МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Внимание работодателей и работников !

01/05/2006 | Albes
С 05.01.2005 г. вступили в силу изменения в ст. 116 КЗоТ Украины :

"З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Кодексу законів
про працю України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375;
1991 р., N 23, ст. 267) такі зміни:

1. Частину першу статті 116 доповнити реченням такого змісту:
"Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник
або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника
перед виплатою зазначених сум".

2. Частину третю статті 117 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 грудня 2005 року
N 3248-IV"
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3248%2D15

Учтите это в своей деятельности.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua