МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

www.ukrainianworldcongress.org

11/21/2001 | Augusto
295 COLLEGE STREET, 3rd FLOOR, TORONTO ON M5T 1S2 CANADA • TEL. (416) 323-3020 • FAX (416) 323-3250
E-MAIL: congress@look.ca • INTERNET: www.ukrainianworldcongress.org
225 E. 11 STREET, NEW YORK NY 10003 USA • TEL. (212) 254-2260 • FAX (212) 979-1011PARLIAMENTARY ELECTIONS IN UKRAINE
Elections to Ukraine’s Verkhovna Rada (VR) as well as local government have been scheduled for March 2002. While details regarding the Election Law need to be worked out between the VR and the President, one can assume that the elections will be held as scheduled. Since independence Ukraine has held two national parliamentary, three presidential as well a numerous local elections. The consensus has been that elections in Ukraine since independence have been conducted in a democratic fashion with only minor violations, certainly not of any significance so as to affect election results. We anticipate that this trend will continue and that both local and international observers will be afforded every opportunity to monitor unimpeded.
However, elections are often decided well in advance of election day. Freedom of information, particularly the press is one issue that needs to be addressed. Another is equal access for candidates whether it be through government or private media. In most instances money is the key. While private media outlets are entitled to endorse candidates, they should be required to provide unbiased reporting and reasonably equal access.
The Ukrainian World Congress (UWC) urges the people of Ukraine to make informed choices predicated on an opportunity to garner adequate information about candidates and political parties/blocs.
Towards that end, the UWC urges political candidates as well as blocs to insist on equal access to voters through the media and on a personal level and to seek redress through the UWC’s network and its ability to intervene with the government of Ukraine. Further, the UWC suggests to the Ukrainian voter that he/she study Ukraine’s history and recognize that no nation in the world suffered or lost as many people as the Ukrainians during the XX century. The major reason for this was the oppression imposed upon the Ukrainian people not only by a foreign power but its surrogates as well. Further, Ukraine has been abused by some people intent on exploiting a transitional period for personal gain. Ukraine’s future lies in democracy and reform with the rule of law as its mantra.
Additionally, we encourage our constituent organizations, particularly in the West to become involved in the electoral process via support, which includes funding for a free press, civic education and election monitoring. The fulcrum for Ukraine’s democracy must be an open and fair exchange of ideas, resulting in an informed electorate. Western governments, while not involving themselves in the elections of a foreign state, nevertheless have a vested interest in the ability of Ukrainians to exercise their will and freely decide their political and economic orientation. Our constituent organizations representing Ukrainian diaspora communities throughout the world should work to ensure that the election in Ukraine is fair and free.
Independent and democratic Ukraine has been a dream of the Ukrainian people for centuries. This dream has become a reality. Let’s ensure its perseverance.
For the Ukrainian World Congress

Askold S. Lozynskyj Victor Pedenko
President Secretary General

Відповіді

 • 2001.11.21 | Михайло Свистович

  Re: А переклад (хоча б короткий) можна? (-)

  згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2001.11.21 | Augusto

   Toworrow! (Zavtra!)(-)

   згорнути/розгорнути гілку відповідей
   • 2001.11.21 | Augusto

    в.в.в. cвітовийkонґресyкраїнців.opґ

    Перекладав спочатку сам, а потім згадав, що Конґрес має і вебсайт, де хоч і канадійською говіркою, але ж можна прочитати самому. ІМХО Лозинський дуже змінився, відносно Q-чма. Колежна вулиця 295, третій поверх, Торонто ОН М5Т Канада Тел. (416)323-3020 * Факс (416) 323-3250 Е-мейл: конгрес@лук.ка * ІНТЕРНЕТ: в.в.в.cвітовийkонґресyкраїнців.opґ 225 Е. Одинадцята вулиця, Новий Йорк НЙ 10003 США * Тел. (212) 254-2260 * Факс (212) 979-1011 листопад 2001 http://ukrainianworldcongress.org/ua/news/pr/01-11Vyb.htm Вибори до парляменту в Україні В березні 2002 р. запляновані вибори до Верховної ради України як рівнож до місцевих урядів. Хоч точніші інформації відносно виборчого закону мають ще бути вирішені поміж Верховною Радою України та Президентом слід розуміти, що вибори відбудуться як запляновано. Від проголошення незалежности в Україні відбулися два національні парляментарні, три президентські і численні місцеві вибори. Всі згідні, що вибори в Україні від проголошення її незалежности були проведені в демократичний формі з лише меншими порушеннями які напевно не мали такого значіння шоб вплинути на вислід виборів. Ми сподіваємося, що ця тенденція буде продовжуватися і що спостерігачі так місцеві як і міжнародні будуть мати свобідну можливість обсервувати вибори. Відомим є, що вибори вирішують заздалегідь, тому свобода інформації а спеціяльно свобода преси мусить бути запевнена. Всі кандидати повинні мати однакові можливості доступу до засобів масової інформації, так урядових як і приватних. Переважно це є справа грошей. Хоч приватні медії мають право підтримувати спеціфічних кандидатів, однак вони повинні бути зобов’язані передавати безсторонню інформацію а одночасно уможливити рівний доступ для інших кандидатів. Світовий Конґрес Українців закликає громадян України робити уважні рішення у виборах, базовані на відповідно достатніх інформаціях про кандидатів і про політичні партії чи їх блоки. Щоб це здійснити СКУ закликає кандидатів як рівнож політичні партії наполягати на рівноправність доступу до виборців через засоби масової інформації як також на особистому рівні. Коли потрібно інтервенції до уряду у справі порушень виборчих прав пригадуємо кандидатам і виборцям, щоб зверталися до СКУ за посередництво. СКУ також закликає українських виборців, щоб вивчали історiю України та дізналися, про це, що жодна нація у світі не втратила в 20-ому столітті стільки людей як українська. Головною причиною цього були переслідування українського народу не лише чужими силами але також власними людми вислужниками. В додатку,

    Україну у перехідному часі з командної до ринкової системи використовували

    певні несумлінні люди
    для особистих користей.

    Майбутність України залежить від демократії і реформ згідно з прововими законами. Ми заохочуємо наші складові організації, спеціяльно ті на Заході, включитися у виборчий процес головно через фінансову допомогу для вільної преси, громадської освіти і спостерігання виборчого процесу. Щоб досягнути мети для української демократії конечна чесна виміна ідей, щоб виборці були належно поїнформувані про програму поодинокіх партій і їх кандидатів. Хоча Західні уряди не вмішуються у вибори в чужій країні, то все таки в іхньому інтересі є, щоб Україна змогла самостійно рішати про свої політичні і економічні напрямні. Наші складові організації репрезентуючи українську діяспору у світі повинні докласти всіх зусиль, щоб вибори в Україні були дійсно чесні і свобідні. Незалежна і демократична Україна була мрією українців через століття. Ця мрія здійснується через вільні і демократичні вибори до Верховної Ради і місцевих урядів.Доложім усіх зусиль, щоб незалежність України забезпечити на віки віч. За Світовий Конґрес Українців Аскольд Лозинський – Президент Віктор Педенко – Генеральний Секретар
  • 2001.11.21 | юрко

   Re: короткий переказ

   це заклик конгресу, щодо майбутніх виборів в Україні. З одного боку закликається електорат робити інформований вибір, а з другого закликається політичних кандидатів наполягати на рівноцінному доступі до голосуючих через мідію та особисто та користуватися впливом конгресу на уряд в Україні.

   Закликається вивчати історію України, зі згадкою, що жодна нація в світі не перенесла стільки, скільки українці в ХХ ст. Делікатно, без тикання пальцем, повідомляється, що це сталося тому, що опресія була нав'язана Україні не тільки чужинцями, але їх місцевими сурогатами. Також, згадується, що використовується перехідний період в країні для особистої користі.

   Закликається громадські організації діаспори приймати участь в виборчому процесі через підтримку, котра включає фонди для вільної преси, громадянської освіти та спостеріганням за виборами.

   Йдеться про запевнення демократичних виборів в Україні, щоб зберегти здобутки незалежної України в демократії.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua