МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Кучма сам стане журналістом, "бл."

01/20/2003 | Майдан-ІНФОРМ
Президент України Леонід Кумча видав Указ “Про Редакційно-видавниче управління Адміністрації президента України”.

Як говориться в указі від 17 січня, Редакційно-видавниче управління утворюється у складі АП “з метою більш повного забезпечення здійснення президентом України своїх конституційних повноважень та підвищення ефективності діяльності Адміністрації президента України”

Главі Адміністрації президента України доручено затвердити в місячний строк Положення про Редакційно-видавниче управління, його структуру і штатну чисельність в межах загальної чисельності Адміністрації.

Відповіді

 • 2003.01.20 | Правник

  І пєрвопєчатніком (-)

 • 2003.01.20 | Адвокат ...

  Ой, чи діждемо ми...

  тако Указу, аби АП мало свій власний верстат з друку грошей. Бажано,-- долярів та еврів:


  “з метою більш повного забезпечення здійснення президентом України своїх конституційних повноважень та підвищення ефективності діяльності Адміністрації президента України”  Їй бо, Ку-чмо такого Указа видасть!
 • 2003.01.21 | Вітаю Лк.яна та Горинів з демократією! Смогитель\\\\\\\\\\\\\\\\

  Re:"Закон про російську мову"

  Проект
  Вноситься народним
  депутатом України
  В.А.Мироненком

  З А К О Н У К Р А Ї Н И
  “Про застосування російської мови в Україні”

  Цей Закон відповідно до ст.10 та ст.22 Конституції України визначає застосування російської мови в Україні.

  Стаття 1.
  Російська мова, поряд з державною мовою, є робочою мовою органів влади, місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, незалежно від форм власності у веденні документації і діловодства, при проведенні офіційних засідань, а також у відносинах з громадянами ( акти вищих органів державної влади та управління в Україні приймаються державною мовою).
  Стаття 2.
  Держава, відповідно права громадян на вільний вибір мови навчання, гарантує право отримання освіти російською мовою.

  Стаття 3.
  В Україні гарантується вільне використання російської мови у сфері освіти, культури, науки.
  Стаття 4.
  Громадянам України гарантується право використовувати інформаційну продуцію засобів масової інформації російською мовою.

  Стаття 5.
  Поштово-телеграфна кореспонденція в межах України приймається і розповсюджується українською чи російською мовами. Кореспонденція за межі та з-за меж України приймається і обслуговується згідно з прийнятими міжнародними нормами, стандартами і міждержавними угодами.
  Стаття 6.
  Судочинство в Україні здійснюється державною мовою, а також російською мовою ( у разі недостатнім володінням однією з сторін українською мовою).

  Стаття 7.
  Розповсюдження і функціонування державної мови не може бути підставою для дискримінації та обмежень щодо вільного використання російської мови в усіх сферах суспільного життя.

  Стаття 8.
  Органи влади, місцевого самоврядування, керівники установ, організацій, а також підприємств, не залежно від форм власності, в межах своєї компетенції організовують і забезпечують виконання цього закону .
  Особи, винні у порушенні цього закону, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

  Стаття 9.
  Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
  Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом, та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України з метою приведення їх у відповідність з цим Законом.

  Голова Верховної Ради України  Пояснювальна записка
  До проекту Закону України
  “ Про застосування російської мови в Україні”

  1 .Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту.
  Необхідність прийняття проекту Закону “Про застосування російської мови в Україні” обумовлена необхідністю реалізації ст.ст 10 та 22 Конституції України , вступом України до Ради Європи, приведенням чинного законодавства до норм Рамкової конвенції про захист національних меншин (1995р.), Рекомендацій Парламенської Асамблеї Ради Європи 1201 (1993р.) – Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав та основних свобод людини щодо осіб, які належать до національних меншин, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (1992р.) Декларації прав осіб, що належать до національних або етнічних , релігійних та мовних меншин (ООН,1992р.), Міжнародного пакта про економічні, соціальні і культурні права (ООН,1966р.), Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти (ООН 1960р.), Конвенції про права дитини (ООН,1989р.) та ряду інших документів, що містять положення стосовно мовних прав національних меншин та прав мовних меншин.

  2 Цілі і завдання прийняття законопроекту.
  Основною метою проекту Закону України є забезпечення в умовах конституційного розповсюдження і функціонування державної мови прав російсько-мовного населення. Росіян мешкає в Україні більш 11 млн.чоловік, що складає понад 23 відсотків населення країни. У Фінляндії, Канаді, Бельгії, Швейцарії та у інших країнах світу є дві і більш офіційних, державних мов, які є рідними для набагато меншого відсотка населення цих країн ( понад 60 країн мають 2 і більше мов державного або офіційного статусу). У будь-якій цивілізованій державі здійснюється захист мовних прав національних меншин та прав мовних меншин.
  Прийняття законопроекту має забезпечити відповідно Конституції України вільний розвиток російської культури на території України, недопущення мовних протиріч, соціальний мир та злагоду в Україні, дружбу людей різних національностей.

  3.Загальна характеристика і основні положення законопроекту.
  Законопроект включає 9 статей. Він регулює відносини, що виникають у мовній сфері між російсько-мовною особою та державою, державними органами, організаціями, закладами та установами.

  4.Відомості, які стосуються застосування російської мови в Україні.
  Ця проблема відображена у Конституції України, у Законі Української РСР “Про мови в Українській РСР”, Декларації прав національностей України, прийнятої Верховною Радою України у 1991 р., яка проголошує, що Українська держава гарантує всім народам та національним групам права вільного користування рідними мовами в усіх сферах суспільного життя, включаючи освіту, виробництво, одержання і розповсюдження інформації.
  Ця проблема відображена також у вищезгаданих міжнародних документах.

  5.Фінансово-економічне обгрунтування.
  Зважаючи на те, що російська мова є однією з мов ООН, ЮНЕСКО, ВООЗ та інших міжнародних інституцій, що російською мовою видано в Україні та Росії багато наукових робіт, книжок, що цей Закон буде сприяти розвитку науки, економіки, збільшенню надходжень у бюджети всіх рівнів, загальна користь від його прийняття буде набагато більшою ніж витрати які пов”язані з його реалізацією.
  6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту.
  Прийняття Закону України “Про застосування російської мови в Україні” знизить рівень соціальної напруги у суспільсьтві, забезпечить злагоду, єдність народу України, буде сприяти укріпленню та розвитку державності України, формуванню правової держави.

  Народний депутат України 5 в/о В.А.МИРОНЕНКО
 • 2003.01.21 | Чучхе

  До речі: Володимир Рубан звільнився з АП

  По чуткам найближчим часом він разом з Тихим будуть розкручувати якийсь грантівський проект під робочою назвою "Газета по-київські".


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua