв: "Слоника замучили клятi москалi", "Шлюбнi iгрища жаб", "Послєдній русскій", "Село, воно i є село" (цитата з соромiцького анекдота).

- Як i коли з'явилася iдея?

- Дуже давно, рокiв сiм-вiсiм тому. Усi ресторанчики, якi виникли за цей час, залишаються лубочними, з якимись такими ностальгiйними стереотипними iдеями, що Україна - це весь такий собi садок вишневий коло хати, назви й антураж вiдповiднi - мазанки, шаровари. Я хотiв довести, що, сприймаючи Україну через дуже вузькi категорiї, ми нiколи не виграємо. Треба розширювати нашi уявлення про Україну i доводити, що мiсто - також наше. Саме тому я використовував в iнтер'єрi урбанiстичнi деталi, цеглу, метал.

Тут ранiше був дорогущий ресторан з дуже дорогим iнтер'єром, який ми безжалiсно зруйнували. Старому персоналу ми дали мiсяць на вивчення української мови, вони, мабуть, подумали, що то жарт. Тодi ми набрали новий персонал. У нас, до речi, немає правила, що клiєнт завжди правий. Якось серед ночi зайшла пара i намагалася змусити бармена перейти на росiйську. Немає певностi, що це були звичайнi вiдвiдувачi. Коли я вчився, у Києвi було двадцять ресторанчикiв, а тепер величезний вибiр ресторанiв, клубiв, якщо комусь не подобається - ми його насильно не затягуємо, ми не працюємо на догоду всiй публiцi. До нас мають ходити тi, кому ця українська атмосфера приємна. Що мене найбiльше бiсить, це те, що за сiм рокiв, вiдколи я придумав цей заклад, нiхто не створив нiчого подiбного. Ненормально, що це перший заклад. Десята рiчниця незалежностi - i тiльки перший український клуб.

Узагалi це дикiсть. З кiлькох сотень ресторанiв, кафе i клубiв у Києвi бiльше немає жодного, де персонал розмовляє українською. Це аномалiя для столицi держави. Український рух свого часу не оцiнив вагу бiзнесу, i пiсля досягнення незалежностi фiнансовi потоки були розподiленi мiж вихiдцями з колишньої номенклатури або їхнiми дiтьми, тепер цi структури мають безпосереднiй вплив на полiтику, мас-медiа. Ну що ж, навiть якщо пiзно усвiдомити свої помилки, їх треба виправляти.

- А звiдки грошi?

- Я пiдмовив маму продати нашу квартиру, але тих коштiв все одно не вистачило - десь не туди вклали, вони пропали. Потiм весь час були проблеми - то хабарi вимагали, то ще щось. Зараз менi вдалося переконати двох однодумцiв, i ми скинулися.

- Скiльки потрiбно вкласти грошей, щоб вiдкрити таку "крапку"?

- Я не буду говорити, скiльки ми вклали, але порiвняно з аналогiчними закладами - в десять-п'ятнадцять разiв менше. Тут менше, нiж в iнших клубах, дорогих речей i бiльше душевного ставлення. Листiвки, газети, залаковані на столиках... Це дрiбнички, якi коштують бiльше, нiж грошi.

- Чи є якiсь проблеми, пов'язанi зi спрямованiстю клубу, адже його концепцiя багатьом може здатися контраверсiйною?

- Я не знаю, з чим це пов'язано, але перевiрки в нас щоденнi. Вiдразу через тиждень до нас прийшли з Управлiння боротьби з органiзованою злочиннiстю, пожежники, санепiдемстанцiя, мiлiцiя. У санепiдемстанцiї нам сказали, що жоден iнший ресторан на Печерську так не перевiряють, але я знав, на що йшов, тому сприймаю це достатньо стоїчно. Ще до вiдкриття були бандюки, двi машинки, вимагали, щоб я у спiлкуваннi з ними перейшов на росiйську, але нiчого не добилися i поїхали.

- Серед вiдвiдувачiв не раз доводилося чути росiйську...

- У нас демократiя. Мається на увазi, що українською розмовляє персонал. Ось там сидять з бразильського посольства, вони i росiйську, й англiйську погано розумiють, розмовляють португальською. Можуть бути росiяни, англiйцi, нiмцi. Мабуть, не тiльки для мене дивина постiйнi "сiльськi" стереотипи України, i вони шукають iншої України.

- Чи трапляються конфлiктнi ситуацiї з вiдвiдувачами?

- Рiзнi бувають зальотнi. Але ми зацiкавленi, щоб сюди приходило якомога бiльше людей, тому що наш клуб - не гетто, а iдеологiчний проект, це засiб впливу. Це не для того, щоб замкнутися зсередини, ми i так усi одне одного знаємо, нам достатньо по квартирах зустрiчатися. Дуже приємно, коли сюди приходить росiйськомовний молодняк, вариться у цiй атмосферi, i поступово - не з першого-другого дня, - але переходить на українську. Менi не раз уже казали, що вони нiколи б не подумали, що їх може приваблювати нацiоналiстичне середовище. Я сам народився i вирiс у Києвi, ходив у росiйську школу, навчався у здебiльшого росiйськомовному унiверситетi, але я усвiдомив себе українцем набагато ранiше, нiж опанував українську мову. Головне - це середовище, i ми його створюємо.

- Як реагують люди, яким приносять коктейль "Польовi дослiдження з українського сексу" у глиняній чашці, з якої можна пити лише через "фалос"?

- Буває рiзна реакцiя. Для бiльшостi це несподiванка. Я бачив дуже сором'язливих людей, якi не знають, за що цей келих взяти, - там дiрочки по краях, вони обливаються, пити можна тільки в один спосіб. А бувають навпаки, з добрим почуттям гумору, - знають, за що брати, як пити. Ми виходимо з того, що українська нацiя має бути всебiчно розвинена i не повинна комплексувати.

- Чи ти вiдчуваєш, що твiй статус змiнився?

- Нi. Я далi займаюся тiєю самою дiяльнiстю, що й ранiше. Чи то я безпосередньо займався визвольним рухом, чи писав якiсь книжки i статтi, це той самий iдеологiчний напрям, усе це вкладається в мою особисту фiлософiю. Я не вiдчуваю себе бiзнесменом, так само, як не почуваюся окремо iсториком, журналiстом чи вiчним революцiонером. Я завжди вважав, що коли чогось хочеш, доцiльнiше цього досягати самостiйно. Твердження, що за українську мову повинна боротися держава, менi незрозумiле. От я готовий вiшати табличку, що тут розмовляють українською, на своїх дверях, i якби кожен керiвничок середньої ланки або власник маленької крамницi вивiдував таке на дверях свого кабiнету, стало б набагато легше.

- А яка твоя улюблена безплатна розвага?

- У мене всi розваги безплатнi. Грошi йдуть тiльки на каву i пиво. Якихось хобi немає, я ж не маніяк, щоб присвятити себе збиранню метеликiв чи перекладати марки. Читаю поезiю, публiцистику, в бiльярд можу зiграти, посидiти годинку за Інтернетом.

- У себе вдома ти теж сам розробляв дизайн?

- Ми живемо в нашiй хатi дев'ять рокiв, паркет уже зовсiм старий, покоцаний, ми тiльки шпалери помiняли, повикидали зайвi меблi. Я дуже невибагливий у повсякденному життi. Коли щось псується, ми ремонтуємо, а зайвi кошти краще витратити на пиво з друзями, добру вечiрку, смачну їжу, поїхати за кордон, повеселитися. Я не раб своїх речей.

- Чи вистачає тепер тобi часу займатися улюбленими справами?

- Тi речi, якi я робив удома, перенеслися сюди. Тi, хто тусувався у мене вдома - поети, музиканти, полiтологи, - просто з моєї кухнi, дивана перемiстилися сюди (смiється).

Відповіді

 • 2001.11.15 | Довірливий

  Як стати мільйонером...

  > - А звiдки грошi?
  >
  > - Я пiдмовив маму продати нашу квартиру, але тих коштiв все одно не вистачило - десь не туди вклали, вони пропали. Потiм весь час були проблеми - то хабарi вимагали, то ще щось. Зараз менi вдалося переконати двох однодумцiв, i ми скинулися.

  Одразу згадав старий анекдот. Інтерв'ю з мільйонером:
  - Як Ви стали мільйонером ?
  - Я купив ящик брудних яблук за долар, помив їх, продав за два. Потім купив два ящики брудних яблук, помив, продав за чотири. Потім...
  - І як довго це тривало ?
  - А потім померла моя тітка, і залишила мені 10 мільйонів !

  Прикольно чути про "двох однодумців, які скинулися" від людини, яка знаходиться на побігеньках у Тимошенко і Турчинова як "молодьожний лідєр". Хоча, можливо, він саме цих двох і мав на увазі..:-)
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2001.11.16 | Майдан

   Вас давить український національний хижак -жаба......

   Проект Донія вельми успішний.Він на тому щось заробляє , але хіба це погано?
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2001.11.17 | Остап

    Остання барикада - дотаційна... (це моє припущення) А от ким, це цікаво.

    Майдан писав(ла):
    > Проект Донія вельми успішний.Він на тому щось заробляє , але хіба це погано?

    "Остання барикада" - дотаційна... (це моє припущення) А от ким, це цікаво

    Аналізуючи рівень цін ( дуже низькі для такого району.)

    Розміри площі ( велика - Разом з кухнею і підсобками - десь 200 м.кв.)

    Відвідувачі там сидять і балакають, а не "бухають".

    Вартість 1М.кв в такому районі - за 1000 дол....

    Маємо -200 000, якщо купувати. Ремонт - 100 дол. за метр.

    Обладнання не менше 50 000 дол.

    Обігові кошти для закупівлі продуктів - 10 000-20 000 дол.

    Якщо оренда, то з всіма комунальними витратами - не менше ніж 30 дол. за метр.

    30х200 = 6 000 дол. в місяць - 30 000 грн.

    персонал - 20 чоловік, по 200 долларів в середньому = 4 000 дол = 20 000 грн.

    Разом 50 000 грн.

    ПДВ, податки, ліцензії - ще десь 10 000 грн.

    Виходить що видатки в місяць - не менше 60 000 грн....

    Це треба заробляти чистими 2 000 в день!!!

    Якщо ціна на блюдо = собівартість х 2, то треба заробляти 4 000 в день !!!!

    тобто - 1000 чоловік мають випити пиво в день по 4 грн...

    або 100 !!! витратити по 40 грн в день

    ЦЕ НЕ РЕАЛЬНО.

    Крім того, не враховані інтереси власника !!!! , не врахована ватртість грошей у часі (банківська відсоткова ставка)

    Не може бути в такому місці такого розміру кафе з такими цінами рентабельним.!

    Хтось дає гроші на це, весь час, мабуть...

    ПМ.
    Може я не правий, але економічно це досить дивно...
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2001.11.17 | Фарбований Лис

     Re: Остання барикада - дотаційна... (це моє припущення) А от ким, це цікаво.

     Так, але Доній не витратив 50.000 на інтер*єр. Місце він вибрав не найдорожче. Ремонт - власними силами та власною фантацією.
     Я думаю, що націнка в нього не 100%, а біля 300.
     Чи не забагато персоналу?
     Я не маю ілюзій щодо надприбутковості, але його підприємство в плані прибутку виглядає привабливіше ніж сотні інших "абщєпітав".
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2001.11.17 | SG

      Остання барикада - дотаційна... НУ І ЩО???

      Остання Барикада б мала брети націнку у 300%, і на гроші ці підтримувати спільну справу, завдяки якій цей ресторан і існує. Не було б УБК, не було б і ресторану!!!

      Хлопці!!! Навіщо рахувати гроші!! Ми всі виграємо, коли на такі проекти буде більше грошей. А ви рахуєте гривню за пиво!!

      Форбований Лис, я поражен!!! Нащо ти рахуєш!! Хай Доній мільйонером стане, і слава Богу!!... Поговоримо у четвер, надіюсь...
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2001.11.17 | Фарбований Лис

       Re: Остання барикада - дотаційна... НУ І ЩО???

       Не подумай, що я захотів рахувати гроші в чужій кишені. Я тільки хотів заперечити нераціональність проекту.
       В четверг не поговоримо, бо мене не буде.
     • 2001.11.17 | Остап

      Ще трошки вправ у розрахунках

      Фарбований Лис писав(ла):
      > Так, але Доній не витратив 50.000 на інтер*єр.

      А на професійне обладнання кухні ? Десь 50 000 і потрібно.

      >Місце він вибрав не найдорожче.

      Центр печерського району одне з найдорощих місць.

      ( Навіть Київстар не зміг... купити нормальне приміщення і розмістив свій офіс і квартирах звичайного будинку - за 200 метрів від ОБ.)


      > Я думаю, що націнка в нього не 100%, а біля 300.

      Можливо.

      > Чи не забагато персоналу?

      1. офіціанти - 2 на кожну зміну = 4
      2. бармени - 1 накожну зміну = 2
      3. змінний адміністратор 1х2 = 2
      4. повари 2 х 2= 4
      5. шефповар 1х2 =2
      6. мийниця посуди 1х2=2
      7.охоронець 1х2=2
      8. касир 1х2=2
      9. головний бухгалтер 1
      10. технолог 1
      11. закупщик продуктів 1
      12.комерційний директор 1
      13. Директор 1

      4+2+2+4+2+2+2+2+1+1+1+1+1 =25 чоловік.....

      Можна ще спробувати зменшити на 5 чоловік. Але далі - неможливо.


      > Я не маю ілюзій щодо надприбутковості, але його підприємство в плані прибутку виглядає привабливіше ніж сотні інших "абщєпітав".

      Не думаю.

      Навіть, якщо зробити ОБ рентабельною, то початкові затрати нелогічні.

      Або орендні платежі непідйомні.

      Який економічний сенс тратити МІЛЬЙОН гривень ( в разі купування приміщення), або платити шалену оренду 30 доларів за метр?

      Щось тут не так....

      ПМ.

      Ні в якому разі, не маю нічого проти щодо арт-направленості ОБ.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2001.11.17 | Спостерігач

       В допомогу допитливим остапам

       http://www.oksamyt.org.ua:81/ob/reports.epl?article_id=10
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2001.11.18 | SG

        Як ви хлопці, ходили до Еріка, то чи рахували тоді?

        Нехай Доній стає мільйонером або тирльйонером - яка вам різниця?!!
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2001.11.18 | Спостерігач

         Та мені власне глибоко по цимбалам звідки в Олександра Сергійовича гроші :-)

         Єдине хвилююсь за місцевого маклєра, що ночами не спить - рахує рентабельність цього проекту. От і вирішив допомогти бідолашному.
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2001.11.19 | Адвокат ...

          Ащо, з того махлера Ви маєте твердий відсоток??? ;-)))

          Спостерігач писав(ла):
          > Єдине хвилююсь за місцевого маклєра, що ночами не спить - рахує рентабельність цього проекту. От і вирішив допомогти бідолашному.

          Subj!!! :):
        • 2001.11.18 | Остап

         Я щиро бажаю Донiевi УСПIХУ в його патрiотичному ресторанi ! Але до чого тут iдеологiя ? (-)

     • 2001.11.19 | Метроном

      Як воно є насправді

      Навіщо будувати припущення й бухгалтерські баланси, якщо можна просто спитати Донія? А відповідь така: дійсно, "Барикада" дотаційна, але водночас приносить певний прибуток. Чому? Бо знайомий власник Печерського торгового центру поки що не бере тих величезних грошей за оренду площі, які мав би брати. Тому і є певний плюс. А ще ж дискотекі всілякі масові тощо. Попередні рахунки були правильні: аби мати загальну прибутковість, потрібен виторг у 4 тис грн. за день. Зараз добре, коли є половина. Ось і все.
  • 2001.11.16 | Уколов

   Re: Як стати мільйонером...- як залишитися Лідером.

   Донія не даремно обрали головою УСС у грудні 89-го. Я був одним із ведучих того з"їзду і добре пам"ятаю як все було. Хлопець має харизму і як кожен лідер приваблює людей із здоровою психікою і дуже дратує тих, кому потрібна психологічна допомога.
   Багато моїх знайомих не можуть вибачити Олесеві, що він залишається відомим, а вони - ні. Багато ображаються з 1990-го, тому що саме він, а не вони стояли на трибуні парламенту.
   Якщо це все відкинути і подитися неупереджено, то стає видно, що ОстаNNя барикада замало не перший успішний проект Олеся Донія після голодування 1990-року. У мене також були і злети і падіння, щось вдавалося, а щось ні. Олесь зараз на хвилі успіху і я радий за нього. Справа добра, клуб - затишний. Дай Боже кожному з нас зайнятися справою, яка почне вдаватися з таким успіхом, як йому.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2001.11.17 | Остап

    Лідером ХАРЧОБЛОКУ ! А може ресторан - це і є рівень Донія ?

    Уколов писав(ла):

    > Якщо це все відкинути і подитися неупереджено, то стає видно, що ОстаNNя барикада замало не перший успішний проект Олеся Донія після голодування 1990-року.

    Як можна порівнювати непорівнювані речі - ГОЛОДУВАННЯ І РЕСТОРАН!


    > У мене також були і злети і падіння, щось вдавалося, а щось ні. Олесь зараз на хвилі успіху

    Якого успіху? Керівник харчоблоку? Де тут політика, де загальноукраїнські масштаби?

    10 років йшов до "керування їдою"....

    >і я радий за нього. Справа добра, клуб - затишний. Дай Боже кожному з нас зайнятися справою, яка почне вдаватися з таким успіхом, як йому.

    Фінал політичного шліху колишнього лідера молоді - ресторан....

    Чому не " інститут політики", або " український фонд імені Донія" ?

    ПМ.
    А може ресторан - це і є його рівень ?
    І саме тому його товариші були невдоволені, що саме Доній виступав у ВР. Бо рівень не той....
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2001.11.17 | Фарбований Лис

     Re: Лідером ХАРЧОБЛОКУ ! А може ресторан - це і є рівень Донія ?

     Ну тут я вас не розумію.
     Хіба бути власником арт-ресторану погано?
     Мені навборот сподобалось, що Доній зайнявся цим, хоча саме враження від закладу через інтерв*ю не дуже.
     В кінці то кінців, він відкрив книгарню, в якій приторговує ковбасою.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2001.11.17 | К.Л.М.

      Конечно,...

      ...все замечательно, появилась еще одна торговая точка...

      Проблема только в том, что Доний претендовал на большее, использовал свою харизму для того чтобы завоевать политическое влияние (чтобы люди в него поверили), а потом использовал это влияние для открытия торговой точки. Иными словами, обманул немало народа.

      А так ничего особенного, в самой продаже колбасы я никакой проблемы не вижу... кто-то должен и этим заниматься...

      Еще я хочу прокомментировать вот эти слова Уколова:
      > Хлопець має харизму і як кожен лідер приваблює людей із здоровою
      > психікою і дуже дратує тих, кому потрібна психологічна допомога.
      Харизма, дорогой, притягивает в первую очередь быдло. Это стадный инстинкт, суть которого заключается в подражании лидеру (человеку с харизмой). Конечно, большинство людей в обществе не способны самостоятельно мыслить и ведутся на харизму, из-за того что этих людей большинство -- такое поведение можно, конечно, обозначить как нормальное (здоровое). Однако, тогда стадо не должно удивляться, что им вначале наобещают, а потом идут колбасой торговать. Но наше стадо и не удивляется, все уже к такому развитию событий, похоже, привыкли.

      К.Л.М.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2001.11.17 | толя дейнека

       Re: брехня від початку до кінця

       К.Л.М. писала:
       > Харизма, дорогой, притягивает в первую очередь быдло. Это стадный инстинкт, суть которого заключается в подражании лидеру (человеку с харизмой). Конечно, большинство людей в обществе не способны самостоятельно мыслить и ведутся на харизму, из-за того что этих людей большинство -- такое поведение можно, конечно, обозначить как нормальное (здоровое). Однако, тогда стадо не должно удивляться, что им вначале наобещают, а потом идут колбасой торговать. Но наше стадо и не удивляется, все уже к такому развитию событий, похоже, привыкли.

       шоб ти був здоровий
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2001.11.17 | К.Л.М.

        ваше авторитетное мнение учтено ;).

        > шоб ти був здоровий
        и тебе здоровья.

        К.Л.М.
     • 2001.11.17 | Остап

      Тут я підтримую Свистовича. Сказав - "Я - РЕВОЛЮЦІОНЕР" і пішов з банку! ЦЕ Є РІВЕНЬ

      Ну тут я вас не розумію.

      Дійсно, я відстоюю неекономічні речі.

      Якби ОБ відкрив хтось невідомий, то нема питань.

      Але Доній претендував на значно більше.

      Щось там затівав в масштабі України, здається з якимось віце прем"єром.

      ЦЕ БУВ РІВЕНЬ.

      Хай були невдачі. Але ЦЕ БУВ РІВЕНЬ.

      Рівень бачення проблем, рівень узагальнення.


      >Хіба бути власником арт-ресторану погано?

      Погано, бо людина займається дуже локальними справами - інтриги персоналу, крадіжки м"яса, непробивання чеку, розподіл чайових. Санстанція, Пожежники, Податкова.
      Адміністрація району, міста і т.і.


      >Мені навборот сподобалось, що Доній зайнявся цим, хоча саме враження від закладу через інтерв*ю не дуже.

      І ЩО ДАЛІ ? Куди заведе ( виведе ) така діяльність ?

      Чи ви вважаєте, що бути власником ресторану -це дуже круто ?
      Запевняю вас - не круто. Це характерний склад знайомих. Ресторатори це бариги по способу мислення. Це щось схоже до колишніх "завбазами".

      >В кінці то кінців, він відкрив книгарню, в якій приторговує ковбасою.

      Жаль. Повинен був стати лідером руху "За правду".

      ПМ.

      Прошу вибачення за різкий тон.
      Але маю право.
      Бо 3 роки я був власником ресторану..... Потім продав.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2001.11.18 | Гура

       А я тут підтримую Остапа :-) (-)

    • 2001.11.17 | Остап - хлопчисько :-). Думаю відповідати на постинг немає сенсу

     Re: Лідером ХАРЧОБЛОКУ ! А може ресторан - це і є рівень Донія ?

     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2001.11.17 | Остап

      Звичайно, нік "Остап" - хлопчисько. А не дівчисько. А по суті нічого сказати ? (-)

  • 2001.11.18 | Адвокат ...

   Ресторатор Доній.

   Колись, коли я був дитиною, мене дуже дивувало, що відомі та поважні люди, спортсмени, митці, навіть політики, в якийсь момент свого життя ставали рестораторами. В ті часи, серед люей совєцьких, поваги до рестораторів не було, навпаки,-- більшість їм заздрила та їх ненавиділа.

   Але ж, ресторатор -- то поважне заняття у нормальному буржуазному суспільстві! А для людей колись вельми відомих є чимось, накштальт, персональної пензії часів того ж совка. :):

   Тож, не треба так забагато ламати бітів та байтів навкруги "Останньої Барикади" Донія. Він, як політик, пішов на пензію І хто зна, може ще стане шикарним ресторатором, якщо азаровські, редченківські, смірновські або бандюківські не завадять!

   А те, що він ідеї з ковбасою,-- то не є вже так кепсько. Бо зараз на дворі -- епоха пост- модерну. Панімать нада! Да? :):
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2001.11.18 | К.Л.М.

    Не думаю...

    Есть определенный тип людей, которые могут только трепаться и ныть, ныть и трепаться... По тому что я прочел здесь -- похоже Доний из таких.

    Тем более я помню, какой вой он поднял, когда его выгнали из ФНП, я тоже (в числе многих) получил его письмо с нытьем, обвинениями и обещаниями...

    К тому-же, разве это разумно, с точки зрения бизнеса ограничивать число своих клиентов, не уважать их ? Доний с гордостью заявляет, что это отличительные особенности его заведения... Это что ? Клуб мазохистов ? Так они редко отличаются платежеспособностью (хотя да, есть несколько известных исключений, но в массе...).

    Мой прогноз -- что когда выпрошенные деньги закончатся, или меньше станет денег у тех кто его субсидирует (ведь все мы знаем что на Украине большинство богатых людей -- однодневки, поскольку не умеют удержать капиталл в своих руках, да и сложившаяся на сегодня общественная коньюктура созданию прочного дела не способствует), так вот, тогда Доний именно (как вы сказали) и заявит, что пал жертвой "азаровські, редченківські, смірновські або бандюківські"-х бандюков.

    Но это всего-лишь далеко идущая экстраполяция... может и неправильная, и он скажет как-нибудь по другому.

    > Тож, не треба так забагато ламати бітів та байтів навкруги "Останньої
    > Барикади" Донія. Він, як політик, пішов на пензію І хто зна, може ще стане
    > шикарним ресторатором
    Дык на здоровье ! Какой политик, такой и ресторатор. ;)

    Вот в этом и заключается опасность придания коммерческим проэктам политической окраски с целью помещения коммерческой рекламы на политический форум.

    Доний ! Не делайте так больше ! :)

    К.Л.М.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2001.11.18 | Мінор

     Ныхто й не чекає, що це сподобається москалям.

     Щодо платоспроможності - курчат по осені рахують. Я там бачу переповнені кожного вечора зали, а не безлюддя. І ціни там не маленькі. Пообідати - 30-40 гривень.
     Я живу в Києві і у цьому місті живуть мої діти. Зрозуміло, що я хочу змінити середовище під себе. Інший шлях не природній - асиміляція і втрата самого себе. Доній відкрив ресторан, де говорять лише українською - прекрасно. Я буду туди ходити і ви здивуєтесь скільки таких як я живе у цьому місті і скільки у нас грошей. Вам не подобається? Дам безкоштовну пораду - не ходіть. Я хочу, щоб поки мої діти виростуть, Київ став бодай наполовину українським. Хоча б таким як Київська область, з якої він формував у першу чергу і яка переважно україномовна. Ані в Поліському, ані в Іванкові на Півночі, ані у Кагарлику та Тетієві на Півдні області українці російською не говорять. По-російськи там говорять лише євреї та росіяни. Коли ми прийдемо до такого стану - це і буде природнє мовне середовище, яке спокон-віків було властиве Києву.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2001.11.18 | К.Л.М.

      Можно подумать...

      этническим украинцам нравится, когда над ними издеваются... Ведь это вторая "особенность" данного заведения.

      К.Л.М.

      PS А цыплят действительно по осени... но дебют у него странноват... следующей осенью будет лучше видно... посмотрим...
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2001.11.19 | Метроном

       Re: Можно подумать...

       Пане КЛМ, я ось етнічний українець, але із більшим задоволенням не дав би над собою знущатися, а хрясьнув вас по пиці. І то боляче.
       К.Л.М. писав(ла):
       > этническим украинцам нравится, когда над ними издеваются... Ведь это вторая "особенность" данного заведения.
       >
       > К.Л.М.
       >
       > PS А цыплят действительно по осени... но дебют у него странноват... следующей осенью будет лучше видно... посмотрим...
    • 2001.11.18 | Адвокат ...

     А Ви -- подумайте, думати нікому не шкодить, хоча...

     К.Л.М. писав(ла):

     > К тому-же, разве это разумно, с точки зрения бизнеса ограничивать число своих клиентов, не уважать их ?

     Так, за певних умов, така поведінка є розумною, якщо Ви цього не розумієте -- Subj!


     > Доний с гордостью заявляет, что это отличительные особенности его заведения...

     То його бізнес, він там хазяїн, йому видніше.
     Чи може Ви є таємним інвестором "Останньої Барикади" Донія і кріпко невдоволені обсягом дивідендів?

     > Это что ? Клуб мазохистов ? Так они редко отличаются платежеспособностью (хотя да, есть несколько известных исключений, но в массе...).

     Чи Ви -- мазохіст? Адже дуже "фахово" про них оповідаєте! Ну, так правдиво, як телеканал "Інтер", тху, ОРТ! :(:


     > Мой прогноз -- что когда выпрошенные деньги закончатся, или меньше станет денег у тех кто его субсидирует (ведь все мы знаем что на Украине большинство богатых людей -- однодневки, поскольку не умеют удержать капиталл в своих руках, да и сложившаяся на сегодня общественная коньюктура созданию прочного дела не способствует), так вот, тогда Доний именно (как вы сказали) и заявит, что пал жертвой "азаровські, редченківські, смірновські або бандюківські"-х бандюков.

     Пане, чи, ліпше, таваріщ, Ви б, краще, самі хоч дешевенький ганделик відкрили, хоч на гроші отих "аднаднєвак", заробили б хоч доляр, але власним розумом, та власноруч. А проґнози,-- залиште піховшекам. Вони, хоч і не ґенії тієї справи, але значно вправніші за Вас! :):


     > Дык на здоровье ! Какой политик, такой и ресторатор. ;)

     Ну, що у Вас за дикунська звичка все узагальнювати, не маючи до тієї операції жодного хисту, га? Ґени спокою не дають?


     > Вот в этом и заключается опасность придания коммерческим проэктам политической окраски с целью помещения коммерческой рекламы на политический форум.


     І в реклямі Ви ні хера, даруйте не розумієте... :): Книжок, принаймні, не читали.


     > Доний ! Не делайте так больше ! :)


     А от поради -- роздаєте. Вам би трішки повчитися... набратися розуму... та, з рештою, привчити ся спочатку думати, а, лише, потім -- виности вироки, розвінчувати, повчати, тощо.

     P.S. Як я зрозумів, Ви до української нації не належите,тож, звідки така жаба стосовно Донія?
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2001.11.18 | К.Л.М.

      Че горячишься ? Ведь я и говорю -- увидим.

      >> К тому-же, разве это разумно, с точки зрения бизнеса ограничивать число
      >> своих клиентов, не уважать их ?
      >Так, за певних умов, така поведінка є розумною...

      Вот и увидим -- наберется ли в Киеве достаточное количество одурманенных украинским нацизмом настолько, что согласны заниматься мазохизмом.

      Вот вы, как я понял, считаете что наберется. А я лучшего мнения о киевлянах.

      Но время, конечно, покажет, может вы и правы.

      К.Л.М.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2001.11.18 | Остап

       Думаю, що кiлькiсть украiномовних клубiв буде збiльшуватись (-)

       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2001.11.19 | К.Л.М.

        Мне-бы не хотелось...

        чтобы народ начинал делиться по национальному признаку... это только расколет и без того надколотое общество. Первым этапом может быть появление аргессивно-русскоязычных клубов.

        Но неужели создание таких клубов, пропаганда языковой дискриминации и межнациональной розни (см. меню ОБ) не противоречит никаким украинским законам ? Конституции ? Кто-нибудь может подсказать ?

        К.Л.М.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2001.11.19 | Остап

         Москалю !!! Украiнська мова в Украiнi не е дискримiнацiею !

         К.Л.М. писав(ла):
         > чтобы народ начинал делиться по национальному признаку... это только расколет и без того надколотое общество.

         Нiчого в нас не надколоте!

         Ви доречi звiдки? Ви не брат К&М ?

         Первым этапом может быть появление аргессивно-русскоязычных клубов.
         >
         А УНА -УНСО для чого ? Чи ви не знаeте що було у 90 роках з аргессивно-русскоязычнымы утвореннями?

         Винищили фiзично!


         > Но неужели создание таких клубов, пропаганда языковой дискриминации и межнациональной розни (см. меню ОБ) не противоречит никаким украинским законам ? Конституции ? Кто-нибудь может подсказать ?
         >
         Меню ОБ - це гумор (юмор)

         Украiнська мова в Украiнi не е дискримiнацiею !
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2001.11.19 | К.Л.М.

          Не надо словами играть !

          Должен сказать, что украинцы не единственный этнос, который проживает на территории Украины. Если тянуть одеяло на себя -- будет разрыв.

          > А УНА -УНСО для чого ? Чи ви не знаeте що було у 90 роках з
          > аргессивно-русскоязычнымы утвореннями?
          Нет, не знаю. А что кто-то вешал таблички -- "здесь говорят по русски" ?

          Зато мне рассказывали как УНА-УНСО во Львовской области с мафией боролась ;): То-же примерно в ту пору. Трепаться-то и ходить строем с отмороженными мордами все мастера...

          > Винищили фiзично!
          Именно, разрыв приведет к тому, что кого-то уничтожат физически. Вы надеетесь (и создаете в себе уверенность), что не вас, а я хочу, чтобы никого. В этом разница.

          > Ви не брат К&М ?
          Нет, не знаком.

          К.Л.М.
         • 2001.11.19 | Мінор

          Остапе, ну ти вже брехать бреши та не забріхуйся.

          Остап писав(ла):

          > А УНА -УНСО для чого ? Чи ви не знаeте що було у 90 роках з аргессивно-русскоязычнымы утвореннями?
          >
          > Винищили фiзично!

          Ніхто нікого не винищував фізично. Писка кілька разів Отєчєствєному союзу начистили - правда. Вивіски і реклами у 90--му справляли білою фарбою на російську - було. А щоб убивати - та Бог з вами! Просто москалі у Києві апріорі маргінали, бо, на відміну від Криму, скажімо, не мають тут соціальної бази.
          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2001.11.19 | Мінор

           Sorry!!! Помилка-опечатка в моєму постингу!

           Мінор писав(ла):
           Вивіски і реклами у 90--му справляли білою фарбою на російську - було.

           Перепрошую помилка! Справляли з російської на українську. Сам одного разу писав репортаж і ходив за хлопцями ввечері, які тягали з собою відро білої фарби і пензлики по тролейбусах, а потім діловито псували російськомовні рекламні щити.
      • 2001.11.19 | Адвокат ...

       Певно, я буду правий.

       К.Л.М. писав(ла):

       > Вот и увидим -- наберется ли в Киеве достаточное количество одурманенных украинским нацизмом настолько, что согласны заниматься мазохизмом.

       Справа в тому, що Ви, як то буде політкоректно, помиляєтесь. Відчуття себе українцем не є мазохізмом, як і відчуття себе москаелм, євреєм, амереканцем. То є констатація природнього факту. Наскільки я зрозумів, Ви вбачєте в тому якесь збочення. Як казали наші предки,-- Бог Вам суддя, а я лише можу пом'якшити Ваші муки. :):


       >
       > Вот вы, как я понял, считаете что наберется. А я лучшего мнения о киевлянах.
       >

       Стосовно киян. Вони вже, як я бачу, нажралися і російщеною, і інтернаціоналізмом, і ще багато якими примарами. Потроху вони будуть навертатися до українського націоналізму, бо, по перше, це пиродньо для українця, або громадянина України, а по друге, всі інші "ідеї", дякуючи поточній владі, себе вже повністю дискредитували.


       > Но время, конечно, покажет, может вы и правы.
       >

       Subj!
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2001.11.19 | К.Л.М.

        Для вас расшифрую

        В кафе Дония -- два отличительных признака

        1) на входе табличка насчет языка и анти-русский стиль (со всякими названиями блюд со словами "кацапы", "москали")
        2) неуважение к клиентам, как он сам говорит: "У нас, до речi, немає правила, що клiєнт завжди правий."

        Первое должно привлечь одурманенных национализмом, второе -- мазохистов.

        Отсюда логически вытекает вопрос:

        "наберется ли в Киеве достаточное количество одурманенных украинским нацизмом настолько, что согласны заниматься мазохизмом ?"

        Мой ответ "нет", ваш ответ -- "да". Согласен, поживем -- увидим.

        К.Л.М.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2001.11.19 | Адвокат ...

         Я, таки, був правий, коли порадив Вам звернутися до лікаря.

         К.Л.М. писав(ла):
         > В кафе Дония -- два отличительных признака
         >
         > 1) на входе табличка насчет языка и анти-русский стиль (со всякими названиями блюд со словами "кацапы", "москали")
         > 2) неуважение к клиентам, как он сам говорит: "У нас, до речi, немає правила, що клiєнт завжди правий."
         >
         > Первое должно привлечь одурманенных национализмом, второе -- мазохистов.

         1). Має на меті позбутися омоскалених ідийотів. Бо, і Вам теж, вони бридкі.
         2). Повторюю, його бізнес -- його правила. Не подобається,-- йдіть у інше місце, для садистів, якщо до снаги.
         Але, їй-бо, якщо Вас не признали за клієнта у тому, чи іншому "завєдєніі", чи варто так галасувати?! :):


         >
         > Отсюда логически вытекает вопрос:
         >
         > "наберется ли в Киеве достаточное количество одурманенных украинским нацизмом настолько, что согласны заниматься мазохизмом ?"

         Вельми- не- шановний, немає українського нацизму! То все "брєдні" москальської пропаґанди та кацапської параної. Український націоналізм -- то стрижень держави Україна.
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2001.11.19 | К.Л.М.

          Вам, боюсь, уже и доктор не поможет. (-)

          .
          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2001.11.19 | Адвокат ...

           Тож, Ви таки визнали те, що й так, від самого початку, зрозумілим було:

           1). Вас не тільки у Донія, але й в інших більш меньш кошерних закладах за клієнта не визнають. Але це -- Ваша проблєма. Заклад Ваша спроможність бути йому клієнтом не обходить.
           2). Я розумію, теоретично, що п. 1). є для ас прикрим, але ж, він не є приводом, щоб тиражувати Ваші власні проблєми на усих киян. ( На "кієвлян" -- можна, якщо вони, звичайно,-- не проти. )
           3). Пропоную Вам: працювати, працювати, і, ще раз,-- працювати. Щоб заробляти, заробляти, і, ще раз,-- заробляти. Щоб, зрештою, усі київські заклади марили бачити Вас своїм постійним клієнтом. Хай Вам щастить! :):
      • 2001.11.19 | Мінор

       Про киян для КЛМ.

       За статистикою у Києві лише 25% населення, предки якого тут жили до війни. І лише 15% населення предки якого тут жили до Жовтневої революції.
       Причина в страшному винищені автентичних киян під час ВВО та голодівки 22 року і громадянської війни 1918-1921 рр.
       Звідки ж походять теперішні "кияни"? Як правило з навколишніх сіл насамперед Київської, Житомирської та Чернігівської областей. Можете перевірити самі, від"їхавши від Києва на 30-40 км якою мовою там говорять.
       Твердолоба позиція російського шовінізму для сучасних киян абсолютно не характерна. Це засвідчили результати виборів 1990, 1994 та 1998 рр. А порівнювати теперішніх киян з киянами, які жили тут до революції і неправомірно і, вибачайте, "глупо". Таким чином розрахунок Донія вірний і дуже простий.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2001.11.19 | К.Л.М.

        Ну и не уважаете-же вы киевлян...

        За что ?

        Я не говорил о тех, кто говорит на украинском языке. Заведение Дония ориентировано на "одурманенных украинским нацизмом настолько, что согласны заниматься мазохизмом" (это расшифровано здесь
        http://maidan.org.ua/news/view.php3?bn=maidan_free&key=1006133553&first=&last= ).

        Мне кажется, что среди киевлян таких мало.

        Ваша теория о деревенском происхождении украинского языка в Киеве (и цифры, которые вы приводите), мне кажется, неверна. Для того чтобы ее опровергнуть -- достаточно пройтись по улице, и послушать -- кто, на каком языке говорит.

        > Таким чином розрахунок Донія вірний і дуже простий.
        Не бросайтесь делать скоропалительных выводов. Поживем -- увидим.

        К.Л.М.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2001.11.19 | Мінор

         Ну ви вчудили. А для вас хіба "деревенское происхождение" є принизливим?

         Ну в такому разі ми дійсно говоримо різними мовами. Пишатися міським або зневажати сільське походження - це все одно, що зневажати те, що ти народився у четвер і пишатися тим, що народився у вівторок. Абсурдно. Культурність, освіченість і культура не залежать від походження - хіба ви не знали цього? Ну так погляньте на тих, кого називають "синами народу" або як тепер модно казати "елітою". Бльшість з них вихідці з села. Але це абсолютно не принижує міста. Я живу в Україні, а не в місті або селі. А ви?
         Я з селища Поліського Київської області і дуже люблю свою батьківщину, але я вже 16 років живу у Києві і закоханий у це місто. Мені з вашої точки зору як тепер зневажати своє минуле місце проживання і пишатися теперішнім? Може на "руський" суржик перейти як більшість "кієвлян"? Так, ніхто не сперечається, що вони говорять зараз нібіто російською. Але настільки ж безглуздо не вірити, що в дитинстві вони говорили українською. Відтак ці люди втрачають самих себе. Їх закодували і закомплексували, як от вас наприклад, якщо ви не росіянин. Я не збираюся сидіти і дивтися на це склавши руки, а тим більше бути таким як усі.
         В УРСР українська мова має сільське походження. Це доконаний факт. Але це і не додає гордості і не відбирає
         поваги.
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2001.11.19 | Гура

          Так, тільки трошечки не так :-)

          1. В Киеве большинство говорит не на суржике, а на русском.

          2. Представьте себе, встречаются и "выходцы" из южных/восточных городов Украины, где многие говорят на русском с рождения (и их родители до второго колена как минимум, не являясь при этом ни русскими ни евреями). Это факт.
          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2001.11.20 | Мінор

           Встречаются :-)

           У переважній меншості. Але навіть серед них 3 покоління було україномовне. Зрештою, росіян, євреїв та вихідців з південного та східного регіонів у Києві до 40%. Це правда. Однак існуюча мовна ситуація аж ніяк не відбиває цієї статистики.
           1. Доречі, тут і галичани зустрічаються.
           2. Я не думаю, що мову донеччан, харків"ян або одеситів можна назвати російською.
           3. Ми надто захопилися мовними питаннями. Мені здається це тема іншого форуму.
    • 2001.11.18 | Спостерігач

     К.Л.М., Ви звичайний брехун :-)

     К.Л.М. писав(ла):
     > Есть определенный тип людей, которые могут только трепаться и ныть, ныть и трепаться... По тому что я прочел

     А є такі, що роблять успіщні ар- і політ- проекти.

     здесь -- похоже Доний из таких.
     >
     > Тем более я помню, какой вой он поднял, когда его выгнали из ФНП, я тоже (в числе многих) получил его письмо с нытьем, обвинениями и обещаниями...

     А от тут Ви брешете - з ФНП його не виганяли.

     > К тому-же, разве это разумно, с точки зрения бизнеса ограничивать число своих клиентов, не уважать их ? Доний с

     Так написано ж - ідеолоґічний проект. До того ж в Києві живе достатньо платоспроможних освіченних людей, що розмовляють українською.

     >гордостью заявляет, что это отличительные особенности его заведения... Это что ? Клуб мазохистов ? Так они редко отличаются платежеспособностью (хотя да, есть несколько известных исключений, но в массе...).

     Це швидше клуб садистів :-)

     > Мой прогноз -- что когда выпрошенные деньги закончатся, или меньше станет денег у тех кто его субсидирует (ведь все мы знаем что на Украине большинство богатых людей -- однодневки, поскольку не умеют удержать капиталл в своих руках, да и сложившаяся на сегодня общественная коньюктура созданию прочного дела не способствует), так вот, тогда Доний именно (как вы сказали) и заявит, что пал жертвой "азаровські, редченківські, смірновські або бандюківські"-х бандюков.

     Враховуючи що більшість проектів колись закінчуються, то Ваш прогноз - досить банальний. Тренуйтесь :-)

     > Но это всего-лишь далеко идущая экстраполяция... может и неправильная, и он скажет как-нибудь по другому.
     >
     > > Тож, не треба так забагато ламати бітів та байтів навкруги "Останньої
     > > Барикади" Донія. Він, як політик, пішов на пензію І хто зна, може ще стане
     > > шикарним ресторатором
     > Дык на здоровье ! Какой политик, такой и ресторатор. ;)

     Ну, в Ваших аналітичних здібностях і пооінформованості ми вже пересвідчились :-)

     > Вот в этом и заключается опасность придания коммерческим проэктам политической окраски с целью помещения коммерческой рекламы на политический форум.
     >
     > Доний ! Не делайте так больше ! :)

     Це Ви натякаєте, що я - Доній? :-)))
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2001.11.18 | К.Л.М.

      А радости-то сколько... :)

      > А от тут Ви брешете - з ФНП його не виганяли.
      Может действительно и не из ФНП... может из "Украины без Кучмы"... может еще откуда, каюсь, что запостил не проверив (обещаю так больше не делать)... и письмо потерял, давно это было. Готов взять этот абзац обратно до тех пор, пока кто-нибудь не поможет вспомнить, в конце-концов, я уверен, что то письмо получил не я один.

      Но все равно, что касается остальных моментов моего письма -- продолжу настаивать :):

      И чтоб вы не защищали Дония приведу вам цитату Максимьяка (тут уж точно ошибки нет):
      > Я вже чув багато разів заклики про безхребетність, багатогетьманство,
      > продажність. З уст “таких лідерів” як Хмара чи Доній. Вони лунають, як грім
      > на голову посередності. Але насправді за цим стоїть - нічого, в кращому
      > випадку, а в гіршому - така особа відколює кусок громади і веде, тих
      > найщиріших і найрішучіших від цілей далеко в сторону, переконує, що вони
      > є найправильніші, най- і най-, а потім просто кидає їх напризволяще окремо
      > кожного і озлобленого, а лідер їхній отримує 30 срібляників за свою іудину
      > працю, або йому списуються старі гріхи.

      И это было написано когда ? April 01, 2001 Хоть и в день дурака но сбылось.

      > Враховуючи що більшість проектів колись закінчуються, то Ваш прогноз -
      > досить банальний.
      Банальный -- значит сбудется. Сушите весла и продавайте "акции" ОБ. ;):

      > Це Ви натякаєте, що я - Доній? :-)))
      Лично для вас сообщаю: нет, такого намека я не делал. Я ведь не сказал с целью личного помещения рекламы...

      К.Л.М.

      PS Еще раз прошу извинить за помещение непроверенной информации... в свое оправдание могу сказать только, что это было мое последнее сообщение вчера... К тому-же допущенная неточность основного вывода не меняет.
     • 2001.11.19 | К.Л.М.

      О ! Нашел, все-таки память меня не полностью подвела ;)

      Немного, все-таки подвела. Исключили его не из ФНП, а из комитета "За правду". Письмо я так и не нашел, но нашел другой источник.

      http://www.ucipr.kiev.ua/ukrainian/epicentre/02/context02.html

      Вот цитата:

      Комітет "За правду" виключає зі своїх лав опозиціонера Олеся Донія – за словами Володимира Чемериса, за те, що той "неодноразово робив заяви в якості члена Президії комітету, які не відповідають думці комітету. Ці заяви завдали шкоди і комітету, і опозиції в цілому, оскільки були розцінені як свідоцтво розколу, який начебто намічався". Олесь Доній – у відповідь на це: національно-демократичні сили "не готові перейти у радикальну опозицію"


      Вопросы ?

      К.Л.М.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2001.11.19 | Михайло Свистович

       Вопросы? - Ответы!

       Ніхто Донія з Комітету "За Правду!" не виганяв. Так, там дійсно був конфлікт, коли Олесь виступив від імені комітету, можливість його виключення дійсно обговорювалась, Чемерис дійсно зопалу сказав наведені Вами слова, але потім той самий Чемерис зупинив інших, які були за виключення Донія. Цьому передувала велика розборка, на якій виявилось, що по своєму праві і неправі були всі сторони конфлікту, тому домовились про дотримання правил поведінки при публічних виступах від імені Комітету. І все на цьому закінчилось. При чому вже всі про це забули. Я, наприклад, навіть не пригадаю всіх деталей, якщо кільканадцять хвилин не подумаю.
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2001.11.20 | К.Л.М.

        Знаете...

        Знаете, в этом бардаке черт ногу сломит. Комитет хренов... Один говорит что выгоняем, остальные соглашаются... потом (после разборок и поливания друг друга грязью) решают заменить на выговор...

        Я бы сказал: выгнали -- потом опять приняли. Ведь за точку отсчета надо что-то принять... Я принимаю за нее заявления Чемериса, которые были опубликованы в прессе, не один раз...

        Того что было потом я не касался. Важным моментом (который важен для моего тезиса в письме, с которого эта дискуссия началась) является то, что товарищ нанес немало вреда своими безответственными заявлениями, потом его "выгнали", и он своими дальнейшими заявлениями нанес еще больше вреда. Так серьезные люди не поступают.

        История этих тусовок меня совершенно не занимает, Просто в какой-то момент я получил некоторое письмо, и сейчас о нем вспомнил в свете сегодняшней дискуссии... это просто ассоциативная память. Я тоже удивляюсь что я об этом письме вспомнил (меня в нем наверное поразила резкая перемена взглядов, от клятв в приверженности и призывов, к обвинениям и проклятиям... у серьезных людей такая смена взглядов не происходит так быстро). После того письма я поставил на Доние для себя крест, может потому и запомнил, что оно являлось отправной точкой для этого вывода.

        Согласен, что вспоминать об этом нет смысла. Разве только для того чтобы история не повторилась.

        К.Л.М.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2001.11.20 | Ростислав

         Як не знаєте, то й не патякайте!

         Ви сказали, що Доній "вміє лише плакати і говорити". І на доказ цього сказали про якийсь лист, який він нібито Вам надіслав через те, що його вигнали з ФНП. Листа не було - Ви збрехали.
         Отже що ми маємо.
         1. Теза "Доній вміє лише плакати і говорити" - не підтвердилась.
         2. К.Л.М. - брехло.

         Є питання?
   • 2001.11.19 | Пані

    Когда они станут заводить себе отели - это будет сигнал здоровья экономики

    Адвокат ... писав(ла):
    > Колись, коли я був дитиною, мене дуже дивувало, що відомі та поважні люди, спортсмени, митці, навіть політики, в якийсь момент свого життя ставали рестораторами.

    А мне из юности запомнилось такое удивление. Была такая супер-популярная группа "Shocking Blue", покаталась пару лет и ее лидер-вокалистка красавица с экзотическим именем Марушка купила себе отель и удалилась от мирской суеты.

    Я по молодости та зелености не понимала, как можно променять жизнь звезды и огни рампы на какую-то гостиницу.

    Пока сама не побывала в нескольких европейских семейных отелях - тех что на 10-30 комнат и 3 звездочки с обслугой на 5. Это ж не только доход, но и определенный образ жизни, который некоторым людям просто близок душевно.

    Доний с его кафе - это только первый блин. Комом он или нет - я не знаю. Но после всей этой дискуссии я точно туда схожу, когда буду в Киеве в следующий раз - просто из любопытства.

    Вот когда публичные фигуры у нас начнут заводить себе гостиницы - для меня это будет сигнал, что жизнь в стране наладилась окончательно.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2001.11.19 | К.Л.М.

     Это еще что, вот когда публичные дома начнут заводить...

     И нелегальных эмигранток из Америки туда принимать на работу по-черному. Вот тогда действительно можно будет сказать что Украина стала центром мира ;):

     Вот у меня в Донецке недавно была случайная встреча с человеком в кафешке... он был один, я был один... его моя зажигалка заинтересовала... разговорились... он рассказывал что работает у Ахметова, я так понял что-то связанное с "охраной"... то да се... слово за слово... оказалось что мы родились в один и тот-же год... жили в одном и том-же районе... учились в одной и той-же школе... в параллельных классах... К чему я это рассказываю ? А я у него спрашиваю (диалог, конечно, не дословно)

     --- Работа у тебя опасная... на отдых собираешься ?
     --- Да вот, говорит, еще пару лет погуляю, накоплю деньжат и выйду на "пенсию" -- кафешку или ресторан себе открою... А че ? Дело спокойное...
     --- А как-же рэкет, налоги ? Ведь сложно у нас прибыльный и стабильный бизнес открыть...
     --- Да какой рекет, какие налоги ? Все П-О-К-У-П-А-Е-Т-С-Я ! Если есть бабосы и связи -- все вопросы можно решить ? Связи... сам понимаешь. Бабосы... тоже нет вопросов.

     Вот, будет Донию конкурент ;):

     > Но после всей этой дискуссии я точно туда схожу, когда буду в Киеве в
     > следующий раз - просто из любопытства.
     Думаю, не стоит этот визит откладывать...

     К.Л.М.
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2001.11.19 | Адвокат ...

      Даруйте, пане, але "Майдан" не лікує певні інтимні проблєми. Ліпше,-- зверніться до фаховців- медиків. Вони Вам допоможуть.(-)

      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2001.11.19 | К.Л.М.

       Дурак, то что публичные дома европы забиты украинками -- это не моя интимная проблема. (-)

       .
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2001.11.19 | Адвокат ...

        Питання до К., Л. та М. окремо та до К.Л.М разом.

        "Рзумничку", тобі що, жінок в Україні не вистачає, чи, по москалькі, "за дєржаву абидна!"?
    • 2001.11.19 | Mary

     Підтримую! До речі, хтось добру рекламу Донієві зробив - я теж туди піду коли наступного разу буду в Києві(-)

     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2001.11.19 | К.Л.М.

      А обсуждение превратило рекламу в анти-рекламу. Какая-же она хорошая, если вам придется из другой страны ехать. Нацеливать нужно рекламу-то, чтобы был в ней смысл. (-)

      .
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2001.11.19 | Augusto

       О, Донецьк і Львів в різних країнах! А як та країна називається де К.Л.М. мешкає? Каелемія? Чи Каелмикія?

       К.Л.М. писав(ла)(лo):
       >Какая-же она хорошая, если вам придется из другой страны ехать.


       Хоча я здогадуюсь що для "лебідя повітря"(K.L.M.) не важливо, що казати, аби воно було "проти"!:):
       P.S. Як справи з великими мужиками? Виглядає так, що К.Л.М. більшість вільного часу проводить в барах, де знайомиться з чоловiками, а потім кричить "я не латентний той!":):

       К.Л.М. писав(ла)(лo):

       >Ночью идешь в ближайший бар (только в лесбийские не заходи) и находишь там самого крупного мужика (если все посетители мелковаты -- ждешь, пока не прийдет покрупнее). Это мой человек.

       >Вот у меня в Донецке недавно была случайная встреча с человеком в кафешке... он был один, я был один... его моя зажигалка заинтересовала... разговорились... он рассказывал что работает у Ахметова, я так понял что-то связанное с "охраной"... то да се... слово за слово...
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2001.11.19 | К.Л.М.

        Ты приз получил ?

        Я ведь тебе давал ЧЕТКУЮ инструкцию:

        http://maidan.org.ua/news/view.php3?bn=maidan_free&key=1005873087&first=&last=

        К.Л.М.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2001.11.19 | Augusto

         Я його подарував!

         Всі "чоткі інструкції" написав на папірець і вкинув в поштову скриньку гомобара, ті хлопці теж люблять "бальших мужіков"! А є якийсь приз для гетеросека?
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2001.11.19 | К.Л.М.

          Зря ты, ох зря...

          Бросил в почтовый ящик ? Как ты мог ? Теперь они тебя по обратному адсресу вычислят и отблагодарят по-своему.

          А тот приз был чисто мужской, зря ты им пренебрег.

          К.Л.М.
          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2001.11.19 | Augusto

           Чисто, ага! Тут і кажуть на це так:"herenliefde", любов між панами.

           Але мені не треба, спасибі! Я - одружений, з жінкою!:):

           Love and marriage,
           Love and marriage,
           It's an institute you can't disparish,
           Here, I'll say you, brother,
           You can't have one, without another!
           Try, try, try to separate them,
           It's an illusion,
           Try, try, try to separate them,
           And you will come,
           To one conclusion:
           Love and marriage,
           Love and marriage,
           It's an institute you can't disparish,
           Ask the local gently,
           And they will say "It's elemen'try!"....
       • 2001.11.19 | К.Л.М.

        Хорошо: "... из другого города...", это что-то меняет ? (-)

        .
 • 2001.11.15 | К.Л.М.

  Это че ? Цензура так лихо работает ?

  Или сбой какой ?

  Целое активное дерево вытерли...

  К.Л.М.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2001.11.15 | DevRand

   ні, все таки "чукча пісатєль!"

   я 2 (два) раза попереджав, що тему буде перенесено в форум "Мова" ;)
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2001.11.15 | К.Л.М.

    Сам ты чукча ! Этим я, конечно, не хочу тебя оскорбить ;)

    Кого ты предупреждал ? Меня ?

    А почему тогда всю эту статью не перенес в форум "Мова" ?

    Я, к тому-же не только о мове писал. Второй (и, наверное, главной) мыслью моего поста было:

    Доний -- корыстолюбив и слаб, потому что, когда понял что не может добиться того, что громогласно обьявил своей целью -- поспешил отоварить свои политические "талоны". Кто будет следующим из оппозиционеров на этом поприще ?

    Это уже потом мовные дискутанты заострили на мове... Так их бы и переносил.

    К.Л.М.
  • 2001.11.15 | Augusto

   Е, таваріш "актівноє дЄрЄво"!

   Там така кнопочка нагорі є, гіперлінк називається, написано там "Мова", це там мовні питання, ти клікні на неї лівою мишею і вона тебе перенесе на форум, де обговорюються проблеми мови! Там твої "медитації" знайдеш!:gun:
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2001.11.15 | К.Л.М.

    Ну что за хамло здесь обитает...

    Меня не интересуют проблемы мовы. Но за совет спасибо. ;)

    К.Л.М.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2001.11.15 | Augusto

     Е, я відповідь знаю на це запитання! Що я виграв, маестро?

     К.Л.М. писав(лo):
     >Ну что за хамло здесь обитает...

     К.Л.М.! Це хамло звуть К.Л.М. і воно забігло, а не "абітаЄт"! Можна мені зараз приз?
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2001.11.16 | К.Л.М.

      Ты действительно выиграл приз !

      Так, слушай сюда !

      Его получить очень просто. Ты где, кстати, живешь ? В Америке ? На Украине?

      Если на Украине -- щас самое время получать твой приз. Если в Америке, тогда придется немного подождать. Рецепт получения несложен, но тут главное ничего не перепутать:

      Ночью идешь в ближайший бар (только в лесбийские не заходи) и находишь там самого крупного мужика (если все посетители мелковаты -- ждешь, пока не прийдет покрупнее). Это мой человек. Теперь надо дать ему условный сигнал. Для этого -- подходишь, представляешься и резко бьешь его по морде (это пароль). После предьявления пароля он даст тебе приз.

      Если приза не дает -- значит пароль не понял. Повтори !

      Запомнил ?

      Ну тогда в путь ! И сообщи мне потом здесь -- дошел до тебя приз ?

      К.Л.М.
 • 2001.11.16 | Гура

  Доний - тщеславный наглец

  Чем больше я узнаю про Дония, тем больше утверждаюсь в мысли, что он типичный комсомольский лидер 80-х. Та же жажда к "славе", имитация бега на месте и дурацкие "прожекты".

  А это вообще тупость вперемешку с наглостью:

  >- Як реагують люди, яким приносять коктейль "Польовi дослiдження з українського сексу" у глиняній чашці, з якої можна пити лише через "фалос"?

  >- Буває рiзна реакцiя. Для бiльшостi це несподiванка. Я бачив дуже сором'язливих людей, якi не знають, за що цей келих взяти, - там дiрочки по краях, вони обливаються, пити можна тільки в один спосіб. А бувають навпаки, з добрим почуттям гумору, - знають, за що брати, як пити. Ми виходимо з того, що українська нацiя має бути всебiчно розвинена i не повинна комплексувати.

  Этот примитив видимо считает себя ужасно передовым и умным, когда ставит таким образом людей в дурацкое положение. Этож как нужно неуважать людей! Презираю тех, кто пьет там у него.

  А я бы подал на него в суд за оскорбление человеческого достоинства гривен эдак на 50000...
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2001.11.16 | Адвокат ...

   Вас знову "підмінили"?

   Їй-бо, не треба так лаятись на Донія! Людина зробила цікаву культурницьку провокацію, а Ви її намагаєтеся цькувати на тій підставі, що порушені інструкції міністерства громадського харчування ссср.

   Гура, Ви, часом, у роки Вашої юности, у комсомольському опєротрядє, стіляґам штани не різали?

   Звідки таке старече несприйняття всьго, чого не було за "Ваших часів"?!
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2001.11.16 | Гура

    Re: Вас знову "підмінили"?

    Адвокат ... писав(ла):
    > Їй-бо, не треба так лаятись на Донія! Людина зробила цікаву культурницьку провокацію, а Ви її намагаєтеся цькувати на тій підставі, що порушені інструкції міністерства громадського харчування ссср.
    >

    Цікаву? Культурницьку? Тоді підсуньте йому ідейку, щоб він давав ще й "сраку" лизати відвідувачам (цукрову, наприклад) (тим більше, що це звичайна справа в кучмістані).

    > Гура, Ви, часом, у роки Вашої юности, у комсомольському опєротрядє, стіляґам штани не різали?
    >
    > Звідки таке старече несприйняття всьго, чого не було за "Ваших часів"?!

    По-перше, я не настільки старий :-), а по-друге - ви путаєте грішне з праведним, бо стіляги не роздягались прилюдно, а значить, не заважали іншим. А Доній (ще й за гроші ж відвідувачів) брутально принижує їх людську гідність (а вони, щоб не виглядати "старомодними пердунами", "хавають" це приниження).

    Якщо Ви це не розумієте, мені Вас жаль.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2001.11.16 | Адвокат ...

     Я думав: Вас знову "підмінили", а виявилося -- назавжди. ;-( (-)

     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2001.11.16 | Гура

      Так, я ніколи не сприймав пошлості, лицемірства та цинізму (-)

      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2001.11.16 | Адвокат ...

       Аде Ви їх знайшли в тому контексті?

       То я про "пошлость, лицемірство та цинізм"!!!
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2001.11.16 | Гура

        Re: Аде Ви їх знайшли в тому контексті?

        Ну Ви вдумайтесь в те, що він зробив.

        Наприклад, в центрі Москви відкрили кафе. На дверях вивіска: "У нас говорят на русском". А всім "русскоязичним" пропонують "лизати член". Як вам - подобається? :-)))

        Та Доній просто "жива знахідка для провокатора". Мозгів просто нема, або він і є штатний провокатор.
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2001.11.17 | Адвокат ...

         Уже "вдумався", потім іще трішки...

         Гура писав(ла):
         > Ну Ви вдумайтесь в те, що він зробив.
         >
         > Наприклад, в центрі Москви відкрили кафе. На дверях вивіска: "У нас говорят на русском". А всім "русскоязичним" пропонують "лизати член". Як вам - подобається? :-)))

         Моськва мені взагалі не подобається, ні центр її , ні периферія. :):


         > Та Доній просто "жива знахідка для провокатора". Мозгів просто нема, або він і є штатний провокатор.

         Мені важко казати, для кого Доній є знахідкою, або, чи є він штатним провокатором, чи не є,-- я не є знайомий з ним особисто.
         Стосовно ж його "Останньої барикади", як на мене, Ви є занадто консервативні. приколи, стьоб зараз у моді. Це факт. Ось він й "приколюється". Така поведінка, свого часу, отримала назву "пощьочіна общєственному вкусу", якщо не помиляюся, ту назву вигадали Бурлюки за Маяковскім. Потім чимось подібним забавлялися сорреалісти у Парижі, потім хіпі по всьому світові, окрім соціялістичного конц- табору, звичайно, потім панки, тепер Доній... Потім буде ще хтось.

         Як на мене, Ви, разом із ще декількома, перепрошую, "русско- озабоченимі" відвідувачами "Майдану" впіймалися на простенький ґачок та й "видали на гора" звичні прокльони українському буржуазному націоналізмові. :):


         P.S. Згадайте, що будь яка культурницька провокація отримує у якости першої реакції звинувачення у відсутности смаку...
         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2001.11.18 | Гура

          Епотаж теж повинен бути витонченим (а тут: "...ляп трусами об забор":-)

          >Моськва мені взагалі не подобається, ні центр її , ні периферія.

          Мені також :-)

          >Як на мене, Ви, разом із ще декількома, перепрошую, "русско- озабоченимі" відвідувачами "Майдану" впіймалися на простенький ґачок та й "видали на гора" звичні прокльони українському буржуазному націоналізмові.

          Не зрозумів, до чого "озабоченість". Тоді Ви українсько-озабочений?:-)
          Ї до чого тут бурж/нац? Я про мораль, смак та гідність, а Ви знов "про своє"...

          >P.S. Згадайте, що будь яка культурницька провокація отримує у якости першої реакції звинувачення у відсутности смаку...

          Це не культ/провокація, а дійсно якнайменше повна відсутність смаку. Так, Европа з глузду з"їхала в цьому сенсі (он Аугусто з Нідерландів не дасть збрехати :-)), але навіть вони до такого не "дійшли" (але їх ще можна зрозуміти - їм дуже сумно в своїй "техноцивілізації").

          А я дійсно консерватор, принаймні тоді, коли взамін природніх речей нам підсовують надуманого "ерзац-ідола" в гарній оберточці.
          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2001.11.18 | Пані

           Специально для Гуры - эпатаж грубый

           Я так поняла из вашего обмена репликами с Адвокатом, что у вас проблемы с коктейлем про "Польови дослидження"? Который, ни один ханжа, кстати, и не закажет, если в меню увидит название, а следовательно и эту крайне "безвкусную" чашку не увидит. Так что мораль ничья и не постарадет.

           Не могу пройти мимо! Есть что-то гораждо хуже! Специально для вас - репортаж из обычного харьковского супермаркета. Подозреваю, что такой же "эпатаж" водится и в других городах нашей родины, и это ВИДЯТ ДЕТИ!!!! Сами найдете, куда жаловаться.

           Изделие называется "Полтавский натюрморт". Искать в водочном отделе. Цена порядка 30-40 гривен. Относится к классу "водка подарочная". Представляет собой керамический литровый сосуд такой конфигурации - два помидора, стоящий между ними в боевой позиции огурец характерного изгиба. как оно отркывается и наливается - используйте свою фантазию.

           Мы как-то с подругой купили ящик на подарки, все мужики (и бабы) в полном востроге). Водка, правда, весьма посредственная, но посуда!!!
           згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2001.11.18 | Augusto

           Гуро, не треба!

           Європа бачила епатажі і гірші і кращі ( на відміну від Вас). Одразу кажу, я навіть і не помітив згадку про скляний пеніс в статті, тільки ви з К.Л.М.ом почали виконувати танок латентної гомосексуальності (аякже, стільки років приглушyвати в собі ці імпульси, а тут пеніс (нехай символ!) під ніс, один раз доторкнувся і все, вже не зупиниш, пішов хапати мужиків за інтимні частини, сім'я розпалася, дітям соромно, ходять до школи з паперовими торбами на голові, бешкетники дражнять"твій тато - підарас!" все, випив коктейля і побіг голяком/в сукні шукати пригод та "пропагувати гомосексуалізм")a я б якби замовив той коктейль, спитав би їншу склянку, якщоб не дали, замовив би якусь воду для склянки:):
           згорнути/розгорнути гілку відповідей
           • 2001.11.18 | Гура

            Значит тот, кому

            противно даже смотреть, как другие мужики "берут в рот" - "латентный гомосексуалист", а тот, кто на это смотрит "с удовольствием" - "не латентный"? А какой? Просто - гомик? :-)

            P.S.
            Аугусто, не выделывайся - я могу и шашкой рубануть :-)
            згорнути/розгорнути гілку відповідей
            • 2001.11.19 | Augusto

             Гуро! :))

             Гура писав(ла):
             > противно даже смотреть, как другие мужики "берут в рот" - "латентный гомосексуалист", а тот, кто на это смотрит "с удовольствием" - "не латентный"? А какой? Просто - гомик? :-)
             >
             > P.S.
             > Аугусто, не выделывайся - я могу и шашкой рубануть :-)

             Ніхто нічого нікуди не "берьот", то тільки скло, вигляд склянки, то епатаж, то "немовби", "якби"! Ну а потім на всі питання типу "як ти відносишся до гомосексуалістів?", я традиційно відповідаю "я до них ніякого відношення не маю!" свої імпульси тримаю під контролем, замість фехтувати шашками фехтую зазвичай на 12О мм гаубицях. Виступаю за абсолютно рівні права для чоловіків, жінок, гермафродитів, роллерів, гомосексуалістів та гур з к.л.м.ами!
             згорнути/розгорнути гілку відповідей
             • 2001.11.19 | Гура

              :-))) (-)

 • 2001.11.16 | Фарбований Лис

  Re: Доній: "Остання барикада" в Києві - не гетто, а ідеологічний проект

  Я про кав*ярню був кращої думки. Навіть думав зайти.
  Мені "Ковбаса" більше до вподоби.
  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2001.11.16 | Майдан

   А ти зайди...

   Ніхто тобі члена не соватиме, хіба що сам замовиш. А так просто прикол, можливо не дуже вдалий. Особисто був там декілька раз і того не бачив.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2001.11.16 | Чучхе

    Зайшов. "Ковбаса"-таки краще. І що, на "О-Бі" все українство клином зійшлось?

    Офігєть тема для обговорення. Йобнутись можна. Давайте ще обговоримо "Дзигу" Маркіяна Івапщихина, "Прелини сезону" Зубка і безліч тому подібних хрінових проектів цих нещасть - лідерів студентського голодування.

    Спеціально для Чув. Я не є антидонієвістом. І навіть не знаю, чи заслужив Доній на існування таких. Я байдужий щодо Донія. Я Олександра Сергійовича не бачив десь років з 5, правда нещодавно йому дзвонив, коли він через Майдан волав про те, що податківці закривають його справжній український приватний бізнес. Навіть наколошматив у "ВВ" якусь статтю на його захист. ТОбто моя позиція щодо О-Бі: коли її будуть закривати, я за неї підпишусь, а так ковтати пиво за 4 грн лише за те, що це кафе О.А.Донія я не буду ні за що.

    НЄ ДОЖДЬОТЄСЬ!!!!!!!!!
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2001.11.16 | Чув

     Скільки енергії, яка експресія!

     Єбанутись можна. Ти не будеш пити пиво за 4 гривні?! Так не пий. Ну а я пив і за 12 грв у "Барабані", бо там один час була дуже непогана тусовка. Знаю таких, що п"ють пиво і за 50 грв, але не маючи стільки грошей я їх за це не зневажаю.
     Мені все"дно є Доній лідером студнтського голодування чи не є , чи він отой негр, який жив в одній кімнаті з Сашком Хмелевським і говорив з нами українською. Пофіг. Клуб все одно мені приємний. Тобі не подобається - не ходи. Тебе ж ніхто не силує. Будеш ставитись агресивно до оточення, оточення стане агресивним до тебе - закон природи.
    • 2001.11.16 | Спостерігач

     Може знаєте в Києві инші українські клуби? Було: І що, на "О-Бі" все українство клином зійшлось?

     Ви до речі коли пиво купуєте за 1.50 біля свого українофобського КТ - Вам якою мовою відповідають? Якщо Ваша відповідь "мене це не обходить", то розмову можна не продовжувати.
 • 2001.11.18 | Остап

  Яку IДЕОЛОГIЮ сповiдуе Остання Барикада ? (-)

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2001.11.18 | ВААСЯ ПУПКІН

   Треба туди піти самому і поїсти. Тоді зрозумієш.

   Мене вбиває оцей трьоп, особливо репліки К.Л.М.
   Все робиться по-совдеповськи : " нє чітал, но осуждаю".
   Панове, сходіть туди хоча б раз - а тоді вже займайтеся трєпологією.
   З.І. Я там був. Нічого. Поїсти можна. Ціни не дуже високі, але й не низькі. Трішки скучновато було, але може то був такий день.
   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2001.11.18 | Гура

    Re: Треба туди піти самому і поїсти. Тоді зрозумієш.

    От так було й мені скучно, коли я пішов на дискотеку Алексія Горбунова "Алькапоне", що на Подолі. Але ж реклама яка була по радіо!...
   • 2001.11.18 | Остап

    А в туалет, в ОБ, зайти не треба ?

    ВААСЯ ПУПКІН писав(ла):
    > Мене вбиває оцей трьоп, особливо репліки К.Л.М.
    > Все робиться по-совдеповськи : " нє чітал, но осуждаю".
    > Панове, сходіть туди хоча б раз - а тоді вже займайтеся трєпологією.

    Неодноразово бував в ОБ.

    Яка там iдеологiя - не зрозумiло

    > З.І. Я там був. Нічого. Поїсти можна. Ціни не дуже високі, але й не низькі. Трішки скучновато було, але може то був такий день.

    Що було весело, можна анекдоти розповiдати. Про полiтику.....

    ПМ.

    Де там iдеологiя ?

    ПМ2.

    Чим ОБ вiдрiзняеться вiд Промзони ?
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2001.11.18 | ВААСЯ ПУПКІН

     Re: А в туалет, в ОБ, зайти не треба ?

     Остап писав(ла):

     > Неодноразово бував в ОБ.
     >
     > Яка там iдеологiя - не зрозумiло
     ------ В Мавзолеї бував ?? Яка там ідеологія, знаєш ??? А як там готують ?? Який у Мавзолеї фірмовий салат ???
     --- Не поняв ???Тоді ще раз. Припустимо, ти заходиш в український ресторан "Швидко" і кажеш : мені одну каву. А у відповідь : сколько вам сахара в кофе ? Тобі буде приємно ??? А тут ( в ОБ) каву називають кавою, гарбату - гарбатою, картоплю - картоплею ( а не картошечкой), гривні - гривнями ( а не рублями). Все нормально. Всі умови, щоб адекватно виділявся шлунковий сік. Яка ще може бути інша ідеологія ??
     >
     >
     > ПМ2.
     >
     > Чим ОБ вiдрiзняеться вiд Промзони ?
     ------- нема автобуса :-)
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2001.11.18 | Остап

      Це чудово, що в ОБ все украiнською! Але звернiть увагу на назву теми - ОБ - iдеологiчний проект....

      ВААСЯ ПУПКІН писав(ла):
      > Остап писав(ла):
      >
      > > Неодноразово бував в ОБ.
      > >
      > > Яка там iдеологiя - не зрозумiло
      > ------ В Мавзолеї бував ?? Яка там ідеологія, знаєш ??? А як там готують ?? Який у Мавзолеї фірмовий салат ???

      :-))) Ваася супер!!

      > --- Не поняв ???Тоді ще раз. Припустимо, ти заходиш в український ресторан "Швидко" і кажеш : мені одну каву. А у відповідь : сколько вам сахара в кофе ? Тобі буде приємно ???

      Не буде. Але хто такий власник "Швидко" ?

      > А тут ( в ОБ) каву називають кавою, гарбату - гарбатою, картоплю - картоплею ( а не картошечкой), гривні - гривнями ( а не рублями). Все нормально. Всі умови, щоб адекватно виділявся шлунковий сік. Яка ще може бути інша ідеологія ??
      > >

      Зауважу , що в Макдоналдсi спiлкуються украiнською. Давайте казати, що БiгМак - це iдеологычний прoект


      > >
      > > ПМ2.
      > >
      > > Чим ОБ вiдрiзняеться вiд Промзони ?
      > ------- нема автобуса :-)

      Отож. I быльше нiчим....
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2001.11.18 | Спостерігач

       Меню МакДональдса на наступний тиждень...

       22 листопада 2001р. початок о 19-00
       Фестиваль "ЧУММОва культура". Акустичний вимір
       В рамцях фестивалю "ЧУММОва культура" програма "Акустичний вимір" за участю Едуарда Драча, Віктора Нестерука та друзів.


       23 листопада 2001р. початок о 18-00
       Фестиваль "ЧУММОва культура". Презентації антологій поезії
       В рамках фестивалю "ЧУММОва культура" відбудеться презентація антології поезії 90-х років минулого століття "Протизначення", а також антології поезії 80х-90х років.
       Також свої вірші прочитають поети Тарас Федюк, Сергій Пантюк, Роман Скиба, Андрій Бондар, Назар Федорак, Галина Крук, Ростилав Мельників.


       23 листопада 2001р. початок о 18-00
       Фестиваль "ЧУММОва культура". Виставка
       Виставка художників Валера Бондара та Уляни Мельникової


       23 листопада 2001р. початок о 21-00
       Фестиваль "ЧУММОва культура". Концерт
       В рамцях фестивалю "ЧУММОва культура" концерт рок гуртів "Калєкція" (Харків) і "Мертвий півень" (Львів).

       Вхід - 15 грв.


       24 листопада 2001р. початок о 18-00
       Фестиваль "ЧУММОва культура". Презентація
       В рамцях фестивалю "ЧУММОва культура" Андрій Бондар презентує свою нову книгу поезій "Істина і мед", а Юрко Іздрик - журнал "Четвер" і Любка Дереша. Також свої вірші прочитає Петро Мідянка.


       24 листопада 2001р. початок о 18-00
       Фестиваль "ЧУММОва культура". Виставка
       Буде тривати виставка художників Валера Бондара та Уляни Мельникової.


       24 листопада 2001р. початок о 20-00
       Фестиваль "ЧУММОва культура". Концерт
       В рамцях фестивалю "ЧУММОва культура" концерт гуртів "Рутенія" (Київ), "Перлина степу" (Київ) та "Вій" (Київ).

       Вхід - 15 грв.


       26 листопада 2001р. початок о 19-00
       Дівчина року газети "Україна молода"
       Дівчина року газети "Україна молода". Конкурс
       згорнути/розгорнути гілку відповідей
       • 2001.11.18 | Остап

        Гм... Дайте визначення ыдеологыы ОБ в загальноприйнятних термынах

        Ну i що ви навели?

        Розклад концертiв....

        Тодi всi культурницькi заходи, де розмовляють украiнською - iдеологiчнi проекти

        Дайте визначення iдеологыы ОБ в загальноприйнятних термiнах

        ПМ

        Мабуть тому Доный не став полiтиком, що не розумie, що таке лiвi - правi, лiберали -авторитаристи, консерватори -реакцiонери
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2001.11.18 | Спостерігач

         Враховуючи, що я не впевнений, що Ви добре розумієте значення слова "ідеолоґія", то хотів би спочатку почути що Ви під цим словом розумієте (-)

         згорнути/розгорнути гілку відповідей
         • 2001.11.19 | Остап

          Идеология ( вибачте, що росiйською, глючить новий Linux )

          Идеология - это система социальных идей, оценок, требований конкретного класса, cоциально значимых групп, опирающихся на определенные теоретические установки, выражающие общественное положение интересы и программные цели социальной группы, играющие практическую роль в функционировании политической системы

          В демократических странах каждая общественная сила вырабатывает свою систему взглядов и идей, которые конкурируют между собой и доказывают свою правоту на политической арене. Сама по себе идеология - лишь часть общественной жизни, основную массу которой составляют социальные, экономические, политические и иные воззрения общественных групп, классов, сословий. Та сила, которая в ходе политической борьбы доказала свою перспективность, прогрессивность на данном этапе развития данного общества, приходит к власти, а ее идеология также на данный момент делается официальной идеологией и ориентирует государственную деятельность. Это означает, что экономические и социальные программы в обществе принимаются и реализуются исходя из ее постулатов.

          Обычно в обществе функционируют и борются различные партии и, прийдя к власти, они формируют правительство. Неудача правительства означает, что идеологические постулаты не соответствуют обстановке, их надо корректировать, совершенствовать, приводить идеологию в соответствие с обстановкой. Если этого недостаточно или это невозможно, вопрос решается кардинально - к власти приходят общественные деятели, олицетворяющие другую идеологию, представляющие интересы другой части общества. Поэтому появление единой всеобъемлющей, претендующей на исключительность идеологии естественным эволюционным путем практически невозможно.
          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2001.11.20 | Адвокат ...

           Порада-оффтопік. Re: Идеология ( вибачте, що росiйською, глючить новий Linux )

           Я тут прочитав, що Linix Mandrake 8.1 is the best for the beginers. І ще, що в ньому немає проблєм з українізацією.

           Тож, передове українство має обрати Мандрейк 8.1!!! ( Щоб не вибачатися )
   • 2001.11.18 | К.Л.М.

    Нас и здесь неплохо кормят ;)

    > Панове, сходіть туди хоча б раз - а тоді вже займайтеся трєпологією.
    Ага, пойти и Донию заплатить. Так он только этого и ждет. Не пойду. ;)

    А осуждаю на основании статьи, автор, думаю, туда ходила, с Донием общалась и написала все как было. Я ей верю, тем более то что она говорит вполне соответствует моему собственному опыту и тому что я знаю из других источников. Короче, не все нужно попробовать. Иногда с самого начала ясно -- что это будет...

    К.Л.М.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2001.11.18 | ВААСЯ ПУПКІН

     Re: Нас и здесь неплохо кормят ;)

     К.Л.М. писав(ла):
     >
     > А осуждаю на основании статьи, автор, думаю, туда ходила, с Донием общалась и написала все как было.
     ----- якщо тільки на основанії статті, то не треба. Не треба займатися компіляціями і займати зайвий раз нашу увагу. Не треба пережовувати їжу, що вже була пережована і перетравлена.


     >Я ей верю, тем более то что она говорит вполне соответствует моему собственному опыту и тому что я знаю из других источников.
     ------ із "краткой історії ВКП(б)" ??? :-))
     >Короче, не все нужно попробовать. Иногда с самого начала ясно -- что это будет...
     > К.Л.М.
     ------ ще коротше : не п..ди
     згорнути/розгорнути гілку відповідей
     • 2001.11.18 | К.Л.М.

      ;)

      > ------ ще коротше : не п..ди
      И вам того-же желаю ;):

      К.Л.М.
  • 2001.11.20 | АВ

   Re: Таку...

   "Чтоб заработать миллион долларов - проще всего основать собственную религию" - Рон Хаббард

   "Национализм" - иррациональная идеология, наиболее сопоставимая с религиозностью - АВ.
 • 2001.11.21 | Roller

  а ідеологічний проект "Под колпаком у Мюллера" (-)

 • 2001.11.24 | Lubystok

  Коли Вас гвалтують, розслабтеся і постарайтеся отримати задоволення

  "Остання барикада" шокувала українську громадськість інформаційною лавиною. У всіх газетах (незалежно від того, хто за ними соїть) з`явилися інтерв`ю Донія, що продав свою квартиру заради українського проекту. Я особисто не знайомий з Донієм, але інформаційна підтримка такого рівня - серйозна справа. Знаю я і те, що організувати її можливо тільки, якщо з АП немає установки "не писати". Мені дивно чому на "вічного революціонера" і "опозиціонера" Донія (а саме таке враження складається з коментарів про нього і його членства в Фронті національного порятунку) пропускають. Чи може мені хтось це пояснити?
  Я би хотів помилитися, але занадто багато фактів вказує на те, що Олесь Доній занад-то часто говорить неправду і намагається видати себе за того, ким він не є.
  Наведу трохи відкритої інформації.
  "Печерський торговий центр" в якому знаходиться "Остання барикада" належить фірмі, власником якої є пан Сівкович (директором "ПТЦ" є добре відомий тепер пан Кудін (той, що знає як вижити в тюрмі).
  Прізвище Сівкович мало, що говорить пересічному українцю, але донедавна ця людина майже входила в список українських олігархів (основний капітал зробила на експорті української зброї, контролювала канал СТБ, який передала пану Пінчуку і зараз має невеликий пакет каналу "ICTV"). Але цікавим є те, що Сівкович тепер втратив свій минулий вплив, але весь час намагається повернутися в українську політику. Йому належить ПР-центр "Суспільство" і партія "Вперед, Україно!". Я переконаний, що цю інформацію зможе підтвердити Володимир Чемерис, який певний час був в.о. голови цієї партії.
  Тепер мої припущення.Після того як виявилося що у Чемериса ще є якісь переконання і він не відповідає вимогам проекту, його попросили покинути партію. Після чого в офісі на вул. Артема (саме там знаходиться офіс Сівковича і партії) з`являється Доній і Ко (певні залишкми партії "Молода Україна"). Виникає ідея створення нового проекту під Олеся Донія з назвою "Вперед, Молода Україна!" (до речі симпатії Сівковича до Донія спостерігаються досить давно - вони разом входили до керівництва партії "Молода Україна", яку Свікович покинув після скандалу з Голубченко).
  Але нестача грошей у Сівковича - зараз його бізнес агропереробний комплекс в Київській області - і неочікувані події зими 2001 міняють плани.
  Донію радять (або штовхають в опозицію). Це відбулося не на першому етапі, коли створювалося наметово містечко, а пізніше, коли з`явилися надії, що Захід підтримає, в тому числі і фінансово "українську революцію". Донія запрошують в Комітет "За правду!" до створення якого він приклав мінімум зусиль (я думаю, що всі читачі "Майдану" знають активних львів`ян, які створили комітет і зробили спробу об`єднати тих, хто на початку 90-х був лідерами студентського руху).
  Відразу після створення Комітету, Доній пропонує створити виборчий блок з подібною назвою і пройти до Парламенту (ідея "Молодої України"). Що подобається не всім.
  Весною, коли в опозиції намічається розкол, і Юлія Тимошенко намагається стати лідером опозиції постає питання блокування інших центрів впливу. Розкол в "За правді!", озвучений Донієм безперечо зіграв на руку Тимошенко. Чим саме займалося Молодіжне крило ФНП мені не відомо (інформації про їх діяльність мінімум).
  Але Доній не поривав з Сівковичем. Один з проектів Сівковича створення в Києві прес-клубу, після певної обробки Донієм прийняв обрисів "Останньої барикади". На місці дорого клубу (який завжди пустував і був не менш дотаційним ніж "Барикада") зробили місце пригодівлі преси і мистецької тусовки. Подібні проекти живуть не за рахунок продажу пива. Для тих, хто не в курсі в Києві вже діють прес-кафе "У Ржавського" та кафе "Барабан", де зустрічаються журналісти, письменники, іноді заходять політики. Поширення інформації (вплив та популяризація своєї постаті) в цій цільовій групі приносить свої девіденти.
  Антураж в "Барикаді" цікавий. Саме такий, який може сприйняти той кому сьогодні за 30, хто цікавиться суспільними процесами і чиї погляди формувалися на початку 90-х . А це портрет більшої частини українських журналістів та мистецьких діячів.
  Кожному проекту потрібен час на розкрутку (згадайте "День", коли він починався, "ПіК" і "1+1"). Поки "Барикада" розкручується вона принесе нам багато цікавих сюрпризів. Так, що не переймайтеся тим, хто за всім цим стоїть, а розслабтися и отримуйте задоволення".
  Коментарі можна отримати у самого пана Сівковича, джип якого Ви часто можете бачити на стоянці біля "Останньої Барикади"...
  Спостерігач писав(ла):
  > http://www.oksamyt.org.ua/ob/reports.epl?article_id=16
  > "Остання барикада" в Києві - не гетто, а ідеологічний проект
  >
  > Україна молода, Оксана ЦIСИК
  > 15 листопада 2001р.
  >
  > Власника арт-клубу "Остання барикада", що в Печерському торговому центрі, знають усi люди з українського кола столиці. Це Олесь Донiй, керівник студентського голодування 1990 року, тодішній голова Української студентської спiлки. Останнім часом, на хвилі відомих опозиційних подій, він входив до президiї комiтету "За правду!", керував молодiжним штабом Форуму нацпорятунку. Свою "Барикаду" вiдкрив у липні, і кафе вмить стало популярним та багатолюдним мiсцем проведення лiтературних вечорiв, концертiв, дискотек, полiтичних дискусiй з Вiктором Ющенком, Олександром Морозом, Дмитром Корчинським тощо. На дверях закладу - табличка: "У нас розмовляють українською". Iнтер'єр лаконiчний, навiть суворий, нагадує про буремнi 90-тi, студентськi акцiї протесту. На сiрих стiнах- фотознiмки з мiтингiв, омонiвськi щити, гучномовець, пiд стелею - колючий дрiт, на столах -протоколи обшукiв, вiдозви учасникiв голодування, листи до них... Цiни порівняно демократичнi, назви бiльшостi наїдкiв узято з лiтературних творiв: "Слоника замучили клятi москалi", "Шлюбнi iгрища жаб", "Послєдній русскій", "Село, воно i є село" (цитата з соромiцького анекдота).
  >
  > - Як i коли з'явилася iдея?
  >
  > - Дуже давно, рокiв сiм-вiсiм тому. Усi ресторанчики, якi виникли за цей час, залишаються лубочними, з якимись такими ностальгiйними стереотипними iдеями, що Україна - це весь такий собi садок вишневий коло хати, назви й антураж вiдповiднi - мазанки, шаровари. Я хотiв довести, що, сприймаючи Україну через дуже вузькi категорiї, ми нiколи не виграємо. Треба розширювати нашi уявлення про Україну i доводити, що мiсто - також наше. Саме тому я використовував в iнтер'єрi урбанiстичнi деталi, цеглу, метал.
  >
  > Тут ранiше був дорогущий ресторан з дуже дорогим iнтер'єром, який ми безжалiсно зруйнували. Старому персоналу ми дали мiсяць на вивчення української мови, вони, мабуть, подумали, що то жарт. Тодi ми набрали новий персонал. У нас, до речi, немає правила, що клiєнт завжди правий. Якось серед ночi зайшла пара i намагалася змусити бармена перейти на росiйську. Немає певностi, що це були звичайнi вiдвiдувачi. Коли я вчився, у Києвi було двадцять ресторанчикiв, а тепер величезний вибiр ресторанiв, клубiв, якщо комусь не подобається - ми його насильно не затягуємо, ми не працюємо на догоду всiй публiцi. До нас мають ходити тi, кому ця українська атмосфера приємна. Що мене найбiльше бiсить, це те, що за сiм рокiв, вiдколи я придумав цей заклад, нiхто не створив нiчого подiбного. Ненормально, що це перший заклад. Десята рiчниця незалежностi - i тiльки перший український клуб.
  >
  > Узагалi це дикiсть. З кiлькох сотень ресторанiв, кафе i клубiв у Києвi бiльше немає жодного, де персонал розмовляє українською. Це аномалiя для столицi держави. Український рух свого часу не оцiнив вагу бiзнесу, i пiсля досягнення незалежностi фiнансовi потоки були розподiленi мiж вихiдцями з колишньої номенклатури або їхнiми дiтьми, тепер цi структури мають безпосереднiй вплив на полiтику, мас-медiа. Ну що ж, навiть якщо пiзно усвiдомити свої помилки, їх треба виправляти.
  >
  > - А звiдки грошi?
  >
  > - Я пiдмовив маму продати нашу квартиру, але тих коштiв все одно не вистачило - десь не туди вклали, вони пропали. Потiм весь час були проблеми - то хабарi вимагали, то ще щось. Зараз менi вдалося переконати двох однодумцiв, i ми скинулися.
  >
  > - Скiльки потрiбно вкласти грошей, щоб вiдкрити таку "крапку"?
  >
  > - Я не буду говорити, скiльки ми вклали, але порiвняно з аналогiчними закладами - в десять-п'ятнадцять разiв менше. Тут менше, нiж в iнших клубах, дорогих речей i бiльше душевного ставлення. Листiвки, газети, залаковані на столиках... Це дрiбнички, якi коштують бiльше, нiж грошi.
  >
  > - Чи є якiсь проблеми, пов'язанi зi спрямованiстю клубу, адже його концепцiя багатьом може здатися контраверсiйною?
  >
  > - Я не знаю, з чим це пов'язано, але перевiрки в нас щоденнi. Вiдразу через тиждень до нас прийшли з Управлiння боротьби з органiзованою злочиннiстю, пожежники, санепiдемстанцiя, мiлiцiя. У санепiдемстанцiї нам сказали, що жоден iнший ресторан на Печерську так не перевiряють, але я знав, на що йшов, тому сприймаю це достатньо стоїчно. Ще до вiдкриття були бандюки, двi машинки, вимагали, щоб я у спiлкуваннi з ними перейшов на росiйську, але нiчого не добилися i поїхали.
  >
  > - Серед вiдвiдувачiв не раз доводилося чути росiйську...
  >
  > - У нас демократiя. Мається на увазi, що українською розмовляє персонал. Ось там сидять з бразильського посольства, вони i росiйську, й англiйську погано розумiють, розмовляють португальською. Можуть бути росiяни, англiйцi, нiмцi. Мабуть, не тiльки для мене дивина постiйнi "сiльськi" стереотипи України, i вони шукають iншої України.
  >
  > - Чи трапляються конфлiктнi ситуацiї з вiдвiдувачами?
  >
  > - Рiзнi бувають зальотнi. Але ми зацiкавленi, щоб сюди приходило якомога бiльше людей, тому що наш клуб - не гетто, а iдеологiчний проект, це засiб впливу. Це не для того, щоб замкнутися зсередини, ми i так усi одне одного знаємо, нам достатньо по квартирах зустрiчатися. Дуже приємно, коли сюди приходить росiйськомовний молодняк, вариться у цiй атмосферi, i поступово - не з першого-другого дня, - але переходить на українську. Менi не раз уже казали, що вони нiколи б не подумали, що їх може приваблювати нацiоналiстичне середовище. Я сам народився i вирiс у Києвi, ходив у росiйську школу, навчався у здебiльшого росiйськомовному унiверситетi, але я усвiдомив себе українцем набагато ранiше, нiж опанував українську мову. Головне - це середовище, i ми його створюємо.
  >
  > - Як реагують люди, яким приносять коктейль "Польовi дослiдження з українського сексу" у глиняній чашці, з якої можна пити лише через "фалос"?
  >
  > - Буває рiзна реакцiя. Для бiльшостi це несподiванка. Я бачив дуже сором'язливих людей, якi не знають, за що цей келих взяти, - там дiрочки по краях, вони обливаються, пити можна тільки в один спосіб. А бувають навпаки, з добрим почуттям гумору, - знають, за що брати, як пити. Ми виходимо з того, що українська нацiя має бути всебiчно розвинена i не повинна комплексувати.
  >
  > - Чи ти вiдчуваєш, що твiй статус змiнився?
  >
  > - Нi. Я далi займаюся тiєю самою дiяльнiстю, що й ранiше. Чи то я безпосередньо займався визвольним рухом, чи писав якiсь книжки i статтi, це той самий iдеологiчний напрям, усе це вкладається в мою особисту фiлософiю. Я не вiдчуваю себе бiзнесменом, так само, як не почуваюся окремо iсториком, журналiстом чи вiчним революцiонером. Я завжди вважав, що коли чогось хочеш, доцiльнiше цього досягати самостiйно. Твердження, що за українську мову повинна боротися держава, менi незрозумiле. От я готовий вiшати табличку, що тут розмовляють українською, на своїх дверях, i якби кожен керiвничок середньої ланки або власник маленької крамницi вивiдував таке на дверях свого кабiнету, стало б набагато легше.
  >
  > - А яка твоя улюблена безплатна розвага?
  >
  > - У мене всi розваги безплатнi. Грошi йдуть тiльки на каву i пиво. Якихось хобi немає, я ж не маніяк, щоб присвятити себе збиранню метеликiв чи перекладати марки. Читаю поезiю, публiцистику, в бiльярд можу зiграти, посидiти годинку за Інтернетом.
  >
  > - У себе вдома ти теж сам розробляв дизайн?
  >
  > - Ми живемо в нашiй хатi дев'ять рокiв, паркет уже зовсiм старий, покоцаний, ми тiльки шпалери помiняли, повикидали зайвi меблi. Я дуже невибагливий у повсякденному життi. Коли щось псується, ми ремонтуємо, а зайвi кошти краще витратити на пиво з друзями, добру вечiрку, смачну їжу, поїхати за кордон, повеселитися. Я не раб своїх речей.
  >
  > - Чи вистачає тепер тобi часу займатися улюбленими справами?
  >
  > - Тi речi, якi я робив удома, перенеслися сюди. Тi, хто тусувався у мене вдома - поети, музиканти, полiтологи, - просто з моєї кухнi, дивана перемiстилися сюди (смiється).

  Спостерігач писав(ла):
  > http://www.oksamyt.org.ua/ob/reports.epl?article_id=16
  > "Остання барикада" в Києві - не гетто, а ідеологічний проект
  >
  > Україна молода, Оксана ЦIСИК
  > 15 листопада 2001р.
  >
  > Власника арт-клубу "Остання барикада", що в Печерському торговому центрі, знають усi люди з українського кола столиці. Це Олесь Донiй, керівник студентського голодування 1990 року, тодішній голова Української студентської спiлки. Останнім часом, на хвилі відомих опозиційних подій, він входив до президiї комiтету "За правду!", керував молодiжним штабом Форуму нацпорятунку. Свою "Барикаду" вiдкрив у липні, і кафе вмить стало популярним та багатолюдним мiсцем проведення лiтературних вечорiв, концертiв, дискотек, полiтичних дискусiй з Вiктором Ющенком, Олександром Морозом, Дмитром Корчинським тощо. На дверях закладу - табличка: "У нас розмовляють українською". Iнтер'єр лаконiчний, навiть суворий, нагадує про буремнi 90-тi, студентськi акцiї протесту. На сiрих стiнах- фотознiмки з мiтингiв, омонiвськi щити, гучномовець, пiд стелею - колючий дрiт, на столах -протоколи обшукiв, вiдозви учасникiв голодування, листи до них... Цiни порівняно демократичнi, назви бiльшостi наїдкiв узято з лiтературних творiв: "Слоника замучили клятi москалi", "Шлюбнi iгрища жаб", "Послєдній русскій", "Село, воно i є село" (цитата з соромiцького анекдота).
  >
  > - Як i коли з'явилася iдея?
  >
  > - Дуже давно, рокiв сiм-вiсiм тому. Усi ресторанчики, якi виникли за цей час, залишаються лубочними, з якимись такими ностальгiйними стереотипними iдеями, що Україна - це весь такий собi садок вишневий коло хати, назви й антураж вiдповiднi - мазанки, шаровари. Я хотiв довести, що, сприймаючи Україну через дуже вузькi категорiї, ми нiколи не виграємо. Треба розширювати нашi уявлення про Україну i доводити, що мiсто - також наше. Саме тому я використовував в iнтер'єрi урбанiстичнi деталi, цеглу, метал.
  >
  > Тут ранiше був дорогущий ресторан з дуже дорогим iнтер'єром, який ми безжалiсно зруйнували. Старому персоналу ми дали мiсяць на вивчення української мови, вони, мабуть, подумали, що то жарт. Тодi ми набрали новий персонал. У нас, до речi, немає правила, що клiєнт завжди правий. Якось серед ночi зайшла пара i намагалася змусити бармена перейти на росiйську. Немає певностi, що це були звичайнi вiдвiдувачi. Коли я вчився, у Києвi було двадцять ресторанчикiв, а тепер величезний вибiр ресторанiв, клубiв, якщо комусь не подобається - ми його насильно не затягуємо, ми не працюємо на догоду всiй публiцi. До нас мають ходити тi, кому ця українська атмосфера приємна. Що мене найбiльше бiсить, це те, що за сiм рокiв, вiдколи я придумав цей заклад, нiхто не створив нiчого подiбного. Ненормально, що це перший заклад. Десята рiчниця незалежностi - i тiльки перший український клуб.
  >
  > Узагалi це дикiсть. З кiлькох сотень ресторанiв, кафе i клубiв у Києвi бiльше немає жодного, де персонал розмовляє українською. Це аномалiя для столицi держави. Український рух свого часу не оцiнив вагу бiзнесу, i пiсля досягнення незалежностi фiнансовi потоки були розподiленi мiж вихiдцями з колишньої номенклатури або їхнiми дiтьми, тепер цi структури мають безпосереднiй вплив на полiтику, мас-медiа. Ну що ж, навiть якщо пiзно усвiдомити свої помилки, їх треба виправляти.
  >
  > - А звiдки грошi?
  >
  > - Я пiдмовив маму продати нашу квартиру, але тих коштiв все одно не вистачило - десь не туди вклали, вони пропали. Потiм весь час були проблеми - то хабарi вимагали, то ще щось. Зараз менi вдалося переконати двох однодумцiв, i ми скинулися.
  >
  > - Скiльки потрiбно вкласти грошей, щоб вiдкрити таку "крапку"?
  >
  > - Я не буду говорити, скiльки ми вклали, але порiвняно з аналогiчними закладами - в десять-п'ятнадцять разiв менше. Тут менше, нiж в iнших клубах, дорогих речей i бiльше душевного ставлення. Листiвки, газети, залаковані на столиках... Це дрiбнички, якi коштують бiльше, нiж грошi.
  >
  > - Чи є якiсь проблеми, пов'язанi зi спрямованiстю клубу, адже його концепцiя багатьом може здатися контраверсiйною?
  >
  > - Я не знаю, з чим це пов'язано, але перевiрки в нас щоденнi. Вiдразу через тиждень до нас прийшли з Управлiння боротьби з органiзованою злочиннiстю, пожежники, санепiдемстанцiя, мiлiцiя. У санепiдемстанцiї нам сказали, що жоден iнший ресторан на Печерську так не перевiряють, але я знав, на що йшов, тому сприймаю це достатньо стоїчно. Ще до вiдкриття були бандюки, двi машинки, вимагали, щоб я у спiлкуваннi з ними перейшов на росiйську, але нiчого не добилися i поїхали.
  >
  > - Серед вiдвiдувачiв не раз доводилося чути росiйську...
  >
  > - У нас демократiя. Мається на увазi, що українською розмовляє персонал. Ось там сидять з бразильського посольства, вони i росiйську, й англiйську погано розумiють, розмовляють португальською. Можуть бути росiяни, англiйцi, нiмцi. Мабуть, не тiльки для мене дивина постiйнi "сiльськi" стереотипи України, i вони шукають iншої України.
  >
  > - Чи трапляються конфлiктнi ситуацiї з вiдвiдувачами?
  >
  > - Рiзнi бувають зальотнi. Але ми зацiкавленi, щоб сюди приходило якомога бiльше людей, тому що наш клуб - не гетто, а iдеологiчний проект, це засiб впливу. Це не для того, щоб замкнутися зсередини, ми i так усi одне одного знаємо, нам достатньо по квартирах зустрiчатися. Дуже приємно, коли сюди приходить росiйськомовний молодняк, вариться у цiй атмосферi, i поступово - не з першого-другого дня, - але переходить на українську. Менi не раз уже казали, що вони нiколи б не подумали, що їх може приваблювати нацiоналiстичне середовище. Я сам народився i вирiс у Києвi, ходив у росiйську школу, навчався у здебiльшого росiйськомовному унiверситетi, але я усвiдомив себе українцем набагато ранiше, нiж опанував українську мову. Головне - це середовище, i ми його створюємо.
  >
  > - Як реагують люди, яким приносять коктейль "Польовi дослiдження з українського сексу" у глиняній чашці, з якої можна пити лише через "фалос"?
  >
  > - Буває рiзна реакцiя. Для бiльшостi це несподiванка. Я бачив дуже сором'язливих людей, якi не знають, за що цей келих взяти, - там дiрочки по краях, вони обливаються, пити можна тільки в один спосіб. А бувають навпаки, з добрим почуттям гумору, - знають, за що брати, як пити. Ми виходимо з того, що українська нацiя має бути всебiчно розвинена i не повинна комплексувати.
  >
  > - Чи ти вiдчуваєш, що твiй статус змiнився?
  >
  > - Нi. Я далi займаюся тiєю самою дiяльнiстю, що й ранiше. Чи то я безпосередньо займався визвольним рухом, чи писав якiсь книжки i статтi, це той самий iдеологiчний напрям, усе це вкладається в мою особисту фiлософiю. Я не вiдчуваю себе бiзнесменом, так само, як не почуваюся окремо iсториком, журналiстом чи вiчним революцiонером. Я завжди вважав, що коли чогось хочеш, доцiльнiше цього досягати самостiйно. Твердження, що за українську мову повинна боротися держава, менi незрозумiле. От я готовий вiшати табличку, що тут розмовляють українською, на своїх дверях, i якби кожен керiвничок середньої ланки або власник маленької крамницi вивiдував таке на дверях свого кабiнету, стало б набагато легше.
  >
  > - А яка твоя улюблена безплатна розвага?
  >
  > - У мене всi розваги безплатнi. Грошi йдуть тiльки на каву i пиво. Якихось хобi немає, я ж не маніяк, щоб присвятити себе збиранню метеликiв чи перекладати марки. Читаю поезiю, публiцистику, в бiльярд можу зiграти, посидiти годинку за Інтернетом.
  >
  > - У себе вдома ти теж сам розробляв дизайн?
  >
  > - Ми живемо в нашiй хатi дев'ять рокiв, паркет уже зовсiм старий, покоцаний, ми тiльки шпалери помiняли, повикидали зайвi меблi. Я дуже невибагливий у повсякденному життi. Коли щось псується, ми ремонтуємо, а зайвi кошти краще витратити на пиво з друзями, добру вечiрку, смачну їжу, поїхати за кордон, повеселитися. Я не раб своїх речей.
  >
  > - Чи вистачає тепер тобi часу займатися улюбленими справами?
  >
  > - Тi речi, якi я робив удома, перенеслися сюди. Тi, хто тусувався у мене вдома - поети, музиканти, полiтологи, - просто з моєї кухнi, дивана перемiстилися сюди (смiється).


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua