МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

> Єхануров: Довгострокова стратегія розвитку України (л)

02/02/2006 | НеДохтор
довгостроковою чомусь називається програма на 2006-2007 роки

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=28395836

----------------------------------
Глава Уряду Юрій Єхануров презентував Довгострокову стратегію розвитку України та пріоритети діяльності Уряду на 2006-2007 роки перед студентами та викладачами Національного університету ”Києво-Могилянська Академія”.ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРАЩо таке стратегія - продуманий, практичний план дій спрямований на досягнення довгострокових цілей розвитку країни.

Принципи побудови

Стратегія включає 5 основних векторів розвитку країни, для кожного вектору встановлені цільові показники та розроблені ряд ініціатив що спрямовані на досягнення цих показників.

Затребуваність

Відхід від практики безсистемного прийняття державних рішень у минулому. Необхідність у довгостроковому плані дій, – як для уряду, щоб організовувати свою роботу, так і для суспільства, щоб знати, що очікувати та на базі чого оцінювати роботу влади. Практичність та реалістичність плану, спрямованого на трансформацію України на відміну від популістських програм, які превалюють у передвиборний період.

Як розроблялася стратегія

Розробкою стратегії та пріоритетів займалася урядова команда з залученням зовнішніх експертів. Остаточно розробка ще не завершена. Уряд сподівається внести нові корективи в результаті широкого громадського обговорення та експертного вивчення Стратегії.

Як буде втілюватися

· Відповідальність – за кожною ініціативою буде закріплено відповідального, який буде зобов’язаний розробити комплекс заходів, необхідних для реалізації ініціатив, і буде персонально відповідати за їх втілення.

· Контроль – з кожної ініціативи будуть розроблені показники для контролю за процесом реалізації.

· Залучення громадян до контролю через Інтернет-ресурси – план-графік реалізації стратегії буде розміщено на урядовому Інтернет-порталі, до якого всі будуть мати вільний доступ.

· Зважаючи на те що протягом наступних шести місяців буде сформовано новий уряд – ця стратегія розроблена як аполітична і не популістська.

Основні цілі стратегії

Перетворення України на Європейську державу вимагає докорінного поліпшення добробуту її громадян. Цю амбітну мету, якої можна досягти за рахунок агресивного зростання економіки. Задача подвоєння реального ВВП до 2012 відображує цій виклик.

При цьому динамічно зростаюча, диверсифікована, конкурентна економіка є запорукою соціального розвитку. Показником такого розвитку, у першу чергу, будуть слугувати високо-розвинуті та доступні кожному системи освіти та охорони здоров’я. Ознакою демократичного розвитку країни стануть рівні можливості та правова захищеність для кожного громадянина. Демократична та заможна Україна повинна стати рівноправним членом спільноти розвинутих держав з вагомою міжнародною роллю, країною, якою будуть пишатися її громадяни.

Основні вектори стратегії розвитку

· Зростання економіки – агресивне зростання ВВП при контрольованій інфляції. Основними інструментами є: поліпшення інвестиційного клімату як для зовнішніх так і для внутрішніх інвесторів, значна дерегуляція економіки та зменшення частки державних підприємств у економіці. Розвиток інфраструктури як необхідної компоненти економічного розвитку з акцентом на інтенсивну урбанізацію, що дозволить підвищити якість життя при значно менших витратах.

· Підвищення ролі України у світі та інтеграція країни у співтовариство розвинутих країн. Сучасна економіка глобальна, тому Уряд ставить питання ширше, ніж увійти у ЄС або ЄЕП - Україна має стати помітним та активним членом світової спільноти – ефективно співпрацювати як на заході, так і на сході. Це мають відчути як підприємці, отримавши доступ на нові ринки, так і пересічні громадяни, отримавши більші можливості вільного пересування, і не тільки для туризму а і для роботи.

· Розвиток та використання інтелектуального потенціалу нації. Інтелектуальний потенціал громадян України (а не метал чи вугілля) є основним ресурсом країни. Його треба ефективно використовувати та постійно розвивати. При цьому важливо бути відкритим до прийняття кращої світової практики у нових технологіях, бізнесі, державному управлінні тощо.

· Підвищення якості життя населення (охоплює соціальну підтримку населення, боротьбу з бідністю тощо). Усвідомлюючи себе європейською країною, влада опікується якістю життя наших громадян, і тому, вважаємо, що держава має гарантувати високі стандарти у сфері освіти та охорони здоров’я, матеріальному забезпеченні соціально незахищених верств населення.

· Єднання країни – історично Україна була розділена на зони впливу різних країн та культур. Це часто використовувалося недобросовісними політиками у своїх власних інтересах, і ще більше поляризувало країну (це дуже чітко видно і зараз). Уряд розробив план дій, спрямований на єднання країни. Його ціль - щоб всі громадяни України відчували себе частиною однієї нації, незалежно від національності, соціального стану, місця проживання та віросповідання. Основним інструментом є створення умов для вільної міграції населення, в першу чергу за рахунок розвитку транспортної інфраструктури.

Принципи діяльності Уряду:

· Економічна ліберальність - робота Уряду спрямована на розвиток ринкової інфраструктури та стимулювання здорової конкуренції з мінімальним втручанням у режимі “ручного управління”;

· Відповідальність - впровадження принципів проектної системи роботи з призначенням чіткої персоніфікованої відповідальності за реалізацію проекту, а також досягнення запланованих показників ефективності роботи;

· Професійність – (1) формування уряду з високопрофесійних кадрів на конкурентних засадах; (2) дотримування професійної етики; (3)заохочення молодих спеціалістів;

· Незаангажованість – (1) унеможливлення сумісництва держслужби та бізнес-діяльності для урядовців; (2) відсутність преференції для окремих бізнес-груп;

· Відкритість – (1) періодична звітність за результатами роботи Уряду; (2) публічне обговорення основних ініціатив; (3) оприлюднення планів реалізації ключових проектів та здійснення оперативної звітності по прогресу у їх реалізації.

Основні пріоритети діяльності Уряду на 2006-2007 роки

Пріоритети роботи КМУ на 2006-2007 роки є невід’ємною частиною загальної стратегії розвитку країни – це робочий документ, який постійно обновлюється.

· Стабілізація економічної ситуації. Політична нестабільність створює негативні умови для розвитку бізнесу і значно погіршує інвестиційний клімат. Усвідомлюючи неможливість виправлення ситуації у короткостроковій перспективі, Уряд зобов’язаний закласти фундамент розвитку, який дасть поштовх активному зростанню економіки після стабілізації політичної ситуації. Елементами цього фундаменту є: покращення нормативної бази, що регулює інвестиційну діяльність, гарантія прав власності, зниження регулятивного тиску на економіку та оптимізація податкової системи.

· Побудова діалогу з бізнесом є важливим компонентом покращення економічної ситуації. Політика уряду щодо регулювання бізнес діяльності стане більш відповідальною, прозорою та передбачуваною. Відповіддю на це з боку бізнесу має стати підвищення прозорості діяльності, покращення дисципліни у сплаті податків та підвищення інвестиційної активності. У демократичному суспільстві бізнес має сам усвідомити свою соціальну відповідальність, та прийняти активну участь у розбудові держави.

· Зменшення зовнішньо-енергетичної залежності країни. Останні події в газовій сфері висвітлили надзвичайну уразливість української економіки у забезпеченні енергоресурсами. Це є історична проблема, яка зв’язана з недостатньою диверсифікацією постачання та низькою енерго-ефективністю виробництва та комунальної сфери. За останні п’ятнадцять років ця проблема не була вирішена, не в останню чергу з політичних та приватних бізнес мотивів тих сил, які прагнуть залишення впливу на Україну країн - поставщиків енергоносіїв.

Уряд розпочне з повного аудиту споживання енергоносіїв для визначення реального споживання, а також об’ємів технічних втрат та крадіжок. Також почнеться реалізація програми широкомасштабного впровадження енергозберігаючих технологій.

· Підвищення якості життя населення та єднання країни. Пріоритети на 2006-2007 роки передбачають початок роботи по цим напрямкам.

· Підвищення довіри до держави. Історично склався низький рівень довіри суспільства до держави, що не відповідає демократичним традиціям. Для виконання зобов’язань, які Уряд бере на себе в рамках цієї стратегії, потрібна співпраця з суспільством, яка неможлива без відновлення довіри суспільства до держави. Кроками уряду на відновлення довіри стануть активна боротьба з корупцією, підвищення прозорості та відповідальності державної політики, зменшення втручання держави у бізнесові та соціальні відносини громадян.


----------------------------------

Відповіді

 • 2006.02.02 | Volodymir

  Re: > Єхануров: Довгострокова стратегія розвитку України (л)

  Найбільш вразило політична заява про економічну ліберальність.
  Також цікаво як воно було - Єхануров дійсно прочитав лекцію?

  Документ за стилем нагадує основи програми
  соціально-економічного розвитку на рік.
  Затвердженої не читав, проект був -
  http://www.me.gov.ua/showpage.php?id=1273
  але кудись подівся.
  Кому цікава програма на тисячоліття -
  http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=36072
  Звісно треба враховувати контекст та завдання
  презентації.
  Із контексту і естетичного сприйняття -
  шанси бути Яценюку прим'єром покращилися.
  Чи Єхануров його сам відправив до Казахстану?


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2019. Сайт розповсюджується згідно GNU Free Documentation License.
Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua