МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

My Beautiful Lady. Частини І, ІІ, ІІІ.

05/14/2003 | Бегемот Замбезький
Уривки із щоденника благородного лицаря Ордену

Жовтої Підв'язки Шевальє де Замбезького.

Публікуються посмертно.

Частина І. Anno 89-95

29 серпня 1989р.Сьогодні сталася подія, яка перевернула геть усе в моїй душі.
На презентації з нагоди відкриття Молодіжного центру "Термінал" я мав щастя 
познайомитися з прекрасною міледі Джулією і відразу ж зрозумів, що її божест-
вений образ навічно викарбувався в стомленому серці одинокого лицаря. Моло-
діжний центр виник не на пустому місці, а із кооперативу з надання побутових 
послуг населенню, початковий капітал якого складав $5000. Леді Джулія разом
із мілордом Олександром її чоловіком володіли рівними частками по 50% кож-
ний. Старий лорд Генадій, людина широкої історичної освіти, кандидат наук за-
відував в цей час іделогічним відділом Дніпропетрівського обкому партії. В цій
якості мілорд опікувався кіно та відеопрокатом у даній провінції Імперії, забез-
печуючи цим важливим галузям роботи з населенням належний ідеологічний рі- 
вень у нелегкі для Партії часи, що настали. І, ось, завдяки щирому другу обох лор-
дів баронету Турчинову, 25-річному завідуючому відділу агітації та пропаганди
обкому комсомолу одноіменної провінції, об'єднаному капіталу молодого подруж-
жя та куратора обласного кіно/відеопрокату було надано гостинний дах та фінан-  
сову підтримку обкому комсомолу для відкриття Терміналу. І хоча юні міледі і
мілорд на цей час вже вийшли з комсомольського віку, бачачи їх ніхто би цього 
не подумав.

21 травня 1991р.   Цього благословенного дня міледі та мілорд разом із благород-
ним лицарем-кіпріотом Єрусалимського Храму О. Гравцем заснували Корпора-
цію Український Бензин - КУБ. Частки засновників розподілилися наступнім чином1:

Міледі Джулія_________________5%  або  $3529

Мілорд Олександр_____________5% або  $3529

бл. Гравец____________________5% або  $3529

Somolli Enterprises Lmt.,
зареєстрована на о.Кіпр,
в особі бл. Гравця____________85% або  $60.000

КУБ постачатиме смердам бл. барона Павла з Дніпропетрівської провінції па- 
ливні матеріали. Тобто, ніяким іншим "корпораціям" постачати цю стратегічну про- 
дукцію смердам згаданої провінції дозволялятися не буде. Високі домовляючіся  сто-
рони склали з цього приводу клятву на мечі. Усім серцем підтримуючи таку благо-  
дійну справу, я, як відданий слуга прекрасної Джулії з болем в серці спостерігаю за  
зменшенням частки благородного подружжя зі 100% до 10% в новій фірмі. Зайве каза-
ти, що прибутки як і податки розділяться пропорційно внескам засновників. Тобто
85% податків буде платитися на Кіпрі, а точніше не буде платитися, бо там офшор-
на зона; 5% - в Єрусалимі і10% - у нас вдома. Мені боляче до сліз дивитися як мо- 
лоде подружжя важко працює за свою жалюгідну частку, в той час як бл. Гравец, бу-
дучи засновником цілої низки інших фірм, таких як ООО «Босфор», ООО «Корпора- 
ція Транспорт», «Хімнафт»,  живе в Єрусалимі і стриже купони.

12 квітня 1992р. Старий лорд Генадій, натура діяльна та працьовита, зовсім не зби-
рається висіти на шиї у молодого подружжя, а самовіддано трудиться ген. директо-
ром міжнародного, як і КУБ, концерну “Сіаль”. “Сіаль” спеціалізується на видобут-
ку природнього каменю і вже приватизував кілька кар'єрів, зокрема, воло-
діє 25% акцій Токовського родовища червоного граніту – єдиного у світі. Продук- 
тивність цього кар'єру – 12 тис. кубометрів щорічно, вартість одного кубометру гра-
ніту $7 тис., да не оскудіє щедра земля наша в плекаючих її хазяйських дланях! 

12 грудня 1994р. Цей рік був дуже важким для мене, втім як і для мілорда Олександ-
ра. Міледі Джулія не на жарт захопилася бл. бароном Віктором де Сталь і, як нату-
ра безпосередня порахувала нижчим за свою гідність приховувати цю обставину. На-
ша фірма «КУБ» та фірма бл. бар. де Сталь «Інтертайп» створили спільну корпорацію
«Співдружність», яка займалася постачанням туркменського і російского газу в об'ємі
біля 9 млрд. кубометрів. Таким чином, забезпечувалися потреби до 70 промислових
підприємств в семи областях Україні. Ми з лордом важко переживали це, але, на
щастя, сьогодні все скінчилося і Джулія знову з нами.

25 листопада 1995р. Сьогодні великий день! На основі КУБ створена ЗАО ПФК 
«ЄЕСУ» - Єдині Енергетичні Системи України, що була при підтримці бл. бар. Павла
визнана правонаступником українско-кіпрського КУБ-а. Це подія епохального масшта- 
бу, бо незабаром мав закінчитися 5-річний термін пільгового оподаткування КУБ-а, як  
підприємства з іноземними інвестиціями, і те що бл. барону, недавно обійнявшому по- 
саду енергетичного віце-принца, вдалося продовжити ці пільги ще на 5 років, тепер 
вже для ЄЕСУ, важко переоцінити! Частки засновників ЗАО ПФК «ЄЕСУ» 
розподілилися наступнім чином1:

 United Energy International
 Lmt зареєстрована 03.07.95
 в Лондоні,в особі директора
 His Hоnesty А. Erkument_______________ 85% або $8.500.000 

бл. Гравец___________________________14% або $1.400.000 

ЗАО «Об'еднана Енергія»
зареєстрована 18.10.95
в Москві в особі директора
міледі Джулії__________________________1% або $100.000 

Себто статутний фонд склав 10 млн. доларів. І знову, з болем в серці, я спостеріав
за подальшим зменшенням частки міледі і повним вибуттям мілорда із числа заснов-  
ників. Мені здалося, що це якось пов'язане з недавніми складнощами у сімейних відно-  
синах і мілорд, як справжній лицар, віддав дружині та матері своєї єдиної доньки усі  
засоби необхідні для їх подальшого і абсолютно самостійного, якби Джулія того заба- 
жала, прожиття. Міледі, як натура чуйна та благородна по достоїнству оцінила шляхет- 
ність мілорда і це тільки скріпило, переживше важкий момент у своєму житті, подруж- 
жя. Прибутки та податки розподілилися відповідно: 85% в Лондон, 14% в Єрусалим та 
1% у Москву. Повинен рішуче зазначити, що мене страшенно обурює така кричуча 
несправедливість до моїх благодійників. Ба більше, ходять вперті чутки, що h.h. Erku- 
ment ніякий не лицар, а всього-навсього зброєносець бл. Гравца і UEI Lmt є нічим біль-  
шим ніж філією Somolli Enterprises Lmt у Лондоні, і тому ці 85% знову підуть на Кіпр.  

Старий лорд, в стилі кращих часів своєї партідеологічної зрілості випустив
рекламний буклет, в якому сповістив: ”Ідеологія ЄЕСУ – це ідеологія праг-
матиків-патріотів, переконаних прибічників ринкових реформ, що намагаються ство-
рити в Україні суспільство забезпечених людей за нормами, прийнятими в усьому ци-
вілізованому світі, що на ділі реалізують головне гасло корпорації – “З енергією і ві-
рою відродимо Україну!” 

Враховуючи те, що 0% прибутків прагматиків-патріотів із ЄЕСУ припадає на зас-
новників - резидентів України, моє серце переповнюється щирою вдячністю лицарям-
тамплієрам з брегів Темзи, кіпріотам - з Нікосії, храмовникам - з вічного міста Єрусалима,
за їх жертовність у благій справі відродження нашої, з мілордом Генадієм спільної,
багатостраждальної неньки України.

Генеральним директором ЄЕСУ стала 36-річна дама моєго серця міледі Джулія.

 
1. Україна кримінальна http://www.cripo.com.ua/?sect_id=2&aid=182 

2. http://www.american.edu/traccc/Publications/OCWatch/v2n2_2000.pdf
James Kostiv: "Pavlo Lazarenko: Is the former Ukrainian Prime Minister a Po-
litical Refugee or a Finansial Criminal?" Organized Crime and Corruption Watch,
Vol.2, №2 ,2000. Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC), Ame-
rican University, Washington DC .

13.05.2003
http://krainachudes.org

Відповіді

 • 2003.05.14 | Бегемот Замбезький

  ЧАСТИНА ІІ. Anno 96/97.

  20 квітня 1996р. Віце-принц бл. Павло мудро розділив український газовий ринок за
  територіальною ознакою. Благо на 26 газових трейдерів, діючих на сьогоднішній день
  в Україні припадає, чудесним чином, 26 областей. ЄЕСУ, звичайно ж, відійшли наші
  питомі вотчини: Дніпропетрівська та Донецька. Саме дякуючи цьому мудрому рішен-
  ню Його Світлості газові трейдери (усі без виключення зі значною часткою інозем-
  ного капіталу, як і ми) запрацювали злагоджено, відчувши таку необхідну в бізнесі
  стабільність та передбачуваність і вже цього року Україна вперше оголосила, що вона
  немає боргів по газу перед Росією. Тобто її газові трейдери вперше не тільки зі брали
  гроші та векселі зі споживачів, але й платили за поставлений їм з Росії газ. Міледі
  Джулія привселюдно оголосила, що це стало можливим саме завдяки участі нашої
  компанії в територіальному розподілі мудрійшого. Ті $700 млн., які були з вдячністю
  перераховані осчастливленими трейдерами на рахунки Його Світлості віце-принца1,
  лише в незначній мірі відшкодували його повсякденну невтомну труд во благо нашої
  оновленої Батьківщини.

  1 червня 1996р. Ходять вперті чутки, що бл. віце-принц невдовзі отримає нобілітатію
  у принци. Хай помага йому Господь у його бл. починаннях!

  20 грудня 1996р. Ми провели виборчу кампанію Джулії восени в Бобринецькому ок-
  рузі № 229 Кіровоградської обл., де, завдяки величезній популярності Джулії серед
  черні, виграли вибори з безпрецендентним результатом в 92,3%.

  17 січня 1997р. Міледі повинна була полишити посаду президента ЄЕСУ, яку обійняв
  старий лорд Генадій, і віддати себе парламентській діяльності. Хоча, насправді, старий
  лорд, якщо в чомусь і розуміється то це в ідеологічному забезпеченні кінопрокату часів
  розвинутого соціалізму і тому бідній Джулії з тих пір приходиться нести подвійний тя-
  гар. Молодий лорд Олександр, щиро кажучи ніколи по-справжньому бізнесом не зай-
  мався, не його благородного дворянина це справа, а весь час малює, грає на гітарі та
  захоплюється автогонками, як те і личить бл. нащадку бл. предків.

  21 березня 1997р. Слід сказати, що Україна є третім у світі споживачем природного га-
  зу, який на 80% забезпечує її потреби в енергії. Свого газу у нас, як відомо, дуже мало,
  ледь вистачає на 10% наших потреб і тому 90% становить імпорт зі сходу. Я можу з
  гордістю свідчити, що завдяки ліцензіям на торгівлю, що забезпечує нам наш давній
  приятель бл. принц Павло, на ЄЕСУ впродовж останніх двох 96/97 років припадає 30%
  усього обсягу імпортованого газу.

  Схема нашого бізнесу є гранично простою і прозорою. Газ по трубі надходить з
  Москви до Київа згідно з договором між Газпромом та ЄЕСУ. Гроші за газ ЄЕСУ пе-
  рераховує з Києва до Лондона своєму співзасновнику UEI Lmt. Який в свою чергу, піс-
  ля відрахування певної частки за посередництво, перераховує, акуратно і в той же день,
  решту в Москву, Газпрому. Цей прозорий та зрозумілий навіть дитині потік газу та
  оплати за нього ніколи, жодною з високих домовившиихся сторін, не був порушений і
  відповідна документація в будь-який момент може бути надана контролюючим інс-
  танціям для перевірки.

  Річний оборот ЄЕСУ сягнув $10млрд, прибуток $4 млрд, прибуток UEI Lmt стано-
  вить якусь там кількість £, що є комерційною таємницею бл. лицарів-кіпріотів зі штаб-
  квартирою у Лондоні і мені, як людині честі, обговорювати це, навіть на сторінках сво-
  го щоденника, не личить. Прибутки і податки самої ж ЄЕСУ розділяються також оче-
  видним і кожній людині зрозумілим чином: 85% отримує наш співзасновник Орден
  Тамплієрів у Лондоні, а точніше вони віддають, вирахувавши собі на утримання замку,
  кошти лицарям-кіпріотам, які і платять відповідні податки на сонячному острові; 14%
  бл. Гравец в Єрусалимі і 1% прагматики-патріоти із ЗАО Об'єднана Енергія зі штаб-
  квартирою в Москві платять на місці, в колишній столиці "нашєй родіни".

  З цієї, більш ніж скромної частки в якихось $40 млн., жодним чином не відповідаю-
  чої її титаничній повсякденній праці, міледі, щедрою рукою, допомагає сиротам, ста-
  рим і бідним, підтримує нашу православну церкву МП, за що на днях була нагородже-
  насамим патріархом орденом Святої Варвари Великомучениці.

  Та навіть на цій стезі християнського милосердя молоде подружжя постійно стика-
  ється з усілякими перешкодами. Справа в тому, що для уникнення подвійного оподат-
  кування, гроші з Москви, отой 1%=$40млн., приходиться перевозити до Києва в цело-
  фанових кульках і т.ін. Я давно попереджав Джулію про небезпечність таких відважних
  вчинків і пропонував взяти цю ризиковану справу на себе за якихось 10% від перевози-
  мої готівкою суми, що принаймі втричі нижче ринкової вартості цього виду послуг. Але
  міледі, сповнена християнськоі доброчинності, не в змозі відірвати від сирот аж $4 млн
  на рік і тому, ще й цей тягар взвалила на свої тендітні плечі. Вже два рази виникали
  неприємності в аеропортах, та поки що справи вдавалося владнати. Хоча я не впевне-
  ний, що у разі потреби, ці протоколи не можуть бути задіяними нашими ворогами будь-
  коли пізніше.

  15 квітня 1997р. Звичайно ж ЄЕСУ активно працює і в інших секторах Української
  економіки. Оскільки 99% наших прибутків належать лицарям-кіпріотам та Ордену Єру-
  салимського Храму, а той 1%, яким могли би розпоряджатися патріоти-прагматики, пот-
  рібно ще перевозити з Москви, то менеджерам корпорації приходилося паралельно зай-
  матися ще й іншими енергетичними операціями. В минулому 1996 році, щойно заснував-
  шись, ЄЕСУ уклало договір з державною компаниєю Укргазпром на постачання газу на
  суму $805 млн. Недоброзичливці, яких у нас ніколи не бракувало, казали що корпорація
  з 10-ма млн. статутного капіталу не може придбати газу на 805 мільйонів. Ця при-
  верженість до шкільної арифметики наших опонентів завжди викликала у Джулії тільки
  поблажливу посмішку. Ну хто ж це платить живими грошима в країні де їх зроду не було?
  Ми розрахувалися векселями ЄЕСУ, себто Укргазпром став, так би мовити, нашим влас-
  ником. І не спішить кричати, як ми могли видати векселів на таку суму, бо ви і так нічого
  не зрозумієте, зачекайте. За газ, який ми відпустили споживачам, ми взяли їх векселі,
  тобто ми ЄЕСУ стали їх власниками, та в них бо ж теж грошей не було! Той газ, який
  ми так і не змогли продати підприємствам – на 236,8 милліонів доларів - було безбо-
  лісно повернено Укргазпрому. Той повернув нам частину наших векселів, тримаючи,
  поки що, решту у себе. Гроші появилися пізніше, коли за цей газ, тепер вже НАШІ під-
  приємства, по демпінгу почали відвантажувати нам же ж високоліквідну продукцію.
  Ми її продавали і так розрахувалися з Укргазпромом.

  Я хочу окремо підкреслити, що це є абсолютно легальна і класична схема, яка описа-
  на не тільки в економічній та кримінологічній літературі, але й в популярних та худож-
  ніх творах впродовж останніх двох сторіч. Наведу в якості прикладу герра Фліка. Цей ге-
  ній 20-го сторіччя ТРИЧІ - перед І світовою, між І і ІІ, і, накінець, після ІІ світової війни
  розбудовував з нуля свою фінансово-економічну імперію, причому останні два рази в
  умовах післявоенного розвалу економіки і саме цим, вищеописаним мною методом. І
  навіть усім ще пам'ятного канцлера-об'єднувача Німеччини герра Гельмута Коля викли-
  кали давати свідчення по черговій "афері Фліка", як кажуть ці дилетанти. Царство йому
  небесноє! Так ось, цей Флік - це шмаркач у порівнянні з нашою пані міледі Джулією.
  Подивився я б на цього герра у нас в умовах пострадянської демократії. Скільки би днів
  він у нас прожив.

  Ну, і на закінчення додам, що такого роду бартерні операції звичайно ж помітного
  прибутку не давали, і так ледве зводили кінці з кінцями, ще й приходилося брати на ба-
  ланс вкінець розорені підприємства, власниками яких ми отаким чином ставали.

  Зарплати в енергетичному секторі в ці роки майже не платилися. Та ви ж бачили, що
  грошей ні в кого не було. То ж які там зарплати? І взагалі, що це за теревені про зарпла-
  ти в умовах ринкової економіки? Не платять вам? Значить ви не потрібні. Ось завод ваш
  потрібен, а ви ні. То й ідіть собі світ за очі.

  1. James Kostiv.: "Pavlo Lazarenko: Is the former Ukrainian Prime Minister a Po-
  litical Refugee or a Finansial Criminal?" Organized Crime and Corruption Watch,
  Vol.2, №2 ,2000. Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC), Ame-
  rican University, Washington DC .


  14.05.2003


  http://krainachudes.org
 • 2003.05.16 | Бегемот Замбезький

  Частина ІІІ. ANNO 97.

  8 квітня 1997р.Читав сьогодні Wall Street Journal1, товариш з МЗС при-
  тарабанив подивитися. І гордість мене весь вечір, як на крилах, підій-
  має. Наш ЄЕСУ вже на початку 1997р. контролював кілька банків, має-
  мо акції в десятках підприємств металургії та машинобудування - всю-
  ди де потрібно багато газу, частково володіємо третьоюв Україні авіа-
  компанією і другим по величині Дніпропетрівським аеропортом, прий
  маємо участь у розбудові Турецьких та Болівійських газових магістра- 
  лей,контролюємо ряд регіо нальних та національних газет та видань. 
  Та вони ще й не все знають, у нас і телекомпанія є, ЮТАР називаєть- 
  ся, і столичну газету "Вечерние вести" тримаємо. Ось Харцизький 
  трубний на безконкурсній основі скоро приватизуємо - все вже домов- 
  лено.І це все за один рік, з нуля! Бо що таке $10млн? На це і одного лі- 
  така не купиш!

  Вони там правда ще якусь дурницю приписали, що бл. принц Пав-
  ло в 1996, дістав не менш ніж $72млн прибутків від Українських держ-
  підприємств, які, через зареєстровану на Кіпрі Somolli Enterprises, на-
  дійшли на його, принца Павла два рахунки в Швейцарії. Після чого ці
  гроші були переведені в Антігуа. Тут одна брехня перекриває іншу. So-
  molli на той час в Україні вже не працювала, а працювала наша ЄЕСУ
  з Лондонським капіталом UEI Lmt в особі бл. Еркюмента. Це по-пер-
  ше. По-друге, якщо навіть і припустити, що бл. Еркюмент/UEI є нас-
  правді бл.Гравец/Somolli то уявити собі, що бл. лицар Єрусалимського 
  Храму міг переказати голові колгоспу ТАКІ бабки може лише The Wall 
  Street Journal з його бездоганною діловою та фінансовою репутацією.

  10 квітня 1997р. Той же товариш приніс мені учорашню The New York
  Times2, яка пише що принц Павло володіє часткою в ЄЕСУ, що дає при-
  бутку $200 мільйонів на рік. Їй вторить якась Finansial Times. Боже, та 
  вони зовсім якісь дурні там у Нью-Йорці та Лондоні, і міледі недарма 
  завжди каже, що вона не хоче "коментувати плітки Finansial Times", її, 
  особу знатну і благородну, "абсолютно не цікавить, де там який процес 
  іде. Ніяких відносин між ЄЕСУ і принцем, крім офіційних, не було, це 
  однозначно. Забудьте про це! І припиніть коментувати те, що назива-
  ється провокаціями3!" Ось так завжди говорила і завжди буде відпові-
  дати на  подібні закиди леді Джулія - милостива наша пані.

  Все ж росписано - хто якою часткою володіє. Лондоно-кіпріоти
  мають 85%, Єрусалимський Храм - 14%, а московські Об'єднані Енер-
  тики - 1% в особі леді Джулії. Це ж формальниий документ! $200 млн 
  від $4 млрд це 5%. Де ви бачите тут 5%, йолопи? Хоча я скоріш можу 
  собі уявити, що принц Павло якоюсь там дещицею в Somolli таки во- 
  лодіє і це він свої бабки перевів з Кіпру в Антігуа аніж діждався чогось 
  такого від бл. Гравца. Особливо, якщо, виходячи вже з відкритого ци- 
  ми писаками співвідношення законних доходів бл.принца від ЄЕСУ  
  $200млн/$4млрд=5% і враховуючи, що ми, як то вже вказувалося, поста- 
  чаємо 30% газу в Україну, а з інших трейдерів бл. Павло бере теж 5%, 
  то і ви-ходить, що дохід Його Світлості складає 10/3x$200=$666млн. А,
  як усім в Україні відомо, цей дохід склав за попердній рік $700 млн.4
  Отже не зійшлося у вас а на $34млн, бездарі!

  10 червня 1997р. Погані наші справи. Ці клоуни в Дворянському Зібран-
  ні, якийсь Григорій, закидали контору на Грушевського своїми дурацьки-
  ми запитами в яких дійшли до того, що стверджують, що це наша пані-
  прекрасна леді Джулія, а зовсім не лицар Єрусалимського Храму, давала
  хабарі бл. принцу Павлу в обмін на ліцензії на торгівлю газом. І що сума
  становить як раз ті самі $72 млн. Це вони The Wall Street Journal почали
  читати, до The New York Times ще не дійшли і тому все наплутали. Але
  це все дурняк, контора на Грушевського The Wall Street Journal не читає.
  Вона сама пише і коли вже напише то хоч смійся, хоч плач і серйозні па-
  цани на цю літературу уваги не звертають. Все це немає значення. У нас
  в королівстві значення має лише те, що думає і каже наш сюзерен. Так 
  ось, поганим є те, що наш сюзерен останнім часом вже відкрито вислов-
  лює своє монарше незадоволення бл. принцем Павлом. І це зрозуміло. 
  Бо голова колгоспу останнім часом на всіх кутах патякає, що він вже
  міліардер. Дурень! Хіба ж може таке сподобатися парторгу, якщо той
  ще тільки міліонер? От брав би приклад з нашої Джулії, скромна, лагід-
  на, більш ніж за $30.000 сережки собі ніколи не дозволить. І це жінка! 
  Ій і за сто мільйонів проститься (не за міліард звичайно), та вона і в цьо-
  му ніколи не признається і гроші з овшору до овшору через Швейцарію і 
  США переказувати не буде. Бо там за межами овшорів банкіри вже за-
  були, що честь жінки полягає в її репутації, лицаря - в його слові і ділі, 
  а банкіра в дотриманні банківської таємниці своїх клієнтів.

  12 липня 1997р. Сталося так як очікувалося, сюзерен зняв бл. Павла з
  прем'єрства і відправив на заслання губернатором Дніпропетрівської
  провінції. Павло оголосив хрестовий похід. Хай собі іде.

  13 Серпня 1997р. Сьогодні стався чорний день в моєму і, як я думаю,
  Джулії житті. Екс-принц Павло, міледі, благородні: Турчинов, Чайка,
  Ельяшкевич відновили усіма забутий Орден Лицарів Святого Грааля і
  оголосили хрестовий похід проти узурпатора тіла Господня. І це при 
  тому, що у 1994 році цей самий Орден Св. Грааля, що налічував трохи 
  більше 1 тис. лицарів, активно підтримав нашого сюзерена, коли він 
  був кандидатом на трон проти першого українського сюзерена.

  Всевишній на страшному суді буде мені свідком, що я доклав усіх
  можливих зусиль, щоби відвернути благородних лицарів від цієї згуб-
  ної та недостойної дворян справи. Коли ж я побачив, що мої аргумен-
  ти не знаходять відгуку ні в серцях ні в головах мілордів я з удесяти-
  ренною відвагою та рішучістю спробував переконати даму своєго сер-
  ця не приймати участь у цьому починанню, а висловити, як то личить
  шляхтянці, покірність та відданість Правителю. Мої аргументи спра-
  вили враження на міледі і я був, уперше за роки свого відданого слу-
  жіння, удостоєний приватної авдієнції, під час якої, леді Джулія вия-
  вила до мене беспрецендентне довір'я і виклала ясно і відкрито свої 
  аргументи. Виявилося, що за цей місяць, що пройшов після відставки 
  принца Павла новий принц безпідставно анулював наших 26% акцій 
  Харцизького трубзавода, що нагадаю, належали нам по праву в ре-
  зультаті безконкурсної приватизації та ще й звинуватив нас в заборго-
  ваності перед "Укргазпромом" на $42 млн. Розглядалося питання про
  позбавлення корпорації прав на приватизовані на пільгових умовах
  підприємства – численні заводи і фабрики планувалося розпродати, і
  на отримані гроші провести розрахунки з Росією за газ по контрактах,
  підписаних ЄЕСУ. На довершення всього проти міледі було порушено
  кримінальну справу – за фактом приховування великої суми валюти
  під час перетину кордону (те, про що я завжди попереджав!).  

  $42млн для корпорації з річним прибутком в $4 млрд - це ж курям на  
  сміх! Просто причіпка шмаркачів, які нічого кращого наразі не вста-
  ні придумати. А от Харцизький - це удар ... Без монополії на труби
  великого діаметру нашим планам досягнення домінування на просто-
  рах центральнрої Європи приходить кінець. І,все ж таки, на мою дум-
  ку краще було перечекати. Дати сюзерену набрати і собі міліард
  -другий, відновити гарні стосунки і ... Хіба ми перші? Он Фіма-шах-
  тар, куди втік на початку, аж в Єрусалим! А потім покаявся, підніс,
  як то годиться, хазяйську частку і тепер знову, ну не скажу щоб на
  коні, але і не під копитами. Міледі уважно вислухала мої аргументи 
  і я відчував, що була ними майже переконана. Але, і це кара Твоя Гос-
  поди, жінка сказала в ній таки останнє слово. "Щоб я, цій бл., віддала 
  ще й труби?! Барона їй мало, ку..ві?" Все, тут я зрозумів, що перехили-
  ти таку рішучість не всилі. Ставши на коліна перед своєю пані, я по-
  клявся, що з цього моменту забуду свої сумніви і віддаю своє життя в 
  її повне розпорядження. Прекрасне обличчя Джулії стало ше прекрас-
  нішим у цю хвилину і моя відданність була нагороджена чистим і не-
  винним поцілунком найкращої із жінок.

  1 вересня 1997р. Ми взяли на озброєння наступальну тактику. Наші 
  вимоги: імпічмент Узурпатору! Дострокові вибори нового Сюзерена!
  Припинення кримінальних преслідувань бл. лицарів за їх бл. полі-
  тичні переконання! Повернення незаконно конфіскованих вотчин!
  Компенсація за пограбовані винарні! Суд над новим принцем! Тощо.
  Міледі пообіцяла уряду “шизофренію у гострій формі” і в інтервью
  “Киевским ведомостям” заявила: ”Проблема не в тому, що у нас
  мало жінок-політиків, а у тому, що немає політиків-чоловіків”. Міле-
  ді епатує загал, причарувавши його “наївним” популізмом. Черні це 
  подобається.

  Наш девіз: "Україна і Павло!!"
  1. The Wall Street Journal, April 4, 1997.
  2. The New York Times, April 9, 1997.
  3. Інтервью Ю.В.Тимошенко Укр. Правді, 14 травня 2003р.,
  http://www2.pravda.com.ua/archive/2003/may/14/2.shtml 
  4. James Kostiv.: "Pavlo Lazarenko: Is the former Ukrainian Prime Minister 
  a Political Refugee or a Finansial Criminal?" Organized Crime and Cor rup- 
  tion Watch, Vol.2, №2 ,2000. Transnational Crime and Corruption Center 
  (TraCCC), American University, Washington DC . 

  16.05.2003

  http://krainachudes.org

   


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua