МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

ДО ВСІХ ПАТРІОТІВ - Просимо інформаційного сприяння.

11/29/2001 | Nаціоналіст
ДО ВСІХ ПАТРІОТІВ - Просимо інформаційного сприяння.
Wed Nov 28 23:41:37 2001


Коротко про те, що несе перепис.

Є питання:
чи володієте ви державною мовою - 70% скаже "так", а російські імпершовіністи в Україні принципово скажуть "ні".
Інша мова, якою ви володієте НАЙКРАЩЕ - 99% скажуть "російська".

Просимо всіх громадян України відповідати в анкеті перепису наступним чином:

національність - українець(чи згідно до Вашої національності)
володіння державною мовою - так
інша мова, якою володієте найкраще - мова басків

,як народу, що бореться за свою незалежність в сучасних умовах роками.

Потрібна Твоя допомога і всіх, кому це не байдуже!
Вчини так сам і перекажи іншому!
Також потрібне сприяння у поширенні листівок!
конт. телефон в Києві 224-70-20, Молодіжний Націоналістичний Конґрес

ЗАЯВА
Молодіжного Націоналістичного Конґресу
з приводу проведення Всеукраїнського перепису населення 2001р.

Згідно з затвердженим Наказом Державного комітету статистики України
від 31.07.2001 за № 341 (зареєстровано в Мінюсті України
23 серпня 2001 р. за № 742/5933) 5-14 грудня ц.р. буде проведено Всеукраїнський перепис населення. Молодіжний Націоналістичний Конґрес висловлює глибоке обурення постановкою питань перепису, виписаних у згаданій інструкції Держкомстату України.
На наше глибоке переконання цей документ носить виразно антиукраїнський характер, особливо в частині, що регламентує опитування щодо національних та етнічних ознак.
Так, відповідь на пункт А – “Рідна мова” сьомого запитання “Ваші мовні ознаки”, передбачає запис мови, яку сам респондент вважає своєю рідною, в незалежності від його національності. Тобто навіть людина, яка є етнічним українцем і володіє українською мовою може заради гаданого престижу зректися її й “обрати” іншу мову. “Якщо опитуваному важко назвати будь-яку мову рідною, то слід записати назву мови, якою він найкраще володіє або якою звичайно користується в побуті та вдома”. Більше того “рідна мова” малолітніх дітей визначається батьками за власним бажанням.
Пункт Б – “Якщо Ваша рідна мова не українська, то вкажiть, чи володієте вiльно українською мовою” дозволяє респондентам вільно визначитися щодо володінням українською мовою. Отже керівництво Держкомстату вважає цілком нормальним те, що громадянин України може ігнорувати вивчення єдиної державної мови (незрозумілим залишається лише те яким чином такі особи зможуть спілкуватися з українцями, котрі цією мовою спілкуються).
Та найвищим проявом цинізму по відношенню до титульної нації є пункт В – “Інша мова, якою Ви вiльно володієте”. Відповідаючи на це запитання, особи вказують на мову, котрою вільно розмовляють. В разі, якщо таких мов кілька опитуваний називає ту, якою володіє найкраще.
Не важко уявити собі наслідки подібної постановки питань. Тож, володіння українською мовою, на наш суб’єктивний погляд, ствердять близько 2/3 населення України. Адже не в правилах російської меншості визнавати свою спроможність до володіння українською мовою. В той же час володіння російською мовою (можливість назвати лише одну іноземну мову змушує визнати за таку російську), швидше за все, задекларує абсолютна більшість українського громадянства (аж до 99%), це визнають як українці, так і всі національні меншини.
Окрім вище сказаного, варто відзначити, що шосте запитання “Ваше етнічне походження” (передбачає означення національності (народності) або етнічної групи) дає кожному змогу на свій розсуд вибрати (або ж вигадати) собі національність. Реальне походження респондента при цьому до уваги не береться. Більше того, при суперечках в питанні визначення національності малолітньої дитини перевага надається думці матері. Для нас залишається незрозумілим така постановка питання, адже українські традиції завжди виводили родовід по батьківській лінії.
У вислідах розглянутого, можемо констатувати, що на одинадцятому році незалежності держави владні чинники України не хочуть стати на шлях нормальної етнонаціональної політики й досі не можуть визнати пріоритетного права титульної нації на першість у процесі культурного розвитку країни. Невже саме декларовані нашими можновладцями демократичні принципи розвитку
суспільства спонукають до нівелювання ваги етнічної приналежності індивіда. Очевидно владні структури (адже ніхто не заперечив Наказу Держкомстату) твердо вирішили відстояти наявність в Україні однієї державної мови... російської. Адже саме до такої думки будуть спонукати результати перепису, перекручені ворогами державності з мовчазної згоди влади.
Як організація, якій не байдужа доля Української Держави та її розвитку, поступу в справі міжнаціонального порозуміння та консолідації українського громадянства Молодіжний Націоналістичний Конґрес цілком підтримує проведення Всеукраїнського перепису населення, який стане найбільш вагомою візитною карткою нашої країни в очах міжнародного співтовариства на найближчі 10 років. Водночас, закликаємо провести корекцію питань Всеукраїнського перепису з метою в подальшому уникнути різнотрактувань та використання його результатів шкідницькими елементами задля реалізації своїх меркантильних бажань. Вони хочуть використати резонансний перепис населення перед виборами для своїх спекуляцій на довірі електорату. Такого мудрого кроку антидержавні сили не робили за всі останні роки. Наша мета стати їм на заваді.
Молодіжний Націоналістичний Конґрес рішуче вимагає від Державного комітету статистики, Кабінету міністрів, Верховної Ради та Президента України перефразування запитань №№ 6 та 7 анкетного листа Всеукраїнського перепису населення 2001 року у відповідності до українських національних інтересів. Передбачаючи ігнорування наших вимог, ми закликаємо весь український народ до тотального бойкотування відповідей на пункт В запитання №7, яке має за латентну мету в подальшому забезпечити російській мові домінування в нашому суспільстві. Також наголошуємо на потребі виважених та добре продуманих відповідей в пунктах А і Б питання №7 та на питання №6.
Справа захисту та побудови Української Національної Держави – завдання її громадян!
Захистимо українську мову та культуру, не дамо антидержавним силам перемогти!

Голова Молодіжного Віктор Рог
Націоналістичного Конґресу

м. Київ, 26.11.2001р.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2021. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua