МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Заява екологів щодо дамби до о.Тузла

11/04/2003 | Майдан-ІНФОРМ
Всеукраїнська екологiчна лiга (ВЕЛ) заявляє, що будiвництво дамби в Керченськiй протоцi може найближчим часом призвести до серйозної екологiчної проблеми i закликає до припинення будiвництва.

"Жорстке втручання в екосистему, якою є природний коридор мiж двома морями, порушить природний обмiн ресурсами. Це викличе негативнi змiни в пiдводному грунтi, iзоляцiю i подальше замулення Таманської затоки, а також послужить причиною непередбачених змiн в екосистемах Азовського i Чорного морiв. Дамба неминуче призведе до гiдрологiчної проблеми, адже вона iстотно змiнить систему водообмiну та циркуляцiї вод у Керченськiй протоцi", -


Також здiйснення насипних робiт може спричинити розмивання природним шляхом острова Коса Тузла, що вимагатиме постiйних iнженерно-технiчних робiт зi змiцнення острова, посилить розмив Кримського побережжя в районi Керчi.

З посиланням на висновки фахiвцiв у заявi також зазначається, що Керченська протока, особливо її пiвнiчна частина, "має велике значення в Азово-Чорноморському басейнi для багатьох видiв риб, якi здiйснюють нерестово -зимiвельнi мiграцiї з Азовського моря в Чорне й у зворотному напрямi".

"Кiлькiсть популяцiй хамси, пеленгаса, осетрини, оселедця, барабулi та iнших видiв в Азовському i схiднiй частини Чорного моря залежать вiд того, яка їхня кiлькiсть проходить через протоку пiд час мiграцiї. Будiвництво дамби мiж Таманським пiвостровом i островом Коса Тузла порушить
шляхи мiграцiї вищезазначених видiв риб, особливо азово -чорноморського оселедця. Радикальне зменшення кiлькостi представникiв цих видiв призведе до непередбачених змiн в екосистемi регiону", - говориться в заявi ВЕЛ.

Екологи також зазначають, що дамба вдвiчi скоротить протоку i значно зменшить потiк морської води мiж Азовським i Чорним морями. При цьому, згiдно з їхнiми висновками, "зросте швидкiсть проходження води, посилиться вимивання донних матерiалiв, тобто порушиться профiль дна бiля Керченського побережжя, поблизу портових та iнших iнженерних споруджень,
якi потраплять до зони ризику зсувiв".

"Враховуючи рiзко негативнi екологiчнi наслiдки будiвництва дамби, Всеукраїнська екологiчна лiга звертається до природоохоронних органiзацiй України, Росiї та всесвiтнiх екологiчних органiзацiй iз закликом пiдтримати вимогу негайної зупинки гiдробудiвельних робiт, якi здiйснює Росiйська Федерацiя в цьому регiонi"


інтерфакс

Відповіді

  • 2003.11.04 | Navigator

    В Пітері так і сталось - відділена греблею частина

    Фінської затоки зацвіла і там вже ніхто не купається...


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2018. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua