МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Новий проект http://www.milviv.net.tc

02/19/2003 | Cтудент
www.milviv.net.tc
http://mi-lviv.narod.ru

Завдання проекту

Iнформування громадськостi про:

важливi подiї мiжнародного життя, що вiдбулися протягом тижня;
узагальненi тенденцiї змiни ситуацiї за тиждень в рiзних сферах мiжнародного життя, хiд основних процесiв;
аналiз i рiзнi погляди на найважливiшi подiї та процеси в свiтi;
структура тематики основних свiтових ЗМI протягом тижня, висновки про їх позицiї, стан свiтового iнформацiйного середовища i тенденцiї його змiни.

Формування суспiльних стереотипiв:

зовнiшньополiтичних iнтересiв України;
великого впливу мiжнародних подiй на ситуацiю в Українi;
логiчностi мiжнародних подiй i процесiв, вияв через них основних закономiрностей ходу глобальних процесiв;
необхiдностi дотримання етичних принципiв, демократичних норм, цiннiсть культур всiх народiв, толерантних стосункiв мiж народами.

Принципи тижневика:

рiвномiрний неупереджений вибiр i розгляд подiй та iнформацiї про них;
не пропустити жодної важливої подiї;
не загромаджувати дрiбними неiстотними подiями;
строга вiдповiднiсть рубрик їх завданням, постiйнiсть структури подання iнформацiї.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua